Загрузил VlasAlina

лаба 5

Реклама
Завдання
1. Підібрати самостійно економічні показники (на вибір студента) з
статистичної інформації щорічних статистичних збірників України (адреса
офіційного
сайту
Державного
комітету
статистики
України-
http://www.ukrstat.gov.ua/) у вигляді тимчасового ряду і попередньо його
обробити.
2. Графічно визначити наявність сезонної складової в тимчасовому ряді.
3. Перевірити наявність сезонних коливань в даному часовому ряді,
провести його фільтрацію, дати прогноз економічних показників на майбутні
періоди (на 3-4 кроки вперед), за умови, що заданий часовий ряд описується
адитивною моделлю (приклади 5.2-5.3).
Розв’язок
Індекси інфляції за 2015 — 2019 р. представлені в табл. 5.1.
Графічно визначимо наявність сезонної складової в тимчасовому ряді
індексів інфляції.
Таблиця 5.1
Рік
Місяц
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
2015
2016
2017
2018
2019
103,1
105,3
110,8
114
102,2
100,4
99
99,2
102,3
98,7
102
100,7
100,9
99,6
101
103,5
100,1
99,8
99,9
99,7
101,8
102,8
101,8
100,9
101,1
101
101,8
100,9
101,3
101,6
100,2
99,9
102
101,2
100,9
101
101,5
100,9
101,1
100,8
100
100
99,3
100
101,9
101,7
101,4
100,8
101
100,5
100,9
101
100,7
99,5
99,4
99,7
100,7
100,7
100,1
99,8
Побудуємо діаграму щомісячних індексів інфляції
та діаграми
щорічних місячних індексів інфляції (рис. 5.1.-5.2).
116
114
Індекси інфляції, yt
112
110
108
106
104
102
100
98
96
0
10
20
30
40
50
60
70
Місяці, t
Рисунок 5.1 – Діаграма щомісячних індексів інфляції за 2015-2019рр.
116
114
112
Індекси інфляції,yt
110
108
2015
106
2016
2017
104
2018
102
2019
100
98
96
0
2
4
6
8
10
12
14
Місяці,t
Рисунок 5.2 – Діаграми щорічних місячних індексів інфляції на протязі п’яти
років
Скачать