Загрузил t.vonberg

ПО Графологія

Реклама
Запрошуємо в світ управління персоналом
Спеціалізація – МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ
Тема. ВИКОРИСТАННЯ
ГРАФОЛОГІЧНОЇ
ЕКСПЕРТИЗИ ПІД ЧАС
ПРИЙОМУ НА РОБОТУ
Викладач – к.е.н. Вонберг Т.В.
1
Спеціалізація – МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ
Найголовніша задача менеджера з
персоналу (HR-менеджера)…
…залучити потрібного компанії
кандидата.
-Як це зробити?
-Правильно оцінити
претендентів на посаду
2
ДВНЗ «КНЕУ ім.В.Гетьмана» // каф.УП та ЕП // Викладач – к.е.н., доцент Вонберг Т.В.
Спеціалізація – МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ
Деякі менеджери з персоналу
використовують графологічну
експертизу…
А Ви використовували б? Чому?
Які переваги та недоліки
використання графологічної
експертизи?
3
ДВНЗ «КНЕУ ім.В.Гетьмана» // каф.УП та ЕП // Викладач – к.е.н., доцент Вонберг Т.В.
Спеціалізація – МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ
Графологія – наука про почерк
людини та його взаємозв’язок
з індивідуально-особистісними
характеристиками людини
4
ДВНЗ «КНЕУ ім.В.Гетьмана» // каф.УП та ЕП // Викладач – к.е.н., доцент Вонберг Т.В.
Спеціалізація – МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ
Правила проведення
графологічної експертизи
1.Зразок почерку має бути написаний на аркуші білого
паперу формату А4.
2.Аркуш паперу має бути нерозлінієним та без полів.
3.Зразок тексту має бути написаний кульковою чи
чорнильною ручкою.
4.Швидкість написання має бути сталою.
5.Обсяг - не менше 15 рядків.
6.Для того, щоб почерк був природнішим, його автору
слід запропонувати самостійно написати будь-який
текст, а не переписати з книги чи газети.
7.У кінці автору слід поставити власний підпис, який
досліджується разом із почерком.
5
ДВНЗ «КНЕУ ім.В.Гетьмана» // каф.УП та ЕП // Викладач – к.е.н., доцент Вонберг Т.В.
Спеціалізація – МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ
Характеристики
почерку
6
ДВНЗ «КНЕУ ім.В.Гетьмана» // каф.УП та ЕП // Викладач – к.е.н., доцент Вонберг Т.В.
Спеціалізація – МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ
Характерні ознаки нахилу почерку
Нахил почерку
Рівномірний нахил
Висновки
Стриманість, психічна
витривалість
Невеликий нахил
Психічна витривалість,
вправо, його відсутність замкненість
Нахил уліво
Норовистість, недовірливість
Сильний нахил уліво
Можливість емоційних зривів,
прояви егоїзму
Різнотипність нахилу
Нестриманість, неврівноваженість,
загострена нервова чутливість
7
ДВНЗ «КНЕУ ім.В.Гетьмана» // каф.УП та ЕП // Викладач – к.е.н., доцент Вонберг Т.В.
Спеціалізація – МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ
8
ДВНЗ «КНЕУ ім.В.Гетьмана» // каф.УП та ЕП // Викладач – к.е.н., доцент Вонберг Т.В.
Чекаємо саме на Вас!
спеціалізація
«МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ»
«МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ»
Сторінка кафедри управління персоналом та економіки праці на сайті
КНЕУ
http://fm.kneu.edu.ua/ua/depts3/k_upravlinnja_personalom
Сторінка у Фейсбуці факультету управління персоналом, соціології та
психології
https://www.facebook.com/fupstap/
Приймальна комісія університету
пр. Перемоги, 54/1, кім. 116
м. Київ, 03680
тел. (044) 456 31 62;
(044) 455 59 91 (з питань спеціалізації)
Скачать