Uploaded by Ksusha Burlaka

Курсовая работа Экономика

advertisement
1
Київський національний торговельно-економічний університет
Кафедра міжнародної економіки
КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни “Організація зовнішньоторговельних операцій”
на тему: Організація експортних операцій підприємства ТОВ «ВОГ
РІТЕЙЛ»;
Студента 4 курсу 1 групи
напряму підготовки
030503 «Міжнародна економіка»
Черепова К.Р
Науковий керівник:
доктор економічних наук, професор, завідувач
кафедри міжнародного менеджменту
Мельник Тетяна Миколаївна
Національна шкала___________
Кількість балів___________
Оцінка ЄКТС___________
Члени комісії
__________ _______________________
(підпис)
(прізвище та ініціали)
__________ _______________________
(підпис)
(прізвище та ініціали)
__________ _______________________
(підпис)
(прізвище та ініціали)
Київ 2020
2
ВСТУП ........................................................................................................... 3
РОЗДІЛ 1 Загальна характеристика досліджуваного підприємства ТОВ
«ВОГ РІТЕЙЛ» ........................................................................................................ 5
РОЗДІЛ 2 Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства ТОВ
«ВОГ РІТЕЙЛ» ...................................................................................................... 10
РОЗДІЛ 3 Організаційні аспекти Fдолаздійснення імпортних операцій
на ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» ........................................................................................ 27
РОЗДІЛ 4 Алгоритм здійснення імпортних операцій на підприємстві
ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» ............................................................................................. 31
РОЗДІЛ 5 Шляхи вдосконалення організації імпортних операції на ТОВ
«ВОГ РІТЕЙЛ» ...................................................................................................... 33
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ................................................................. 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ................................................... 38
ДОДАТКИ.................................................................................................... 43
3
ВСТУП
Зовнішньоторговельна діяльність в формі імпортних операцій стає все
більш важливим фактором розвитку національної економіки та досягнення
економічної стабільності країни. У розвинених країнах в даний час практично
немає промислових підприємств, які б не займалася імпортом. Розвиток
імпортних операцій відіграє особливу роль в сучасних умовах, коли
відбувається процес інтеграції економіки в світове господарство. Україна
проводить політику послідовного розвитку взаємовигідних обмінів з усіма
закордонними країнами, які готові до цього і мають імпортні зв'язки з багатьма
країнами світу. Імпорт справляє істотний вплив не тільки на економіку країни
в цілому, але і на функціонування підприємств-імпортерів. У зв’язку з цим
аналіз ефективної організації імпортних операцій підприємства є актуальною
проблемою досліджень.
Дослідженню проблем організації та здійснення імпортної діяльності
підприємств присвячено багато праць українських вчених-економістів,
зокрема таких як: Л. В. Батченко, Г. М. Дроздова, В. В. Дятлова, А.О. Волкова,
Т. Б. Гаврищук, Ж. С. Зосимова, В. М. Крикунова, С. В. Фомішин та інших.
Водночас недостатньо уваги приділено дослідженню особливостей
організації на підприємстві зовнішньоторговельних операцій, що
зумовлює актуальність обраної тематики дослідження.
Метою
роботи
є
дослідження
організації
імпортних
операцій
підприємства.
Для досягнення поставленої мети поставлено такі завдання:
−
розглянути
загальну
характеристику
досліджуваного
підприємства ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ»;
−
виконати аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства
ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ»;
−
визначити організаційні аспекти здійснення імпортних операцій
на ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ»;
−
з’ясувати
алгоритм
здійснення
імпортних
операцій
на
4
підприємстві ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ»;
−
запропонувати шляхи вдосконалення організації імпортних
операції на ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ».
Об’єктом
дослідження
роботи
є
особливості
організації
на
підприємстві ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» зовнішньоторговельних операцій.
Предметом дослідження є теоретичні та практичні особливості
організації імпортних операцій на ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ».
Інформаційною базою слугували законодавчі та нормативно-правові
документи, звітні дані Державного комітету статистики, нормативні акти
Кабінету Міністрів України, матеріали преси різних видань, фактичні дані
ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ», тощо.
Практичне значення одержаних результатів є у тому, що дане
дослідження може бути використане для вивчення менеджерами, викладачами
та студентами, а також застосування для удосконалення менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств.
5
РОЗДІЛ 1
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖУВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА
ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ»
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОГ РИТЕЙЛ» (ТОВ «ВОГ
РИТЕЙЛ») зареєстровано 11.06.2013 року за адресою: 43010, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Кременецька, б. 38.
Керівник: Шаповалов Андрій Кузьмич.
Основними видами діяльності товариства є:
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і
подібними продуктами;
19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення;
46.19
Діяльність
посередників
у
торгівлі
товарами
широкого
асортименту;
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
47.30 Роздрібна торгівля пальним;
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна.
ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» входить до групи «Континіум». Компанія управляє
мережею автозаправних станцій під брендом WOG, нараховує більше ніж 500
об’єктів у всіх областях України. Автозаправні станції WOG представлені в 24
областях України. Щодня обслуговується 150 000 клієнтів. Мережа
автозаправних комплексів WOG – це найбільша приватна мережа АЗК на
українському ринку нафтопродуктів. Пальне Mustang виготовляється з
базового нафтопродукту імпортного виробництва, що відповідає стандарту
Евро5. Поставки здійснюються нафтопереробними заводами Румунії, Греції,
Литви, Польщі та Білорусі. Мережа АЗК WOG надає можливість скористатися
додатковими сервісами та послугами: автоаксесуари, автохімія, ресторан,
6
безкоштовний WI-FI і товари в дорогу. За результатами конкурсу «Вибір
року», WOG визнана кращою серед мереж АЗК в 2015-2019 рр. [37].
Мережа АЗС успішно пройшла три податкових аудити з 2016-го по 2019й роки – не було виявлено жодних порушень.
В останні роки мережа АЗС WOG ГК «Continium»:
1. Підсилює контроль якості палива;
2. Розвиває мережу кав’ярень в інфраструктурних об’єктах;
3. Запускає діджитал-сервіси в фірмовому додатку PRIDE.
У серпні 2019 року лабораторія контролю якості зрідженого газу
«Глобус-Петролеум» (м. Бориспіль) пройшла державну акредитацію на
відповідність вимогам оновленого стандарту ДСТУ ISO / IEC 17025: 2017.
West Oil Group співпрацює з «Глобус-Петролеум» з метою забезпечення
клієнтів паливом, що відповідає всім національним і світовим стандартам.
В кінці 2019-го року з’явилися дві важливі новини про розвиток мережі
харчування WOG Café:
1. Заклад торгової марки в форматі кав’ярні відкрився в новому
терміналі одеського аеропорту;
2. «Українська залізнична швидкісна компанія» продовжила до кінця
січня 2020 року договір про роботу кав’ярень в потягах «Інтерсіті» та
«Інтерсіті +». Незабаром очікується підписання аналогічної угоди терміном,
як мінімум, на кілька найближчих років.
Фірмовий мобільний додаток PRIDE від «ВОГ» продовжує залишатися
самим прогресивним на українському ринку торгівлі нафтопродуктами. У
2017-му році користувачі PRIDE першими в країні отримали революційну
можливість оплачувати паливо та каву, не підходячи до каси. У грудні 2019
року відбулося велике оновлення програми і тепер безготівковою оплатою
можуть скористатися B2B-клієнти, які заправляються за допомогою паливних
карт. Поряд зі звичайними користувачами, вони також мають можливість
оплачувати заправку, не виходячи з автомобіля завдяки сервісу WOG Pay [37].
7
Проведемо SWOT-аналіз підприємства. SWOT-аналіз – це процес
встановлення
зв’язків
між
найхарактернішими
для
підприємства
можливостями, загрозами, сильними сторонами (перевагами), слабкостями,
результати якого в подальшому можуть бути використані для формулювання
і вибору стратегій підприємства [22].
За допомогою SWOT-аналізу можна провести спільне вивчення
зовнішнього та внутрішнього середовища компанії. Для цього визначимо
сильні та слабкі сторони ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ», можливості та загрози
підприємства. SWOT-аналіз представлено у табл. 1.1.
Таблиця 1.1
SWOT аналіз підприємства ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ»
Сильні сторони
 підприємство очолюють кваліфіковані керівники,
що мають великий досвід роботи;
 створення постійної бази клієнтів;
 оскільки ТОВ «ВОГ РИТЕЛ» – це мережа АЗС по
всій країні, то кожна станція функціонує самостійно;
 розчленованість компанії дає можливість кожній
станції створювати політику, враховуючи особливості
регіону;
 достатність фінансових ресурсів;
 наявність інноваційних технологій і можливості їх
реалізації;
 гарна репутація у покупців;
 популярність в якості лідера ринку;
 високий контроль якості;
 наявність мобільних лабораторій;
 присутня мотивація персоналу;
 конкурентоздатна цінова політика.
 екологічна складова знаходить відображення у
товарній політиці, логістичних планах, в інженерних,
програмних та технологічних рішеннях.
Можливості
 покрашення сервісу та скорочення часу на
обслуговування.
 збільшення контролю над витратами.
 вихід на нові ринки.
 налагодження роботи в інших регіонах.
 врахування недоліків конкурентів.
 збільшення попиту на продукцію.
 нововведення в галузі технологій.
 поліпшення технічного рівня виробництва, за
рахунок підвищення рівня технічної підготовки у ВНЗ
країни
Слабкі сторони
 за останній рік різкі зміни–
високий плин кадрів (понад 20% з
початку року) ;
 слабка зацікавленість рядових
працівників
в
розвитку
підприємства;
 ступінь зносу техніки– до 50%
по окремим підрозділам;
 оскільки ТОВ «ВОГ РИТЕЛ»–
це мережа АЗС по всій країні, то
виникає
проблема
розчленованості компанії;
 не
здатність
компанії
приймати оперативні рішення;
 неучасть
персоналу
в
ухваленні управлінських рішень;
 слабкість у створенні нових
видів продукції;
 залежність від постачальників.
Загрози
 велика кількість конкурентів
та поява нових.
 збільшення цін на матеріали.
 зростаючий
конкурентний
тиск.
 нестабільність курсу долара
(закупівлі прив’язані до $, а
продаж ведеться в гривнях).
 зміна політики постачальника.
 коливання ціни на нафту.
 зниження репутації.
8
Провівши SWOT-аналіз ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ», можна стверджувати, що
проблемною точкою для підприємства є висока залежність від постачальників,
для цього необхідно розширювати їх мережу та досліджувати ринки
закупівель пального в інших країнах.
Розглянемо динаміку імпортних закупівель нафтопродуктів в Україні в
цілому та на ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» зокрема.
Україна в січні-червні 2020 року скоротила валютні витрати на імпорт
нафтопродуктів до 1,610 млрд дол., що на 34,8% менше, ніж за аналогічний
період минулого року.
Відповідні дані розміщені на сайті Державної митної служби. Згідно з
даними відомства, імпорт нафтопродуктів з Росії склав 626,8 млн дол. (38,9%
від витрат на імпорт нафтопродуктів), з Білорусі – 498,7 млн дол. (31%), з
Литви – 215,9 млн дол. (13,4%). З інших країн за звітний період було
імпортовано нафтопродуктів на 268,7 млн дол.
За шість місяців в Україну імпортовано 3,575 млн тонн нафтопродуктів,
що на 5,9% менше, ніж за шість місяців 2019 року (3,8 млн тонн).
У 2019 році валютні витрати на імпорт нафтопродуктів в Україну
скоротилися на 6,7%– до 5,315 млрд дол., тоді як у 2018 році імпорт
нафтопродуктів в Україну зріс на 31%– до 5,5 млрд дол.
Україна в січні-лютому 2020 року імпортувала нафтопродукти на 680,89
млн дол., що на 10,8% менше, ніж за аналогічний період минулого року [11].
Розглянемо ефективність здійснення імпортної діяльності ТОВ «ВОГ
РИТЕЙЛ» в табл. 1.2.
З проведених розрахунків бачимо, що імпортна діяльність підприємства
є ефективною при чому економічна ефективність протягом даного періоду
зростає з 7,941% у 2017 році, 12,248% у 2018 році і 14,386% у 2019 році.
Також можемо зазначити, що обсяг імпортних закупівель зростає.
Необхідно зазначити, що за підсумками 2019 року ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ»
збільшив обсяг реалізації газу в 4,5 рази до показника 2018 року .
9
Таблиця 1.2
Аналіз ефективності імпортної діяльності ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» за 20172019 рр.
Показники
Рік
2017
2018
2019
Вартість
імпортної
продукції
на
250698741 325698201 459966703
внутрішньому ринку, тис.
грн.
Витрати на придбання
імпортної продукції, тис. 232255632 290159301 402118654
грн.
Економічна ефективність
1,079
1,122
1,144
імпорту
Економічний
ефект
18443109 35538900 57848049
імпорту, тис. грн.
Рентабельність імпорту
7,941
12,248
14,386
Абсолютне
відхилення
2018/2017 2019/2018
74999460
134268502
57903669
111959353
0,043
0,021
17095791
22309149
4,307
2,138
Основними споживачами були підприємства малого і середнього
бізнесу, на які припало близько 50% від всіх продажів.
Іншими великими споживачами були цукрові заводи – 27%, і бюджетні
організації – 13%. Значна частка цих обсягів була реалізована в рамках
форвардної програми співпраці з АПК.
За даними ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ», частка імпортного газу в структурі
продажів склала близько 30%, решта – ресурс, придбаний в українських
газодобувних компаній і трейдерів.
ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» продовжує вибудовувати дистриб’юторську
мережу і близький до того, щоб охопити до 4% продажів природного газу на
внутрішньому ринку та має намір в 2020 році збільшити обсяг продажу
природного газу вдвічі в порівнянні з минулим роком – до 270 млн куб. м.
Таким чином, сьогодні питання розвитку імпортної продукції ТОВ
«ВОГ РИТЕЙЛ» є одним з першочергових, адже імпортна діяльність для
підприємства є високоефективною.
10
РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ»
Виконаємо обґрунтування умов альтернативної зовнішньоторговельної
операції, що відповідає профілю ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» та може розглядатися
ним як резерв підвищення ефективності зовнішньоторговельної діяльності.
Для розширення імпортної діяльності ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» необхідно
дослідити цільові ринки для здійснення ЗТО. Для цього виконаємо
обґрунтування вибору цільового ринку для закупівлі імпортної продукції
(нафтопродуктів) ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» з-поміж трьох потенційних країнконтрагентів на основі вивчення політичних, економічних, географічних,
правових, соціальних та культурних факторів умов кожної з них. Для цього
заповнимо табл. 2.1, що узагальнюватиме інформацію щодо рівня
привабливості альтернативних ринків.
Таблиця 2.1
Обґрунтування вибору цільового ринку при здійсненні ЗТО
№
пор.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Фактори, що визначають вибір ринку
2
Низький потенціал збуту
Високий потенціал збуту
Атомістична конкуренція
Олігополістична конкуренція
Низькі виробничі витрати
Високі виробничі витрати
Обмежувальна політика щодо імпорту
Ліберальна політика щодо імпорту
Невелика географічна відстань
Значна географічна відстань
Економіка, що динамічно розвивається
Економіка зі стагнаційними процесами
Жорсткий валютний контроль
Ліберальна валютна політика
Довгострокові перспективи зниження курсу
національної валюти
Довгострокові перспективи зростання курсу
національної валюти
Незначні відмінності соціально-культурного
середовища
Російська Республіка Литовська
Федерація Білорусь республіка
3
4
5
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
11
Продовження табл. 2.1
1
18
19
20
2
Значні
відмінності
соціально-культурного
середовища
Невисокий політичний ризик
Високий політичний ризик
3
4
+
+
5
+
+
Як бачимо, при вибору країни для здійснення закупівлі продукції
необхідно звернути увагу на Республіку Білорусь. На імпорт нафтопродуктів
з Росії зі сторони України накладено мито.
Крім того, з 2 червня по 1 жовтня 2020 року у Росії ввели тимчасову
заборону на імпорт бензину, дизпалива, суднового пального, газойлі. Заборона
не поширюється, зокрема, на паливо, що переміщується транзитом через РФ
або перевозиться фізичними особами для особистого користування. Заборона
на імпорт нафтопродуктів вводилась в Росії вперше. Очікується, що це
рішення підтримає російських переробників: через тривале зниження попиту
на нафтопродукти в світі російський ринок палива став преміальним, і це
створило загрозу того, що іноземне паливо буде надходити у країну у великих
обсягах.
Причина преміальності російського ринку палива– в його податковій
складовій, що базується на зворотному акцизі на нафту з демпферної
складової. Нафта, що подешевшала і попит на паливо в світі, який знижується
призвели до того, що російські нафтові компанії змушені платити в бюджет
зворотний акциз і демпфер. Через це вітчизняні нафтопродукти дорожчі
зарубіжних, а російський ринок– вигідний для імпортного палива.
Міненерго РФ підкреслювало, що заборона на імпорт нафтопродуктів
покликаний не допустити затоварювання на внутрішньому ринку і закриття
вітчизняних НПЗ на тлі різкого зниження попиту на паливо.
В середині квітня 2019 року було введено заборону на імпорт низки
товарів з України. Водночас документ забороняв експорт нафти та
нафтопродуктів в Україну, а також обмежував експорт вугілля [11].
12
Щоправда, згодом уряд РФ видав постанову, яка визначала перелік
товарів, що з 1 червня 2020 року можна вивозити в Україну. Але тільки на
підставі окремих дозволів (їх видає Мінекономрозвитку). У цю категорію
потрапили окремі види нафтопродуктів і вугілля.
Таким чином економічні відносини з Росією є нестабільними. На імпорт
з країни накладено санкції, а отже необхідно знаходити постачальників
нафтопродуктів з інших країн.
Білорусь – найбільший постачальник нафтопродуктів на український
ринок. За підсумками 2019 року частка Білорусі в балансі ринку бензину
склала 36% (691 тис. т), дизпального – 35,4% (2,474 млн. т), бітуму – 52% (329
тис. т). За 8 місяців 2020 року в Україну було імпортовано 538 тис. т бензинів
(+14,2% до аналогічного періоду 2019 року) і 1 275 тис. т дизпального (18,4%). Це 36,7% і 27% відповідно в балансі українського ринку бензину і
дизпального [41].
Для здійснення зовнішньоекономічної операції доцільним вважаємо
пряму операцію, тобто договір буде закладатися між ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» та,
наприклад, з нафтовою компанією.
Найбільш швидкий та зручний спосіб пошуку контрагентів, які
потенційно можуть імпортувати товар ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ», – аналіз мережі
Інтернет. Для налагодження безпосередніх контактів можна скористатися
розсилкою листів із пропозиціями про співпрацю та телефонними
переговорами або Skype-конференціями. Крім того, як показує практика,
доволі ефективним є відвідування різноманітних профільних виставок, як в
Україні, так і в тих країнах, де потенційно можлива наявність зацікавлених
покупців. До пошуку та вибору контрагентів необхідно підходити дуже
ретельно. Укладання угоди з неперевіреним суб’єктом господарювання може
стати причиною значних фінансових втрат та вдарити по іміджу компанії.
Тому, перш ніж дійти згоди з потенційним партнером, необхідно здійснити
моніторинг усіх можливих джерел на предмет його діяльності. Крім того, як
правило, необхідно укладати перші контракти на невелику партію товару,
13
втрата якої не принесе значних збитків, проте зможе дати уявлення про
надійність нового партнера та можливості подальшої співпраці з ним.
У якості потенційного контрагента розглядаємо «Білоруську нафтову
компанію» (БНК).
ЗАТ «Білоруська нафтова компанія» є провідним експортером
нафтопродуктів з Республіки Білорусі. ЗАТ «БНК» утворено в 2007 році,
засновниками якої стали найбільші в Республіці Білорусь підприємства, що
займаються нафтовидобутком і нафтопереробкою. Зусилля колективу
компанії спрямовані на консолідацію експортних обсягів нафтопродуктів,
вироблених
двома
білоруськими
нафтопереробними
заводами–
ВАТ
«Нафтан» і ВАТ «Мозирський НПЗ». На поточний момент компанія щомісяця
експортує до 1 млн. т нафтопродуктів.
Відкрита і прозора система продажів, а також висока якість
нафтопродуктів дають компанії можливість не тільки зберігати провідні
позиції серед експортерів нафтопродуктів країн СНД, а й зміцнювати
авторитет країни на світовому ринку.
ЗАТ «Білоруська нафтова компанія» створило власну товаропровідну
мережу: дочірні компанії відкриті в Великобританії, України, Польщі, Латвії
та
Російській
Федерації.
Це
сприяє
налагодженню
довгострокових
партнерських зв’язків з кінцевими споживачами нафтопродуктів в країнах
СНД і Європи, сприяє максимальному обліку місцевих особливостей ринку,
споживчих переваг, забезпечує своєчасну реакцію на зміну ринкової
кон’юнктури.
ЗАТ «Білоруська нафтова компанія» відкрито для конструктивного і
взаємовигідного співробітництва.
Для даного виду ЗЕО доцільно обрати DAP умови договору.
Умови поставки DAP Інкотермс 2020 року– означає, що продавець
вважається виконав свої зобов’язання з постачання тоді, коли він надав
покупцеві товар, випущений в митному режимі експорту та готовий до
14
розвантаження з транспортного засобу, який прибув в зазначений пункт
призначення.
Згідно базисних умов поставки DAP в правилах Інкотермс 2020
продавець зобов’язаний оплатити витрати і фрахт, необхідні для доставки
товару в зазначений пункт призначення, виконати експортне митне
оформлення для вивезення товару з оплатою експортних мит і інших зборів у
країні відправлення, однак продавець не зобов’язаний виконувати митні
формальності для ввезення товару, сплачувати імпортні мита або виконувати
інші імпортні митні процедури при ввезенні.
Термін DAP може застосовуватися під час перевезення товару будьяким видом транспорту, включаючи змішані перевезення. Під словом
«перевізник» розуміється будь-яка особа, яка на підставі договору перевезення
бере на себе зобов’язання забезпечити самому або організувати перевезення
товару по залізниці, автомобільним, повітряним, морським і внутрішнім
водним транспортом або комбінацією цих видів транспорту. Також продавець
може самостійно, власним транспортом доставити товар покупцеві, без
укладення договору перевезення.
Умови поставки DAP Інкотермс 2020 вимагають, щоб продавець
доставив товар в місце, вказане покупцем, як правило, це приміщення
покупця, а покупець– розвантажив товар з транспортного засобу. Продавець
повинен виконати експортне митне оформлення, а покупець повинен виконати
імпортне митне оформлення. Правила DAP вимагають, щоб продавець взяв на
себе майже максимальну відповідальність за надання товару в розпорядження
покупця в узгодженому пункті призначення або в межах цього пункту, але не
вивантаженого з прибулого транспортного засобу [37].
Якщо доставка в пункт призначення повинна відбутися після того, як
покупець виконає необхідну імпортну митну очистку, і виникне затримка при
виконанні митного оформлення, то тоді вартість зберігання товару на митному
складі буде за рахунок покупця, завжди припускаючи, що продавець надав
покупцеві необхідні документи вчасно.
15
Продавець повинен на свій ризик і за свій рахунок виконувати всі
формальності з оформлення експорту, необхідні у країні експорту, такі як
ліцензії або дозволи, оформлення безпеки на експорт, огляд перед відправкою,
і будь-які інші дозволи або схвалення. Крім того, оскільки пункт доставки в
базисі поставки DAP знаходиться в країні-імпортера, продавець також
повинен виконати і оплатити всі формальності, необхідні для будь-якої країни
транзиту, до того, як ця поставка відбудеться.
Ціна DAP (DAP price) означає, що контрактна (інвойсової або митна)
ціна за товар включає в себе суму вартості самого товару, експортного митного
оформлення цього товару з оплатою експортних мит і інших зборів і вартості
доставки (фрахту) до зазначеного пункту призначення [37].
Умови базису DAP в договорі поставки:
Загальна вартість Товару, що поставляється за цим договором, становить
1033260 доларів США на умовах поставки DAP Київ (Україна) Інкотермс
2020.
За цим договором Продавець виробляє відвантаження Товару на умовах
поставки DAP Київ (Україна) Інкотермс 2020.
Право власності на поставлений Товар переходить від Продавця до
Покупця після підписання акту прийому-передачі представниками сторін.
У правилі DAP Incoterms 2020 прямо не вказано, що місцем доставки
повинно бути приміщення покупця, хоча це зазвичай мається на увазі. Це
правило добре працює для перевезення вантажів автомобільним транспортом,
але не при мультимодальних (змішаних) перевезень.
Отже, договір поставки на умовах DAP містить ряд обов’язкових
пунктів, включаючи дату і місце укладення, повне найменування, реквізити,
обов’язки і відповідальність сторін, предмет договору, термін дії та терміни
поставки, умови доставки, перехід ризиків (і права власності), розподіл витрат,
порядок розрахунку, інші пункти. Зразок зовнішньоекономічного контракту
представлено у додатку А.
16
Для транспортування продукції ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» і виконання
даного договору доцільно обрати автомобільний транспорт чи залізничний
транспорт, інші види транспортування дизельного палива недоцільні або є
неможливими у даних географічних умовах.
Згідно з умовами DAP, ні продавець, ні покупець не зобов’язані
застрахувати вантаж. Але зрозуміло, що його цілісність і збереження більше в
інтересах продавця, особливо під час доставки в призначене місце. Тому
рекомендується продавцю все ж передбачити страховку товару.
Отже, страхування товару на умовах DAP договору на покупця ТОВ
«ВОГ РИТЕЙЛ» не покладається, а отже вибір страховика не є доцільним.
Загальна сума контракту становить 1 033 260 доларів США. Покупець
оплачує договірну продажну ціну Продавцю на умовах в передплати – 100%
суми контракту, не пізніше 10 календарних днів з дати підписання угоди двома
сторонами. Всі банківські витрати, пов’язані із здійсненням платежів несе
Покупець. Перерахунок суми контракту здійснюється за умови банківського
переказу суми 1 033 260 доларів США на розрахунковий рахунок Продавця у
АТ «Ощадбанк».
Попередня передплата є безризиковою для продавця та створює певний
ризик для покупця. Проаналізував діяльність ЗАТ «БНК», його репутацію та
досвід на міжнародному ринку, ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» погоджується на даний
вид розрахунку. Оплата товару проводиться у валюті (американський долар).
Оплата товару у валюті підвищує ризики покупця при підвищенні курсової
різниці між гривнею та долара.
Документами підтверджуючими платіж Покупця є банківська виписка.
Проведемо аналіз конкурентних матеріалів та складемо конкурентний
лист. Конкурентний лист – внутрішній документ підприємства, що містить
комерційні і технічні відомості про товар із одержаних від фірм конкурентних
матеріалів (зовнішньоекономічних контрактів, комерційних пропозицій,
фірмових прейскурантів, галузевих каталогів тощо) і служить для порівняння
їх
основних
показників
та
визначення
17
рівня
орієнтовного
експортної/імпортної ціни.
Для визначення орієнтовного рівня ціни використовуються конкурентні
матеріали. Вони мають бути приведені до умов майбутнього контракту, що
при експорті являє собою характеристики та плановані умови поставок товару,
який продається, а при імпорті – характеристики та умови поставок, які
містяться у найбільш привабливому конкурентному матеріалі продавців.
У
цілому
процедура
визначення
зовнішньоторговельної
ціни
конкурентним методом визначається такою формулою:
Pi =P0 +Kc +Kb +Ktp,
(2.1)
де Pі – конкурентна зовнішньоторговельна ціна (і = 1, 2...n);
Кс – сумарна поправка на комерційні умови;
Кb – сумарна поправка на комплектацію;
Кtp – сумарна поправка на техніко-економічні показники.
Виконаємо
розрахунок
конкурентного
листа,
маючи
наступні
конкурентні матеріали.
І. Вихідна інформація
ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» шукає постачальників дизельного пального та має
потребу у закупівлі 100 т, а отже шукає найкращі пропозиції на ринку.
Підприємство розглядає закупівлю на умовах DAP за ціною 688,84 $/т
на умовах 100% передоплати.
У результаті аналізу біржової інформації, можемо згрупувати наступні
пропозиції (табл. 2.1).
Додаткова інформація для проведення розрахунків:
Витрати покупця на обслуговування акредитиву – 6% від вартості
контракту.
Вартість страхування та доставки з Литви до Києва – 8000$ за партію.
Вартість страхування доставки з Росії до Києва – 9000$ за партію.
18
Таблиця 2.1
Конкурентні матеріали
№
Умови контракту
1
2
Країна-експортер
Ціна в валюті
Рік конкурентного
матеріалу
Базисні умови поставки
Умови оплати
Кількість
3
4
5
6
Конкурентні матеріали
Оферта
Пропозиція
Контракт
ПЗ ORLEN
Альянс
НПЗ Мозирське
Литва
Росія
Білорусія
785 $/т
790 $/т
788 $/т
2020
2020
2020
CIF Київ
Акредитив
1200 т
CPT Київ
Акредитив
1000 т
FCA Мінськ
100% передплата
1500 т
Вартість транспортування та страхування від Мінська до Києва – 4000$
за партію.
Ціна в оферті завищена на 1%.
Знижка за пропозицією 1%.
Термін поставки товару – 30 днів.
Середньомісячний банківський відсоток – 2,5%.
Поправка на кількість складає 5% від 1200 т, 7% – від 1500 т.
II. Приведення цін конкурентних матеріалів до єдиної валюти
Усі ціни конкурентних матеріалів перераховуються у валюту ціни
майбутнього контракту (у прикладі – це USD) за курсом кожної конкретної
валюти до USD на дату конкурентного або довідкового матеріалу. Для
комерційної пропозиції це може бути дата пропозиції, яка пролонгована на
зазначений у ній термін поставки товару; для контракту, який не передбачає
ковзних цін, – дата поставки, а для такого, що передбачає ковзні ціни, – дата
підписання; для прейскурантів – це кінцева дата дії самого прейскуранта, яка
зазначена на ньому або супроводжувальному листі. Якщо відомо, що з дати
конкурентного або довідкового матеріалу курс валюти до USD змінився на
незначну величину, то для перерахунку можна брати будь-який відомий курс,
який є найближчим до дати конкурентного матеріалу.
19
Ціни, приведені до єдиної валюти, є базисними для розрахунку поправок
на комерційні умови, на комплектацію та техніко-економічні показники.
III. Розрахунок сумарної поправки на комерційні умови передбачає
визначення:

поправки на інфляцію (приведення за терміном угоди) (К1);

поправки на базисні умови поставок (К2);

поправки на умови платежів (К3);

поправки на кількість (К4);

поправки на вторговування (К5);

поправки на технічні гарантії (К6).
Сумарна поправка на комерційні умови розраховується шляхом
додавання всіх зазначених поправок.
1. Приведення за терміном угоди (поправка на інфляцію)
Ціни конкурентних та довідкових матеріалів, перераховані у валюту
ціни майбутньої угоди приводять до терміну майбутньої угоди із врахуванням
можливих змін цін (під впливом подорожчання товарів, світової інфляції
тощо) у періоди, які пройшли з дати конкурентного матеріалу до планованої
дати підписання майбутнього контракту. Для цього використовують індекси
цін на відповідний вид товару, які офіційно публікуються у національних
довідниках країн конкурентних матеріалів або у довідниках ООН.
Приведення конкурентних матеріалів здійснюється за такою формулою:
С1 = С0 х I1 /І0
(2.2)
де С1 – приведена ціна за терміном угоди;
С0 – ціна, запропонована фірмою у конкурентному матеріалі;
І1 – індекс цін на дату поставки за контрактом;
І0 – індекс цін на запропонований у конкурентному матеріалі термін
здійснення поставки.
20
В даному випадку інфляція не враховується, так як товар вироблений і
реалізований в один і той же рік.
2. Поправка на базисні умови поставки
Як правило, приведення ціни за базисними умовами поставок при
імпорті здійснюється до CIF.
Виконаємо приведення цін до DAP.
CDAP= СCIF + A + T,
CDAP= СCPT + A,
CDAP= СFCA + A + T,
де СCIF, СCPT та CFCA – ціни на продукцію з врахуванням базисних умов;
T – вартість транспортування;
A – вартість страхування.
Поправка розраховується зі знаком «+», якщо базис поставки за
майбутнім контрактом передбачає більше зобов’язань з боку об’єкта
дослідження, тобто є більш вигідним для контрагента, ніж у конкурентних
матеріалах, і, навпаки, якщо базис поставки майбутнього контракту є менш
сприятливим
для
іноземного
контрагента,
ніж
базис
поставки
за
конкурентними матеріалами, ставиться знак «–».
У даному випадку :
Приведення ПЗ ORLEN: ціна DAP = 785 + (8000$/1200 т) = 791,67$ –
таким чином поправка становить +6,67$
Приведення Альянс: ціна DAP = 790 + (9000$/1000 т) = 799$ – таким
чином поправка становить +9$
Приведення НПЗ Мозирське: ціна DAP = 788 + (4000$/1500 т) = 790,67$
– таким чином поправка становить +2,67$
3. Поправка на умови платежів
Умови платежу (платіж у кредит, авансові платежі, платіж готівкою,
платіж у змішаній формі тощо) справляють неоднаковий вплив на ціну товару.
Поправки на умови платежу при переході від одних змін до інших визначають
21
величину цінових змін, і в кінцевому підсумку, конкурентоспроможність
товару за ціновими показниками.
Так,
авансові
платежі
представляють
собою
певний
ступінь
кредитування експортера імпортером. Тому ціна будь-якого товару за
наявності авансових платежів, як правило, нижче цін на аналог, який
постачається без авансу.
Залежно від того, хто кого кредитує – покупець експортера, сплачуючи
аванс, чи експортер покупця, надаючи фірмовий кредит у формі розстрочки
платежу – визначається знак «+» чи «–» поправки на умови платежу. Якщо за
майбутнім контрактом умови платежу є більш вигідними для контрагента
підприємства – об’єкта дослідження, ніж умови платежу за конкурентними
матеріалами – виставляється знак «+», якщо менш сприятливі, то «–».
При наданні кредиту конкретна ціна коректується на платіж готівкою та
відображає збільшення вартості товару.
Акредитив передбачає отримання експортером грошей проти подання
документів (протягом 30 днів за умовами задачі) – таким чином, експортер на
цей проміжок часу кредитує імпортера, а при застосуванні передплати
експортер отримує гроші відразу, до відвантаження товару. У цьому випадку
формула розрахунку ціни має такий вигляд:
С1 = С0 х(1+ К)T,
(2.3)
де С1 – ціна на дату фактичних розрахунків;
С0 – ціна на початок періоду розстрочки;
К – банківський процент за кредит;
T – період розстрочки.
Таким чином, для ПЗ ORLEN приведена ціна
С1,1 = 785 / (1+ 0,025)1 =765,85, звідки поправка становить -19,15$.
При цьому витрати на обслуговування акредитиву становитимуть
С1,2 = 785 / (1+ 0,06)1 =740,57 $, звідки поправка становить -44,43$.
22
Сумарна поправка на умови оплати становитиме -63,58$.
Таким чином, для Альянс приведена ціна
С2,1 = 790 / (1+ 0,025)1 =770,73, звідки поправка становить -19,27$.
При цьому витрати на обслуговування акредитиву становитимуть
С2,2 = 790 / (1+ 0,06)1 =745,28 $, звідки поправка становить -44,72$.
Сумарна поправка на умови оплати становитиме -63,99$.
4. Поправка на кількість
Ця поправка враховує обсяг проданого чи закупленого товару порівняно
із запланованими умовами майбутньої угоди. При цьому до уваги беруться два
фактори:

враховується зниження або зростання витрат виробництва з боку
продавця при збільшенні або зменшенні кількості товару, що поставляється
(ефект масштабу). При торгівлі продукцією, яка випускається серійно, різниця
у витратах виробництва незначна й її можна не враховувати, а знижка на
великий обсяг замовлення залежить від виду товару і може досягати 10%. При
торгівлі продукцією індивідуального виробництва різниця у витратах
виробництва на одиницю продукції буде значною і знижка може становити
20–30%;

комерційна зацікавленість продавця у збільшенні обсягу продажу,
яка виявляється у його готовності надати знижку з ціни.
В даному випадку, знижка з врахуванням цих двох факторів на кількість
від 1200 т становить 5%, від 1500 т – 7%.
Якщо майбутня партія поставки за обсягами менша, ніж партія, наведена
в конкурентних матеріалах, поправка визначається зі знаком «+», якщо
навпаки, то «–».
З урахуванням того, що розмір знижок за кількість 5% і 7% та умов
встановлено:
Поправка на кількість для ПЗ ORLEN = 785∙(5%) = – 39,25$;
Поправка на кількість для НПЗ Мозирське = 788∙(7%) = – 55,3$;
5. Поправка на вторговування
23
Ціни пропозицій, а тим паче ціни прейскурантів практично ніколи не
містять мінімальної ціни, за якою продавець згоден укласти контракт, ця ціна
завищена на можливе вторговування у середньому на 10%. Якщо відомо, що
товар продавався конкурентом через посередника, то його ціна також
зменшується на 3–5% на виплату винагороди посереднику. Якщо джерелом
інформації є контракт, то вторговування вже здійснено і ціна залишається без
змін. Знижка з прейскурантної ціни може становити від 3% до 50% і вище.
У наведеному прикладі поправка на вторговування застосовується лише
до конкурентних матеріалів – пропозицій та оферт і складає 1% з ціни
пропозиції або прейскуранту. Таким чином поправка на вторгування для:
Альянс – 790∙0,01 = 7,9 $ – поправка зі знаком мінус
НПЗ Мозирське – 788∙0,01 = 7,88 $ – поправка зі знаком мінус
6. Поправка на технічні гарантії
У міжнародній практиці на машини, обладнання та побутові прилади
тривалого користування надається гарантія 12–15 місяців з дати поставки або
6 місяців з моменту початку експлуатації. Будь-яке збільшення строку гарантії
– це додаткові витрати для постачальника, розмір яких він визначає залежно
від виду товару, використовуючи величину банківського відсотка.
Якщо у конкурентних матеріалах товар має більш тривалий строк
гарантії, порівняно із умовами майбутнього контракту, що має бути враховано
у ціні, ця ціна повинна бути зменшена на розраховані комерсантом додаткові
затрати по гарантії, які можуть бути розраховані шляхом множення
середньомісячного банківського відсотка на кількість місяців додаткової
гарантії (наприклад, 1,2% щомісяця х 12 міс. = 14,4%).
У даному випадку ця поправка не застосовується.
Сумарна поправка на комерційні умови розраховується шляхом
додавання всіх зазначених поправок.
Для ПЗ ORLEN Кс = +6,67$ – 63,58$ – 39,25$ = -96,16$.
Для Альянс Кс = +9$ – 63,99$ – 7,9$ = -62,89$.
Для НПЗ Мозирське Кс= + 2,67$ – 55,3 – 7,88 $ = -60,43$.
24
Ціна, приведена за комерційними умовами становитиме:
Для ПЗ ORLEN 785 – 96,16 = 688,84$.
Для Альянс 790 – 62,89 = 727,11$.
Для НПЗ Мозирське 788 – 60,43 = 727,57$.
IV. Розрахунок поправки на комплектацію (Kb)
Машини та обладнання можуть мати відмінності у комплектації, тому
конкурентні та довідкові ціни повинні бути зменшені або збільшені на ціну
комплектних матеріалів.
В даному випадку поправки на комплектацію не застосовуємо.
V. Вибір ціни
Ціни майбутніх експортних та імпортних угод формуються на основі
остаточних зведених цін конкурентів.
Для експортних операцій оптимальним рівнем ціни на ринках з відносно
невеликою конкуренцією прийнято вважати середнє арифметичне значення
приведених цін конкурентних матеріалів. При підготовці пропозиції на
міжнародні торги слід орієнтуватися на мінімальну із цін конкурентів та
додатково зменшувати її на 3-5%, як необхідну, але недостатню умову для
отримання замовлення. Експортна ціна при виході на ринок з товаром, який
ще не має репутації, не відрізняється якістю і відносно якого не завжди
дотримуються
строків
поставки,
на
практиці
часто
встановлюється
коригуванням мінімальної ціни з конкурентних матеріалів у бік її зниження.
Для ринків з відносно високою конкуренцією використовують мінімальну зі
зведених цін конкурентів. При визначенні ціни на імпортні товари
оптимальним вважається найнижча із наведених цін конкурентів.
В даному випадку, запропонована ціна становить: 688,84$.
Таким чином, вибрана та затверджена ціна, розрахована як мінімальна
ціна з зібраних конкурентних цін.
Конкурентний лист представлено у додатку Б.
Наступним етапом є розробка зовнішньоекономічного контракту, в
розробці якого приймають участь юрист, економіст, бухгалтер, замісник
25
директора ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ». Крім того, при формуванні істотних умов
контракту обов’язково враховувати передовий світовий досвід: міжнародні
конвенції, міжнародні договори, торговельні звичаї, систему права країнпартнерів. Проект зовнішньоекономічного контракту представлено у додатку
А.
При необхідності, юридичному відділу
ТОВ
«ВОГ
РИТЕЙЛ»
запланувати заходи, які потрібно здійснити для проведення переговорів.
Після підписання контракту необхідно здійснити контроль та виконання
зобов’язань за контрактом. Виконання контрактних зобов’язань передбачає
плату договору, прийняття товару, підготовки та надання відповідної
документації.
В табл. 2.2 представлено основні етапи комерційної угоди по виконання
контракту на умовах DAP.
Таблиця 2.2
Послідовність виконання зовнішньоторговельного контракту № 22 від
11/11/2020 р.
№
по
р.
1
1
2
3
Термін виконання
кожної стадії
Назва документів, що
Стадія виконання ЗТК
забезпечують виконання кожної ВідповідФактич
стадії
но до
-ний
умов ЗТК
2
3
4
5
Оплата рахунку зовнішньо- Банківська виписка, письмове
10
5
торговельного контракту, повідомлення
повідомлення експортера
Підготовка до приймання Письмове повідомлення
5
2
товару.
Повідомлення
експортера у готовності
імпортером прийняти товар.
Підготовка
експортером Оформлення бухгалтерської та
5
5
товару до відвантаження транспортної
документації
(упаковка товару відповідно (рахунок-фактура (інвойс) із
до
правил,
норм
і зазначенням країни походження
стандартів) та завантаження товару, ваги нетто і брутто – 3
прим.;
пакувальний
лист
(вказується зміст вантажу, вага
нетто
і
брутто,
кількість
упакованих місць та їх розміри) –
3 прим.; транспортні накладні
(CMR) – 3 прим.)
26
Продовження табл. 2.2
1
2
4 Митне очищення
5 Транспортування, доставка
та розвантаження.
6 Розмитнення імпортером
Контракт
вважаємо
3
Заповнення митної декларації
Оформлення акту прийманняпередачі. Обмін документацією.
Оформлення митних документів
та сплата мита та акцизу
виконаним,
коли
всі
4
5
70
5
2
7
5
3
зобов’язання
між
контрагентами виконано і вони не мають претензій.
Таким чином, основним документом для здійснення зовнішньоекономічної угоди є контракт, який укладається виключно між суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності та іноземними контрагентами. Всі суб’єкт
зовнішньоекономічної діяльності мають рівне право здійснювати будь-які її
види, прямо не заборонені законами України, незалежно від форм власності та
інших ознак.
27
РОЗДІЛ 3
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ НА
ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ»
Обмін
між
виробниками
різних
країн
здійснюється
через
зовнішньоторгові операції. Для того, щоб здійснити ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ»
імпортну операцію, необхідно провести відповідні взаємопов’язані дії.
І етап – Підготовка до укладання угоди (контракту) – включає:
комплексне дослідження ринку; рекламну кампанію; встановлення контактів
із потенційним контрагентом за кордоном.
ІІ етап – Укладання угоди (контракту) – включає: проведення попередніх
переговорів; вибір способу підписання контракту; вибір форми контракту
купівлі-продажу; вибір виду контракту і форми оплати; остаточне
доопрацювання тексту контракту; підписання контракту.
ІІІ етап – Виконання угоди (контракту): забезпечення виробництва
товару на експорт; підготовка товару до відвантаження; проведення
плаіжнорозрахункових операцій; страхування вантажів; укладання договору з
експедиторською фірмою; організація міжнародного перевезення вантажів;
митне очищення вантажів.
На основі запропонованої поетапної схеми можна сформувати алгоритм
здійснення зовнішньоекономічної операції в процесі першого виходу на
зовнішній ринок (рис. 3.1.).
Механізм дії імпортної угоди між ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» та ЗАТ «БНК»
наступний:
1.
ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» направив ЗАТ «БНК» проект договору
комісії на закупівлю бавовни, підписав його у двох примірниках.
2.
ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» замовило у ВНІКІ, Асоціації експортерів
ТПП і інших організацій (в схемі АБД − автоматизовані банки даних)
інформацію про ринок нафтопродуктцв і його фірмової структури.
3.
ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» зібрало інформацію, проаналізувало її,
склало конкурентного листа.
28
Встановлення мети здійснення ЗЕО
Вибір цільового ринку
Пошук зарубіжного партнера та
оцінювання його надійності
Підписання контракту
Виконання умов контракту
Партнер є
перспективним
Ні
Митне оформлення товару
Так
Аналіз можливих рекламацій
Встановлення контакту
Ні
Партнер готовий
співпрацювати
Оцінювання фактичної
ефективності
Так
Так
Чи досягнуто
встановленої мети
Ні
Підписання контракту із
зарубіжним партнером
Рис.
3.1.
Алгоритм
здійснення
зовнішньоекономічної
операції
підприємства ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» на зовнішньому ринку
4.
ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» направило запит можливим постачальникам
(Експортер І, Експортер II).
5.
ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» шляхом листування, по телеграфу або факсу
отримало пропозиції можливих постачальників.
6.
ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ», проаналізувало пропозиції, вибрало
потенційного постачальника − білоруську фірму ЗАТ «БНК» (Експортер) і
уклало з нею контракт.
7.
ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» виконало оплату договору шляхом
перерахування коштів на банківський рахунок ЗАТ «БНК», про що повідомило
експортера.
8.
29
ЗАТ «БНК» надає доручення транспортно-експедиторській фірмі
(ТЕФ) доставити дизельне пальне у м. Київ автотранспортом, здійснити усі
формальності по його експорту (заповнити митну декларацію, сплатити мито,
здійснити страхування вантажу та ін.), відвантажити дизельне пальне.
9.
Експортер ЗАТ «БНК» через транспортно-експедиторську фірму
направляє до ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» специфікацію, сертифікат якості,
карантинний сертифікат і, якщо треба, інші документи для оформлення
документів.
10.
Експортер ЗАТ «БНК» в продовж 24 годин надає повідомлення
про відвантаження товару.
11.
Після прийняття товару ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» оформлює
документи по прийняттю, сплачує мито та акциз.
Таким чином, імпортна операція здійснена, дизельне пальне надійшло
до замовника і його клієнтів, і білоруська фірма отримала валюту в його
оплату.
Отже, імпорт забезпечує для виробничих та індивідуальних споживачів,
а також для країни, до якої ввозяться товари, низку додаткових переваг та
можливостей. Це, зокрема:

доступ до дешевших та більш якісних товарів − готових виробів;

сировинних та інших матеріалів, вузлів та комплектуючих
деталей; наповнення ринку дефіцитними товарами або товарами, які взагалі не
виробляються
на
національній
території;
зростання
конкуренції
та
стимулювання завдяки цьому оптимізації;

підвищення виробництва на національній території; налагодження
сталих виробничих зв’язків щодо кооперування;

виробництва з інонаціональними партнерами;

розвиток технології завдяки поширенню ввезення наукомістких
товарів.
Якщо придбання товарів відбувається за попередньою оплатою,
здійсненою у декілька етапів, і, відповідно, із застосуванням різних курсів на
30
дату сплати авансів, то на нашу думку значно ускладнюється перерахунок
валютної вартості імпортованих товарів, оскільки не забезпечена наявність
первинних документів, що підтверджують цю вартість. При такій методиці
сума ПДВ з імпортних поставок товарів з попередньою оплатою не завжди
буде дорівнювати установленій ставці до їх первинної вартості, що
обумовлено зміною курсу НБУ на дату сплати авансу і на дату оформлення
ВМД. Застосування принципу єдності оцінки (застосування курсу на дату
ввізної ВМД поза залежністю від умов розрахунку) дозволить усунути
зазначений недолік. При перетині товарно-матеріальними цінностями кордону
України необхідно сплатити ПДВ, акцизний збір, мито і митні збори. Їх сума
зазначається у ВМД та перераховується шляхом надання до банку платіжного
доручення на перерахування відповідних сум на рахунок митниці.
31
РОЗДІЛ 4
АЛГОРИТМ ЗДІЙСНЕННЯ ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ»
Виконаємо оцінку ефективності розробленої зовнішньоторгівельної
угоди.
Відповідно до контракту DAP, ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» закуповує партію
1500 т дизельного палива за ціною 688,84 $/т на умовах 100% передоплати.
Вартість договору складає 1033260 $.
Повна імпортна вартість товарів складається з його контрактної
вартості, накладних витрат, сплачених в іноземній валюті, сплаченого мита,
зборів і податку при розмитнені платежу.
Таким чином, при розмитненні та перерахуванні даної ціни у гривню (по
курсу на 01.11.2020: 1 $ – 28,4883 грн, 1 € – 33,2984) отримаємо імпортну
вартість дизельного палива.
Ставка акцизу на дизельне паливо (код 2710 19 62 00) – 213,50 € за 1 т.
[41].
С= 1033260 х 28,4883+ 1500 х 213,50 х 33,2984 =
= 29435820,858 + 10663812,6 = 40099633,46 грн.
Визначимо аналіз ефективності даної імпортної операції (табл. 4.1).
Таблиця 4.1
Аналіз ефективності імпортної діяльності ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» за 20172019 рр. та прогнозного виконання договору.
Рік
Показники
1
2017
2018
2019
2
3
4
Вартість
імпортної
продукції
на
250698741 325698201 459966703
внутрішньому ринку,
тис. грн.
Витрати на придбання
імпортної продукції, 232255632 290159301 402118654
тис. грн.
Економічна
1,079
1,122
1,144
ефективність імпорту
5
Абсолютне
відхилення
прогноз /
2019
6
52232
х
40100
х
1,303
1,159
Прогноз
виконання по
контракту
32
Продовження табл. 4.1
1
Економічний
ефект
імпорту, тис. грн.
Рентабельність
імпорту
2
3
4
5
6
18443109
35538900
57848049
12132
х
7,941
12,248
14,386
30,254
15,869
Як бачимо, рентабельність даної операції перевищує рентабельність
господарської діяльності від імпорту у 2019 році.
Отже, проект є ефективним.
33
РОЗДІЛ 5
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ НА
ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ»
Існує багато варіантів можливих напрямів підвищення ефективності
організації імпортних операцій. Розглянемо деякі з них.
Зміна умови поставок. Дана стратегія є більшою мірою оптимізаційною,
так як спрямована на зниження витрат і в результаті збільшення прибутку. На
даний момент ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» працює на умовах поставки DAP, при
яких всі витрати по сплаті мит, з транспортування несе дане підприємство. Для
фірми-імпортера в багатьох випадках вигідніше працювати на більш лояльних
умовах. Необхідно розглядати і інші умови поставки за Інкотермс 2020 та
відповідного способу перевезення та пропонованої ціни товару. Наприклад,
умови DDP (доставка з оплатою мита) означає, що вантаж вважається
доставленим продавцем покупцю у момент його передачі в розпорядження
покупця на транспортному засобі, що прибув, готовим до розвантаження у
визначеному місці призначення та очищеним для імпорту. Продавець несе усі
ризики, пов’язані з доставленням товару у визначене місце чи в узгодженій
точці даного визначеного місця. В свою чергу в даному правилі Incoterms
доставлення та прибуття в пункт призначення є однаковим терміном.
Підприємство ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» працює з постачальниками за
допомогою попередньої оплати. Але грошоих коштів часто не вистачає, а
отже, необхідно розглядати в якості форми оплати акредитив, який
представляє собою зобов’язання банку, що надається на прохання клієнта,
заплатити третій особі при надання одержувачем платежу в банк, який виконує
акредитив, документів, передбачених умовами акредитива. Використання
даної форми розрахунку обумовлено простотою заповнення банківських
форм, незначним розміром комісії при дрібних угодах.
Альтернативою використання акредитивної форми розрахунків може
бути інкасова форма розрахунків. Дана міра так само можливо посприяє
34
зниженню витрат, що призведе до підвищення прибутку і отже збільшить
ефективність імпортних угод.
ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» має значні логістичні та транспортні витрати. З
огляду на той факт, що поставки продукції здійснюються досить регулярно і
великими партіями, буде можливо значно знизити витрати і відповідно
значною мірою збільшити ефективність імпортних операцій за допомогою
відкриття транспортного відділу всередині самої компанії, але цей захід є дуже
витратним і виявляється дешевше звернутися до конкретної компанії, що
займається виключно перевезеннями. Перевагами використання фірмиперевізника полягає в тому, що в розпорядженні такої компанії знаходиться
ціла мережа транспортних засобів, а так само договору з авіалініями та
залізничними компаніями. Отже, з огляду на високу вартість створення
транспортного відділу, даний спосіб не призведе до збільшення прибутку.
ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» може розширити асортимент продукції, що
імпортується. Адже підприємство не може повноцінно конкурувати на
міжнародному ринку через недостатньо широкий асортимент. Необхідно
створити збалансований асортиментний профіль для імпорту та здійснити
підбір асортименту для кожного цільового сегменту ринку.
Висока ціна на сировину впливає на собівартість продукції, що знижує
конкурентоспроможність продукції на міжнародному ринку. Світовими
лідерами у виробництві нафтопродуктів є Китай, Індія, Саудівська Аравія, а
отже необхідно здійснювати партнерські відносини і з країнами Сходу.
ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» необхідно розглянути і інші способи доставки
дизельного пального, а саме за допомогою морських суден.
Постачання морських партій продукту до південних портів України у
вересні 2019 року зросло більш ніж удвічі в порівнянні із серпнем, до 131,5
тис. т. Обсяг дизпалива, що пройшов митне оформлення в портах, досяг
історичного рекорду. Для порівняння: за перші 6 місяців 2019 року морем було
доставлено всього 162 тис. т. Найбільше пального надійшло з Греції: 41,6 тис.
т, або на 19,4 тис. т більше, ніж у серпні. У вересні 2019 року на ринок країни
35
також було ввезено продукт із Болгарії, Ізраїлю, Індії, Італії, Туркменістану і
Туреччини. Причому Ізраїль став новою країною постачання в Україну – до
вересня практики ввезення ДТ звідти не було. При цьому постачання через
порти все ще не відіграє визначальної ролі для ринку [11].
Таким
чином,
основним
напрямком
вдосконалення
організації
імпортних організацій на ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» будуть заходи, що знижують
собівартість отриманої продукції, а саме пошук нових партнерів з інших країн,
застосування різних способів доставки палива, використання оптимальних
умов договору відповідно Інкотермс 2020, розширення асортименту продукції
імпорту, пошук надійних транспортно-логістичних компаній, застосування
різних форм розрахунків. Реалізація намічених заходів дасть змогу підвищити
ефективність зовнішньоекономічної діяльності і покращити діяльність
підприємства в цілому.
36
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Розглянувши загальну характеристику досліджуваного підприємства
ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» можемо зазначити, що підприємство займається
виробництвом та оптовою і роздрібною торгівлею твердим, рідким,
газоподібним паливом і подібними продуктами. Компанія управляє мережею
автозаправних станцій під брендом WOG, нараховує більше ніж 500 об’єктів
у всіх областях України. Автозаправні станції WOG представлені в 24
областях України. Щодня обслуговується 150 000 клієнтів. Провівши SWOTаналіз ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ», можна стверджувати, що проблемною точкою
для підприємства є висока залежність від постачальників, для цього необхідно
розширювати їх мережу та досліджувати ринки закупівель пального в інших
країнах. Було досліджено, що імпортна діяльність підприємства є ефективною
при чому економічна ефективність протягом даного періоду зростає з 7,941%
у 2017 році, 12,248% у 2018 році і 14,386% у 2019 році. Також можемо
зазначити, що обсяг імпортних закупівель зростає.
При проведені аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства
ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» можемо підкреслити, що в результаті аналізу ринку,
підприємство обрало певний вид продукції для імпортної поставки (дизельне
паливо). Було проаналізовано 3 країни для здійснення розширення імпортної
діяльності (Республіка Білорусь) та визначено потенційного контрагента –
ЗАТ
«Білоруська
нафтова
компанія».
Умовами
поставки
зовнішньоекономічного договору обгрунтовано базисні умови DAP. Для
транспортування продукції ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» і виконання даного договору
доцільно обрати залізничний транспорт. Загальна сума контракту становить
1033260 доларів США та виконується на умовах 100% передоплати суми
контракту, не пізніше 10 календарних днів з дати підписання угоди двома
сторонами. Було здійснено розрахунок конкурентного листа, за відповідними
конкурентними матеріалами. Таким чином, була розрахована ціна пропозиції,
як мінімальна ціна на ринку, що склала 688,84 $/т. Також було розроблено
зовнішньоекономічний контракт.
37
Визначаючи організаційні аспекти здійснення імпортних операцій на
ТОВ
«ВОГ
РІТЕЙЛ»
була
розроблена
схема
запропонованої
ним
зовнішньоторговельної операції із зазначенням конкурентних контрагентів та
забезпечуючих установ, а також розглянуто механізм реалізації даної угоди на
практиці.
З’ясовуючи алгоритм здійснення імпортних операцій на підприємстві
ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» було виконано оцінку ефективності розробленої
зовнішньоторговельної угоди. Рентабельність даної операції перевищує
рентабельність господарської діяльності від імпорту у 2019 році та складає
30,254%, що більше за рентабельність імпортних операцій у 2019 році на
15,869%.
Розглядаючи шляхи вдосконалення організації імпортних операції на
ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ», обгрунтовано основні заходи, що знижують собівартість
отриманої продукції, а саме пошук нових партнерів з інших країн,
застосування різних способів доставки палива, використання оптимальних
умов договору відповідно Інкотермс 2020, розширення асортименту продукції
імпорту, пошук надійних транспортно-логістичних компаній, застосування
різних форм розрахунків. Реалізація намічених заходів дасть змогу підвищити
ефективність зовнішньоекономічної діяльності і покращити діяльність
підприємства в цілому. На сьогоднішній день ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» чітко
визначило свої найважливіші імпортні ринки, також потрібно проводити
активну роботу з освоєння інших. Мова йде насамперед про такі держави, як
країни Європи, Балтії і Азії. Саме в цих країнах, на думку фахівців компанії,
вигідно
сполучаються
такі
важливі
показники,
як
обсяг
ринку,
платоспроможний попит, відсутність жорсткої конкурентної боротьби і т. д.
Таким чином, підприємство здійснює імпортну діяльність, обсяг якої
зростає. Отже, доцільним є пошук резервів підвищення ефективності
імпортної діяльності.
38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.
Батченко Л.В. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика
сучасного менеджменту : монографія / Л.В. Батченко, Г.М. Дроздова, В.В.
Дятлова та ін. / за заг. ред. Л.В. Батченко. – Донецьк : ДонДУУ, 2005. – 244 с.
2.
Бланк І.О. Управління фінансами підприємств: підручник / І.О.
Бланк, Г.В. Ситник. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 780 с.
3.
Верхоглядова Н.І. Основи ціноутворення : навч. посіб. [для студ.
вищ. навч. закл.] / Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільїна, Н.А. Іваннікова та ін. – К. :
Кондор, 2007. – 251 с.
4.
Волкова А.О. Дослідження та удосконалення експортно-імпортної
діяльності підприємства / Волкова А.О. // Глобальні та локальні проблеми
соціально-економічного розвитку: нові виклики та рішення : тези доповідей
Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, 6-7 квітня
2012 р. / ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012.
5.
Гаврищук
Т.
Б.
Аналіз
експортно-імпортної
діяльності
підприємств легкої промисловості України. [Електронний ресурс].– Режим
доступу:
Http://Xn--E1aajfpcds8ay4h.Com.Ua/Files/Image/Konf%208/
Sb8_4_18_.Pdf
6.
Газман В.Д. Ценообразование лизинга : учеб. пособие [для студ.
вузов, обучающихся по направлению подгот. «Экономика»] / В.Д. Газман. –
М. : ГУ ВШЭ, 2006. – 543 с.
7.
Господарський кодекс України: Закон України № 436-IV від
16.01.2003 р. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15
8.
Данілова Л.Л. Ціноутворення та маркетингова цінова політика :
навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л.Л. Данілова, С.В. Петровська. – К.
: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 130 с.
9.
Дахно І.І. Світова економіка / І.І. Дахно. – К. : Центр навч. л-ри,
2008. – 277 с.
10.
Державна підтримка українського експорту. – Режим доступу :
http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/eksport/
11.
39
Економічна правда [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://www.epravda.com.ua/news/2020/06/2/661262/
12.
Зінь Е.А. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підруч. [для
студ. вищ. навч. закл.] / Е.А. Зінь, Н.С. Дука ; за заг. ред. Е.А. Зінь. – К. :
Кондор, 2009. – 432 с.
13.
Зосимова
Ж.С.
Проблеми
та
умови
покращення
зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств / Ж.С. Зосимова //
Економіка. Управління. Інновації. – 2013. – Вип. 2 (10). – С. 119–124.
14.
Інвестиційний менеджмент: методика розв’язання практичних
завдань : навч. посіб. / Н.М. Гуляєва, І.М. Вавдійчик ; за заг. ред. Н.М.
Гуляєвої. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 220 с.
15.
Кириченко О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності / О.
Кириченко. – К.: Фінансист, 2013. – 634 с.
16.
Конвенція
Організації
Об’єднаних
Націй
про
договори
міжнародної купівлі-продажу товарів : станом на 11.04.1980.
17.
Крикунова
В.М.
Чинники,
динаміка
і
структура
зовнішньоторговельної діяльності підприємств України / В.М. Крикунова,
С.В. Фомішин // Економічні інновації. – 2013. – С. 92–101.
18.
Маркетингові дослідження : підручник / В.В. Ортинська, О.М.
Мельникович. – 2-ге вид., доповн. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 436
с. 6. Міжнародна економіка: підручник/ У двох частинах.; за наук. ред. А.А.
Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – Ч.І. – 633 с.
19.
Мельник О.Г. Діагностика факторів впливу на експортну
діяльність підприємства / О.Г. Мельник, М.Я. Нагірна // Інноваційна
економіка. – 2006. – №5. – С. 63-66.
20.
Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності : підруч.
для студ. вищ. навч. закл. / Т.М. Мельник, О.В. Дьяченко, О.В. Зубко ; за заг.
ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 600 с.
21.
Митний кодекс України: Закон України №4495-VI від 13.03.2012
– Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
22.
40
Міжнародна економіка: підручник/ У двох частинах.; за наук. ред.
А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – Ч. 2. – 384 с.
23.
Організація
зовнішньоекономічних
угод
:
курс
лекцій
[Електронний ресурс] / Укладачі : Козуб В.О., Печенка О.І. – Х. : ХДУХТ,
2019. – 45 с.
24.
Організація зовнішньоторговельних операцій: опорний конспект/
уклад. Т.М. Мельник. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 218 с.
25.
Про господарські товариства: Закон України № 1576-XII від
19.09.1991 – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1576-12
26.
Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України № 959-ХІІ.
від 16.04.1991 р. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/959-12
27.
Про інвестиційну діяльність: Закон України № 1560-XII від
18.09.1991 – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
28.
Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі
зовнішньоекономічної діяльності: Закон України № 351-ХІV від 23 грудня
1998 – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/351-14
29.
Про транзит вантажів: Закон України № 1172-ХІV від 20.10.1999 –
Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1172-14
30.
Руделіус В. Маркетинг / В. Руделіус. – К. : НМЦ «Консорціум із
удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2008. – 620 с.
31.
Сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua
32.
Сайт ВОГ РІТЕЙЛ [Електронний ресурс].– Режим доступу:
https://wog.ua/
33.
Сайт
Кабінету
Міністрів
України.
–
Режим
доступу
:
me.kmu.gov.ua
34.
Сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. –
Режим доступу : http://www.me.gov.ua
35.
Сайт
Міністерства
www.minfin.gov.ua.
фінансів
України.
–
Режим
доступу:
36.
41
Сайт Міністерства Юстиції України. – Режим доступу :
www.minjust.gov.ua
37.
Сайт Приватний підприємець Нові правила Інкотермс 2020 –
Режим доступу: http://chp.com.ua/all-news/item/65070-nabrali-chinnosti-novipravila-inkoterms-2020
38.
Софіщенко І.Я. Фінансування зовнішньоторговельної діяльності
підприємства : навч. посіб. / І.Я. Софіщенко. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. –
138 с.
39.
Старостіна А.О. Маркетингові дослідження національних і
міжнародних ринків: Підручник. – К.: ТОВ «Лазарит-Поліграф», 2012 – 480 с.
40.
Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом від
27.06.2014. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011
41.
Українська енергетична біржа [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: https://www.ueex.com.ua/exchange-quotations/petroleum-products/
42.
Фінансовий аналіз : підручник / Є.В. Мних, Н.С. Барабаш. – К. :
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 536 с.
43.
Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів : навч.
посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М.В. Цюрупа. – К. : Кондор, 2006. – 169 с.
44.
Ярмолюк О.М. Управління імпортною діяльністю торговельного
підприємства
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
Http://Storage.Library.Opu.Ua/Online/Conference/Tez_48/6-50.Pdf
45.
De Loecker J. Do Exports Generate Higher Productivity? Evidence
from Slovenia / J. De Loecker //Journal of International Economics. – 2007. – №73.
– p.69-98.
46.
Fernandes
A.
Learning-by-doing,
learning-by-exporting,
and
productivity : evidence from Colombia / A.M. Fernandes, A.E. Isgut // The World
Bank Policy Research Working Paper Series. – 2005. – 59 p. [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://wwwwds.
worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/03/24/0012009_
20050324092129/Rendered/PDF/wps3544.pdf
47.
42
Greenaway D. Industry Differences in the Effect of Export Market
Entry: Learning by Exporting? / D.Greenaway, R.Kneller // Review of World
Economics. – 2007. – №143(3). – p.416-432.
48.
Trade Export Helpdesk. – Режим доступу : http://exporthelp.europa.eu
43
ДОДАТКИ
44
Додаток А
Проект зовнішньоекономічного контракту
КОНТРАКТ № 22
м Київ
11.11.2020 р
ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» іменована надалі «Продавець», в особі директора ТОВ «ВОГ
РИТЕЙЛ» Гуськова Сергія Олександровича який діє на підставі Статуту, з одного боку, і
ЗАТ «Білоруська нафтова компанія», іменоване надалі «Покупець», в особі Директора
Петренка В.В. діючого на підставі Статуту з іншого боку, уклали цей Контракт про таке:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Продавець продає, а Покупець купує на умовах DAP м. Київ, Україна
(ІНКОТЕРМС-2020) дизельне паливо (надалі іменований «Товар») відповідно до кількості,
і цін, вказаних в Додатку №1, який є невід’ємною частиною цього Контракту.
1.2. Товар призначений для власного споживання.
2. СУМА КОНТРАКТУ ТА УМОВИ ОПЛАТИ
2.1. Загальна сума Контракту становить 1033260 доларів США (один мільйон
тридцять три тисячі двісті шістдесят доларів США, 00).
2.2. Всі витрати по митному очищенню Товарів в Україні (сплата мит, податків та
інших зборів, а також витрат на виконання митних формальностей, що підлягають оплаті
при імпорті Товару) несе Покупець.
2.3. Покупець оплачує договірну продажну ціну Продавцю в установленому далі
порядку:
2.3.1.Передплата – 100% суми Контракту на розрахунковий рахунок Продавця, що
вказано в договорі, шляхом банківського переказу, не пізніше 10 календарних днів з дати
підписання Угоди двома сторонами.
2.4. Всі банківські витрати, пов’язані із здійсненням платежів несе Покупець.
3. УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ
3.1. Поставка товарів в обсязі, зазначеному в Додатку №1 до цього контракту,
повинна бути здійснена не пізніше 30 (тридцяти) днів з моменту перерахування покупцем
авансового платежу згідно п. 2.3.1. цього контракту. Допускаються поставка частинами і
допоставка.
3.2. Товари поставляються на умовах DAP м. Київ, Україна (ІНКОТЕРМС-2020).
3.3. Продавець гарантує, що Товари які поставляються вільні від будь-яких прав і /
або домагань третіх осіб.
3.4. Продавець зобов’язується поставити разом з Товаром повний комплект
необхідної документації англійською мовою, необхідної для реалізації Товару.
3.5. Комплект нижченаведених документів поставляється разом з товаром:
3.5.1. – рахунок-фактура (інвойс) із зазначенням країни походження товару, ваги
нетто і брутто – 3 прим .;
3.5.2. – пакувальний лист (вказується зміст вантажу, вага нетто і брутто, кількість
упакованих місць та їх розміри) – 3 прим .;
3.5.3. – транспортні накладні (CMR) – 3 прим .;
3.6. Ризик за збереження обладнання переходить від Продавця до Покупця
відповідно до умов поставки DAP м. Київ, Україна (ІНКОТЕРМС-2020).
4. УМОВИ ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ
4.1. Представник Покупця отримує Товари за адресою: м. Київ, вул. Сосюри, 33,
Україна.
4.2. Товар вважається зданим Продавцем і прийнятим Покупцем:
45
4.2.1. за кількістю – відповідно до кількості місць і масі, зазначених у транспортному
документі пункту відправлення, і згідно з даними, зазначеними в специфікації і
товаросупровідних документах;
4.2.2. за якістю – за зовнішніми ознаками, а також відповідно до законодавства
України.
4.3. Покупець зобов’язується здійснити оформлення митних процедур і
вивантаження Товарів протягом 48 годин після надходження товарів на місце вивантаження
згідно п. 4.1. цього Контракту. Витрати по простою автомобіля понад зазначеного часу несе
Покупець.
5. УПАКОВКА І МАРКУВАННЯ
5.1. Товари повинні мати упаковку, що відповідає міжнародним стандартам при
транспортуванні усіма видами автотранспорту.
5.2. Товари повинні бути марковані способом, придатним для ідентифікації вантажу
англійською або українськими мовами.
6. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА ГАРАНТІЇ
6.1. Якість і комплектність Товару повинні відповідати чинним стандартам країни
Покупця і технічним характеристикам, зазначеним у додатках №1 до цього Контракту.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Збитки, понесені однією із Сторін через порушення умов цього Контракту
іншою Стороною, підлягають відшкодуванню, з огляду на що:
7.1.1. в разі якщо Покупець не виконає вимоги п. 2.3.2, Покупець сплачує Продавцю
пеню в розмірі 0,1% від вартості поставленого Товару за кожен день прострочення, але не
більше 10% від загальної суми контракту;
7.1.2. в разі затримки поставки Товару, за умови, що Покупець виконав вимоги п.
2.3, Продавець сплачує Покупцю пеню в розмірі 0,1% від вартості не поставленого Товару
за кожен день прострочення, але не більше 10% від загальної суми контракту;
7.2. При здійсненні своєї комерційної діяльності Покупець і Продавець
зобов’язується не вживати будь-які дії корупційного характеру (хабарі, незаконне вплив на
державні та муніципальні органи, посадових особи установ, підприємств, організацій і т.д.).
Порушення зобов’язань за цим параграфом Контракту однією із Сторін є істотним
порушенням договору і дає право стороні що дотримується зобов’язання по даному пункту
не відшкодовувати збитки передбачені п. 7.1 цього Контракту, стороні що порушила
зобов’язання цього пункту.
8. Форс-мажор
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання та / або неналежне
виконання зобов’язань за цим Договором, а термін виконання зобов’язань за цим
Договором відсувається, в разі дії форс-мажорних обставин (стихійних лих, військових дій
будь-якого характеру) та інших, незалежних від Сторін обставин, пропорційно часу дії
таких обставин, якщо такі обставини підтверджені довідкою торгово-промислової палати
Сторони що пред’являє вимогу і інших уповноважених на це органів.
8.2. При настанні або припиненні форс-мажорних обставин для однієї із Сторін,
остання зобов’язана негайно інформувати про це іншу Сторону в письмовому вигляді. Не
повідомлення або несвоєчасне повідомлення про форс-мажорні обставини позбавляє
відповідну Сторону права посилатися на них в майбутньому.
9. Інші умови
9.1. З моменту укладення цього Контракту все попереднє листування і переговори
Сторін щодо його предмета втрачають силу.
9.2. У разі розбіжності окремих положень цього Контракту з чинним законодавством
України протягом терміну його дії він збереже свою силу в цілому, а сторони будуть
прагнути знайти рішення, що найбільш повно за змістом і економічно відповідає цим
положенням.
46
9.3. У разі розбіжності окремих положень цього Контракту української та
англійської версії основною вважати українську.
9.4. Всі розбіжності, що виникають внаслідок або у зв’язку з цим контрактом,
повинні вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами. Якщо Сторони не можуть дійти
згоди шляхом переговорів, спір що виник підлягає судовому розгляду і вирішенню в
установленому арбітражному суді Сторони що пред’являє вимоги. Рішення арбітражу буде
остаточним і обов’язковим для виконання Сторонами і не може бути оскаржене.
9.5. Всі додатки, доповнення та зміни до цього Контракту є його невід’ємними
частинами і дійсні лише в тому випадку, якщо вони письмово оформлені, підписані
уповноваженими представниками Сторін та скріплені печатками Сторін.
9.6. Контракт, всі додатки до нього, підписані обома сторонами і передані факсом
або за допомогою електронної пошти мають юридичну силу з подальшим наданням
оригіналів.
9.7. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та зобов’язання за цим
Договором третій особі без попередньої згоди на те іншої Сторони.
9.8. У разі якщо протягом строку дії цього Контракту платіжні або поштові
реквізити, зафіксовані в цьому Контракті, зміняться, Сторони оформляють зміни шляхом
підписання Додаткової угоди.
9.9. Кожна сторона несе відповідальність за правильність вказаних ними у цьому
Контракті реквізитів. У випадку неповідомлення або неналежного повідомлення іншої
сторони про зміну реквізитів сторона що не повідомить несе відповідальність і ризики
настання негативних наслідків такого неповідомлення.
10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Цей Контракт набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими
представниками Сторін, а так само скріплення печатками і діє до виконання Сторонами
зобов’язань за цим Договором.
10.2. У разі дострокового розірвання цього Контракту Сторона – ініціатор повинна
не менше ніж за 30 робочих днів до розірвання цього Контракту письмово сповістити про
це іншу Сторону, а також не менше ніж за 15 робочих днів до розірвання цього Контракту
здійснити відшкодування збитків іншій Сторони згідно з п . 7.1 цього Контракту
10.3. Цей Контракт складено в 2-х оригінальних примірниках українською та
англійською мовою, по одному примірнику для кожної Сторони, причому кожен екземпляр
має однакову юридичну силу.
11. Юридичні адреси CTOPOH
ПРОДАВЕЦЬ
банк продавця
Довірена особа ___________________
печатка
Покупець
БАНК покупця
директор ______________________
печатка
47
Додаток Б
Конкурентний лист
№
пор.
0
1
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3
4
5
6
Етапи приведення
цін та зміст
поправок, що
вносяться
Ціна в валюті
Ціна в єдиній валюті
Приведення за
комерційними
умовами
Поправка на
інфляцію, К1
Поправки на базисні
умови поставки, К2
Поправки на умови
оплати, К3
Поправки на
кількість, К4
Поправка на
вторговування, К5
Сумарні поправки на
комерційні умови, Кс
Приведена ціна за
ком. умовами
Середня ціна
Мінімальна ціна
Затверджена ціна
Спосіб приведення
Умови
майбутнього
контракту
Конкурентні матеріали
Контракт ПЗ ORLEN
Оферта Альянс
поправки
дані
790 $
790 $
поправки
Пропозиція НПЗ
Мозирське
дані
поправки
788 $
788 $
C1 = Co∙q0
$
дані
785 $
785 $
C1 = Co∙I1/I0
2020
2020
0
2020
0
2020
0
– транспортування,
навантаження/розвант
аження, страхування
експортна очистка
DАР Київ
CIF Київ
+6,67
СРТ Київ
+9
FCA
Мінськ
+2,67
(див. формули)
100%
передплата
Акредитив
-63,58
Акредитив
-63,99
100%
передплата
–
5–7%
1500 т
1200 т
-39,25
1000 т
–
1500 т
-55,3
1%
контракт
контракт
–
оферта
-7,9
пропозиція
-7,88
Кс=К1+К2+К3+К4+К5
-96,16
-62,89
-60,43
Ск = С1 + Кс
688,84 $
727,11 $
727,57 $
714,51
688,84
688,84
Download