Загрузил Михаил Симчук

Ртуть

Реклама
Інтоксикація ртутьорганічними сполуками
Підготовив: студент 5а групи 14 десяток 5 курс
Січмук Михайло Олексійович
Етіологія

Ртутьорганічні сполуки (РОС) найчастіше використовуються у вигляді
фунгіцидів для протрави насіння різних культур (пшениці, вівса, проса,
зерна, бавовни, гороху, льону). Основна мета застосування РОС у даному
разі – звільнення насіння від збудників хвороб, зокрема від грибів та
шкідливих комах.

Усі засоби даної групи є сильнодіючими і навіть високотоксичними. Ряд
цих препаратів заборонені для використання.

Основні шляхи надходження РОС в організм – органи дихання, шлунковокишковий тракт (ШКТ), шкіра. Найбільш небезпечним є потрапляння в
дихальні шляхи.
Патогенез

Основним діючим компонентом РОС є
металева ртуть. Органічний компонент РОС є
своєрідним транспортним засобом, що сприяє
швидкому проникненню отрути в клітини.
Патологоанатомічна картина

З боку ЦНС відмічається значне виснаження, недокрів’я, симетрична атрофія кори
лобових часток головного мозку, півкуль мозочка. Гістологічно нервові клітини
зернистого шару кори мозочка зморщені, виявляють розростання глії в шарі
грушоподібних нейронів (клітин Пуркіньє). У бокових стовбурах спинного мозку,
рідше в периферичних нервах, мієлінових оболонках корінців кінського хвоста
відбувається деградація та розчинення мієліну.

З боку серцево-судинної системи (ССС) мають місце дистрофічні зміни в серцевому
м’язі з мутним набуханням та вогнищевою фрагментацією м’язових волокон,
набряком строми. Характерні дрібні крововиливи під перикардом і ендокардом
лівого шлуночка.

З боку органів травлення спостерігається повнокрів’я брижі тонкої кишки, характерні дрібні крововиливи під слизовою оболонкою
шлунка та під капсулою печінки. Визначаються дистрофічні зміни в печінці.

З боку нирок визначаються дистрофічні зміни.
Клінічна картина

Існують різні думки щодо розвитку та перебігу гострої інтоксикації РОС:

В першому випадку основним щодо визначення клінічної картини отруєння
вважається механізм надход-ження пестициду в організм людини. При
потраплянні через органи дихання клінічні ознаки ураження проявляються
досить швидко з переважанням симптоматики з боку нервової системи.
При проникненні через травний тракт клінічна симптоматика розвивається
повільніше, проявляється пізніше із переважанням диспепсичних явищ.

Згідно з другою думкою, гостре отруєння РОС розподіляється за ступенем
тяжкості залежно від клінічних проявів захворювання та провідних
синдромів незалежно від шляхів надходження отрути до організму.
Гостре

Гостре отруєння легкого ступеня проявляється астеновегетативним,
астеноневротичним, больовим, геморагічним та диспепсичним
синдромами.

Середній ступінь наведео у таблиці

Гостре отруєння РОС тяжкого ступеня характеризується переважанням
синдрому енцефалопатії, яка характеризується в основному ураженням
мозочка, проміжного мозку і стволової частини головного мозку.
Патологічні зміни з боку нервової системи та внутрішніх органів можуть
залишатися протягом тривалого часу після тяжкого гострого отруєння РОС.
Хронічне

Хронічне отруєння РОС може розвинутися порівняно швидко, через
декілька тижнів або місяців. Клінічна картина отруєння розвивається
поступово, відрізняється своєрідністю і навіть певною етапністю.
Виділяють 3 стадії розвитку патологічного процесу
Діагностика

Діагностика ртутної інтоксикації здійснюється на основі анамнестичних
даних і характерних синдромів.

Одним із важливих показників впливу РОС на організм є наявність ртуті в
біологічних середовищах.

Діагностичне значення має визначення вмісту ртуті в сечі, яке становить
понад 0,01 мг/л. Кількість ртуті в сечі зростає в міру посилення
інтоксикації. Проте повної залежності тяжкості інтоксикації від вмісту ртуті
в сечі немає.
Лікування

Виведення постраждалого із забрудненої зони

Термінове промивання шкіри теплою водою або витирання спиртоволужним розчином.

Промивання слизової оболонки ротової порожнини за наявності стоматиту,
гінгівіту розчином калію перманганату, водню пероксиду або
хлорофіліпту.

Застосування антидотної терапії речовинами, що містять тіолові
групи(Унітіол)

Дезінтоксикаційні заходи: активна інфузійна терапія (глюкоза, ізотонічний
розчин натрію хлориду, неогемодез); форсований діурез (80-120 мг
фуросеміду, 80-100 г маніту)

Симптоматична терапія
Експертиза працездатності

Експертиза працездатності проводиться згідно із загальним станом
пацієнта та тяжкістю інтоксикації. Якщо лише є підозра на наявність
інтоксикації РОС з виявленням ртуті в сечі, необхідно тимчасово
припинити подальший контакт із цими сполуками та перевести пацієнта на
іншу роботу. При нормалізації стану і відсутності клінічних проявів
захворювання пацієнт може повернутися до своєї роботи під ретельним
диспансерним наглядом.
У разі легких гострих інтоксикацій РОС, а тим більше після перенесених
гострих отруєнь середнього і тяжкого ступенів, рекомендується повне
припинення контакту із ртуттю.
При тяжких залишкових явищах гострої або виражених клінічних проявах
хронічної інтоксикації рекомендовано направлення пацієнта на МСЕК для
встановлення групи інвалідності з професійного захворювання.
Симптоматика отруєння в таких випадках вирізняється значною стійкістю і
зумовлює повну інвалідизацію хворих.
Скачать