Uploaded by Богдан Завгородній

Лабораторна робота ОТК №1

advertisement
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ КІБЕРБЕЗПЕКИ, КОМП’ЮТЕРНОЇ ТА ПРОГРАМНОЇ
ІНЖЕНЕРІЇ
Кафедра засобів захисту інформації
ЗВІТ
з лабораторної роботи № 1
тема: «ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІНІЇ ПЕРЕДАЧІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ
ЕНЕРГІЇ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ»
з дисципліни «Основи теорії кіл»
Виконав:
студент СЗ-281
Завгородній Богдан
Володимирович
«02» листопада 2021 р.
КИЇВ 2021
Мета роботи – дослідити лінію передачі енергії постійного струму у
режимах холостого ходу (XX), навантаження i короткого замикання (КЗ).
Визначити коефіцієнт корисної дії (ККД), падіння напруги та втрати потужності
в лінії передачі залежно від значення струму навантаження, передачу найбільшої
потужності в навантаження. Визначити опір проводів лінії передачі. Дослідити
шляхи збільшення ККД лінії передачі.
ХІД РОБОТИ
Параметри лінії передачі вказати в табл. 1 згідно з варіантом
1) Еквівалентна схема
№
Опір лінії Опір навантаження ЕРС генератора Діапазон вимірювань
Rн, Ом
Rн, Ом
варіанта Rл, Ом
Е, кВ
9
5
40
1000
1-20
Струм у лінії: 𝐼 =
𝐸
𝑅Л +𝑅Н
=
1000
5+40
= 22,22
Напруга навантаження лінії: 𝑈н =
𝐸
=
𝑅
1+ Л
𝑅Н
Потужність на навантаженні: 𝑃Н =
1000
5
40
1+
𝐸2
1
𝑅
(1+ Л )2 𝑅Н
𝑅Н
Потужність генератора: 𝑃г =
Коефіцієнт корисної дії: 𝜂 =
Втрати напруги у лінії: ∆𝑈 =
𝐸2
𝑅Л +𝑅Н
1
𝑅
1+ Л
𝑅Н
𝐸
𝑅
1+ Н
𝑅Л
=
=
=
10002
5+40
1
1+
5
хххх
1000
1+
40
5
= 888,88
=
10002 1
5
40
(1+ )2 40
= 22222,22
= 0,888
= 111,11
= 19753
Дані вимірювання занести в табл. 2.
Rн ,
Ом
1
2
4
5
7
9
10
13
15
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Uн ,
В
166.66
285.71
444.44
500
583.33
642.85
666.66
722.22
750
800
I,
А
166.6
142.85
111.11
100
83.33
71.42
66.66
55.55
50
40
,В
833.33
714.28
555.55
500
416.66
357.14
333.33
277.77
250
200
U
Pн ,
Вт
27777.77
40816.32
49382.71
50000
48611.11
45918.36
44444.44
40123.45
37500
32000
,
%
16.6
28.5
44.4
50
58.3
64.2
66.6
72.2
75
80
1. Побудуємо графік залежності енергетичних характеристик від опору
навантаження.
I = f(Rн)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1
2
4
5
7
9
I = f(Rн)
10
13
15
20
2. Побудуємо графік залежності напруги навантаження лінії від опору
навантаження
∆Uн = f(Rн)
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1
2
4
5
7
9
10
13
15
20
∆Uн = f(Rн)
3. Побудуємо графік залежності потужності навантаження від опору
навантаження
Pн = f(Rн)
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
1
2
4
5
7
Pн = f(Rн)
9
10
13
15
20
4. Побудуємо графік залежності ККД від опору навантаження.
η = f(Rн)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1
2
4
5
7
9
10
13
15
20
η = f(Rн)
Висновок: Виконуючи дану лабораторну роботу, я дослідив лінію передачі
енергії постійного струму у режимах холостого ходу (XX), навантаження i
короткого замикання (КЗ), визначив коефіцієнт корисної дії (ККД), падіння
напруги та втрати потужності в лінії передачі залежно від значення струму
навантаження, передачу найбільшої потужності в навантаження. Визначив опір
проводів лінії передачі та дослідив шляхи збільшення ККД лінії передачі.
1) Які режими роботи лінії передачі енергії вам відомі. Вкажіть умови для
кожного режиму роботи (метод.вказ.);
-режим холостого ходу(r=∞; 𝐼 = 0;U=E)Споживач від`єднаний від джерела
-Режим навантаження(r<∞; 𝐼 ≠ 0;) у колы тече струм
-режим недовантаження (I<I(norm))
-режим перевантаження (I>I(norm))
-коротке замикання r=0
2) Які елементи електричного кола є активними, а які пасивні?
Активним називають елемент, що містить у своїй структурі джерело електричної
енергії. До пасивних належать елементи, в яких розсіюється (резистори) або
накопичується (котушка індуктивності та конденсатори) енергія. Резистор,
індуктивність і ємність є пасивними елементами електричного кола.
3) Як розраховується загальні: струм, напруга, опір - при послідовному та
паралельному з’єднанні елементів електричного кола;
Послідовне з'єднання
I = I1 = I2 =...= In – сила струму
U = U1 + U2+... + Un. – напруга
R = R1 + R2 +... + Rn. – опір
Паралельне з'єднання
U = U1 = U2 =... = Un – напруга
І = І1 + І2+... + Іn – сила струму
=
+
+…+
– опір
4) Дати пояснення щодо графіка залежності
. В якому випадку Рн
буде max?
В нашому випадку функція зростає на проміжку від 1 до 5, а потім спадає
на проміжку від 5 до нескінченості;
Max(f(Rн)) = 50000 Вт при Rн = 5 Ом.
Download