Uploaded by Lil Pu

Тема 3

advertisement
ТЕМА 3.
СУДОВІ ТА
ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
УКРАЇНИ
ПЛАН ЛЕКЦІЇ:
1. Характеристика судової системи України.
2. Структура та функції органів прокуратури.
3. Правовий статус та функції правоохоронних
органів України.
• Зміцнення
законності
• Запобігання
злочинності
ЗАВДАННЯ • охорона прав і
ПРАВОСУДДЯ свобод
• Формування
правосвідомості
• Зміцнення
державності
Здійснюється
виключно
судами
ОЗНАКИ
ПРАВОСУДДЯ
Здійснюється
в рамках
процесу
Судові
рішення є
обов'язковими
ВИДИ
СУДОЧИНСТВА
конституційне
антикорупційне
цивільне
кримінальне
адміністративне
господарське
Органи юстиції – це органи виконавчої влади, які забезпечують
здійснення правової політики в державі, захист прав та
законних інтересів громадян, підприємств, установ та
організацій.
Міністерство
юстиції
України
Територіальні
управління
юстиції
Районні
управління
юстиції
ФУНКЦІЇ
ОРГАНІВ
ЮСТИЦІЇ
Правова
експертиза
Проведення
правової
реформи
Державна
реєстрація
Удосконалення
законодавства
СПЕЦІАЛІЗОВАНІ
ОРГАНИ ЮСТИЦІЇ
Органи реєстрації актів
цивільного стану,
нотаріат
Державна
виконавча служба,
приватні виконавці
Прокуратура – єдина централізована система державних
органів, які від імені України здійснюють нагляд за точним
виконанням та єдиним застосуванням законів через своєчасне
виявлення правопорушень, вжиття заходів щодо їх усунення і
притягнення винних до відповідальності.
1.
ГПУ
2.
Обласні та
міжрайонні
3.
Військова
прокуратура
Національна поліція України - це центральний
орган виконавчої влади, який служить суспільству
шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини,
протидії злочинності, підтримання публічної безпеки
і порядку.
• Забезпечення
публічної
безпеки і
порядку
1.
2.
• Охорона
прав і свобод
громадян
• Протидія
злочинності
3.
ФОРМИ
ДІЯЛЬНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ
ПОЛІЦІЇ
Профілактична
Оперативнорозшукова
Кримінальнопроцесуальна
Виконавча та
охоронна
Служба безпеки України – державний правоохоронний
орган спеціального призначення, який забезпечує
державну безпеку України.
1.
2.
Захист суверенітету
та територіальної
цілісності держави
3.
Попередження,
виявлення та
розкриття злочинів
проти миру,
тероризму, корупції
Здійснення
контррозвідувальної
діяльності
Управлінська
функція
Правоохоронна
функція
ОРГАНИ
ВЛАДИ
Митні органи України становлять систему
органів управління митною справою
ОСНОВНІ
Реалізація
державної
митної
політики
Захист митного
кордону
України
ЗАВДАННЯ
Правове
регулювання
ЗЕД
Здійснення
митних
формальностей
Державна податкова служба – орган державної
виконавчої влади, який здійснює управління у сфері
обчислення та сплати до бюджетів, державних
цільових фондів податків і зборів (обов’язкових
платежів).
Фіскальна функція
Контрольна функція
Адміністрування податків
Антимонопольний комітет України є державним
органом, покликаним забезпечувати відповідно до його
компетенції державний контроль за дотриманням
антимонопольного законодавства, захист інтересів
підприємців і споживачів від його порушень.
Контроль за
середовищем
Захист
конкуренції
Захист
споживачів
Моніторинг
середовища
Недопущення
монополізму
Методичне
забезпечення
Державна кримінально-виконавча служба України є
центральним
органом
виконавчої
влади
зі
спеціальним статусом, який безпосередньо реалізує
єдину державну політику у сфері виконання
кримінальних покарань.
Виконання
вироків
Організація
примусового
лікування
Контроль за
УВП
Перевиховання
засуджених
Розслідування
злочинів
Національне антикорупційне бюро є державним
правоохоронним органом, на який покладається
попередження, виявлення, припинення, розслідування
та розкриття корупційних правопорушень, віднесених
до його підслідності, а також запобігання вчиненню
нових.
Особливі
механізми
фінансування
Особливий
порядок
формування
Гарантії
особистої
безпеки
ГАРАНТІЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Державне
бюро
розслідувань
є
державним
правоохоронним органом, на який покладаються
завдання щодо запобігання, виявлення, припинення,
розкриття
та
розслідування
кримінальних
правопорушень, віднесених до його компетенції.
КОМПЕТЕНЦІЯ
злочини, вчинені
посадовцями
Злочини, вчинені
правоохоронцями
військові
злочини
Служба зовнішньої розвідки є розвідувальним органом України,
який функціонує як окремий державний орган, не належить до
системи органів виконавчої влади та здійснює свою діяльність під
загальним керівництвом Президента України та демократичним
цивільним контролем
Здобування
розвідувальної
інформації
Сприяння реалізації
національних
інтересів
Протидія
зовнішнім загрозам
Download