Uploaded by Nataliia Lobach

Завдання до шкільної олімпіади з інформаційних технологій

advertisement
Завдання до шкільної олімпіади з інформаційних технологій -2018
для 8-11 класів
Завдання1. Інфографіка (25 балів)
Подати великий обсяг даних у зручному форматі, що
дозволило б сфокусуватися на справді важливих речах
без втрати при цьому зв’язку окремих елементів з
єдиним цілим, може бути нелегким завданням. З одного
боку, ми маємо океани інформації, яка генерується
постійно, з іншого – сучасного інтернет-користувача з
низькою концентрацією уваги.
Як прорватися через цей хаос, щоб донести важливе
повідомлення своїй цільовій аудиторії? Вихід є –
скористайтеся таким інструментом, як інфографіка!
Виключно засобами текстового процесора відтворіть
інфографіку ( див. ШК_ОЛІМП_2018/ Для
учасника/Заготовки/Приклад_Т.pdf) для кандидата
на заміщення посади однієї з медійних компаній, у якій
відображено поради для плідного проходження
співбесіди у роботодавця.
Обов’язкові параметри документу:
1. Розмір сторінки 15 на 50 см.
2. Поля всі по 0,5 см.
3. Шрифт основних написів - Times New Roman, 11
пт.
4. Шрифт заголовків та підзаголовків - Calibri , 20-22
пт.
5. Кольорова гама інфографіки – помаранчева.
6. Малюнки використовуються з папки додаткових
матеріалів ШК_ОЛІМП_2018/Для учасника (самостійно
опрацьовуються: колір, наявність фону та ін.).
7. Всі текстові блоки набираються власноруч учасником.
8. Діаграма є об’єктом візуального представлення числової інформації у
діаграмі, а не рисунком.
9. Внизу створеного документу вказати текст, у якому зазначити клас,
прізвище ім’я та по-батькові учасника, та прізвище ім’я по батькові
вчителя, який викладає інформатику.
10.Документ зберегти у двох форматах з назвами INFOGRAF.docx та
INFOGRAF.pdf у папці результатів олімпіади :
ШК_ОЛІМП2018_Прізвище.
Завдання 2. Диво – трикутник ( 25 балів)
Фрактал — це геометрична фігура, певна частина якої повторюється
знову і знову, змінюючись в розмірах.
Таку властивість фігур
називають самоподібністю. Всі
фрактали подібні самі собі, тобто
вони схожі на всіх рівнях. Структури,
схожі на фрактали, можна виявити в
оточуючій нас природі: межі хмар,
межі морських узбереж, турбулентні
потоки в рідинах, тріщини в деяких
породах, зимові візерунки на склі,
зображення структури деяких
речовин, отримані за допомогою електронного мікроскопа, кровоносна
система серцевого м'яза, кореневі системи дерев і т.д.
Фрактали – унікальні об’єкти, породжені непередбачуваними рухами
хаотичного світу. Все, що на перший погляд здається випадковим
і неправильним може бути фракталом.
Іншими словами, фрактал складається з однотипних елементів різних
розмірів і, по суті, є візерунком, що повторюється при зміні масштабів. Малий
фрагмент такого об'єкта подібний до іншого, більш великого фрагмента або
навіть до структури у цілому.
Пропонуємо вам створити анімаційний ролик засобами Power Point для
відтворення побудови одного з геометричних фракталів. Зразок алгоритму
покрокової побудови фігури представлено у відео ШК_ОЛІМП_2018/ Для
учасника/Заготовки/Fractal.mp4.
Презентацію – результат зберегти з назвою Фрактал.pptx у папці
результатів олімпіади : ШК_ОЛІМП2018_Прізвище.
Завдання 3. Спічрайтер Йоди (20 балів)
У кожного громадського діяча є власний
спічрайтер - хтось, що допомагає в підготовці
публічних промов, той, хто робить її більш виразною
і цікавою.
Це відноситься і до очільника Ордена джедаїв
магістра Йоди, відомому нам своїми звершеннями в
«Зоряних війнах». На перший погляд може здатися,
що спічрайтеру Йоди доводиться важче інших: все-таки мова магістра
своєрідна і її вивчення вимагає серйозних зусиль. Насправді все трохи
простіше. Спічрайтеру Йоди досить спочатку придумати мову для звичайної
людини, а після цього поміняти порядок слів у кожному реченні на зворотний.
В силу того, що алгоритм перетворення звичайної мови в мову магістра Йоди
досить одноманітний, спічрайтер вирішив автоматизувати цей процес і
попросив Вас створити перекладач слів звичайної природної мови у мову для
магістра.
Виключно засобами електронних таблиць створіть перекладач – таблицю
за зразком рис. (малюнок можна знайти у ШК_ОЛІМП_2018/Для учасника/
Еxcel). Таблиця повинна працювати таким чином: до комірки В3 водимо
слово українською, а у комірці Е3 отримуємо дане слово записане у
зворотному порядку.
Система може мати обмеження: визначає переклад слів, які складаються
не більше як з 10 символів.
Документ зберегти з назвою Перекладач.xlsx у папці результатів
олімпіади : ШК_ОЛІМП2018_Прізвище.
Рис. 1
Задача 4. Досьє (30 балів)
Навколо нас вирує життя. Ми отримуємо великий обсяг інформації з книг,
мережі, кінематографу, спілкуванні та ін.. Інколи світ межує з
нереальністю. З появою коміксів та фільмів з супергероями ми часом очікуємо
дива і допомоги вигаданих героїв. А останнім часом їх так багато і ми вже
не відслідковуємо віртуальний світ суперрятівників.
Ви можете це виправити. Створіть інформаційну базу даних, у якій міститься
інформація про супергероїв. Користування системою повинно бути зручною та
швидкою. Пропонуємо вам створити систему, яка буде функціонувати таким
чином.
При зверненні до системи в центрі робочого вікна завантажується вікно –
заставка «Вітання» (рис.1). Якщо навести курсор миші на напис «Супергерої»
з’явлється підказка «НАТИСНИ». А при натисненні на цей надпис вікно
«Вітання» зникає і на екрані завантажується форма з списком супергероїв
(оформлення за зразком рис. 2)
Рис. 1
Рис. 2
Якщо звернутися до будь – якого пункту з даного списку супергероїв, то
розкривається вікно «опис», у якому міститься інформація про вибраного героя
(рис. 3-4)
Рис. 3
Рис. 4
Для реалізації завдання Вам надається таблиця баз даних «Опис»( без
рисунків!!!! – вставити самостійно) з ШК_ОЛІМП_2018/ Для
учасника/Заготовки/CУПЕРГЕРОЇ. аccdb та рисунки каталогу
ШК_ОЛІМП_2018/Для учасника/ Access/
Результат роботи зберегти з назвою CУПЕРГЕРОЇ. аccdb у папці
результатів олімпіади : ШК_ОЛІМП2018_Прізвище.
Download