Uploaded by oigor67

АДАПТИВНА СИСТЕМА УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДІАПАЗОНУ ДЛЯ ШВИДКОЇ ЛІКВІДАЦІЇ ГОСТРИХ ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У ЛЕГЕНЯХ

advertisement
УДК 004.621
АДАПТИВНА СИСТЕМА УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДІАПАЗОНУ ДЛЯ ШВИДКОЇ
ЛІКВІДАЦІЇ ГОСТРИХ ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У ЛЕГЕНЯХ .
Огородник І.М., Огородник Ю.І.
Міжнародна академія наук і інноваційних технологій м. Київ, E-mail: oigor67@gmail.com
Бульвар Кольцова, 14-Е, м. Київ, Україна, 03148, Тел.: +38 097 211 82 88
Centrum naukowo-badawcze Quanton SC, м. Варшава E-mail: info@quanton.com.pl
ul. Srodziemnomorska 11/4, 02-758 Warszawa, Polska, Tel.:+48 513 334 198
It is proposed to replace expensive artificial respiration devices, which do not eliminate the cause
of inflammatory processes in the lungs, with an inexpensive adaptive therapy device to eliminate
pathological microorganisms. The action of the ultrasonic frequency range causes a change in pH in
biological tissues to the alkaline side, which gives an analgesic effect due to a sharp decrease in
inflammation. When using the device, any acute inflammatory process can be eliminated in 20-40
minutes, depending on its severity. There is also a positive experience of complete cure of
tuberculosis.
Вступ. Потреба людини в безпечному та ефективному лікуванні з кожним роком зростає,
особливо при загрозі зовнішнім деструктивним фактором, що створює умови для
неконтрольованого зростання патогенної флори в організмі. Особливу актуальність таке
лікування набуває в той час, коли світова медична система не може гарантувати повноцінної та
швидкої допомоги при легеневих ускладненнях.
Відомо, що коронавірус є постійним представником в так званому пакеті ГРВІ, який з
певною періодичністю активується в організмах людей. Фізично здорові люди при цьому
відчувають легку слабкість і спокійно «переносять» його на ногах. У ослаблених та тих, хто має
хронічні проблеми в легенях, реплікація вірусів відбувається з великою швидкістю, займаючи
все більше тканин організму. При цьому виникають ускладнення у вигляді пневмонії, яку
викликають перш за все бактерії, такі як стафілококи, пневмококи, клебсіелла, легіонелла,
мікоплазми, та ін. Практичний досвід показує, що не вірусна інфекція, а ослаблений організм
людини може викликати важку пневмонію з загрозою смерті. Тому замість дорогих апаратів
штучного дихання, які не усувають причину, потрібно використовувати недорогий апарат для
ліквідації патологічних мікроорганізмів в легенях.
Основна частина. Експериментально доведено, що утворення вільних радикалів ОН- і Н+
під дією ультразвукового діапазону частот викликає зміну рН в біологічних тканинах в лужну
або кислу сторону в залежності від частоти, інтенсивності і тривалості впливу [1]. Зміна рН
запалених тканин в лужну сторону викликає анальгезуючий ефект внаслідок різкого зменшення
запальних явищ, що використовується в фізіотерапії. При перевищенні певної порогової
інтенсивності сигналу ультразвукового діапазону, відбувається руйнування різних бактерій і
вірусів; при цьому має місце прямопропорційна залежність між інтенсивністю і руйнівним
ефектом. Саме таким чином за допомогою ультразвукових частот руйнують мікобактерії
туберкульозу, збудників тифу, коклюшу, віруси поліомієліту, енцефаліту і сказу, деякі види коків
(стафілококи, стрептококи) і т.д. [2]. Руйнівна дія ультразвукового діапазону поширюється не
тільки на бактерії, але і на деякі віруси. Ультразвукові хвилі при протягом 10 хвилин надають
бактерицидний ефект на зазначені мікроорганізми. [3]
На підставі багаторічного практичного досвіду з більш ніж 3500 клієнтів в Центрі
відновлювальної медицини Aurana (Варшава) створений компактний комп'ютеризований прилад
адаптивної терапії для усунення гострих запальних процесів в легенях шляхом ліквідації бактерій
і вірусів методом електромагнітного або акустичного резонансу в ультразвуковому частотному
діапазоні. Прилад багаторазово випробуваний, має високу ефективність і швидкодію. При
використанні приладу будь-який гострий запальний процес можна ліквідувати за 20-40 хвилин,
в залежності від його тяжкості.
На рисунку 1 показана блок-схема приладу адаптивної терапії. До тіла людини 1 подається
спеціальний вимірювальний сигнал з модуля 3. Реакція організму відображається зміною
фізичних параметрів залежно від стану запального процесу і вимірюється відповідним сенсором
2. Аналітичний модуль 4 фіксує реакцію і передає відповідну інформацію на мікроконтролер 5,
а у випадку її відсутності подає команду
на модуль 3 для продовження пошуку
7
6
необхідного вимірювального сигналу.
Мікроконтролер 5 перемикає генератор
6 на відповідний до стану організму
4
3
1
5
діапазон і через підсилювач 7 виконує
терапевтичний вплив за допомогою
електромагнітної
петлі,
або
2
ультразвукового випромінювача.
2
Рис.1. Блок-схема приладу адаптивної терапії.
На прикладі з пацієнтом Х (69 років. Каліфорнія) відображений процес лікування гострого
запального процесу в легенях, який супроводжувався високою температурою, болями в грудній
клітці та майже безперервним кашлем.
Таблиця 1. Показники біохімічного аналізу крові пацієнта Х до і після терапевтичної дії.
Параметр
відхилення, %
значення, од
прогрес
20.12.2018 28.12.2018 20.12.2018 28.12.2018
%
19.0 - 37.0
42
21,11
14%
0%
14%
4.3 - 11.3
49,25
7,18
336%
0%
336%
47.0 - 72.0
33,61
61,98
-28%
0%
28%
Норма
Lymphocytes, %
Leukocytes, x10^9/l
Segmented neutrophiles, %
Erythrocyte sedimentation
1.0 - 14.0
39,65
12,07
183%
0%
183%
rate, mm/h
Monocytes, %
3.0 - 11.0
14,94
9,64
36%
0%
36%
Cystatin C (CysC), mg/l
0.6 - 0.96
1,15
0,78
20%
0%
20%
Тестування методом ВРТ (20.12.2018) показало наявність в легенях гострого запального
Dopamine beta-hydroxylase
процесу, викликаного бактеріями:
пневмонія,23,96
Мікоплазма
пневмонія,
Легіонелла
28.0 - Клебсіелла
32.5
17,84
-36%
-14%
22% та
(DBH),
mu-mol/l
ін. Про це свідчить і аналіз крові методом АМП (Таб.1), який показує в 5 разів вищий норми
рівень лейкоцитів та майже в 4 рази вищий норми рівень ШОЕ, (поз.4). Для ліквідації запального
стану в легенях, було застосовано індивідуальний електромагнітний вплив в ультразвуковому
діапазоні частот за допомогою спеціальної апаратури, після чого суттєво зменшилась
температура пацієнта. Наступного дня, після проведення повторного лікування в адаптивному
режимі (організм сам визначив потрібний діапазон частот) температура повернулась до норми та
набагато рідшим став кашель. Ще через день (після чергової адаптивної дії) повністю зникла
реакція на вищевказані патогени, та зникли болі в грудній клітці. Ще через кілька днів
(28.12.2018) було проведено черговий аналіз крові, який показав повну нормалізацію біохімічних
показників крові. Пацієнт під час лікування фармацевтичних препаратів не приймав.
Висновок. Висока ефективність та швидкодія, разом з відсутністю побічних наслідків та
низькою собівартістю дозволяє використовувати метод та прилад адаптивної терапії
ультразвукового діапазону у всіх медичних центрах України і Світу з ціллю ліквідації наслідків
вірусних інфекцій та гострої пневмонії. Є позитивний досвід повного вилікування туберкульозу.
Перелік посилань.
1. Антушева Т. И. Некоторые особенности влияния ультразвука на микроорганизмы //
«Живые и биокосные системы». – 2013. – № 4; URL: http://www.jbks.ru/archive/issue-4/article-11.
2. Перс, И. Ф., Жданова, Л. Г. Действие ультразвука на биологические свойства бактерий
кишечной группы. Сообщение IT. Изменение биохимических свойств и антигенной структуры
шигелл и сальмонелл под влиянием ультразвука // ЖМЭИ. 1964. № 3. — 27.
3. Шапхаев, Э. Г., Цыренов, В. Ж., Чебунина, Е. И. Основы биотехнологии. Дезинтеграция
микробных клеток. Улан-Уде, 2005. — С. 53–65.
Download