Uploaded by Іванов Олексій

5 Професійна діяльність психолога

advertisement
5 Професійна діяльність психолога.
Психологи працюють з різними групами людей. Наприклад, з родинами, що є
малими групами, і з класами учнів. До цих типів груп у професійного
психолога буде різниця підхід.
Так, із класом, скажімо, ранніх підлітків, психолог не зможе працювати дуже
довго, тому що їх увага буде зосереджена на ньому та на праці з ним лише
перший час. До того ж, будуть ті, хто одразу налаштований скептично і за
рахунок цього, вони можуть або підривати роботу, або просто виконувати їх з
очевидним небажанням. Таким чином, для праці із такою групою психолог
швидше за все обере якийсь тест, не занадто великого об'єму.
Для праці з малою групою - родиною, психолог зможе обрати індивідуальні
підходи, за рахунок меншої кількості людей і довшого часу.
6 Групові ефекти
- ефект соціальної фасилітації - груповий ефект, що проявляється у
підвищенні активності індивіда в умовах здійснення діяльності в групі у
порівнянні зі звичним рівнем виконання тієї ж діяльності індивідуально, а
також у посиленні домінантних реакцій у присутності інших.
Або навпаки, зниженні активності та впевненості в собі, якщо індивід
знаходиться в не даже комфортних для нього умовах.
Наприклад: якийсь учень чудово показує себе на уроках математики і, якщо
їх ділять на групи, бере на себе лідерство та відповідає за всю групу, але в той
же час почувається дуже некомфортно на мові або літературі.
- ефект групової належності - полягає в ототожненні себе з групою і прагненні
оцінити її позитивно, підтримуючи високий статус групи й одночасно власну
самооцінку.
Наприклад: студенти, якщо вони не дотягують по рівню оцінок, намагаються
підвищити його і свою репутацію за рахунок участі у якихось заходах.
- ефект «ми – вони» — почуття належності до групи і відповідно
відстороненості, відокремлення від інших.
Download