Загрузил silevko1956

Фонд гарантирования вкладов

Реклама
Система гарантування вкладів
фізичних осіб в Україні
Підготували:
Майстри в/н Литвиненко Л.О.
Сілевко Т.А.
Система гарантування вкладів в Україні.
Істрія.
1998
• Указ Президента України “ Про заходи щодо захисту
фізичних осіб – вкладників комерційних банків ”
2001
• Закон України про “ Фонд гарантування вкладів
фізичних осіб “ (мандат виплатна каса ”
2012
Кінець
2018
• Закон України “ Про систему гарантування вкладів фізичних осіб
“ (мандат “ мінімізатор збитків - розширено повноваження в
частині щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку
шляхом здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації
неплатоспроможних банків)
• Угода про асоціацію між Україною, с однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з
атомної енергії і їхніми державами – членами, с іншої сторони
зобов'язує привести законодавство України до норм права ЕС.
500 грн.
1200 грн.
200 000 грн.
Учасники системи гарантування
вкладів фізичних осіб
підзвітність
банки
вкладники
Місія Фонду гарантування
• Забезпечення захисту прав і
законних інтересів вкладників
банків, зміцнення довіри до
банківської системи України
Завдання Фонду гарантування
• Забезпечення функціонування
системи гарантування вкладів
фізичних осіб та виведення
неплатоспроможних банків з ринку
Що таке вклад?
•
•
•
•
•
Хто є вкладником?
Готівкова/ безготівкова форма
• Фізична особа/ фізична особа
підприємець
Валюта України/іноземна валюта
• Укладено договір банківського вкладу
Залучені банком від
(депозиту) /банківського рахунку /є
вкладника/надійшли для
власником іменного депозитного
вкладника
сертифіката
На умовах договору банківського
вкладу (депозиту)/банківського
рахунку/шляхом видачі іменного
депозитного сертифіката
Включає нараховані відсотки
Які вклади не гарантуються Фондом
1
Передані банку в
Довірче управління
4
За вкладами осіб,
які є пов'язаними з
банком
або були такими особами
протягом року до дня
віднесення такого банку до
категорії неплатоспроможних
або до дня відкликання ліцензії
які
Чи є ви пов'язаною особою банку?
2
3
За вкладом у розміри
менше 10 гривень
За вкладом,
підтвердженим
Ощадним (депозитним)
сертифікатом на
пред'явника
- керівник банку
- акціонери, що володіють значною часткою банку
- інші особи, що мають суттєвий вплив на рішення
щодо управління банком
- прями родичі вищезазначених осіб
5
За вкладами осіб,
які надавали банку
професійні послуги
як аудитор, оцінювач
у разі якщо з дня припинення
надання послуг до дня
віднесення такого банку до
категорії неплатоспроможних
або до дня відкликання
ліцензії не минув один рік
Більш детальну інформацію про пов'язаних осіб банку ви отримаєте в Законі України “ Про банки і банківську
діяльність ” ( Ст. 52) Банк зобов'язаний надавати Національному банку України інформацію про пов'язаних із
банком осіб
Які вклади не гарантуються Фондом?
6
розміщені на рахунка що
перебивають під арештом
за рішенням суду
9
при отриманні від банку на
індивідуальній основі процентів
за договорами
Можливі різни обставини, за яких клієнти
отримують підвищені відсотки:
7
8
за вкладами у
банківських металах
за вкладами у філіях
іноземних банків
- проведення публічної акції
- наявність індивідуальних непублічних
домовленостей
10
за вкладом у банку, що
використовується вкладником як
засіб забеспечення виконання
іншого зобов'язання перед
цим банком
Більш детальну інформацію про пов'язаних осіб банку ви отримаєте в Законі України “ Про банки і банківську
діяльність ” ( Ст. 52) Банк зобов'язаний надавати Національному банку України інформацію про пов'язаних із
банком осіб
Що відшкодовує Фонд гарантування?
В кожному банку
200 000 грн.
включно
У гривні
1 банк – 2 рахунки
200 000 грн.1
Курс на день початку
виведення банку з
ринку
2 банки – 2 рахунку
400 000 грн.
Фонд повертає вклади в
іноземній валюті
в гривневому еквіваленті
Сума вкладу
$ 20 000
Дата
Курс
01.02.2014
8
01.02.2015
16
Сума можливого відшкодування
160 000
320 000
Хто з моїх друзів отримує відшкодування і
яку суму?
Мої друзі придбали деякі банківські продукти:
 Олександр у банку “ Один ” - має на пенсійному рахунку 10 000 грн.
- має рахунок як фізична особа підприємець 15 000 грн.
у банку “ Два ” - має поточний рахунок на суму 20 000 грн.
 Наталя розмістила депозит - у банку “ Один ” на суму 180 000 грн.
- у банку “ Два ” на суму 150 000 грн.
 Юлія у банку “ Один ”
- мала на рахунку зарплатної картки 10 000 грн.
- за 2 дні до початку процедури виведення банку “ Один ”
з ринку Юлії була зарахована заробітна плата 8 000 грн.
 Андрій передав банку “ Один ” 100 000 в довірче управління
 Сергій придбав в банку “ Один ”: іменний депозитний сертифікат за 10 000 грн.
- за посередництва банку надав позику на 15 000 грн. фінансовій компанії
При цьому, рідний брат Сергія працює керівником банку “ Один “
 Яна відкрила в банку “ Два ” депозит, на який внесла злиток золоту вагою 100 гр.
Здійснення Фондом гарантування
тимчасової адміністрації
Віднесення банку до категорії неплатоспроможних
про початок процедури виведення неплатоспроможного
банку з ринку
тимчасова адміністрація запроваджується на один місяць, з
можливістю продовження ще на один місяць
здійснюються виплати коштів вкладникам
пошук інвестора і врегулювання неплатоспроможності найменш
витратним шляхом
Способи виведення неплатоспроможного
банку з ринку
 продаж неплатоспроможного банку інвестору
 створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому
активів і зобов'язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією
неплатоспроможного банку
 відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного
банку на користь приймаючого банку з відкладанням банківської ліцензії
неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією
 ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його
активів і зобов'язань на користь приймаючого банку
 ліквідація банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами
фізичних осіб
Здійснення Фондом ліквідації
Фонд розпочинає процедуру ліквідації банку не пізніше наступного
робочого дня після отримання від Національного банку України рішення
про відкликання ліцензії та ліквідацію банку.
Фонд делегує повноваження ліквідатора уповноваженій особі Фонду.
Ліквідація може тривати максимум 5 років.
Здійснюється продаж майна банку.
Стягується заборгованість за кредитами.
Здійснюються виплати коштів вкладникам.
Задоволення виплат вкладників, вклади яких перевищують 200 000
гривень або не гарантуються Фондом.
Розрахунки із вкладниками
Фонд розпочинає виплату відшкодування пізніше 20 робочих днів з дня
початку процедури виведення Фондом банку з ринку
під час тимчасової адміністрації:
- за договорами строк дії яких закінчився станом день початку виведення
Фондом цього банку з ринку
- за договорами банківського рахунку
під час ліквідації банку:
-всім вкладникам, незалежно від строку закінчення дії договору
Виплати здійснюються через банки-агенти Фонду
ПАТ “КРЕДОБАНК”
ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”
ПАТ КБ “УКРГАЗБАНК”
ПАТ “ІДЕЯ БАНК ”
ПАТ “ ПУМБ БАНК “
АТ “ ОЩАДБАНК “
ПАТ “ ТАСКОМБАНК “
ПАТ КБ “ ПРАВЕКС-БАНК “
ПАТ АБ “ ПІВДЕННИЙ “
ПАТ “ АЛЬФА-БАНК”
Що робити , якщо Ваш вклад не гарантовано?
Або вклад перевищує 200 тисяч гривень?
Якщо ваш вклад не гарантується або гарантується не повна сума, Ви не
втрачаєте права вимагати повернення таких вкладів як кредитор банку,
тобто як особа, що позичила банку кошти.
Однак існує черговість задоволення вимог до банку (Стаття 52 Закону
України “ Про систему гарантування вкладів фізичних осіб ”).
Наприклад:
 вкладників - фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб – підприємців), які є
пов'язаними особами банку, у частині, що перевищує суму, виплачену
Фондом – четверта черга кредиторів;
 вимоги юридичних осіб – клієнтів банку, які не є пов'язаними особами
банку – сьома черга кредиторів.
Структура вкладів у учасників Фонду
гарантування*
*станом на 01.01.2017
Основні показники діяльності Фонду
гарантування
*щодо банків, що були передані в управління Фонду після набуття чинності Закону України “ Про
систему гарантування вкладів фізичних осіб “ (23.02.12)
Навантаження на Фонд 2014-2017 роках
52 % виплат – найбільших банків
Яку суму вкладник повинен отримати від Фонду
гарантування?
Вкладник розмістив свої вклади в банку учаснику Фонду таким чином:
Скачать