Uploaded by Сергей Комаров

мікроклімат

advertisement
Мікроклімат являє собою сукупність фізичних факторів, які впливають на тепловий стан організму.
Тому до основних його параметрів відносять показники температурного режиму приміщень,
вологості та швидкості руху та охолоджуючої здатності повітря
Температура повітря - це один з основних факторів мікроклімату. Температура повітря залежить
від багатьох факторів, таких як погодні умови, наявність виробничих процесів, теплоізоляції
приміщення та інших факторів. Відповідно до нормативних вимог, температура повітря у
приміщенні повинна забезпечувати оптимальний режим для здоров'я людини і забезпечувати
комфортні умови перебування та праці.
Вологість повітря - характеризує вміст водяної пари у повітрі та характеризується такими
показниками, як: абсолютна вологість, відносна вологість та максимальна вологість. Перевищення
норм вологості може призводити до збільшення ризику поширення хвороб, виникнення проблем
з дихальною системою, зниження продуктивності праці.
Швидкість повітря -Він визначається швидкістю руху повітря в приміщенні. Швидкість повітря
може бути зумовлена природними факторами, такими як вітряні потоки або рух повітря від
приміщення до приміщення, а також виробничими процесами, які створюють турбулентні потоки
повітря. Занадто висока швидкість повітря може призвести до дискомфорту і незручностей в
роботі, тоді як недостатня швидкість повітря може привести до загрози здоров'ю, такої як
забруднення повітря або накопичення вологи.
Охолоджуюча здатність повітря – це здатність повітря відбирати тепло у поверхонь, температура
яких більша, за температуру самого повітря
Щоб охарактеризувати мікроклімат в різних типах приміщень, його прийнято ділити на два
основних види:
Динамічний. Передбачає можливість швидкої зміни параметрів через сторонні чинники.
Монотонний. Спостерігається в приміщеннях, де немає факторів, здатних привести до різких змін.
Крім цього, класифікація мікроклімату включає три категорії, залежно від того, як саме він впливає
на організм:
комфортний;
нагріваючий;
охолоджуючий.
В умовах комфортного мікроклімату, тобто за оптимального поєднання дії фізичних чинників
повітряного середовища на організм, фізіологічні механізми терморегуляції не напружені, тому в
людини є добре теплове самопочуття. В умовах дискомфортного (нагріваючого або
охолоджуючого) мікроклімату може настати перегрівання або переохолодження.
Download