Загрузил Dr. Horton

titul otcheta

Реклама
Міністерство освіти і науки України
Відокремлений структурний підрозділ Національного авіаційного університету
Слов’янський коледж Національного авіаційного університету
ЗВІТ
з виконання лабораторно-практичних
робіт з дисципліни
«СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ»
Студента ___________________________________________________
Спеціальність 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»
Курс 4 група 1ВТ16
Керівник: Солдатова В.Ю.
Оцінка:______________
Підпис:__________________
2019
Скачать