Загрузил Jason Agumava

03.Scheta plan osnov

Реклама
Додаток 2
Основні рахунки бухгалтерського обліку
№ рах.
104
105
106
112
127
131
152
154
201
23
26
281
282
301
311
361
372
378
40
441
442
46
601
631
641
6431
6441
651
661
701
702
701
703
791
901
902
903
91
92
93
981
Найменування
Тип рахунку
Необоротні активи
Машини та обладнання
А
Транспортні засоби
А
Інструменти, прилади та інвентар
А
Малоцінні необоротні матеріальні активи
А
Інші нематеріальні активи
А
Знос основних засобів
П
Придбання (виготовлення) основних засобів
А
Придбання (створення) нематеріальних активів
А
Оборотні активи
Сировина і матеріали
А
Виробництво
А
Готова продукція
А
Товари на складі
А
Товари в торгівлі (магазині)
А
Каса в національній валюті
А
Поточні рахунки в національній валюті
А
Розрахунки з вітчизняними покупцями
АП
Розрахунки з підзвітними особами
АП
Розрахунки з державними цільовими фондами
АП
Власний капітал
Статутний капітал
П
Прибуток нерозподілений
П
Непокриті збитки
А
Неоплачений капітал
А
Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків у національній валюті
П
Розрахунки з вітчизняними постачальниками
АП
Розрахунки за податками
АП
Податкові зобов'язання
А
Податковий кредит
П
Розрахунки з єдиного соціального внеску
П
Розрахунки по заробітній платі
П
Доходи і фінансові результати
Дохід від реалізації готової продукції
П
Дохід від реалізації товарів
П
Дохід від реалізації робіт і послуг
П
Результат основної діяльності
АП
Витрати
Собівартість реалізованої готової продукції
А
Собівартість реалізованих товарів
А
Собівартість реалізованих робіт і послуг
А
Загальновиробничі витрати
А
Адміністративні витрати
А
Витрати на збут
А
Податки на прибуток від звичайної діяльності
А
Скачать