Uploaded by лера бахмутова

климат

advertisement
Тема: Кліматотвірні чинники - сонячна радіація,атмосферна циркуляція, підстильна
поверхня,їх взаємодія та розподіл по території України..
Мета:
-
навчальна:
-
обґрунтувати поняття клімату;
-
дати характеристику основних чинників формування клімату;
-
розкрити поняття розподілу радіаційного балансу, сумарної сонячної радіації,
підстилаючої поверхні на території України;
-
дати оцінку типам повітряних мас, що панують над її територією;
-
розвиваюча:
-
продовжити формувати навички
роботи з географічними картами, умінням їх
аналізувати;
-
розвивати логічне мислення та допитливість учнів;
-
виховна:
-
виховувати дбайливе ставлення до свого здоров`я,внаслідок впливу кліматичних
чинників на нього.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Форма проведення: робота в малих групах
з елементами евристичної бесіди з
використанням мультимедійних технологій.
Обладнання: підручник, атлас України, «Фізична карта України», «Кліматична карта
України».
Технічні засоби навчання: мультимедійна дошка, проектор.
Зміст.
І. Організаційний момент уроку.
- Оголошення теми уроку.
- Формування разом з учнями мети уроку
ІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності.
«Проблемне питання»
-
Чому людство постійно займається вивченням питань клімату?
-
Вислови учнів:
-
Клімат – явище, яке належить до природних умов і безпосередньо впливає на життя
і здоров'я людей,яке щороку посилюється.
-
Окремі напрямки: кліматологія і метеорологія.
-
Неконтрольована людська діяльність веде до глобальних не тільки кліматичних
змін, а й в цілому географічної оболонки.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.
«Бліцопитування»
-
Що таке погода?
-
Що таке клімат?
-
Чим відрізняється погода від клімату?
-
Які кліматотвірні чинники вам відомі?
-
Як ви вважаєте, які з них є основними?
-
Які типи клімату існують на Землі?
-
Які існують кліматичні пояси?
ІV. Вивчення нового матеріалу.
1.Прийом «Скарбничка»
Вчитель коментує зміст слайду, пояснює терміни
-
Клімат - багаторічний режим погоди, характерний для певної території.
-
Кліматологія – наука, що вивчає питання кліматотворення, опису та класифікації
типів клімату земної кулі, антропогенний вплив на клімат.
-
Прикладні галузі: біокліматологія, агрокліматологія, палеокліматологія, медична
кліматологія.
-
Становлення кліматології як окремої науки – ХІХ ст. (Воєйков, Вільд,
Гумбольдт, Кеппен).
-
Випереджувальне завдання для учнів:
Підготовка даних про кожного із названих вчених .
Воєйкова, Олександра Івановича
Воєйков, Олександр Іванович
Російський метеоролог і географ, племінник Олександра Федоровича Ст. (див.
нижче), рід. у 1842 р. у Москві. У молоді роки (1856-58) багато подорожував по
Західній Європі і Азіатської Туреччини (Сирії і Палестині). У 1860 р. вступив на
фізико-математичний факультет с.-петербурзького університету, але наступного
року виїхав за кордон, де слухав курси в берлінському університетах,
гейдельберзькому та геттінгенському; останнім університетом удостоєний ступеня
доктора філософії (1865). Складаючись з 1866 р. членом Імп. русс. географ.
суспільства, Ст. став приймати близьку участь в його роботах та за дорученням
товариства їздив у 1869-70 р. за кордон для ознайомлення з метеорологічними
станціями у Відні, Мілані, Парижі, Брюсселі та Лондоні. У 1870 р. В. (2-ий раз; 1-й
раз в 1868 р.) об'їздив східний Кавказ (Дагестан, Баку і Ленкорань). В. брав також
активну участь в роботах метеорологічної комісії Імп. рос. геогр. заг. як її
секретаря, обробивши спостереження дощової і грозовий мережі цієї комісії за
1871 рік. Наступні 5 лт присвячені Ст. цілого ряду тривалих подорожей; в 1872 р.
він об'їздив Галичину, Буковину, Румунію, Угорщину і Трансільванію, де, між
іншим, займався дослідженням чорнозему. У лютому 1873 р. В. вже було в НьюЙорку і до жовтня цього року здійснив велику подорож по Сполучених Штатах і
Канаді (С.-Луї, Нью-Орлеан, через Техас, Колорадо, Міннесоту і озерним областях
до Квебеку). Повернувшись до Вашингтона, Ст. до весни наступного року за
пропозицією секретаря Смітсоніанського інституту доповнив здійснене інститутом
велике видання під загл. "Winds of the Globe" і написав текст. В наступному році
Ст. здійснив подорож по Юкатану, Мексиці та Південній Америці, де відвідав
Ліму, оз. Тітікака, Чилі, Ріо-Жанейро. Повернувшись у Нью-Йорк, В. закінчив там
свою роботу для книги "Winds of the Globe" (1875) і потім, після повернення на
короткий час до Росії, здійснив нову подорож по Індостану, острову Яві і Японії.
Наступні роки Ст. присвятив розробці матеріалів своїх подорожей і
метеорологічним робіт. У 1882 р. В. вступив приват-доцентом в С.-Петербурзького
університету по кафедрі фізичної географії, в 1885 році призначений
екстраординарним, у 1887 р. ординарним професором по тій же кафедрі. В.
складається (з 1883 р.) головою метеорологічної комісії Імп. рос. геогр. товариства
та обрано почесним членом багатьох російських і закордонних вчених товариств.
З численних наукових праць Ст. ми назвемо лише найголовніші: вищеназвана
велика стаття у книзі проф. Coffin'a "The Winds of the Globe" (Вашингтон, 1876);
"Клімати земної кулі" (СПб., 1884, видано також з додат. на німецькому яз., Ієна,
1887); "Розподіл опадів в Росії" ("Зап. І. Р. геогр. заг.", т. VI); "Сніговий покрив,
його вплив на грунт, клімат і погоду" (т. ж, т. XVIII); "Наші ріки" (2 ст. у "Рос.
думки" 1877-1878); "Подорож по Японії" ("Изв. Імпер. Рос. геогр. товариства",
1S77); "Клімат області мусонів Східної Азії" (т. ж, 1879); "Нові дані про добову
амплітуду температури" ("Изв. Заг. любить. естествозн.", т. XXXXI, 1881);
"Кліматичні умови льодовикових явищ" ("Зап. Мінер. заг.", 1881); "Вплив
топографічних умов на середні температури зими, особливо при антициклонах ("Ж.
Рос. фіз.-хім. заг.", 1882); "Про деякі умовах розподілу тепла в океанах та їх
відносинах до термостатике земної кулі" ("Изв. Імп. рос. географіч. заг.", 1883);
"Способи впливу людини на природу" ("Русское обозрение" 1892, кн. IV); "Клімат і
народне господарство" (в Збірнику "Допомога голодуючим", вид. редакції "Рос.
вед.", М., 1892). - На ін. яз.: "Die atmospherische circulation" ("Ergänzungsheft
Petermanns Mittheilungen", 38); "Klima von Ost-Asien" (1-я робота, яка доводить
поширення області азіатських мусонів до Охотського моря і Забайкалля; в
"Zeitschift. d. Oester. Ges. f. Meteor.", 1870); "Die Wald - u. Regenzonen d. Kaukasus"
(т. ж 241, 1871); "Zur Temperatur von Ostsibirien" (I-e вказівка на більш низьку
температуру зими в долинах Східної Сибіру порівняно з горами як на нормальне
явище, т. ж, 1871); "Die Passate, die tropischen Regen und die subtropische Zone" (т. ж,
1872); "Klimat von Inner-Asien" (т. ж, 1877); "Die Vertheilung der Wärme in OstAsien" (т. ж, 1878); "Grösse der täglichen Wärmeschwankung, abhängig von
Localverhältnissen" (т. ж, 1883); "Regenverhältnisse des malayischen Archipels" (т. ж,
1885); "Temperaturänderung mit der Hohe in Bergländern und in der freien atmosphäre"
("Meteorolog. Zeitschr.", 1885); "Klimatol. Zeit - und Streitfragen" (т. ж, 1888). Крім
того, багато робіт Ст., повний список яких доходить до 200, поміщені в периодич.
вид.: "Изв. Заг. люб. природознавства; "Зап. Імп. рос. геогр. заг."; "Відома. Імп. рос.
геогр. заг.", "Зап. Мінерал. заг.", "Метеоролог. Віснику, видаваному Імп. рос. геогр.
заг." (1891), "Журн. Рос. фізико-хім. заг.", журн. "Сільське господарство і
лісівництво", "Журн. Міністер. народ. просв.", в "Працях VIII з'їзду рос.
натуралістів", "Журналах Харьковск. сільськогоспода. заг." (1891), в збірнику
"Мови і протоколи VI з'їзду російських природознавців і лікарів" (СПб., 1880), в
"Енциклопедичному словнику" (вид. Брокгауза-Ефрона, 1890), в якому Ст. з 1891
р. взяв на себе редакцію відділу географії, в "Російській думці", "Російською
огляді", в іноземних журналах: "Meteorologische Zeitschrift", "Z-t d. Ges. f.
Erdkunde", "Z-t, f. wiss. Geogr.", "Geograph. Magaz.", "Bullet. de la Soc. de Géogr.",
"Nature" (Лондон), "Philosophie Magaz.", "Archives des Sciences Phisiques Naturelles",
"Americ. Meteor. journ.", "Quarterly journ. Roy. Meteor. Soc." (Лондон).
Енциклопедичний словник Ф.А. Брокгауза і В. А. Ефрона. - С.-Пб.: Брокгауз-Єфрон. 18901907р
Фрідріх Вільгельм Генріх Олександр Фрайгерр фон Гумбольдт
(14 вересня 1769 - 6 травня 1859)
Олександр фон Гумбольдт - німецький вчений- енциклопедист, фізик, метеоролог,
географ, ботанік, зоолог і мандрівник, молодший брат вченого Вільгельма фон
Гумбольдта. Основоположник географії рослинності.
Наукові інтереси Гумбольдта були надзвичайно різноманітні. Своїм основним завданням
він вважав "осягнення природи як цілого і збір свідчень про взаємодію природних сил ", за
широту наукових інтересів сучасники прозвали його Аристотелем XIX століття. Виходячи
із загальних принципів і застосовуючи порівняльний метод, він створив такі наукові
дисципліни, як фізична географія, ландшафтознавство, екологічна географія рослин.
Приділяв велику увагу вивченню клімату, розробив метод ізотерм, склав карту їхнього
розподілу і фактично дав обгрунтування кліматології як науки. Детально описав
континентальний і приморський клімат, встановив природу їх відмінностей. Завдяки
дослідженням Гумбольдта були закладені наукові основи геомагнетизму.
Член Берлінської (1800), Прусської і Баварської академій наук. Почесний член
Петербурзької академії наук (1818).
У 1796 померла його мати, і разом з цим зникло головна перешкода його планам на
подорож: мати не хотіла відпускати його в далекі країни. Негайно по її смерті Гумбольдт
вийшов у відставку і, отримавши свою частину спадщини (близько 85 000 талерів), став
готуватися до подорожі. Час тоді було не зовсім сприятливий для великих експедицій.
Споряджаються Директорією експедиція навколо світу, в якій Гумбольдт хотів взяти
участь, була відкладена внаслідок фінансової розлади Франції; приєднатися до експедиції
французьких учених у Єгипет йому не вдалося, тому що поразка французького флоту при
Абукире припинило зносини Франції з Олександрією. Так минуло чотири роки, протягом
яких Гумбольдт жив в Єні, Зальцбурзі і Парижі. Париж сподобався йому і назавжди
залишився його улюбленим містом. Він познайомився і потоваришував з
найвизначнішими натуралістами і математиками того часу і придбав величезну
популярність у французькому суспільстві.
Особливо близько зійшовся він з Еме Бонпланом, молодим ботаніком, теж мріяли про
подорож. Нарешті в Мадриді Гумбольдту вдалося отримати дозвіл відвідати і дослідити
іспанські володіння в Америці. Все-таки скористатися дозволом виявилося досить важко:
порт Ла-Корунья, звідки Гумбольдт і Бонплан мали намір відплисти до Америки, був
блокований англійськими кораблями. Нарешті сильна буря змусила англійські кораблі
віддалитися від берега, і корвет "Пісарро", на якому відправлялися Гумбольдт і Бонплан,
вночі 5 червня 1799 залишив Коруньї і щасливо минув англійські судна.
Матеріал для досліджень представився в достатньому достатку з перших же днів. Морські
течії, морські тварини і рослини, фосфоресценція моря і т. п. - все це було ще ледь
порушено наукою. Подорожуючі відвідали перш за все Канарські острови, де пробули 6
днів. Тут при вигляді різних рослинних поясів Піка ді Тейде, що є один над іншим у міру
руху до вершини, стала у Гумбольдта думка про зв'язок рослинності з кліматом,
покладене їм в основу ботанічної географії.
Отже, чи довели ми думку про доцільність та необхідність вивчення даної

теми?
Учні роблять висновок.
2. Прийом «Географічна лабораторія»
Учитель розподіляє учнів на групи, кожна отримує завдання на картці, працює над
ним, використовують текст параграфа .
Дайте
1 група
2 група
Клімат
Сонячна радіація
загальну Охарактеризуйте
3 група
Вітри
Рельєф
Охарактеризуйте
Охарактеризуйте
особливості
особливості
характеристику
радіаційний
клімату України.
баланс та кількість циркуляції
сонячної радіації в повітряних
межах
4 група
підстильної поверхні
мас
в України.
території межах України.
України.
3.Прийом ,,Сходинки до успіху,,
Вчитель роздає учням.аркуш А-4,на якому зображені сходинки,з тим,щоб кожна
дитина сама оцінила свій внесок в обговорення і виступ у проекті
Учитель обмежує час роботи груп (5-7 хвилин).
4.Прийом «Захист ідеї»
Кожна
група
презентує
своє
дослідження
за
темою
Виступи
груп
супроводжуються презентацією, за її поясненням слідкує вчитель, основні тезиси
записуються у робочий зошит іншими учнями.
V. Закріплення знань.
1.Прийом «Ти – мені, я – тобі»
Учні перевіряють один одного, задаючи питання з матеріалу уроку. І фіксують
кількість правильних відповідей, аналізують помилки і неточності. Учитель корегує час
виконання даної роботи.
VI. Підсумок уроку.
-
Прийом «Роблю висновок»
-
Які чинники впливають на формування клімату різних територій?
-
Від якої величини залежить нагрівання повітря?
-
Який вплив мають повітряні маси на формування клімату?
-
Як впливають особливості підстильної поверхні на клімат України?
VII. Домашнє завдання
Опрацювати текст параграфа
Усно відповісти на питання
Принести календарі спостереження за погодою.
-
Підготувати додаткові матеріали про пори року.і несприятливі явища погоди.
Download