Загрузил Анна Резникова

Акт прийому-передачі приміщення №2 сдача.

Реклама
АКТ
прийому-передачі об’єкту суборенди №2
м. Запоріжжя
«___» ___________________ 2017 року
Орендар _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Суборендар______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Згідно Договору суборенди приміщення №1 від “___“ _____________ 2017 року (далі –
Договору), укладеного між Сторонами, склали цей акт про наступне:
1.
2.
3.
4.
Суборендар передав, а Орендар прийняв згідно додаткової угоди №1 від 18.10.2017р.
приміщення,яке знаходиться за
адресою:______________________________________________
___________________________________________________________________________.
Площа орендованого приміщення складає ______________________ метрів квадратних.
Стан приміщення, яке передається в суборенду є належним і придатним для його
цільового використання та експлуатації.
В приміщенні встановлені та передаються Орендарю в користування такі побутові
прилади і меблі: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
5.
6.
Суборендар передав, а Орендар отримав ключі від приміщення, яке є об’єктом оренди.
Відповідно до пункту 2.4 Договору, приймання-передача приміщення, що передається в
суборенду, здійснювалася двосторонньою комісією, яка складалася із представників сторін:
Від Орендаря __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
Від Суборендаря _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
7.
Додаткові зауваження сторін:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
Договор вважается розірваним с 09.10.2017.Сторони не мают претензій один до одного
до отриманого приміщення, його стану і придатності до використання.
Даний акт після його підписання стає невід’ємною частиною Договору.
8.
9.
ОРЕНДАР
СУБОРЕНДАР
________________________________________ ___________________________________________
________________________________________ ___________________________________________
________________________________________ ___________________________________________
________________________________________ ___________________________________________
________________________________________ ___________________________________________
________________________________________ ___________________________________________
________________________________________ ___________________________________________
м.п. (підпис)
м.п. (підпис)
Скачать