Uploaded by Татьяна Балабан

Концепція ставлень особистості

advertisement
Концепція ставлень особистості. Розробив український психолог О. Ф.
Лазурський (1874-1917) і російський психолог В.М. Мясищев (1892-1972). Згідно з цією
концепцією, психологічним ядром особистості є її свідомо-вибіркове ставлення до
дійсності.
Програмно-рольова концепція наукового колективу - теорія колективної
наукової діяльності.
Концепція поетапного формування розумових дій. Розробив російський та
український психологом Б.Я. Гальперін (1902-1988); пов'язана з ученням про утворення
в людини дій, образів і понять.
Концепція діяльного опосередкування міжособистісних відносин соціально-психологічна концепція, яку розробив сучасний російський психолог А. В.
Петровський.
Download