Uploaded by Катя Иванова

21 сен сколько теье лет

advertisement
Stunde 6 Wie alt bist du?
Мета: Ознайомити учнів з літерами німецького алфавіту Ff, Vv, Jj, Zz, буквосполученням ng та
звуками, що ними позначаються. Увести кількісні числівники від 1 до 12 та вчити вживати їх. Учити
ставити запитання щодо віку дітей і відповідати на них. Розвивати в учнів інтелектуальні та
пізнавальні здібності. Удосконалювати навички читання, письма, говоріння, аудіювання.
Виховувати працьовитість, активність.
Обладнання: програвач, диск, робочий зошит, картки із зображеннями літер (додаток 1), картки з
малюнками (додаток 2), картки з цифрами (додаток 3).
Хід уроку
І. Організаційний момент.
1. Повідомлення теми та мети уроку.
L: Guten Tag! Setzt euch. Сьогодні ми вивчимо числівники від 1 до 12. Навчимось запитувати одне
одного про вік. Та вивчимо декілька нових літер німецького алфавіту.
2. Мовна розминка.
Eins, zwei, drei,
Butter auf den Brei,
Salz auf den Speck,
Du bist weg.
II. Основна частина уроку.
1.Опрацювання лексичного матеріалу.
L: Сьогодні ви вивчите такі літери: Ff - der Fuchs, Vv- die Vase, Jj- die Jacke, Zzdie Ziege. Wie heißen diese Wörter auf Ukrainisch? Arbeitet zu zweit. Учні в парах з’єднують
українські та німецькі слова, потім читають їх по-черзі.
Die Vase- Ваза
Die Ziege- Коза
Die Jacke- Куртка
Der Fuchs- Лисиця
2. Уведення числівників від 1 до 12.
L: Höre zu und lies vor. Прослухай та прочитай вголос.
1. — eins 7 — sieben
2. — zwei 8 — acht
3. — drei 9 — neun
4. — vier 10 — zehn
5. — fünf 11 — elf
6. — sechs 12 — zwölf
3.Закріплення вивчення числівників.
L: Verbinde. З‘єднай. (Übung 2, S.12 Arbeitsbuch).
4. Розвиток навичок письма.
L: Rechne und schreibe die Zahlen in Worten. Порахуй і напиши числа словами.
(Übung 4, S.13 Arbeitsbuch).
5. Фізкультхвилинка.
Mit den Händen – klap, klap, klap;
Mit den Füßchen – trap,trap,trap;
Mit den Fingern – trick, trick, trick;
Mit den Köpfen – nick, nick, nick;
Mit den Nasen – pig, pig, pig.
6. Розвиток навичок усного мовлення.
L: А чи знаєте як запитати німецькою, скільки людині років? До ровесника ми звернемось: «Wie alt
bist du?», до старшої людини: «Wia alt sind Sie?» У відповіді вживаємо вирази «Ich bin… (Jahre alt)»,
«Er ist…» і т. д.
Учні в парах запитують один одного про вік і відповідають на запитання.
1. Spiel «Zahlen».
L: Jetzt spielt ihr. Ich nenne die Zahlen, und ihr zeigt die Karten mit diesen Zahlen.
Учитель називає цифри німецькою, учні піднімають відповідні картки.
Виграє той, хто правильно покаже найбільшу кількість карток і зробить
це швидше за інших (додаток 3).
ІІІ. Заключна частина уроку.
1. Домашнє завдання.
1)L: Lies und schreibe. Прочитай і напиши. (Übung 1, S.12 Arbeitsbuch).
2) L: Schreibe, wie alt diese Kinder sind. Напиши, скільки років цим дітям.
(Übung 3, S.13 Arbeitsbuch).
2.Підсумок уроку.
L:Was könnt ihr schon? Welche Buchstaben habt ihr heute gelernt? Ihr erhaltet folgende Noten…
Download