Uploaded by dvdvxvxvcxvcx

Задачи

advertisement
Скрипник Віталій
Варіант 9
Завдання №1
У 5-місячної дитини з масою тіла при народженні 3000 ґ на даний
час має масу тіла 5500 ґ. Перебуває на змішаному вигодовуванні
сумішкою «Малиш» кількості 200 мл на добу та грудним молоком 500 мл на добу. Апетит добрий. Розладів травлення не має.
Яка причина гіпотрофії у даному випадку ?
Аліментарний фактор
Ваші поради.
Дієтична корекція:
умовно підрозділяється на три періоди: адаптаційний період (визначення толерантності до їжі),
репараційний період (проміжний) і період посиленого харчування. У періоді адаптації розрахунок
живлення проводиться на фактичну масу тіла. Число годувань збільшується на 1-2 в добу. У цей
період переважно використовують грудне молоко, при його недоліку або відсутності - адаптовані
дитячі молочні суміші, збагачених пробіотиками, олігосахаридами і нуклеотидами. Надалі, при
нормальній переносимості, починається період репарації, коли об'єм живлення поступово
збільшується. При цьому розрахунок нутрієнтів проводять на належну масу тіла. Першими
доцільно призначати безмолочні каші промислового виробництва, які розводяться грудним
молоком або сумішшю, яку отримує дитина, потім вводять м'ясне пюре, сир, жовток. Далі слідує
період посиленого харчування, впродовж якого дитина отримує висококалорійне харчування в
комплексі з лікарськими препаратами, що покращують переварювання і засвоєння їжі.
Завдання № 2
До інфекційної лікарні СМД доставлено дитину 6 міс з явищами діареї. При
огляді лікар констатував сповільнене розправлення шкірної складки.
Про що свідчить зниження еластичності шкіри?
Швидке зневоднення
Які ступені Ви знаєте?
І ст.(легка) – втрата маси тіла: 3-5% ІІ ст.(середньотяжка) – втрата маси тіла: 6-9% ІІІст.(тяжка) –
втрата маси тіла: 10% і більше
Яке лікування?
Оральна регідратація
1-й етап — регідратаційна терапія, що здійснюється протягом 4–6 годин для відновлення об'єму
втраченої рідини. При дегідратації легкого ступеня він складає 30–50 мл/кг маси тіла, при
середньотяжкому ступені — 60–100 мл/к г маси.Швидкість введення рідини через рот складає 5
мл/кг/год.
Критерії ефективності 1-го етапу: (оцінюється через 4–6 годин) зникнення спраги, поліпшення
тургору тканин, зволоження слизових оболонок, збільшення діурезу, зникнення ознак порушення
мікроциркуляції. Вибір подальшої тактики: а) якщо ознак зневоднення немає — переходити до
підтримуючої регідратаційної терапії (2-й етап). б) ознаки зневоднення зменшилися, але ще
зберігаються — треба продовжувати давати розчин через рот протягом наступних 4–6 годин в
попередньому об'ємі. в) ознаки зневоднення наростають — перехід на парентеральну
регідратацію. II етап — підтримуюча терапія, яка проводиться залежно від втрат рідини, що
продовжуються, з блювотою і випорожненнями.
Методика проведення 2-го етапу: Підтримуюча оральна регідратація зводиться до того, що дитині
за кожних наступних 6 годин вводять стільки глюкозо-сольового розчину, скільки вона втратила
рідини за попередній 6-годинний період.
Завдання №3
Дівчинка Л., 4 міс., маса тіла при народженні 3350.0 г., два місяці тому
перенесла гостру кишкову інфекцію, після чого з’явилися нестійкі
випорожнення кишечника, відзначається відрижка. На момент огляду маса
тіла - 5000.0 г, знижений тургор тканин, підшкірний жировий шар на тулубі і
кінцівках зтоншений. Також привертає увагу м’язова гіпотонія та гепатомегалія.
Який попередній діагноз?
Гіпотрофія II ступеня
Який обсяг харчування на добу необхідний цій дитині?
1/2 від належних за віком
Завдання № 4
Хлопчик К., 4 міс., З анамнезу: народився в термін від І вагітності. Маса при
народженні 3000 р довжина - 50 см. До 2 міс. знаходився на грудному
вигодовуванні, з 2 міс. отримує штучне вигодовування (коров’яче молоко).
Частота годування - 7 разів на добу, обсяг молока на одне годування - 90 мл.
Вага дитини в даний час складає 4700 г. 5950
Пояснить діагноз.
Гіпотрофія ІІ ступеню, постнатальная, екзогенна. (5950-4700)/4700 х 100 =26%
Рекомендації.
1.Усунення факторів, котрі призвели до кількісного і якісного голодування;
2.Організація адекватного режиму, догляду, виховання.
3.Організація етапного харчування
4.Замісна терапія.
5.Корекція захисних сил організму.
6.Лікування супутніх захворювання.
Завдання №5
Дівчинка П., народилася з масою тіла 3500 гр., довжиною 51 см, вік дитини 6
місяців, маса 8700 гр., довжина 67,5 см.
Дайте оцінку фізичному розвитку з пояснюванням.
Нормальний фізичний розвиток.
3500+600+800+800+750+700+650=7800г - належна масса, фактична маса – 8700г, що відповідає
верхній межі норми.
51+3+3+3+2,5+2,5+2,5=67,5см - належний зріст, фактичний зріст – 67,5см - норма
Завдання №6
Причини виникнення гіпотрофії у дітей після року.
Вроджені (внутрішньоутробні):
1. материнські(недостатнє харчування вагітної, вік матері (до 19 років і старше 36 років)
конституціональні особливості , професійні шкідливості, хронічні захворювання матері, важкий
гестоз другої половини вагітності, куріння, наркоманія, алкоголізм, інфекційні захворювання)
2. плацентарні(інфаркти, тромбоз судин, фіброз плаценти, часткова відшарування плаценти,
аномалії прикріплення плаценти)
3. постплацентарні(аномалії пуповини, геномні і хромосомні мутації, багатоплідна вагітність,
вроджені вади розвитку, внутрішньоутробна інфекція, спадкові фактори)
Набуті:
1. екзогенні (аліментарні чинники , інфекційні чинники, токсичні фактори, порушення режиму,
дефекти догляду за дитиною )
2. ендогенні (перинатальні енцефалопатії, вроджені вади розвитку, аномалії синдром
мальабсорбції , імунодефіцитні стани, спадкові порушення обміну речовин, аномалії конституції
або діатези)
Які обстеження треба призначити для підтвердження кожної причини?
Дані анамнезу;
Клінічні прояви;
Оцінка антропометричних показників;
Дані лабораторних методів дослідження (Допоміжне значення).
Завдання №7
Дитина 8 місяців. При народженні вага 3 кг, ріст – 54см. На момент огляду: в
– 7550, р- 62см.
Діагноз?
(8450 – 7550)/7550 х 100 = 12% - гіпотрофія І ступеню
Рекомендації по харчуванню.
Добовий обсяг грудного молока або молочної суміші, що застосовується в перший день лікування:
при гіпотрофії I ступеня приблизно 2/3 від вікової потреби. Калораж при цьому становить: при
гіпотрофії I ступеня - 100-105 ккал / кг / добу
Завдання №8
Хлопчик 4 міс неспокійний, знижений апетиту, неспокійний сон, рідкі
випорожнення. Маса тіла дитини при народження 3000 г. На штучному
вигодовуванні з 3 міс. Об-но: в – 5150, зріст відповідає вікові. Шкіра бліда,
підшкірна основа витончена на животі і тулубі. Шкірна складка на рівні
пупка = 0,8 см. Еластичність шкіри знижена. В легенях дихання пуерильне,
тони серця гучні, тенденція до тахікардії. Органи черевної порожнини без
патології.
Ваш попередній діагноз?
Постнатальна гіпотрофія І ступеню
Рекомендації
1.Усунення факторів, котрі призвели до кількісного і якісного голодування;
2.Організація адекватного режиму, догляду, виховання.
3.Організація етапного харчування
4.Замісна терапія.
5.Корекція захисних сил організму.
6.Лікування супутніх захворювання.
Завдання №9
Дівчинка Л., 3 місяці. Діагноз: гостра лівостороння полісегментарна
бронхопневмонія, важка форма з кардіоваскулярним синдромом, період
розпалу, ДН ІІ. Загальний стан важкий. Шкіра, слизові оболонки чисті, бліді,
ціаноз носо-губного трикутника. Шкіра суха, еластичність знижена. ПЖК
тонка на тулубі, кінцівках. Підшкірно-жирова складка на рівні пупка
становить 4 – 5 мм. Дефіцит маси тіла – 25%. Тургор знижений. Дихання
ослаблене в задньонижньому відділі лівої легені, укорочення перкуторного
тону в цій же ділянці. ЧД – 54 за хв. Тони серця ритмічні, ослаблені, ЧСС –
152 за 1 хв. Живіт збільшений, м’який. Печінка + 4 см. Випорожнення 2 – 3
р/добу, кількість калових мас незначна. Дитина до 1 міс перебувала на
грудному вигодовуванні. Потім кількість молока зменшилась, і мати почала
догодовувати дитину сумішшю №2 (1 частина коров’ячого молока і 1
частина води), а у віці 1,5 міс. повністю перевела на суміш №3. У 2,5 місяці
підвищилася температура тіла до 38 о С, через кілька діб з’явився кашель.
Дитину лікували вдома. Стан не змінився, тому її госпіталізували.
Який супутній діагноз можна поставити? Обгрунтуйте
Гіпотрофія ІІ ступеня, постнатальна, аліментарно-інфекційного генезу -дефіцит маси тіла 25%, ПЖК
тонка на тулубі та кінцівках. Підшкірно-жирова складка на рівні пупка становить 4 – 5 мм, тургор
знижений.
Download