Загрузил Игорь Троцкин

экономика

Реклама
1. Гроші як субстанціональна категорія ринкового господарства та розвинута форма товарних
відносин.
2. Концепції виникнення (металістична, номіналістична і кількісна теорії грошей) та суть грошей.
Специфіка вартості грошей.
3. Функції грошей та їх еволюція. Гроші та ціна.
4. Грошовий обіг і його закони.
5. Грошова маса, її структура та агреговані показники.
6. Грошова система, її основні елементи та типи.
7. Еволюція грошових систем.
8. Еволюція грошей та їхніх функцій.
9. Види та природа сучасних грошей. Роль золота.
10. Грошові реформи. Створення грошової системи в Україні.
11. Суть, причини та види інфляції. Стагфляція.
12. Соціально-економічні наслідки інфляції.
13. Антиінфляційна державна політика.
14. Теорія ціни товару в різних економічних школах.
15. Види цін і тарифів.
Скачать