10 - Хелиопол

Реклама
СЕКТИТЕ – ЛЪЖЕЦЪТ ВИКА „ДРЪЖТЕ ЛЪЖЕЦА”
АНАЛИЗ И ИСТОРИЯ НА ПОНЯТИЕТО
КОЙ СТОИ ЗАД РАЗДУХВАНЕТО НА СТРАХОВЕ ОТ СЕКТИТЕ
ОБЩА ЧАСТ НА ИСТОРИЯ НА МАНИПУЛАЦИЯТА
Част от „Учението” за манипулиране на масите – манипулиране чрез
образите, чрез системата и учението за сектите.
1. Наука за образите
2. Наука за медиите
3. Психогенераторите
4. „Наука” за сектите
5. Управление на масите и общественото мнение – „пи-ар”,
„имиджмейкър”.
„Учение за сектите” и как да направим противника неудобен и как да
настроим обществото срещу него – Протокол „х” на Сионските мъдреци
или жреци.
Забележка: Част от старите Нови протоколи, ето ви я! За съжаление се опитват да го прилагат и
днес това.
„Противника може да бъде отстранен като го обявим за луд, и го изпратим в психиатрична
клиника, или като го обявим пред обществото за ненормален, фашизоиден, параноичен,
шизофреничен и прочие.”
Дежурните по епитети стоят на своя пост и следят пространството на общественото мнение. Те
дават оценки и пускат слуховете да текат.
Това се извършва въз основа инертността на обществото. Всеки един от обществото доколкото
е в зомбирано състояние, наблюдава и възприема реалността „ а дали пък не е така?”
По този начин главните манипулатори, които всъщност са сектанти „пар екселанс”, дърпат
конците и настройват общественото мнение. Могат и като луд, и като фашист, и като сектант, да
окачествяват неудобния за тях.
1
Втора забележка: „А може и да го обявим този - за екстремист, краен, или просто като „много
екстремно звучащ”!”
Какво означава всъщност „краен”? Това означава, че не се побира в стандартното рамково
стереотипно мислене, с което се опитват да форматират хората.
Кой се опитва да прави всичко това! Това е една група от свръхелитарни „сектанти”, наистина
сектанти по смисъл, която се опитва да владее цялата планета като икономика, обществен ред,
пари, власт и прочие. И въобще материя, - тъй като духа тези Елитарни самозванци не владеят!.
Тази група се смята за богоизбрана и като такава, нейните членове са си присвоили правото да
напътствуват и предопределят събитията на планетата. В този смисъл сектата на
„илюминатите” или пък на нейните нисши подразделения в лицето на масонството и пр., е във
фокуса на едно бъдещо изследване. В последните години бе изобретен новия епитет „терорист”,
тоест „неудобен на властта и обществото”, човек, който всява безредие и руши обществения ред.
Да, на повърхнвостта, е така, но никой не задава въпроса, откъде се появяват тези терористи и кой
ги създава! Защото, терорист би могъл да бъде и „човек който не може да се побере в класацията
на послушните, превилите гръб и склонили глава” – овце от стадото на робовладелеца, човек,
който се съпротивлява, който се опитва да направи нещо срещу затвора в който се е озовал.
Въобще къде е границата, между наистина опасните рушители на реда в обществото и тези, които
са свобомислещи, и опитващи се да прокарат пъртина към бъдещето! Нима обществото ни, не се
крепи досега на делата и мислите на подобни люде, които далновидно прозират Бъдещето и се
опитват да дадат искрица от себе си в името на другите! Да, те са неудобни на утвърдения Ред! И
той не допуска лесно да бъде нарушен. Вземат се полицейски мерки, създават се „комисии по
безопасност и сигурност” и кого всъщност гонят – истинския терорист или може би неудобния
пореден Джордано Бруно, Галилей!
Всъщност „терорист” и „екстремист”, това са най-високите последни изработки на „науката за
сектите”. Всъщност по-голяма секта от богоизбраническата никога не се е появявала на тази
планета. Най-големият сектант всъщност от историята на Светото Писание, това е Сатанаил.
Най-големите сектанти според логиката на съвременния човек, пренесена върху Светото Писание,
Стар и Нов завет, това са Христа и Сатанаил. Извинявам се за сравнението предварително на
всички вярващи християни! Първият – според Новият завет, вторият – по Стария завет.
Машината за слухове, опасната квалификация „сектант”! Какво е това нещо „тоталитарна секта”,
тоталитарен сектант, а въобще някой виждал ли е половин сектант? Кой е изфабрикувал
машината за слухове! И как се извършва лепенето на етикети върху неудобни хора? Кои не са
сектатнти, тези които са удобни и форматирани като тухлички, обработени и дресирани като
послушни мишлета!
Кой извършва манипулацията! Каква е била задачата на т.нар.Шесто управление!
Всъщност толкова ли са били умни и хитри тези „андрешковци”, „лукановци” и пр., които са
всъщност дългогодишни работници в прословутото наречено от болшевишката система „Шесто
управление”!
И какво е станало с тях, след т.нар. перестройка! Престроили ли са се!
Ами………………престроили са се, да ги видим! Има ли ги сред днешната църковна
администрация, има ли ги слред някои духовни уж общества, има ли ги сред научните
институции????
2
Въпроси и обекти за изследване, журналистите би трябвало да се заинтересуват.
Каним всички умерени и сравнително нормални сектанти и даже свръхопасни сектанти, за да
могат господа журналистите да се уверят с каква опасна машина се сблъскват при изпълнение на
патриотичния си журналистически дълг! За да могат обаче да се уверят в разликата между
реалните сектанти, които са сред бившите служители на Шесто управление, и някои ентусиасти,
които се опитват идеалистично да помогнат на днешното затънало в криза общество.
Разликата е, че докато едните получават пари и изпълняват поръчки, то другите следват своите
идеали. Кои са сектантите всъщност! Истинските секти обикновено се финансират от Америка,
от различни фондации, а когато някой се опитва да въведе дадена идея, в живота на обществото,
без всякакво финансиране, просто на добра воля, воден от идеала, нима и той също се оказва
сектант!
Зад делата на първите има корист и изпълнение на поръчки, зад делата на вторите стоят идеите,
които открай време се опитват да изменят съзнанието на обществото.
Повода за настоящото изследване, това е ювелирната изработка на някои работещи някъде по
света, в т.нар.служби по „БЕЗ”- Опасност на нацията , вместо обикновената безопасност на
нацията, които превърнаха държавата и нейния апарат в обслужващо звено на своята
подривна дейност. Отдавна държавата не е в ръцете на тези, които трябва да управляват
мъдро. Затова и светът върви надолу.Същите тези некадърници изфабрикуваха цял един
арсенал от средства за да докажат, че този или онзи, неудобни на тях самите, се явяват като
„сектанти”. Понякога даже „тоталитарни сектанти”!Това явление се простира и в Русия, следейки
материали от руския печат, но то се изявява за жалост и в страна като България. За справка:
/Обявения за сектант изследовател учен Стефан Гайд, окачествен като сектант, вместо да се
вникне в дълбочината на това, което предлага. Пресконференции на 29 март и 19 април – БТА/
Втора справка: Изказването на Директора по вероизповеданията относно Движението на
Анастасия.
Между т.нар. сектантски формации естествено че има ненормални прояви, но зад тези няколко на
брой подобни деноминации, които естествено че се управляват отново от същия кръг, а пропо,
„Велики Майстори”, са натикани и всички останали, които така или иначе се опитват да кажат
нещо ново под слънцето. По същата тази логика, и Галилей, и Джордано Бруно, и нашия
български Левски…..всичко е за тях „едно и също”: „Който е несъгласен с нас, силните на деня, е
опасен и размирен. Ще го наречем „екстремист”, или „сектант” или може би „параноик”. Но
самото инакомислие, то не се прощава особено в страни като България. Даже и една мирна
демонстрация, тук в тази страна се превръща във въпрос, който вдига хиляди полицаи на крака,
въпреки че по същото време, престъпленията в страната остават неразкрити. Въпреки, че в съседна
Гърция, подобни демонстрации са нещо обикновено. Каква е тази „вътрешна сигурност” в името
на която се вдига на крака полицейската машина само заради инакомислие и кой стои зад тези
начинания! Очевидно и хората, които изпълняват заповедите на „елита”- Господарите, и те също
разбират нелепостта на подобни действия, които им се нарежда да изпълняват сляпо. Комисия по
вътрешна сигурност, комисия по безопасност, и прочие комисии. И винаги се крият зад някоя от
утвърдените институции, като „бедната” и така изтъняла напоследък Институция на
православната църква и нейния вожд в лицето на дядо Максим! Що за комедия се разиграва зад
покривалото на православието? И какво общо имат днешните администратори свещеници на
православната църква със Свети Иван Рилски! С този носител на истинската традиция на
свещеното българско православие, което никога досега не сее опълчвало срещу Богомилството,
срещу Беинса Дуно, Учителя, срещу Прабългарианството, срещу Тракийството. А сега изведнаж,
от името на някакви си представители на българската православна църква и също така
евангелисти, получаващи финансиране от Америка, се оказва, че самото Тракийство не е
3
лицеприятно на християнствното. Този, който се осмели да проповядва, че самите траки са били
християни, го считат за сектант. Да се наричат някои учения, които идват от братска Русия, секти,
това е като да се полага етикет върху съседа по територия. След като са възникнали в тази страна
тези Учения, следователно те имат своето право да съществуват. И защо все за секти се
именуват онези формации, които са свързани все със славянството!
Ето това е въпросът на днешната тема!
Материали от руския печат
При един внимателен анализ от човек, който е запознат с тези явления, с педагогиката на
академик Щетинин, с експеримента на Виссарион в Тиберкул и града, който е построен там,
с невероятните книги на Анастасия, писани от Владимир Мегре, за човек, който умее да
анализира, е ясно, че хората, които говорят срещу сектите, са придворни слуги на
Господарите или Силните на деня. Действително има някои секти, които се отклоняват от
нормалното, но никой не ги споменава точно тях, а всъщност лакеите се прицелват върху
явленията, които са опасни от позицията на евентуалната промяна в обществото, за самите
манипулатори на това общество, свикнали да извличат финансова изгода от невежеството
на хората и подчинеността им на икономическите условия.
Списък на разновидности от секти
Моля вижте списъка, който са изработили платените лакеи на Господарите, тоест Елита
За съжаление в обществото се говори не за опасните явления, които в повечето случаи се
финансират от олигархията, а за най-безобидните явления, които биха събудили хората за
възможността, че има и друг някакъв начин за прекарване на живота, освен робството в
коловозите на Системата, обслужващи един малоброен, смятащ се за богоизбран,
самозабравил се и угоен Елит.
Сектоведение
• Секты-убийцы
ДОЛГОЖИТЕЛИ
• Мормоны
• "Свидетели Иеговы"
• "Новоапостольская церковь"
ПОСЛЕВОЕННАЯ ЭКЛЕКТИКА
• Сайентология
• Мунизм
ПСЕВДОИНДУИСТСКИЕ
• Кришнаиты
• ТМ
• "Тантра-Сангха"
• "Ананда марга"
• Шри Чинмой
• "Брахма Кумарис"
• Саи Баба
• Ошо Раджниш
• "Искусство жизни"
4
• "Сахаджа-йога"
ПСЕВДОБИБЛЕЙСКИЕ
• "Семья"
• "Церковь Христа"
• Уитнесс Ли
• Неопятидесятники
ПОСТСОВЕТСКИЕ
• "Анастасия"
• "Ашрам Шамбалы"
• "Бажовцы"
• "Белое братство"
• Богородичники
• Виссарион
• "К богодержавию"
• "Космические коммунисты"
• "Культ Григория Грабового"
• Порфирий Иванов
• "Радастея"
• "Секта Адамитов"
• "Страна Анура"
• "Фархат-Ата"
• "Церковь Солнца"
• "Эксодус"
ОККУЛЬТНЫЕ
• Антропософия / вальдорфская педагогика
• Астрология
• Неокаббалистика
• Культ Чинг Хай
• Новый Акрополь
• Неоязычники
• "Нью эйдж"
• Рерихианство
• Сатанисты
• Теософия
• "Фалуньгун"
ИСКАЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВИЯ И ОКОЛОПРАВОСЛАВНЫЕ СЕКТЫ
• Учение и практика священника Анатолия Гармаева
• Учение и практика священника Георгия Кочеткова
• Псевдоправославная секта «Опричное братство» и ее руководитель Н. Козлов (А.А. Щедрин)
• Русская Православная Церковь отказалась канонизировать Распутина и Ивана Грозного
• Клуб самоубийц
• От Жанны к Анне
•
КОММЕРЧЕСКИЕ
• ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
• ПСЕВДО- ЦЕЛИТЕЛЬСКИЕ
5
• ПСИХОКУЛЬТЫ
• ДРУГИЕ
• РАЗНОЕ
Член Российской Академии Образования Михаил Петрович Щетинин родился 17 октября 1944 г. в
селе Новый Бирюзяк Кизлярского района Дагестанской АССР, член КПСС с февраля 1977 г. В
1973 г. заочно закончил Саратовский Государственный Педагогический институт по
специальности "музыка и пение".
Был директором музыкальной школы в г. Кизляре, где, по его словам, развил музыкальные
способности у группы детей, совершенно не способных к музыке, занимаясь их общим
"гармоническим развитием".
После Кизлярской школы, около 1974 г., становится директором школы в поселке Ясные Зори,
Белгородской области, где также занимается педагогическим экспериментом, развивая модную
тогда педагогическую идею создания школы-комплекса, в котором усиленное внимание уделяется
музыке, пению, хореографии.
После Ясных Зорь Михаил Петрович оказывается в селе Зыбково, Кировоградской области, где до
1986 г. является научным руководителем эксперимента, занимая должность старшего сотрудника
НИИ средств и методов обучения АПН СССР. Суть эксперимента состояла в создании школьного
агропромышленного комплекса, при этом сочеталась учеба в первой половине дня с трудом
школьников во второй половине дня. Кроме этого М. П. Щетининым вводились неожиданные
педагогические новшества; сокращение времени уроков, отмена оценок, домашних заданий и т.п.
Эксперимент не дал положительного результата и был закрыт после комиссии Министерства
Просвещения СССР, что послужило основой для мифа "о гонениях на талантливого педагогановатора со стороны официальной педагогики". Впрочем, были и приятные для Михаила
Петровича стороны во взаимоотношениях с административно-командной системой. Вот они:
14.12.1976. - Почетная грамота Министерства Просвещения и Республиканского комитета
профсоюзов работников просвещения, высшей школы и научных учреждений РСФСР;
1977 г. - вступление в КПСС;
22.05.1978 - Значок "Отличник народного просвещения РСФСР";
27.06.1978 - Медаль "За трудовую доблесть";
25.02.1981 - Значок "Отличник народного просвещения УССР";
1990 г. - звание "Заслуженный учитель России";
1991 г. - академик Российской Академии Образования.
К вышеперечисленному следует добавить Премию Ленинского Комсомола и значок ЦК ВЛКСМ,
чтобы понять, что до конфронтацией с системой Щетинину было далеко.
После закрытия эксперимента в Зыбково "педагог-новатор" живет в Москве под покровительством
Академика Петровского, впоследствии первого президента РАО, созданной после распада СССР
вместо АПН СССР. Этим знакомством, видимо, объясняется включение Щетинина, не имеющего
ни одной ученой степени в число академиков-учредителей РАО. За время пребывания в Москве
Щетинин пишет свой единственный печатный труд - брошюру "Объять необъятное", в которой
6
рассказывает о своих неудавшихся экспериментах в Ясных Зорях и Зыбково.
В это же время он знакомится с трудами и учением Рерихов, изучая их в музее-квартире Юрия
Рериха. Вооруженный новыми знаниями, Щетинин появляется в 1988 г. в станице Азовская
Краснодарского края и начинает эксперимент с того, что за день до начала учебного года рушит
все планы, объявляя о том, что классы отменяются, а вместо них формируются разновозрастные
группы. Этот ход - неожиданное разрушение всяких планов - отныне является характерным и
наиболее часто применяемым Щетининым приемом.
Несмотря на всеобщий энтузиазм, царивший вокруг Щетинина первые два года, к концу первого
года школа, по настоянию родителей, была разделена на разновозрастную и одновозрастную, а к
концу второго - разновозрастная школа официально отделилась с названием "Центр комплексного
формирования личности детей и подростков". Так в станице Азовской появилось две школы
вместо одной, а М. П. Щетинин произвел "первую фильтрацию" коллектива, выделив людей,
способных работать на эксперимент. Но впереди была еще "вторая фильтрация", выделившая
группу людей, преданных Щетинину лично. Пока же в школе была развернута проповедь идеи
Агни-Йоги и налаживались связи с ВУЗами, которые оформлялись в виде очно-заочной формы
обучения, когда преподаватели ВУЗов приезжали к Щетинину, а не наоборот. Именно в это время
в холле школы выставляется телевизор для просмотра сеансов Кашпировского и Чумака, которые
в глазах Щетинина получили статус "идеальных людей", а обладание оккультными способностями
было объявлено целью гармонического развития личности.
В 1994 г. происходит "вторая фильтрация", путем выделения Щетинина с "группой актива" в
филиал, созданный специально для этого в поселке Текос под городом Геленджиком
Краснодарского края. Этот шаг также был неожиданным для всех, а последующее отделение от
экспериментальной школы, которая раньше была уже выделена из общеобразовательной,
ознаменовалось цепью скандалов, шантажа и угроз со стороны отделившегося педагога-новатора.
В результате этого отделения Щетинин получает в бесконтрольное владение коллектив преданных
ему лично адептов, которые видят в нем "Учителя", передающего "космическую информацию".
Каждое его слово или идея воспринимаются ими как "откровение космического разума".
В Текосский период М.П. Щетинин знакомится со многими знаменитостями, которых
эксплуатирует в целях рекламы и получения средств. В их числе стоит отметить артистку Наталью
Бондарчук, обеспечивающую поддержку Щетинину в рерихианских кругах, писателя Сергеева,
обеспечившего Щетинину имидж в почвенническо-патриотических кругах, и Владимира Пузакова
(Мегре), автора оккультно-эротической эпопеи об "Анастасии", создавшего одноименное
сектантское движение, обеспечивающее безбедное существование своему создателю.
Все описанное было бы не более, чем эпизодом из жизни пестрого сектантского мира, если бы
группа Щетинина не имела официального статуса государственного образовательного
учреждения, существующего на деньги налогоплательщиков, в том числе и православных, и не
уводила в сектантские дебри наших детей. Если уж наши государственные деятели не могут
поставить заслон сектантскому нашествию, то хотелось бы, чтобы государственные деньги и
авторитет не служили бы для кормления и прикрытия тоталитарных групп, яркий пример которой
являет школа "академика" Щетинина.
Священник Алексий КАСАТИКОВ
Цялата прогресивна част на човечеството е очевидно една секта, от позицията на утвърдилите се
силни на деня.
„НАЙ-ОПАСНАТА СЕКТА НА ЦИОНИЗМА”
7
СЕКТАТА, КОЯТО ИЗЛЮПИ ДРУГАТА СЕКТА - ТАЗИ НА КОМУНИЗМА
СВЕТЪТ СЕ УПРАВЛЯВА ОТ ИЛЮМИНАТИ, НАЙ-ВЕЛИКИТЕ СЕКТАНТИ В СЯНКА
МАСОНИТЕ СЪЩО СА СЕКТАНТИ И ТО МНОГО ОПАСНИ ЗАЩОТО РАЗПОЛАГАТ С
ВЛАСТ И ВЛИЯНИЕ В ОБЩЕСТВОТО
РАВВИН БЕРЛ ЛАЗАР О СЕКТАХ
Перед открытием религиозного портала "Интерфакса" главный раввин
России Берл Лазар дал интервью главному редактору нового web-ресурса Валентине Дудкиной
Вот отрывок из него.
В. Д. - Правозащитники и целый ряд международных организаций нередко поднимают проблему
ущемления прав религиозных меньшинств, которая, по их словам, характерна для России. Тем не
менее когда речь заходит об оскорблении чувств верующих ведущих конфессий, например,
православных, те же самые правозащитники порой встают на сторону тех, кто эти чувства
оскорбляет? Как Вы думаете, почему так происходит?
Б. Д. - Здесь две проблемы. Первая заключается в том, что сегодня россияне
очень мало информированы в религиозных вопросах. Поэтому люди, которые после десятилетий
запрета находятся в состоянии духовного поиска, нередко оказываются вовлечены в орбиту
деятельности религиозных сект, а те, как известно, работают очень активно, чтобы охватить как
можно большее число людей. В этом смысле в России для них то, что нужно, - открытое поле, где
они могут зомбировать людей, а это очень опасно.
Нужно дать четкое определение того, что считать сектой, а что
"традиционной" религией, отделив зерна от плевел, а потом и вовсе запретить деятельность сект,
чтобы они уже не могли вести миссионерскую работу среди россиян.
Если же брать высказывания ряда правозащитников, то мне непонятно, как
можно вставать на сторону сектантов, говоря о свободе религии. Понятие
"свобода религии" уместно тогда, когда речь действительно идет о религии - вероучении, которое
приносит людям пользу. К сожалению, сегодня многие организации, называющие себя
религиозными, приносят только вред. К несчастью, правозащитники иногда забывают, что есть
ценности, которые необходимы для нашего общества, и если от них отойти, то ожидать можно
всего.
Берл Лазар предлагает принять закон о запрете деятельности сект
Главный раввин России Берл Лазар (Федерация еврейских общин России - ФЕОР) предложил
принять федеральный закон о запрете деятельности сект.
"По нашим данным, больше миллиона россиян состоят сегодня в различных сектах. Это большая
угроза, и не нужно дожидаться плохих результатов, нужно решительно действовать, понимая, что
такие секты нам не нужны", - заявил Б. Лазар в интервью агентству "Интерфакс".
По мнению раввина, "должен быть нормальный закон о запрете деятельности сект, в котором бы
говорилось, в том числе, о том, какая из религиозных организаций является сектой, а какая
представляет многовековую традицию". Со своей стороны Б. Лазар отметил, что Федерация
еврейских общин России готова участвовать в разработке такого законопроекта.
"К сожалению, - посетовал Главный раввин, - власти не всегда представляют себе, какими могут
быть последствия от поощрения сектантов, например, от строительства их "храмов" громадных
размеров". В этой связи он напомнил трагический опыт Южной Америки, где случилось массовое
8
убийство, в том числе детей, бывших адептами одной из сект.
По мнению Б. Лазара, люди всегда ищут какую-то идеологию, систему ценностей. "Сегодня
особенно остро чувствуется этот вакуум, и если его оставить, то его могут заполнить жулики,
используя деньги и силу", - предупредил раввин, заметив, что те, кто родился в атеистические
времена, не всегда умеют отличить настоящую религию от секты, и когда сектанты обещают
материальную и духовную помощь, многие люди начинают им верить.
В частности, по словам Б. Лазара, в Еврейский общинный центр в Марьиной Роще обращалось
немало тех, кому сектанты обещали прямое попадание в рай в
обмен на завещание квартиры.
Александр ДВОРКИН — историк, богослов и ведущий
эксперт по проблемам экспансии новых религиозных
движений в России. В 1980 году окончил Нью-Йоркский
университет со степенью бакалавра по специальности
«русская литература» и продолжил образование в СвятоВладимирской православной духовной академии в Нью-Йорке,
которую окончил в 1983 году со степенью кандидата
богословия. В 1988 году в Фордхэмском университете (НьюЙорк) защитил докторскую диссертацию. В 1992 году
вернулся в Россию и был принят на работу в отдел
религиозного образования и катехизации Московского
патриархата. С 1993 года возглавляет Центр
религиоведческих исследований, который входит в
Европейскую федерацию исследовательско-информационных
цен
тр
ов по проблемам сектантства
(FECRIS). Профессор и заведующий
кафедрой сектоведения Православного
Свято-Тихоновского богословского
института
В Берлине завершился семинар по
сектам
С 12 по 17 ноября в замке Бендгребен
(близ Магдебурга), принадлежащем
фонду Конрада Аденауэра в Магдебурге
проходил крупный семинар "Западные
секты в Восточной Европе восточные секты на Западе".
В семинаре приняли участие представители шестнадцати государств: Австрии, Белоруссии,
Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Израиля, Польши, России, Сербии, США, Украины,
Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции. Заявили о своем желании участвовать в работе семинара,
но не смогли приехать представители Литвы, Словакии и Японии. Организатором восточноевропейского семинара выступили Берлинский центр диалог, фонда Конрада Адэнауэра и
Берлинско-Бранденбургская Лютеранская церковь.
Наша страна была представлена известными сектоведами московским профессором богословия
Александром Леонидовичем Дворкиным и новосибирским священником, настоятелем собора во
имя святого благоверного князя Александра Невского протоиереем Александром Новопашиным.
9
Как рассказал по возвращении в Новосибирск корреспонденту Агентства национальных новостей
священник Александр Новопашин, на семинаре прозвучали интересные, глубокие доклады.
Очевидно, что в Европе внимание к сектам не ослабевает. Все докладчики подчеркивали
опасность тоталитарных сект для каждого человека в отдельности, семьи, общества в целом. В
частности, немецкие специалисты по сектам указали на то, что неопятидесятническое движение
имеет к христианству, мягко говоря, весьма отдаленное отношение и, скорее, является
псевдохристианской оккультной организацией. Шведские врачи Пер и Гутрун Свартлинг
представили на семинаре исчерпывающий доклад о психическом здоровье неопятидесятников,
который сопроводили видеосюжетами. Напомним, что Перу и Гутрун Свартлинг несколько лет
назад удалось обследовать несколько десятков адептов одной из крупнейших и
влиятельнейшихнеопятидесятнических сект "Слово жизни";. Результаты обследования до сих пор
поражают воображение врачей-психиатров в разных странах. Ученые выяснили, что 93 процента
сектантов испытывают панические страхи, 86 процентов страдают нарушением сна, 88 процентов
испытывают чувство опустошенности, 75 процентов имеют трудности с концентрацией внимания,
77 процентов боятся потерять разум, 60 процентов отмечали в себе чувство потери личности.
Каждый четвертый опрошенный предпринял серьезную попытку самоубийства, а 56 процентов
преслеуются навязчивыми суициальными мыслями.
В конференц-зале всем участникам семинара раздали брошюры, подготовленного и изданного
Ведомством по защите Конституции Германии (Тайная полиция), в которых суммируются
результаты наблюдений этого ведомства над о сектой сайентологов (Церковь сайентологии,
Дианетика), преступный характер которой неоднократно отмечался германскими властями,
отмечает священник Александр Новопашин. - Был также зачитан доклад израильского профессора
Бенджамина Бейт-Халами, крупнейшего в своей стране специалиста по сектам, в котором
деятельность сайентологов прямо называлась рэкетом. Внимание участников семинара привлекло
выступление немецкого сектоведа Доктора Ингольфа Кристиансена, который рассказал о
действиях молодежных сатанинских и оккультных организаций. К сожалению, эта проблема также
актуальна и> для России. Можно, к примеру, напомнить о страшном событие,> происшедшем в
90-х годах в Тюмени, когда ритуальное самоубийство совершили около трех десятков молодых
людей, увлекающихся сатанизмом.
Целых два с половиной часа длился доклад бывшего адепта Церкви Иисуса Христа Святых
Последних Дней, или, проще говоря, бывшего мормона, Манфреда Ноймана (имя, по его просьбе
изменено) и все это время участники семинара слушали его с нескрываемым интересом. Этот
молодой человек 25 лет находился в этой секте (он родился в мормонской семье) и рассказал
очень много интересного, в частности о секретных ритуалах мормонов. Кстати, неоязычникимормоны, как и неопятидесятники, не имеющие к христианству никакого отношения, в прошлом
году умудрились провести в Новосибирске конспиративную конференцию, на которой, по всей
видимости, решали вопросы привлечения новых адептов в свою секту, кстати, одну из самых
богатых и влиятельных тоталитарных сект.
В семинаре принял участие епископ Сербской Православной Церкви Порфирий (Перич). Он
говорил о ряде сект, действующих в его стране. Больше всего времени Владыка Порфирий
посвятил секте Санатан. Деятельность этой организации имеет ярко выраженный
террористический характер. Боевики секты готовы физически уничтожить любого, кто не
принимает учения секты. По мнению священника Александра Новопашина, эмиссары секты,
возможно, уже работают и в России.
Профессор Александр Леонидович Дворкин выступил на семинаре с информацией о сектах
российского происхождения, которые в последнее время предпринимают шаги (к несчастью,
успешные) по проникновению в страны Восточной и Западной Европы. В частности, он подробно
остановился на секте Сергея Торопа (Виссарионе), секте, созданной Владимиром Мерге
(Пузаковым) "Звенящие кедры России" ("Культ Анастасии"), учении "воскрксителя" Григория
Грабового, недавно объявившего себя Иисусом Христом.
10
Священник Александр Новопашин рассказал о том, какие в настоящее время тоталитарные секты
действуют на территории Сибири, в том числе о сектах доморощенных - местного происхождения,
в частности изуверской тоталитарной секте "Страна Анура". По словам протоиерея Александра
Новопашина, многие участники Семинара знали о крупнейшей в России межконфессиональной
конференции, которая прошла в конце прошлого года в Новосибирске. Двое из них непосредственный организатор семинара пастор Томас Гандоу и президент Европейской
Федерации информационных центров по изучению тоталитарного сектанства (FECRIS) Фридрих
Грисс, принимали в ней участие. К священнику подходили знакомые сектоведы, чтобы
засвидетельствовать свое почтение и еще раз сказать о том, что конференция была проведена на
хорошем международном уровне. Более того, в докладе сотрудника французской государственной
межминистерской миссии по вопросам сектантства Анри-Пьера Дебора прозвучало, что не
мешало бы в работе по распространению истинных сведений о сектах (которые сектанты
тщательно скрывают) использовать опыт русских коллег - сотрудников Новосибирского
регионального отделения межрегиональной общественной организации "Центр религиоведческих
исследований".
Корр. АНН Дмитрий Кокоулин
Новосибирск, 5 декабря
10.10.05
Телеграф: Явление Виссариона Риге. Ловец и погубитель душ, называющий себя мессией, не
преуспел у нас в агитации
В Латвии Виссариона никто особенно не ждал, но он все равно приехал и даже прочитал лекцию.
В зале Академии наук собралось человек двести. Скажем прямо, слушать было скучно. Снова
отрекомендовавшись "мессией" и "божиим сыном", гость советовал терпеть и ждать перестройки
мира, которая уже не за горами. Чтобы ждать было легче, рижанам предлагалось продавать
имущество и переезжать в сибирские деревни. Увы, о сотнях погубленных Виссарионом жизней в
тот вечер не было сказано ни слова. Телеграф решил восполнить этот пробел.
"Учителя" поддерживают из Москвы?
Для сектантов Рига как была, так и остается словно медом намазанной. Это говорит о нашей
доверчивости. О том, что рижане готовы платить звонкие монетки каждому, кто наберется духа
крикнуть: "Люди, я — Учитель!"
О Виссарионе разговор особый. Он не просто ловкач. Российский "мессия" придумал учение,
которое погубило или исковеркало множество человеческих жизней. Начать с того, что на самом
деле этот человечек с длинными волосами никакой не Виссарион. Родители назвали его Сергеем.
Фамилия — Тороп, род деятельности — милиционер. Правда, теперь давно уже бывший.
Тороп женат и имеет пятерых детей. Эти факты изложены в литературе об основанной им "Церкви
последнего завета", но Телеграфу их подтвердила Ольга Залесская, которую мы встретили на
лекции в Академии наук. Ольга рассказала, что жила в родном городе Виссариона Минусинске.
— Родители Сережи постоянно отсутствовали и, по слухам, сильно пили. Поэтому мальчика
воспитывала тетка. Она работала в староверческой молельной, и семья вела замкнутый образ
жизни. Рассказывают, что повзрослевший Сергей стал милиционером, но работал спустя рукава.
Он многого боялся, говорят жители города. Из органов Торопу пришлось уйти, а ничего другого
он не умел! Тогда он начал издавать книжки о вере. Первые экземпляры были страшно
11
безграмотными, но Сергей съездил в Москву и, думаю, нашел мощную поддержку. Книги стали
внушительными, а Тороп без стеснения назвался "божиим сыном".
В 1991 году Сергей начал проповедовать, вербуя сторонников и приглашая их селиться под
Минусинском. Специалисты характеризуют его учение как компот из восточных учений в
слащавой оболочке из псевдохристианских понятий.
Вход по протекции
На идеи о новом мире купились десятки жителей бывших республик СССР. Они бросали семьи,
продавали квартиры и ехали за "учителем" в леса.
— Поскольку я когда-то жила с Торопом в одном городе, сначала заинтересовалась его учением,
— рассказывает Ольга. — Стала ходить на собрания учеников в Риге. На первой встрече меня
вкусно угощали, предлагали молиться... Последователи постоянно называют Виссариона богом и
целуют его портреты. Я знаю человека, который бросил в Риге жену и детей, чтобы поселиться в
Сибири. В деревне его сразу заставили строить дома и бесплатно выполнять другую работу. Спали
мало. Питались по особой диете. Вырвавшись обратно в Латвию, мужчина на коленях просил
семью простить его. Вообще-то возвращаются из-под Минусинска многие. Они рассказывают, что
в Сибири Виссарион меняется — он строг и даже жесток.
Ольга успела рассказать, что последователи "мессии" в Латвии ведут довольно скрытный образ
жизни. Сейчас их встречи проходят в Старой Риге. Когда Ольга спросила у знакомой адрес, та
отказалась его назвать: "Если хочешь помолиться учителю, нам придется идти вместе. Одну тебя
не впустят".
Однако тут нашу беседу прервали. Оказалось, мы мешаем соседям слушать лекцию Виссариона.
Неправильные вопросы задаете, товарищи
На сцене Академии наук рядом с Виссарионом восседал "апостол" Вадим Редькин. О себе Редькин
напыщенно рассказывает в "Повествовании от Вадима": "...Он, будучи певцом эстрадным,
возымевшим короткий перерыв в гастролях долгих, впервые увидел Виссариона в Москве, где
жаждущие ждали слова его..." Подобным слогом написано все "Повествование" — одна из
главных книг виссарионовцев (свод писаний Сергея Торопа постоянно пополняется и составляет
уже несколько пухлых томов).
Вадим Редькин действительно музыкант. Что он и доказал, устроив в Риге камерный концерт. Зал
был заполнен наполовину, но присутствующие с удовольствием подпевали песням Редькина, в
которых рифмы не поднимались выше пары "любовь—кровь".
Во время лекции вопросы публики к Виссариону озвучивал именно Редькин. Он читал по
бумажке: "Что делать, если я рассеян в моменты слияний? (Так у виссарионовцев называется
молитва. — М.С.)"
Виссарион отвечал кратко:
— Да ведь стараться нужно!
Следующий вопрос: "Муж поменял ориентацию и ушел из семьи. Что делать?"
— Не могу ответить. Нужно было подробнее написать.
Редькин вытянул очередную бумажку: "Учитель, почему вы сменили красные одежды на белые?"
12
— Я не намерен говорить о смысле этого таинства, — оживился Виссарион, — но оно велико и
откроется вам позже.
Но тут же "мессия" снова сник, потому что ему задали сложный вопрос о понимании физических
и нравственных отношений. То ли Виссарион не силен в риторике, то ли побоялся запутаться в
собственном учении, но он приструнил публику:
— Вы не понимаете, о чем спрашиваете! Зачем такие вопросы? Мы это обсуждение отложим, а
поговорим лучше о...
И последовали долгие рассуждения о том, кто такой сам Виссарион и как следует ему
поклоняться.
Чем он опасен?
Визит Виссариона в Ригу прошел почти незаметно и скомканно. Можно надеяться, что после этого
у "мессии" долго не возникнет желания возвращаться в нашу страну. Оно и к лучшему. Но у
читателей может возникнуть вопрос: чем опасен Виссарион? Верить ему или нет — личное дело
каждого. По словам Ольги Залесской, в Риге среди его последователей нет благополучных людей,
много неуравновешенных и больных. Веруя, что Сергей Тороп — "мессия", они заполняют
внутреннюю пустоту.
Оставим вопрос о том, как в Сибири Тороп обирает своих последователей, заставляя отдавать
деньги, полученные ими за столичные квартиры. Не будем говорить и о скандале, который
несколько лет назад произошел с семьей болгар, последовавших за Виссарионом (они обвиняют
"учителя" в попытке изнасилования их несовершеннолетней дочери). Скандальных эпизодов, в
которых Сергей Тороп пользуется доверчивостью своих последователей, не счесть. Но в Телеграф
обратилась рижанка, которая считает Виссариона косвенно виновным в смерти дочери.
Наташа
Наташа была девушкой высокообразованной. Читала много серьезных книг, еще в детстве
крещена в православную веру. Встреча с вербовщиками секты Виссариона произошла обыденно
— на работе. Сотрудники-сектанты настойчиво предлагали редкие книги, звали на просмотр
видеофильмов. Подавленная точно рассчитанной атакой на ее интеллект, Наташа сделала первый
шаг к гибели.
— Виссарион принес в наш дом одно горе и страдание, — рассказывает Анна Никитина, мама
Наташи. — Сердечные отношения с дочерью превратились в отчуждение, разумные доводы уже
не действовали. Словно робот, Наташа поступала теперь так, как было угодно ее учителю. В один
прекрасный день она объявила о своем решении переехать в Минусинск, где Виссарион собрал
общину своих последователей. Выписалась, бросила все и действительно отправилась на север.
Выдержала там всего несколько месяцев, как говорила, из-за тяжелого климата, вернулась — и я с
ужасом увидела, что моя дочь стала похожа на скелет. Еще бы: в секте запрещалось употреблять
жиры, молочные продукты, рыбу, мясо, сладкое. Кормили два раза в день, подъем в 6 часов утра.
Нельзя даже лечиться — все должны уповать единственно на "целительную" силу Виссариона.
Лично повстречавшись с руководителем секты и приняв его благословение, Наташа в то время
нимало не сомневалась, что он бог. Но ее нравственное и физическое состояние свидетельствовало
об обратном — она не могла работать, металась, не находя места. Стало болеть все тело, долго
мучилась, говорила, что вскоре должна умереть, но в то же время ей особенно хотелось жить. В
больнице, куда Наташа согласилась лечь на обследование, ничего серьезного у нее не нашли.
13
Я уговорила дочь посетить православный храм. Да, здесь спасают людей, возвращают их к
прежней жизни, но чтобы обновить духовное здоровье Наташи, от нее требовалось отказаться от
Виссариона и внушаемой им ложной веры. Несмотря на неготовность к этому, после посещения
церкви Наташе стало легче. Она свободно разговаривала, могла спокойно находиться с нами в
одной комнате (чего раньше не терпела).
Были попытки вырваться из секты. Однажды утром она вынесла все книги и проповеди
Виссариона и закопала в землю, но под вечер стала ощущать ужасные мучения. Уже посреди ночи
выброшенные брошюры и кассеты вновь вернулись в квартиру. В другой раз, оправившись,
Наташа бросила их в костер. В то время она часто говорила, что Виссарион искалечил ее жизнь,
отнял много дорогих лет и что силу он имеет нечеловеческую.
Последние дни Наташи были полны метаний — то она снова собиралась ехать в Минусинск, то
торопилась в храм, заказывала сорокоуст, просила верующих за нее молиться. Но та самая
"нечеловеческая" сила не захотела выпустить ее из секты живой. Сознание молодой женщины не
выдержало слишком многих противоречий, и она покончила жизнь самоубийством...
Как видите, Виссарион — опасный обманщик, и если по совести, то его давно пора запретить.
Скажем, как героин. Или как использование фашистских свастик. Целее будут наши дети.
Маргита СПРАНЦМАНЕ
Интервью с Александром Дворкиным, главным борцом с сектантством в России и изобретателем
термина "тоталитарная секта"
Дворкина ненавидят десятки тысяч людей. Благодарны ему единицы. В сектах состоит очень
много народу, уходят из них — немногие. Но автор книги
«Сектоведение», сотрудник Московской патриархии, публицист и
религиовед Александр Дворкин продолжает бороться с сектантством не
на жизнь, а на смерть. Он делает это азартно и весело, и потому
общаться с ним чрезвычайно интересно.
— Обычно со злом борются те, кто от него пострадал. Но вам
лично секты как будто ничего дурного не сделали…
—Да, ни мне, ни моим близким, слава Богу, секты изначально вреда не
причиняли. Когда я вернулся из эмиграции в Россию и пошел работать
в новооткрытый отдел катехизации и религиозного образования
Московской патриархии, стали приходить родственники попавших в
секты. Тогда речь шла о «Богородичном центре». Я, будучи историком, увидел, что некоторые
положения «Богородичного центра» похожи на то, что я изучал в рамках церковной истории
применительно к сектам раннего христианства. Потом меня пригласили рассказать об этом
представителям правительства Москвы, а еще позже я провел однодневный семинар по
«Богородичному центру», где впервые и употребил термин «тоталитарная секта».
—Так все-таки вы изобретатель термина?
— Это потом узналось. Само выражение было настолько очевидным, что я и не знал об
отсутствии этого термина. Ну вот, так я стал заниматься сектоведением. Большую роль в моем
обращении к проблеме сыграла сайентология, представители которой пришли ко мне, когда я о
них мало что знал. То есть слышал, что это какая-то сумасшедшая организация, не более. Я как-то
принял участие в конференции центра «Диалог» в Дании на тему сайентологии, и в прессе
прозвучало мое имя. После этого сайентология пришла со мной знакомиться.
14
— Вербовать?
—Нет, скорее пугать. Мне было сказано: вы попали в очень нехорошую компанию, так что имейте
в виду — все, кто выступал против сайентологии, очень плохо кончали. А я еще ничего о них и
сказать-то не успел. Я спросил тогда: «Вы что, мне угрожаете?» А они: «Нет, предупреждаем».
Меня это заинтересовало очень…
— Экий вы экстремал! Вам угрожают, а вы заинтересовываетесь.
— Но это действительно интересно. Что ж за организация такая, которая настолько боится любой
критической информации о себе?
— Как, по-вашему, разгулу сектантства в России способствовало открытие границ? Или
секта, сколько можно судить по работам Эткинда, — наиболее органичная форма
религиозной жизни в России, и всегда так было?
— Те секты были другими. Хлысты, скопцы — они могли принести свой вред, но во главе
хлыстовских кораблей стояли, как правило, все-таки сумасшедшие или фанатики, а не
коммерсанты, не манипуляторы… Нынешняя секта — совсем другое дело. Это с Запада пришло, и
открытие границ, конечно, сыграло свою роль. Но некоторые из тоталитарных сект подпольно
существовали в СССР. Например, «Свидетели Иеговы». Например, кришнаиты, появление
которых в России крайне загадочно.
— Кришнаиты разве не восточное вероучение проповедуют?
— Нет, общество сознания Кришны — западное вероучение, возникшее в Нью-Йорке в 1966 году.
Это достаточно молодая организация с неким восточным антуражем, так называемая
псевдоиндуистская секта. А в 1971 году она появилась в СССР, когда сюда приехал ее основатель,
ходил по улицам, проповедовал и даже завербовал в секту пару человек. И якобы все это не было
замечено КГБ. А через два года после него в Москву на международную книжную ярмарку
прибыл уже целый десант западных кришнаитов, где им отвели стенд во всю стену...
— Почему высшие чины духовенства с помощью правительства не пресекают деятельность
подобных группировок?
— Это вопрос к правительству. Церковь у нас отделена от государства, и «пресекать» мы ничего
не можем. Чтобы что-то начало изменяться в этой ситуации — нужна политическая воля.
Европейские правительства делают все возможное, чтобы оградить своих граждан от этих
организаций. У нас этого нет, мы поддаемся давлению Соединенных Штатов, а они
заинтересованы в распространении сект. Но не нужно думать, что это исключительно к России
относится, это давление оказывается и на Францию, и на Германию. Просто те могут держать
удар, а мы — нет.
— С вами часто судятся сектанты?
— Пока попробовали всего один раз — с треском проиграли… Целая группа сект: сайентологи,
муниты, кришнаиты, «Свидетели Иеговы», ну, немного там мормоны принимали участие, еще
маленькая отечественная «Секта Петра». Главная проблема преступной деятельности сект — в ее
крайне сложной доказуемости. Если на мошенничество надевают религиозную маску, все
становится очень сложнее. Для преступления нужен пострадавший, а покуда человек в секте, он
категорически отказывается признать себя пострадавшим. Когда же он выходит из секты —
получается свидетельство одного против всех.
— В провинции и столицах набор сект как-то варьируется?
15
— В Москве концентрат гуще. Любая секта, стремящаяся выйти на национальный уровень,
начинает с попыток обосноваться в столице. Здесь такое количество приезжих, людей, которые
полны надежд добиться чего-то… Широкое и благодатное поле для различных лохотронов.
— Нынешнее язычество — тоже секта?
— Это новая организация и скорее тусовка, которая состоит из множества разных секточек. Все
неоязыческие организации — новоделы, не имеющие никакого отношения к древнему язычеству,
которое когда-то существовало у древних славян, но давно скончалось своей смертью.
— А ваххабиты — тоталитарная секта?
— Ваххабизм — официальная религия Саудовской Аравии, их идеология, это то поле, на котором
плодятся секты террора.
— Кто из сектантов сегодня наиболее активен и популярен?
— Неопятидесятники на сегодняшний момент — одно из самых многочисленных сектантских
движений в России. Сейчас членов неопятидесятнических сект у нас не менее 250 000, а то и все
300 000. Такое количество приверженцев имеют все остальные группировки вместе взятые (за
исключением «Свидетелей Иеговы»): сайентологи, кришнаиты, муниты, «церковь Христа»,
"Богородичный центр", Виссарион и его секта, «Сахаджа-йога», мормоны, «Брахма Кумарис»,
секта Порфирия Иванова, сатанисты и масса прочих.
— И в чем суть их учения?
— Если в двух словах — динамичный лохотрон. Нынешние неопятидесятники имеют очень
опосредованное отношение к историческим пятидесятникам. Это оккультное течение, которое
провозглашает, что настоящий христианин должен быть здоровым, счастливым, богатым и
процветающим. Если он не такой — значит, не настоящий христианин. Поэтому нужно знать
законы духовного мира и уметь, пользуясь ими, требовать у Бога богатства, здоровья и
процветания. А кто же не хочет выздороветь и разбогатеть?
И вскоре они начинают думать, что они здоровы, богаты, вне зависимости от того, что на самом
деле происходит. Для того чтобы разбогатеть, как вам объясняют, нужно начать давать деньги в
секту — и чем больше дадите, тем быстрее разбогатеете. В конечном итоге разница между
реальным положением дел и тем, что по вере неопятидесятников должно быть, приводит к самым
трагическим событиям. Недавно на Погодинской улице один неопятидесятник, у которого сорвало
крышу, а крышу там срывает у многих, зарезал свою мать и бабушку. По статистике, у 93% членов
этой секты ухудшение психического состояния, 25% — совершают попытки самоубийства.
— А неопятидесятники вербуют так же, как иеговисты? Кротко подходят и просят уделить
им немного внимания?
— Нет, они «приглашают на замечательную тусовку». Вербовщика распознать несложно: у меня
на эту тему книжка есть — "10 вопросов навязчивому незнакомцу". А будь он неопятидесятник,
мунит или сайентолог — не суть важно. Прежде всего надо проявлять, если хотите, здоровое
недоверие. Когда вам предлагают что-то совершенно фантастическое, скажем, работу, где ничего
не надо делать — только бешеные деньги получать.
— Что, и работой вербуют?
— Конечно. Это все коммерческие культы. "Гербалайф", например. Или космические засланцы из
центров «Рейки», которые лечат космической энергией за деньги. Это еще один из
16
псевдомедицинских культов. Там игра беспроигрышная. «Рейки» — космическая энергия, которая
проходит через ладони «мастера», и лечит она когда хочет и кого хочет. Никаких гарантий. Если
ты не излечился, значит, «рейки» не захотела. Единственное, что можно сказать хорошего, — они
не призывают прерывать медикаментозного лечения. Если вы ходите к врачу — продолжайте
ходить, но если вы вылечились, то исцелила вас «рейки».
Вот если бы секты рассказывали правду о себе — у меня не было бы к ним претензий. Но и
участников у них не было бы. Задача секты — затащить человека прежде, чем он что-либо о ней
узнал.
— Сложно представить, чтобы Кондратий Селиванов взимал мзду за членство в своей секте
скопцов. Может быть, сектантство сейчас — отросток бизнеса, которому вы мешаете
развиваться?
— Это хорошее сравнение. В истории были такие секты, которые отрицали мир, уходили в тайгу и
жили своей жизнью. Это было по крайней мере честно. Нынешние секты — подобие бизнеса, они
мир отрицают, но жить без него не могут. То есть они сами ничего не производят. Им нужно
тянуть ресурсы: финансовые, людские. Выкачают из молодого человека здоровье, деньги, а через
несколько лет, когда его показатели снизятся, — легче выкинуть его и завербовать нового адепта.
— Истинная вера должна допускать присутствие разума, который постоянно сомневается,
или разум лишь мешает всепоглощающей вере?
— Вера без разума — это и есть фанатизм. На самом деле сомнения должны быть. Истина их не
боится. Ложь боится сомнений, боится быть разоблаченной. Вражда к разуму, любовь к трансу —
примета сектантского сознания. Транс открывает, как правило, темную реальность. Основа же
православной духовной жизни — это трезвение. Разум никогда не отключается, он всегда должен
быть с человеком. У нас даже есть поговорка: «Входя в церковь, снимай шляпу, но не голову».
23.09.06
Последователи культа Анастасии появились в Болгарии
Российские последователи культа "Анастасия" создают политическую организацию в Болгарии и
будут бороться за места в парламенте, сообщает интернет-издание "Монитор".
Первая цель Болгарской родной партии (БРП) - это предстоящие парламентские выборы, заявили
её основатели на учредительном собрании, которое состоялось 17 марта. В проекте устава новой
организации написано, что партия следует идеям "сибирской богини" Анастасии. Это российское
учение попало в Болгарию более года назад и уже имеет тысячи последователей. Его
последователи будут жить в родовых имениях без связи с внешним миром, отказавшись от
собственности и питаясь только растениями, как и в виссарионовом селе Тиберкул. В домахшалашах не будет водопровода, туалета, запрещены электричество, телевидение и телефон. Идею
представительства в политических структурах анастасьевцы взяли с примера содружества
родовых коммун "Живой дом", основного проводника идей этого культа в Болгарии. Организация
уже располагает читательскими клубами в 80 болгарских городах. В скором времени они будут
превращены в партийные структуры.
Как сообщили учредители, за БРП последуют тысячи людей, так как только газета организации
"Родовое имение" продается тиражом 4 000 экземпляров, а количество купленных книг основателя
организации Мегре исчисляется десятками тысяч. "Мы и не правые, и ни левые. БРП может
17
оказаться более массовой партией", — убежден Стефан Калайджиев, директор издательства
литературы по эзотерике "Хелиопол". Среди активистов новой организации два хорошо известных
в политических кругах лица - Вылкан Вергиев и Атанас Панчев. Первый — бывший депутат
Болгарской социалистической партии, ныне председатель Болгарской либеральной партии. Панчев
— бывший кандидат-депутат "Коалиции роз" и председатель "Партии славянской общности".
В отличие от других соратников, Панчева трудно считать истинным последователем культа. Он
купил десятки гектаров земли в селе Славейково (община Елхово), где через месяц будет основано
первое "родовое имение" анастасийцев. 30 семей уже готовы переселиться на постоянное
жительство в коммуну, а Панчев продаст им участки. В экопоселение не будут допускаться
туристы, это будет поселение закрытого типа. Общество покупает сельские хозяйства и в других
краях страны для оснований других коммун.
"Мы поставим в известность прокуратуру. Такая партия, без сомнения, нарушает Конституцию и
Закон о вероисповеданиях", — так прокомментировал учреждение новой партии Георги Крыстев,
главный эксперт Дирекции по вероисповеданиям при Совете министров. "Эта секта не является
церковной организацией с установленными структурами, не осуществляет типичную
богослужебную практику, но без сомнения она религиозна. Поэтому такая партия, созданная на
религиозных основаниях, абсолютно противоконституционна", — дополнил Крыстев.
Анастасия, как "сибирская богиня", была придумана бизнесменом и фотографом Владимиром
Мегре из Новосибирска. Его книги расходятся миллионными тиражами в России, а несколько лет
назад появились и на болгарском рынке. Доходным бизнесом для Мегре и его приближенных
является и торговля кедровыми амулетами, маслом, экскурсии в "родные места Анастасии". В
Болгарии проводниками идей культа являются содружества "Звенящие кедры", "Сто дубов" и
"Живой дом". Близок к Мегре и скандально известный русский экстрасенс Григорий Грабовой,
который обещал воскресить погибших в Беслане детей и взял с их матерей по 1000 евро, после
чего скрылся. "Грабовой наш единомышленник", — заявили накануне создатели БРП, которые
приглашали мошенника на учредительное собрание.
Вероятно това е един от агентите, които пишат и не се разкриват, кои са.
Аслан
Написано от Гост на 2006-03-20 14:10:29
”След изборите има такава партия начело с Верчето Кочовска...
Че Стефан Калайджиев е за лудницата като Сидер две мнения няма, но жалкото е че дискредитират по
този долнопробен начин истинската съкровенна философия. /Вероятно това е философията на Елита!/
Анастасия никога, ама никога не е искала партии или нещо от този род.”
/За сведение вижте книга 8 на Анастасия и онова, което е написано от автора на книгите на Анастасия,
Владимир Мегре. Кой заблуждава общественото мнение, и защо стоящите да дежурят в интерне форумите,
ченгета не взематг да изчетат подробно тези кинги. Да биха им ги подарили от самите Служби за
псевдосигурност! „То бива, бива, ама……..казал е народът ни!”
Продължение на рапорта от интернет форума:/
”Калайджиев докара в България Висарион, после Деирците сега партия ще ми прави. Този човек е за съд
след, което трябва да го тикнат в лудницата за лечение.
Едните клиника щели да правят, другите партийни комуни. Абе ще забраняваме партиите май!”
Колко ли получават за дежурството си и службогонството си подобни писачи!
И така, за внимателния и аналитичен читател, е ясно, че всъщност термина
„секта” е измислен като едно плашило, с което да се поддържа в страх
общественото мнение. Секта е онова, което е неудобно за Силните на деня,
които искат безнаказано да грабят и манипулират народа. Истинските секти
обаче, никой не ги докосва, напротив – самите реални секти, които вършат
безобразия, биват финансирани от Елита, а онова, което е неудобно за
управляващата клика, то бива окачествявано като „секта”. Какво сектантско
18
нещо има в природосъобразното движение на Анастасия в Русия, наистина с
какво толкова е уплашила силните на деня тази митична героиня на
Владимир Мегре? От какво са се уплашили придворните лакеи, като
Александър Дворкин, изобретателят на понятието „тоталитарна секта” и
също така самия Берл Лазар. Нима последният не е сектант, само че
принадлежащ на друга по-многобройна група също сектанти! А какво да
кажем за милионите комунисти, партийни членове, които четяха
Комунистическия Манифест, в който ясно и точно бе написано от Карл
Маркс:
„Един призрак броди из света…….” Мистика ли е това с призрака!
Следователно, по логиката на нещата, че има мистика, и че този призрак
породи комунизма, и бе пуснат да броди из света от друга по-особена и
специална група сектанти, целият двадесети век протече под флага на тази
НЕВЕРОЯТНО ОПАСНА СЕКТА – КОМУНИЗМА
А какво ще кажете за т.нар. секта на Ционизма!
За справка: книгите на Георги Ифандиев „Сянката на Цион” и също така
книгата „Спорът за Цион” от Дъглас Рид.
И така, в заключение!
От позицията на конституционността, и правовия ред, най-опасните секти, и
при това най-многобройни като последователи, това са сектите на ционизма,
и комунизма.
Ако представители на тези две опасни секти, продължават да говорят в
обществото, кое е секта и кое е най-опасна тоталитарна секта, и назовават с
тези понятия, явления, модели, опитващи се да въведат порядък в
сегашното общество, като природосъобразен начин на живот, нова
педагогика, нови екологични човешки взаимоотношения и пр., би било жалко
да продължаваме „Театъра на държавността, и конституционността”, вместо
да се замислим как да прекратим агонията и кризата в която затъва
ежеминутно днешното общество.
Време е за осъзнаване от страна на всички!
При една екологична катастрофа, няма да има богоизбраници, нито Елит,
нито първи, нито втори, нито пък последни! Всички ще бъдат жертви на
катаклизмите. Даже и да се скрият в своите замъци и бункери, в следващия
преходен период на изчистване на днешното човечество от натрупаната
„астрална шлака”, всеки ще бъде достигнат от Събитията, според честотата
на която вибрира неговото вътрешно тяло.
Пред Майката земя и Великият Отец – всички са равни! Богоизбрани народи
няма и богоизбраници също няма!
19
Скачать