Загрузил seregabuchanko

Буханько курсовая

Реклама
МІНИСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДВНЗ «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
Кафедра «Технології міжнародних перевезень і логістика»
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
З дисципліни «Організація міжнародних перевезень»
На тему «розробка транспортно-технологічного процесу перевезення вантажу»
Студента 4 курсу групи ОМП-16
напряму підготовки «Транспртні технології»
спеціальності «Організація перевезень і
управляння на транспорті (організація
міжнародних перевезень)»
Буханько Сергія Сергійовича
Керівник:
Помазков М.В.
Національна шкала_____
Кількістьбалів:______
Члени комісії:
___________________________________
(підпис)
(прізвище та ініціали)
________ _____________________
(підпис)
(прізвище та ініціали)
_______ ______________________
(підпис)
м. Мариуполь – 2020 рік
(прізвище та ініціали)
Содержание
Введение……………………………………………………………………….......4
Раздел 1. Анализ объекта исследования………………………………................5
Раздел 2. Исследование рынка КИО……………………………..........................8
2.1. Украинский рынок КИО .....................................................................8
2.2 Исследование производителей КИО………………………………...9
2.3Исследование потребителей КИО…………………………………..10
2.4 Анализ товарного ассортимента КИО……………………………...11
2.5. Анализ ценовой политики………………………………………….12
Раздел 3. Исследование транспортной системы объекта закупок ……...........14
Раздел 4. Исследование процесса транспортировки и требований к хранению
товара ……………………….................................................................18
4.1. Общие требования к КИО……………………………………….....18
4.2 Требования к безопасности КИО…………………………………...21
4.3 Правила к приемки КИО……………………………………………21
4.4. Методы контроля КИО……………………………………………..22
4.5. Требования к перевозке и хранению КИО………………………...22
4.6. Гарантийные обязательства КИО………………………………….24
4.1. Общее описания деятельности цехов……………………………...24
Раздел 5. Описание материального потока и его характеристик……………..25
5.2. Анализ существующего порядка управления материальным
потоком ………………………………………………………………………….26
5.3. Управление материальным потоком на КП «МПУ ВКХ»………26
5.4 Характеристика материального потока……………………………26
Раздел 6. Исследование поставщика полуфабрикатов .....................................27
6.1 Поставщик КИО для частных секторов и квартир………...………27
6.2 Поставщик КИО для предприятий…………………………………28
Раздел 7. Оценка поставщика в КП «МПУ ВКХ»..............................................30
7.1. Формулировка системы критериев для оценки……………………30
7.2. Анализ оценки системы…………………………………….……….31
Раздел 8. Определение размера заказа КИО для «МПУ ВКХ»……………….34
Раздел 9.Составление контракта на поставку КИО в «МПУ ВКХ» ................36
Раздел 10. Аудит управления закупками в транспортной системе…………..39
Заключение.......………………………………………………………..................42
Список литературы………………………………………....................................43
Вступ
Діяльність будь-якої організації як державної, так і приватної форм
власності залежить від наявності сировини, матеріалів, товарів і послуг. У
зв'язку з цим доцільно використовувати закупівельну діяльність.
Основне завдання закупівельної діяльності - вигідне придбання товару
з метою задоволення споживчого попиту. Закупівельна робота є однією з
найбільш
відповідальних
організовані
оптові
функцій
закупівлі
торгових
дають
змогу
підприємств.
Правильно
зменшити
ймовірність
комерційного ризику, пов'язаного з відсутністю збуту товарів.
Закупівельна діяльність дає можливість сформувати оптимальний
асортимент товарів торгових підприємств, впливати на виробників товарів.
Саме закупівлі забезпечують ефективну роботу торгового підприємства.
Об'єктом дослідження в даній роботі є вивчення поставки контрольновимірювального обладнання для ПАТ «Маріупольгаз».
Предметом дослідження є закупівельна діяльність в транспортній
системі ПАТ «Маріупольгаз» із закупівлі газових лічильників.
Метою даної роботи є розробка заходи щодо ефективної закупівлі на
ПАТ «Маріупольгаз» газових лічильників.
Виходячи з поставленої мети, в роботі поставлені наступні завдання:
• провести аналіз закупівельної діяльності ПАТ «Маріупольгаз»;
• провести аналіз транспортної системи ПАТ «Маріупольгаз»;
• провести аналіз ринку напівфабрикатів і вибір постачальників;
• провести ранжування постачальників і скласти договір про поставки
контрольно-вимірювального обладнання для ПАТ «Маріупольгаз».
Розділ І
Аналіз об'єкта дослідження
У
1939
році
в
вересні
наказом
Маріупольського
Міського
комунального господарства було створено спеціалізоване підприємство для
експлуатації міської газової мережі та заводу «сіркоочистки» - трест
»Маріупольгаз»
У
1959
році
УПРАВЛІННЯ
МІСЬКОГО
ГАЗОВОГО
ГОСПОДАРСТВА «ЖДАНОВГАЗ» увійшло склад госпрозрахункового
обласного
управління
газовими
підприємствами
та
мережами
«ОБЛПРОМБИТГАЗ».
У 1965 році управління газового господарства «Ждановгаз» надано
статусу «державного госпрозрахункового підприємства», що діє на підставі
положення про соціалістичне державне підприємство.
У 1975 році була проведена реорганізація структури управління
газовими господарствами області. Трест »Облпромбитгаз» був ліквідований,
організовано
Донецьке
виробниче
об'єднання
газового
господарства
«Донецькгаз» Республіканського об'єднання «Укргаз». До складу об'єднання
«Донецькгаз» увійшло Жданівське Міжрайонне виробниче управління
газового господарства. 20 травня затверджується СТАТУТ підприємства як
самостійної виробничої одиниці.
У 1993 році Маріупольське державне підприємство з газопостачання та
газифікації згідно з Указом Президента України від 15 червня 1993 року
№210 / 93 «Про корпоратизацію підприємств» перетворено у відкрите
акціонерне товариство. Затверджено наказом державного комітету України
по нафті і газу №117 від 14 березня 1994 рік.
У
1997
році
активізувалася
функціонування
газової
розроблена
широко
і
галузі
.Для
державна
політика
підвищення
обговорювалася
в
питаннях
ефективності
Концепція
була
реформування
нафтогазового комплексу України. 25.02.1998 рік Президент України
підписав Указ за №151 / 9 «Про реформування нафтогазового комплексу
України».
У 2006 році після багаторазового реформування умов роботи
газотранспортних організацій Національна комісія регулювання енергетики
обмежила права міськгазів на здійснення інших видів діяльності. За
рішенням зборів акціонерного товариства було створено ТОВ «Маргаз».
Практично всі види іншої діяльності були передані знову організованому
підприємству, частина трудового колективу перейшла працювати
«Маргаз».
А
акціонерне
товариство
«Маріупольгаз»
в
продовжило
забезпечувати безперебійне транспортування і поставку газу споживачам, а
також безаварійну експлуатацію державних газових мереж.
У 2011 році відповідно до чинного законодавства відкрите товариство
«Маріупольгаз» перейменовано в публічне акціонерне товариство по
газопостачанню та газифікації.
У 2015 році відповідно до європейських стандартів і чинних
законодавчих документами функція поставки газу споживачам передана
новоствореному підприємству ТОВ «АЗОВГАЗ», засновником якого є ПАТ
«Маріупольгаз».
Метою діяльності ПАО «Мариупольгаз є:
-
господарська діяльність у сфері виконання комплексу робіт щодо
експлуатації
систем
газопостачання,
будівництво
і
ремонт
систем
газопостачання, в тому числі на замовлення населення, а також одержання
прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової
діяльності, дозволеної законодавством України.
Засобами досягнення мети є:
-
насичення ринку платними послугами і товарами, підвищення їх
якості, скорочення витрат на виробництво та реалізацію продукції і послуг.
Основні напрями діяльності ПАО «Мариупольгаз»:

Послуги з розподілу природного газу

Сервісні послуги з ремонту газовикористовуючого обладнання (котли,
водонагрівачі і плити)

Заміна, ремонт і повірка газових лічильників

Газифікація об`єктів, реконструкція систем газопостачання і заміна
газового обладнання

Додаткові послуги з електричних вимірювань і електрозахист
Розділ ІІ
Дослідження ринку контрольно-вимірювального обладнання
2.1 Український ринок контрольно-вимірювального обладнання
За радянських часів в Україні газолічильники виробляли близько
півдесятка заводів: в Києві, Луцьку, Львові, Харкові, Вінниці. Єдиними
споживачами їх продукції були промислові підприємства. Про те, щоб
враховувати витрату тепла в окремих квартирах, ніхто і не думав: країна була
безрозмірно багатою, народ за користування всіма видами комунальних
послуг платив символічні гроші.
Після розпаду СРСР справи у виробників лічильників пішли зовсім
погано. Заводи перестали купувати у них прилади, а населення ще не
наважився на використання «вимірників» в своїх будинках. Коли виник
реальний масовий попит на побутові теплолічильники, більшість старих
приладобудівних заводів не зуміло швидко на нього відреагувати. За
«порятунок» ситуації з лічильниками взялися іноземні виробники: в Україну
хлинув потік готових приладів з-за кордону, пізніше стали ввозити в країну
комплектуючі, з яких становили спільну продукцію.
Часи змінилися, і тепер українські виробники успішно справляються
без зарубіжних комплектуючих. Хоча деякі фірми як і раніше імпортують
латунні корпусу, рахунковий механізм, трубопровідну арматуру, фільтри,
мікропроцесори
та інші
електронні
компоненти. Комплектуючі
для
лічильників імпортуються в основному з таких європейських країн, як Італія,
Німеччина, Франція, Данія, Швеція, Польща. Завозять також з Росії,
Прибалтики, Білорусі.
Попит на прилади обліку почав рости в середині 90-х рр. По-перше,
зросли ціни на воду, газ і тепло. По-друге, люди почали замислюватися про
можливість економії витрат на комунальні послуги. По-третє, українські
підприємства почали вдосконалювати виробництво, рятуючи, тим самим,
економіку країни від колишнього кризи. І потім впровадження системи
обліку та контролю за витрачанням енергоресурсів - чи не єдиний спосіб
забезпечити енергетичну безпеку України.
Масову популярність лічильники придбали тільки 13 років тому. А
саме, з січня 2003 року, коли в Маріуполі стала діяти нова система
розрахунків за послуги газопостачання.
2.2
Дослідження
виробників
контрольно
-
вимірювального
обладнання
За останні роки на ринку України з'явилася величезна кількість як
фірм, що спеціалізуються на виробництві лічильників тепла, так і компаній,
що пропонують дане устаткування від зарубіжних виробників. Варто
відзначити, що газові лічильники
можна відтепер купити не тільки в
фірмових магазинах підприємств, але і на господарських міських ринках і
навіть по оголошеннях в газетах.
Серед найбільш великих компаній, що реалізують прилади обліку газу
можна виділити: СП «Ценнер-Україна» (Німеччина-Україна), дочірнє
підприємство «Фабрики Метрон» - «Метрон-Україна» (Польща), IP
«Побутремарматура», САГА-ЛТД, , фирма «Сантехпласт».
Серед українських заводів-виробників можна назвати підприємства:
«Термометрія» в Луцьку, «Новатор» у Хмельницькому та Харківський завод.
На сьогоднішній день для споживачів на ринку представлений
широкий вибір приладів обліку газу як вітчизняного, так і зарубіжного
виробництва.
Який продукції віддати перевагу - вибирати споживачеві. Часто
покупець зупиняє свій вибір на імпортних або спільного складання приладах,
основна перевага яких полягає в тому, що імпортні прилади обліку поки не
навчилися підробляти, так що на сьогоднішній день споживач застрахований
від придбання «несправжнього» товару..
2.3
Дослідження
споживачів
контрольно-вимірювального
обладнання
Основні споживачі газолічильників - власники квартир, суспільства
власників житла і власники приватних будинків. Причому найчастіше заявки
на установку лічильників оформляють, як це не парадоксально, представники
незаможних верств населення. Саме ця категорія громадян особливо
скрупульозно рахує свої гроші, а, отже, прораховує, скільки можна реально
заощадити на комунальних виплатах. Прилади обліку газу встановлюють
також і виробничі підприємства. Для них установка лічильників за попередні
роки стала звичайним явищем. До того ж, механізм установки лічильників на
виробництві будується іншом принципом, ніж у приватних осіб,. За останній
час в великих представництвах компаній-постачальників лічильників список
бажаючих встановити прилади обліку стрімко зростає. А за умови нового
підвищення цін на споживання газу, потенційних клієнтів стане ще більше. У
деяких представництвах з'явилися навіть черги: на придбання і установку
лічильника люди записуються на місяць вперед. І якщо така ситуація
збережеться, то, за прогнозами фахівців, через два-три роки Маріуполь
накриє повальний «бум» по установці газолічильників.
2.4. Аналіз товарного асортименту газових лічильників
Лічильники газу поділяються на побутові, комунальні та промислові,
вони відрізняються за технічними характеристиками та. За принципом дії ці
прилади можна розділити на чотири основні групи: турбінні, роторні,
мембранні та вихрові. У побутовому секторі в основному використовуються
лічильники мембранного типу, основними перевагами яких є: простота в
експлуатації, економічність і висока точність підрахунків. На їх показники
практично не впливають сторонні магнітні поля та не з'являється газ під
склом циферблату.
На маркуванні лічильника обов’язково має бути зазначена інформація
про його пропускну здатність. Наприклад, якщо в квартирі встановлено лише
газову плиту, то буде достатньо лічильника з позначкою G1,6, адже газова
плита використовує приблизно 1 кубометр газу на годину. Якщо в квартирі
встановлено ще й газову колонку, то краще придбати лічильник з
маркуванням G 2,5 або G 4, в залежності від її потужності. У паспорті будьякого газового обладнання обов'язково вказано витрату газу на годину, тому
якщо сплюсувати всі дані споживання існуючих в помешканні газових
приладів, отримаємо цифру, яка допоможе визначити необхідний для
встановлення тип лічильника.
Періодичність повірки лічильників блакитного палива становить 5
років. Їх демонтаж, монтаж, повірку та ремонт проводять за рахунок
організації, що здійснює розподіл природного газу на відповідній території.
Свідченням того, що лічильник пройшов повірку і здійснює облік
природного газу з належною точністю, є наявність на ньому відповідних
пломб з відбитком повірочного тавра. Поняття "зрив пломби" включає в себе
як пошкодження дротів, затиснутих пломбою, або самої пломби, так і її
відсутність. Знімати пломби з приладу обліку газу мають право тільки
представники постачальника на час проведення планових або позапланових
робіт по перевірці або обслуговуванню лічильника. Після закінчення робіт
представник постачальника повинен встановити на приладі обліку нові
пломби.
На сьогоднішній день, зчитування всіх лічильників витрати зводиться
до одного дистанційного процесу зняття даних з цих приладів. Уже відомі
компанії-виробники
лічильників
пропонують
прилади
з
можливістю
зчитування, передачі і автоматичної обробки даних.
2.5. Аналіз цінової політики на прилади обліку газу
Ціни на лічильники формуються в залежності від комплектуючих,
країни-виробника, торговельної марки. Наприклад, вартість вітчизняних
лічильників коливається в межах від 750 грн, комплектуючі до них коштують
від 100 грн. і вище. Вітчизняні прилади обліку дешевше імпортних і термін
гарантії на них нижче - від року до півтора років. Деякі фахівці стверджують,
що, власне, більш семи років лічильник працювати не може, після закінчення
цього терміну прилад потрібно міняти. Але таке придбання доведеться «по
кишені» людям середнього і низького достатку.
На думку фахівців, ціни на газові лічильники будуть коливатися,
залежно від курсу валют і цін на комунальні послуги, у всякому разі, поки
підприємства, які постачають готові прилади або виробляють складання
механізмів, не переглядати стабільну фінансову політику.
Вибір марки приладу обліку, безумовно, залишиться за споживачем.
Все залежить від бажання клієнта, умов постачальника і нових вимог
українського законодавства.
Розділ ІІІ
Дослідження транспортної системи об'єкта закупівель
Контрольно-вимірювальні прилади - засоби вимірювань, прізначені
отрімуваті значення вісокої точності. Як правило, дані прилади, мають
високий степень чутлівості до оточуючіх факторам. Їх транспортування автомобільні,
залізничні,
авіа-
та
інші
види
перевезень,
повинні
здійснюватися при дотриманні особливих запобіжних заходів, захисту та
безпеки.
Контрольно-вимірювальні прилади та аксесуари до них мають
підвищену чутливість і, як правило, вимагають індивідуальну упаковку. До
пакувального кейсу необхідно використовувати спеціальний наповнювач, що
бере на себе роль амортизатора і фіксатора - ложемент, який виготовляється з
спінених матеріалів, таких як пінопласт, поролон, пінополіетилен.
Дані кошти вимірів вимагають захисту від тряски, мікрокліматичних
відхилень. Тому транспортування повинне проводитися в укладальних
контейнерах або футлярах з міцним корпусом, в найбільш оптимальному вертикальному положенні
Такого роду продукцію зберігають в сухих складських приміщеннях,
захищених від безпосереднього попадання вологи і пилу. Для цього
виділяють сухе опалювальне приміщення. Прилади вимірювання зберігають
в заводській упаковці акуратно укладеними в один або кілька рядів один над
іншим. На торцях коробок, звернених в бік проходу, повинні бути написи з
позначенням. На стелажах в місці зберігання кожного виду приладів вішають
бірку з позначенням їх основних технічних характеристик.
Якщо
має
бути
тривале
зберігання,
вимірювальні
прилади
консервують. Для цього всі поверхні, які потребують захисту, очищають
серветкою, зволоженою бензином. Потім їх протирають м'якою сухою
ганчіркою, змащують антикорозійним складом і складають в футляр.
Вимірювальний інструмент рекомендується зберігати в футлярі в
сухому приміщенні при температурі + 10-35 ° С і відносній вологості до 80%.
У повітрі не повинно бути домішок агресивних газів.
Так як багато фірм-виробники знаходяться на території України, перевезення
в м Маріуполь, контрольно-вимірювального обладнання, здійснюється за
допомогою бортового автомобіля. Даний вибір дозволяє транспортувати
прилади в найкоротші терміни, доставляти продукцію в будь-який район
міста, захищає від атмосферних опадів.
Рис.3.1- Транспорт для перевезення вантажу Mersedes Sprinter
Табл. 3.1 - Технічна характеристика Mersedes Sprinter
Основні характеристики
Значення
Довжина
5245 мм
Ширина
1993 мм
Висота
2725 мм
Вантажопідйомність
До 2 т
Розділ IV
Дослідження процесу транспортування і вимог до зберігання
товару, який накуповується
Вимоги до транспортування і зберігання контрольно-вимірювального
обладнання
4.5.1. Повинні бути наведені такі вимоги до транспортування
контрольно-вимірювального обладнання (його складових частин), комплектів
запасних частин, інструменту та пристосувань, упакованих в тару
підприємства-виготовлювача:
-
вид
транспорту,
яким
допускається
виробляти транспортування; - умови транспортування в частині впливу
кліматичних факторів по ГОСТ 15150; - умови транспортування в частині
впливу механічних факторів по ГОСТ 23170.
4.5.2. Вимоги по транспортуванню і зберіганню в частині кліматичних
факторів повинні бути обрані відповідно до ГОСТ 15150 і задані в ТЗ і ТУ
4.5.3. Консервація і упаковка повинні забезпечувати збереження
контрольно-вимірювального обладнання при транспортуванні усіма видами
транспорту в критих транспортних засобах і в умовах зберігання, зазначених
у ГОСТ 15150, протягом термінів зберігання, зазначених у ТЗ і ТУ. 5.17.4
Транспортна
тара
для
контрольно-вимірювального
обладнання,
що
поставляються для експорту, повинна відповідати вимогам ГОСТ 24634.
4.5.4. В КД повинні бути приведені вимоги до зберігання обладнання,
комплектів запасних частин, інструменту та пристосувань, із зазначенням
умов зберігання по ГОСТ 15150.
4.5.5.
Основні
умови
зберігання
контрольно-вимірювального
обладнання встановлюються відповідно до вимог ГОСТ 15150, ГОСТ 23216.
Призначений термін зберігання обладнання повинен становити не менше
трьох років.
4.5.6. Необхідні гарантійні терміни експлуатації (гарантії виробника і
постачальника)
4.5.7. Підприємство-виробник і постачальник повинні гарантувати
відповідність
технічних
характеристик
поставляються
контрольно-
вимірювального обладнання (і їх складових частин, якщо останні мають свої
ТУ) вимогам ТУ при дотриманні дій Генпідрядником (постачальників) умов
транспортування, зберігання та монтажу, а Експлуатуючою організацією умов експлуатації, ремонту і зберігання , встановлених в ТУ і (або) інструкції
з експлуатації.
4.5.8. Гарантійний термін експлуатації повинен складати - не менше 36
місяців з дати підписання дозволу на відвантаження устаткування (його
складових частин), і не менше 24 місяців з дати введення в експлуатацію.
4.5.9. Гарантійні зобов'язання повинні бути приведені в ТУ і в
експлуатаційній документації на контрольно-вимірювальне обладнання.
.
Розділ V
Опис матеріального потоку і його характеристика
Основним постачальником контрольно - вимірювального обладнання на
ПАО «Мариупольгаз» є ТОВ «САМГАЗ».
Дане підприємство має такі підрозділи: Центральний цех, Комплектуючий
цех, складальний цех.
У складі виробництва контрольно-вимірювального є власний склад
ТОВ «САМГАЗ».
Таблица 5.1- Рух матеріальних потоків
Цехи і склади
Характеристика
У центральному цеху проводиться завантаження
Центральний сировини, в спеціальне обладнання, для виготовлення
цех
деталей лічильного механізму.
По прибуттю, в дану частину території заводу, механізми
Комплектуючий проходять огляд на виявлення шлюбу. Після цього
цех
відбувається сортування напівфабрикатів і їх розподіл.
У складальному цеху здійснюється компонування
Збиральний цех лічильних механізмів, далі їх повторно відправляють на
огляд експерту.
Рис. 5.1- Рух матеріального потоку
Аналіз існуючого порядку управління матеріальним потоком
1. ТОВ «САМГАЗ» отримує замовлення від ПАО «Мариупольгаз»
на
виготовлення контрольно-вимірювального обладнання;
2. Начальник підприємства віддає наказ на виготовлення певної партії
контрольно - вимірювального обладнання .
3. Центральний цех виробляє завантаження сировини на необхідну кількість
контрольно - вимірювального обладнання .
4. Комплектуючий і Складальний цехи виробляють компоновку і надають
експертну оцінку якості.
5. Складальний цех надає документ про завершення виготовленні партії
керівництву.
6. Менеджери ТОВ «САМГАЗ»
сповіщають ПАО «Мариупольгаз»
про
готовність продукції.
Управління матеріальним потоком на ПАО «Мариупольгаз»
Після того як продукція надійшла на склад ПАО «Мариупольгаз»,
проводиться аналіз її потреби в певні точки міста.
За необхідності здійснюється перевезення продукції зі складу в певний
район.
У місці призначення майстер встановлює прилад обліку газу і пломбує його.
План
замовлення
лічильників
складається,
безпосередньо,
по
надходженню заявок про необхідність даних приладів на території
Маріуполя. Матеріальний потік, що протікає від ТОВ «САМГАЗ» до ПАО
«Мариупольгаз» і від водоканалу в райони міста є динамічним.
Розділ VI
Дослідження постачальників матеріально-технічних ресурсів
Постачальник газових лічильників для жителів квартир і приватного
сектора
Компанія ТОВ «САМГАЗ» є провідним виробником обладнання для
вимірювання та обліку газу. Основна продукція компанії - промислові та
побутові газові лічильники ТМ «САМГАЗ», регулятори тиску газу,
комплекти монтажні вузлів обліку газу, комплекти монтажних шаф
газорозподільних пунктів. Компанія була заснована в 1995 році. Завод з
виробництва газових лічильників знаходиться в місті Рівному. За роки
роботи «САМГАЗ» було виготовлено, встановлено та успішно
експлуатується більше 1 мільйона лічильників газу. Міжповірочний інтервал
лічильника газу "САМГАЗ" становить 8 років. Якість лічильників газу
"САМГАЗ" підтверджена численними сертифікатами в Україні, Польщі,
Російської Федерації, Білорусі, Молдові, Узбекистані. Система контролю
якості підприємства сертифікована за міжнародним стандартом якості ISO
9001-2001. Статистичні дані експлуатаційних організацій підтверджують
Високу надійність газового обладнання «САМГАЗ».
Продукція компанії «САМГАЗ внесена до« Реєстру кращих товарів України
»з присвоєння знака якості« Вища проба ». Лічильник газу ТМ «САМГАЗ»
був визнаний переможцем у всіх Всеукраїнських технічних конкурсах, що
проводяться НАК «Нафтогаз України» на кращий прилад обліку газу.
За останні три роки оборот компанії склав близько 85 млн. Грн, також за цей
період було сплачено податків до бюджетів усіх рівнів понад 15 млн. Грн.
На ринку присутні наступні різновиди лічильників газу за принципами
вимірювання та конструкцією:
 Пряме вимірювання
 Об’ємні
 Мембранні
 Ротаційні
 Непряме вимірювання
 Турбінні
 Ультразвукові
 Термометричні
Постачальник контрольно-вимірювального обладнання для підприємств
ООО «Elster Group» є світовим лідером сфері виробництва приладів
системи обліку природного газу, а так само електроенергії, тепла і води. Філії
та виробничі потужності концерну розташовані в 39 країнах світу, де працює
понад 8 тисяч співробітників. Головна мета команди «Elster Group» розробка і створення якісного і високоточного вимірювального обладнання.
Устаткування «Elster Group» успішно експлуатується і має сервісну
гарантійну підтримку в більш ніж 130 країнах світу, в тому числі в Україні.
Продукція «Elster Group» успішно використовується як промисловими і
комунальними підприємствами, так і приватними особами, які обрали для
свого будинку або квартири надійне і точне вимірювальне обладнання.
«Elster Group» - це прозоре і чесне ведення бізнесу в суворій відповідності з
законами, нормативними актами і стандартами, прийнятими в країнах
реалізації продукції. Абсолютна юридична і етична чесність - основне кредо
компанії. Бездоганна якість вимірювального обладнання Elster Group - це
результат знань і досвіду, накопиченого більш ніж за 180 років роботи.
Історія компанії практично дорівнює історії індустрії вимірювання.
«Elster American Meter» був заснований в Нью-Йорку в 1836 році і є першим
виробником газових лічильників в США. Європейська історія компанії
«Elster Meters» починається з 1848 року, а «Elster Kromschröder» - з 1865 р
\
Розділ VII
Оцінка постачальника контрольно-вимірювального обладнання
для КП «МПУ ВКГ»
Мною було проведено аналіз и віставлені оцінки постачальникам
контрольно-вимірювального обладнання для ПАТ «Маріупольгаз» - ТОВ
«САМГАЗ» та заводу ООО «Elster Group».
Формулювання системи крітеріїв для оцінки постачальника
Таблиця 7.1 - Критерії вибору постачальника
№
1
2
3
4
5
6
Найменування
критерію
Зміст
Своєчасне
і
Надійність
гарантоване
постачання
постачальником
виконання поставки
продукції
Дальність перевезення
Віддаленість
вантажу,
наявність
постачальника
митних
кордонів,
використання різних
видів транспорту
Терміни виробництва
Терміни виконання замовлення,
його
замовлення
оформлення, наявність
перевантажувальних
операцій в процесі
транспортування
Якість продукції Технічне
перевага
товару
Рахунок
по
Умови оплати
передоплаті, оплата за
фактом
готової
продукції
Ціна
необхідного
Ціна
товару
де СО - суб'єктивна оцінка.
Одиниця виміру
СО
СО
СО
СО
СО
СО
За цією системою кожним критерієм роботи постачальника і
підприємству необхідно дати оцінку від 1 до 10 за шкалою Сааті:
• Чудово - 10 балів;
• Дуже добре - 7 балів;
• Добре - 5 балів;
• Чи припустимо - 3 бали;
• Погано - 1 бал;
• Проміжні оцінки - 9,8,6,4, 2.
Аналіз і виставлення оцінки
В роботі розглядається логістична система, що складається з двох
постачальників і одного клієнта.
З урахуванням всіх даних і проведених мною досліджень ступеня важливості
критерію були визначені такі оцінки:
Таблиця 7.2 - Значимість критеріїв вибору постачальника
№
1
2
3
4
5
6
Найменування
критерію
Надійність постачання
Віддаленість
постачальника
Терміни виконання
замовлення
Якість продукції
Умови оплати
Ціна
∑i
Значимість критерію n
ТОВ «САМГАЗ»
ООО «Elster
Group»
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,3
1
0,2
0,1
0,2
1
Для того, що б привести всі оцінки за якісними і кількісними
критеріями до однієї одиниці виміру, значення оцінок нормалізовані шляхом
ділення оцінки альтернативи за критерієм на суму оцінок усіх альтернатив за
цим критерієм:
pni
p 
,
i
 pn
'
i
де: pni - оцінка альтернативи за критерієм.
Для подальшого ранжирування і оцінки альтернатив необхідно отримати
інтегровану оцінку кожного варіанту ділянки під ЛЦ за всіма критеріями:
pi   n pn'i
n
де n - оцінка важливості критерію n .
Таблиця 7.3 - Проміжні розрахунки
№
1
2
3
4
5
6
Найменування
критерію
надійність постачання
віддаленість
постачальника
Терміни виконання
замовлення
Якість продукції
Умови оплати
Ціна
∑i
Значимість критерію, n
ТОВ «САМГАЗ»
ООО «Elster
Group»
0,1
0,4
0,1
0,1
0,4
0,4
0,4
0,1
0,18
0,27
0,4
0,1
0,7
0,18
В ході даного розрахунку було досліджено 2 основних постачальника
контрольно-вимірювального обладнання для ПАТ «Маріупольгаз». З
урахуванням, всіх цікавлять критеріїв, перевага віддається ТОВ «САМГАЗ» ,
тобто даний варіант буде найбільш раціональним для основних поставок,
тому що його інтегральна оцінка вище. Що стосується другої організації,
завод ООО «Elster Group» спеціалізується, в більшій мірі, на газових
лічильниках для промислових і господарських підприємств, тому його
продукція також потрібна в місті Маріуполі.
Розділ VIII
Визначення обсягу замовлення на контрольно-вимірювальне
обладнання для КП «МПУ ВКГ»
Одним з найбільш ефективних інструментів при розрахунку необхідного
розміру замовлення є формула економічно оптимального розміру закупівель
EOQ (economic order quantity), відома ще як формула Харріса-Вільсона:
q0 
q0 
2 * C1 * Q
C2
, од
(8.1)
2 * 350 * 2400
 360 од
13
де, C1 - вартість виконання одного замовлення, грн;
C 2 - витрати на утримання одиниця запасу, грн / шт;
Q - потреба в товарно-матеріальні цінності, од
Оптимальний середній рівень запасу:
q опт 
qопт 
q0
, од
2
(8.2)
360
 180 од
2
Оптимальна періодичність поповнення запасів:
Tопт 
Tопт 
q0
, днів
Q
(8.3)
360
 1,02 днів
350
Оптимальний інтервал часу між замовленнями за умови дотримання
оптимальної партії поставки:
t
t
N
, днів
n
255
 255 днів
1
де, N - кількість робочих днів в році, діб;
n - кількість партій поставок в рік:
(8.4)
n
n
Q
q0
(8.5)
350
 0,97
360
Графічно споживання запасів можна представити таким чином, за
умови, що їх залишок на початок року дорівнює оптимальної партії поставки.
Рис. 8.1 – Графік споживання запасів
З огляду на вихідні припущення EOQ-моделі про рівномірний
споживанні запасів оптимальна партія поставки буде вироблятися до
нульового залишку за умови, що в цей момент буде доставлена наступна
партія.
Розділ IX
Договір поставки № 22-04-58
м Маріуполь «5» жовтня 2019 року
КП ПАТ «Маріупольгаз» м Маріуполь, Україна, надалі «Покупець», з
одного боку, і
ТОВ «САМГАЗ», іменований надалі« Постачальник », з
іншого боку, уклали цей договір про наступне:
1. Предмет контракту
1.1. За цим контрактом Постачальник зобов'язується передати товар контрольно - вимірювально обладнання у власність Покупцеві, а Покупець
прийняти та оплатити його на умовах, визначених у цьому контракті.
1.2.
Найменування,
асортимент,
ціна,
кількість
товару,
що
поставляється, вказуються в додатку до цього контракту - Специфікації на
товар, яка з моменту підписання уповноваженими представниками сторін є
невід'ємною частиною цього Контракту.
2. Ціна і загальна вартість контракту
2.1. Загальна вартість товару, який поставляється згідно цього
контракту становить: 145000 гривень (сто сорок п’ять тисяч гривень).
Вартість одиниці товару зазначена в Специфікації до цього контракту.
2.2. Ціна на товар встановлюється в гривнях і включає в себе вартість
навантаження товару у Постачальника, вартість всіх формальностей і
сертифікації товару. Зміна цін в ході виконання контракту узгоджується
сторонами. В ціну включається вартість упаковки, маркування.
3. Умови поставки товару
3.1. Постачальник зобов'язаний поставити, а Покупець прийняти товар,
на раніше обговорених умовах, автомобільним транспортом протягом 5
(п'яти) календарних днів.
3.2. Постачальник разом з Товаром направляє оригінали наступних
документів:
3.2.1. рахунок-фактуру (інвойс);
3.2.2. товарно-транспортну накладну;
3.2.3. паспорт товару;
3.2.4. сертифікат відповідності;
3.3. За цим контрактом поставка здійснюється погодженими сторонами
партіями товару, кількісний склад яких визначається специфікаціями.
4. Якість товару.
Приймання товару за якістю
4.1. Якість товару має відповідати стандартам і технічним умовам, що
діють в Україні і підтверджуватися сертифікатом відповідності.
4.2. Товар поставляється із залишковим терміном придатності не
менше 8 років від загального терміну придатності, передбаченого для партії
товару, в іншому випадку Покупець залишає за собою право відмовитися від
зазначеної партії товару, або зажадати зменшення ціни товару.
4.3. Приймання товару за якістю виробляється в точній відповідності зі
стандартами, технічними умовами, іншими обов'язковими для сторін
правилами, а також за супровідними документами, що посвідчують якість
товару, що поставляється (сертифікат відповідності, посвідчення про якість і
т. П.). У разі відсутності зазначених документів або деяких з них Покупець
має право прийняти поставлений товар, проте, в такому випадку приймання
товару повинна бути проведена за участю компетентного органу країни
Покупця, по завершенні якої складається акт про фактичну якість товару з
обов'язковим зазначенням документів, які відсутні.
4.4. У разі виявлення невідповідності товару за якістю, виклик
повноважного представника Постачальника обов'язковий. Рекламаційний акт
за якістю товару складається з урахуванням пункту 4.1 цього Контракту.
5. Вирішення спорів
5.1. Всі розбіжності, що виникають внаслідок або у зв'язку з цим
контрактом, можуть вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.
5.2. Будь-який спір, що виникає в зв'язку з виконанням цього
контракту, підлягає передачі для розгляду і остаточного його вирішення
Міжнародному комерційному арбітражному суду при Торгово-промисловій
палаті України. Сторони згодні з тим, що в процесі розгляду і вирішення
спору застосовується Регламент Міжнародного комерційного арбітражного
суду при Торгово-промисловій палаті України. Правом, що регулює цей
контракт і будь-які правовідносини, пов'язані з ним, є матеріальне і
процесуальне право України. Місце проведення засідання Арбітражного суду
м Київ.
6. Інші умови
6.1. З моменту підписання цього контракту всі попередні переговори,
листування, угоди з даного предмету, укладені раніше в усній або письмовій
формі втрачають юридичну силу.
6.2. Жодна зі сторін не має права передавати свої права та обов'язки за
цим контрактом третім особам без письмової згоди на те іншої сторони.
6.3. Справжній договір набирає чинності з моменту підписання його
обома сторонами і діє протягом 5 (п'яти) років. Якщо хоча б однієї із Сторін
не виконано будь - яке зобов'язання за цим договором, термін дії цього
договору
продовжується
до
моменту
належного
виконання
цього
зобов'язання.
6.4. Цей контракт складено двох сторінках, в двох примірниках, які
мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру для кожної зі сторін,
українською мовою.
6.5. Справжній Контракт складено при повному розумінні Сторонами
його предмета.
Розділ X
Аудит управління закупівлями в транспортній системі
Питання про проведення аудиту може виникнути в декількох випадках:
керівництво вважає за необхідне підвищити ефективність закупівельної
діяльності, і, якщо необхідно, перевірити відповідність наявної системи
вимогам регламентує закону.
Проведення такого аналізу - складний і ресурсомісткий процес. Тому
краще довірити його професіоналам.
В процесі аудиту експерт виконує наступні завдання:
• вивчає системні відносини структурних підрозділів, які здійснюють
процес організації та проведення закупівель
• аналізує ефективність, прозорість витрачання коштів, при проведенні
закупівель, і їх економічну ефективність
•
перевіряє
рівень
активності
підрозділів
і
співробітників,
відповідальних за процес закупівель
• здійснює перевірку в частині порушень чинного законодавства, в
тому числі по зведенню основних документів, що регламентують сферу
закупівель компанії
• вимірює ефективність застосовуваних автоматизованих систем по
організації і моніторингу закупівель
• проводить аналіз по виявленню податкових, бухгалтерських,
юридичних ризиків комерційних організацій
За результатами проведення перевірки клієнт отримує детальний звіт з
описом виявлених порушень, недоліків і наявних ризиків, а також
рекомендації
закупівель.
щодо
вдосконалення
та
оптимізації
існуючої
системи
Основні проблеми, пов'язані із закупівельною діяльністю
1. В цілому витрати на придбання товарів і послуг складають до 70%
сукупних витрат компанії, тому керівники чудово знають про те, що
оптимізація закупівель може забезпечити підвищення прибутку. Відповідно,
роль управління закупівлями багато в чому пов'язана з ідеєю скорочення
витрат. Це досягається, наприклад, за рахунок отримання знижок від
зовнішніх постачальників або шляхом впровадження процедур, спрямованих
на скорочення непотрібних витрат, не передбачених кошторисом. Сьогодні
подібні кроки є обов'язковими в багатьох ситуаціях, що стосуються
управління пропозицією і попитом (в першому випадку мова йде переважно
про контроль цін, у другому - про визначення оптимального асортименту
придбаних товарів та послуг). Компанії, котрі ігнорують ці ключові методи
оптимізації закупівель, зазвичай насилу домагаються зниження витрат, не
кажучи вже про отримання додаткових переваг.
2. Дефіцитом кадрів. Більшість компаній систематично недооцінює
роль кваліфікованих кадрів в управлінні закупівлями, що негативно
позначається на показниках ефективності.
3. Перед підрозділами ставляться занижені цілі, а менталітет фахівців з
постачання обмежується транзакционной діяльністю.
4. Дії фахівців із закупівель можуть йти врозріз з корпоративною
стратегією. Як правило, ця проблема безпосередньо пов'язана з двома
описаними раніше.
Заходи для передбачуваного удосконалення закупівельної діяльності
1. Розширення повноважень відділу закупівель, при цьому ретельне
узгодження їх дій з іншими відділами виробництва.
2. Впровадження оптимізаційних рішень в ті області діяльності, які
раніше не уявляли інтерес або ж викликали труднощі для оптимізації.
3. Постачальники завжди надавали компаніям життєво необхідне
«паливо для інновацій» - наприклад, виступаючи в ролі потенційного
джерела цінних знань і технологій, необхідних для удосконалення продуктів
і процесів. У свою чергу, фахівці із закупівель служать найважливішою
ланкою між постачальниками компанії і іншими ділянками ланцюжка
поставок. Але при цьому слід враховувати безліч чинників - унікальну
стратегію компанії, її становище на ринку, її галузеву специфіку і т. Д.
4. Кращі підрозділи з постачання систематично реалізують програми
розвитку персоналу, спрямовані на те, щоб допомогти фахівцям зі закупівель
розширити свої знання про комерційну діяльність і встановити професійні
відносини з внутрішніми замовниками. Заходи з розвитку персоналу,
орієнтовані
на
перспективних
випускників
університетів,
можуть
проводитися у формі «програм ротації кадрів», що дозволяють ознайомитися
з різними видами діяльності підприємства. Для співробітників, вже давно
працюють в компанії, в ряді випадків розробляються спеціальні програми
навчання.
Таким чином, наведені заходи повинні поліпшити роботу служби
закупівель, що в результаті призведе до оптимізації витрат підприємства.
Висновок
У даній роботі, відповідно до поставлених завдань, було проведено
аналіз
закупівельної
діяльності
в
транспортній
системі
КП
ПАТ
«Маріупольгаз» із закупівлі контрольно-вимірювального обладнання. Згідно
з проведеним аналізом ринку контрольно-вимірювального обладнання я
визначив основного постачальника продукції для ПАТ «Маріупольгаз». В
роботі вивчено процес здійснення контрольно-вимірювального обладнання
та складено договір поставки.
Виконання курсового проекту показує, що тема закупівельної
діяльності актуальна і має місце в увазі при організації виробничого процесу.
В ході курсового проекту були розглянуті постачальники газових
лічильників, а саме ТОВ «САМГАЗ» і ООО «Elster Group».
В процесі детального дослідження і подальшого ранжирування
методом багатокритеріального прийняття рішення було визначено , що ТОВ
«САМГАЗ» доцільно вибрати в якості постачальника, тому що він відповідає
важливості основних критеріїв і є оптимальним.
Вивчивши
дані
за
правилами
транспортування,
складування,
перевантаження і виконавши обчислення по необхідній кількості газових
лічильників, був складений договір поставки контрольно-вимірювального
обладнання виробництва ТОВ «САМГАЗ» на ПАТ «Маріупольгаз».
Список використаної літератури
1.
Управление закупками в транспортных системах [Электронный
ресурс]: методические указания к курсовой работе студентов по дисциплине
«Управление
закупками
в
транспортных
системах»
для
студентов
направления подготовки 8.070101 «Транспортные системы» всех форм
обучения / сост. И.М. Майорова. - Мариуполь: ПГТУ, 2015. - 27 с. - Режим
доступа: http://umm.pstu.edu/
2.
Логистические
центры
и
склады
[Электронный
ресурс]:
методические указания к выполнению практических работ студентов по
дисциплине «Логистические центры и склады» для студентов направления
подготовки 8.070101 «Транспортные системы» всех форм обучения / сост. Ю.
В. Булгакова - Мариуполь: ПГТУ, 2015. - 47 с. - Режим доступа:
http://umm.pstu.edu/
3.
Официальный сайт КП ПАТ «Маріупольгаз» [Электронный
ресурс] - Режим доступа: https://margaz.com.ua/
4.
Булгакова Ю.В. Специальные транспортные и погрузочно-
разгрузочные
дисциплине
средства»
средства
[Электронный
«Специальные
для
студентов
ресурс]:
конспект
транспортные
и
направлений
подготовки
лекций
по
погрузочно-разгрузочные
«Транспортные
технологии», «Транспортные системы» дневной и заочной форм обучения /
Ю.В. Булгакова. – Мариуполь, 2015. – 148 с.
5.
Официальный сайт ГОСТы – СНИПы Украины [Электронный
ресурс] - Режим доступа: http://gost-snip.su/
6.
Официальный сайт
ТОВ «САМГАЗ» [Электронный ресурс] -
Режим доступа: https://www.samgas.com.ua/
7.
Официальный сайт
Elster Україна [Электронный ресурс] -
Режим доступа: https://elster.com.ua/ .
8.
Указания к оформлению дипломных и других письменных работ
студентами кафедры технологий международных перевозок и логистика
[Электронный ресурс] / сост. : А.А. Лямзин, А.А. Пешков. ˗ Мариуполь:
ПГТУ, 2006. - 25 с.
Скачать