Uploaded by Надежда Лазарева

План до курсової1

advertisement
«Оцінка стану поточних зобов’язань та прийняття управлінських рішень
щодо їх оптимізації»
План роботи наступний:
Вступ
1. Економічна сутність зобов’язань, їх класифікація та оцінка
2. Нормативно-правова і облікова інформація та її використання для оцінки
стану поточних зобов’язань
3. Аналіз поточних зобов’язань та оцінка рівня платоспроможності
підприємства
4. Перспективна оцінка рівня платоспроможності підприємства
5. Узагальнення обліково-економічної інформації щодо стану поточних
зобов’язань та прийняття управлінських рішень щодо їх оптимізації
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
"
Download