Загрузил Роман Долобан

Звіт про використання коштів з 24.09 по 10.10 2020р. Долобан Р.П.

Реклама
Директору ТОВ “Дорстрой
Монтаж Київ”
Туніку А.В.
від начальника дільниці №1
Долобан Романа Петровича
Звіт
про використання коштів в період з 11.09.2020 по 25.09.2020.
Залишок станом на:
Використано:
- відрядження
Долобан Р.П.
25.09.2020:
(11.09 - 25.09.) =
15дн. х 100грн.
Всього:
-2370,00 грн.
1 500 грн.
- 3870,00грн.
-
Начальник дільниці №1
24.09.2020 р.
- Долобан Р.П.
Директору ТОВ “Дорстрой
Монтаж Київ”
Туніку А.В.
від начальника дільниці №1
Долобан Романа Петровича
Службова записка
Прошу Вас надати мені матеріальні кошти для здійснення виробничо–
будівельного процесу в період з 26.09.2020 по 10.10.2020 на наступні потреби:
Наявний залишок
станом на:
Відрядження
Долобан Р.П.
Прошу видати:
Начальник дільниці№1
24.09.2020 р.
26.09.2020:
(26.09 - 10.10.20)
= 15дн. х 100 грн.
- 3870,00 грн.
1500 грн.
-5 370,00 грн.
Долобан Р.П.
Скачать