исследование влияния параметров смесителя на

Реклама
MOTROL. COMMISSION OF MOTORIZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE – 2013, Vol.15, No. 2, 51–55
,
,
,
25006, .
, .
,8
Ruslan Kisilev, Kuzma Matveev, Peter Luzan, Sergey Leschenko
Kirovograd National Technical University
25006 Kirovograd, University Ave, 8
.
-
-
[3,
-
7, 13, 14].
.
-
1,5…2
,
3…4
[4, 14, 19].
.
-
-
,
-
[12],
.
[3, 4, 10].
-
.
,
:
,
,
,
.
2, 5, 17].
(50…65%),
-
-
[1,
-
. 1).
[1, 18].
,
5000…6000
,
.
-
. 1.
Fig. 1. The estimated model of the mixer
,
6…7
,
1,5…2
[15, 20].
-
,
,
,
,
,
:
-
52
,
,
,
,
-
-
V
,
N.
.
.
-
[3, 4, 10]
[6, 7, 8,
V
9, 11, 16]
:
) n;
-;
h
;
S
10
) -
,
,
:
S
100% ,
x
V
;
(1)
-
S
t.
; x ,
.
.
(
. 2).
(
-
. 1)
32,5%,
:
– 29,5%,
- 6%.
– 26,6%,
- 5,4%
-
3** (4 1)
[4].
(
-
)
V
. 2.
f ( , , n, t )
N
f ( , , n, t )
-
Fig. 2. Technological scheme of feed mixer
.
-
.
,
h
-
S
.
-
,
.
Stat
.
Soft
STATISTICA 6.5.
-
(
. 4-6)
53
.
. 5.
Fig. 5. Influence of shaft speed on the heterogeneity of the mixing of the feed mixture and the
cost of energy to drive the mixer
. 3.
-
Fig. 3. The influence of the width of the blade to
the heterogeneity of the mixing of the feed mixture and the cost of energy to drive the mixer
. 6.
-
Fig. 6. Effect of mixing on the heterogeneity of
the mixing of the feed mixture and the cost of energy to drive the mixer
,
-
,
.
,
. 4.
Fig. 4. The influence of the angle on the blade
heterogeneity mixing the feed mixture and the
cost of energy to drive the mixer
-
(0, 4...0,45) R ,
R
-
.
n 80...90
.
-
t
6...8
.
54
,
,
,
-
3
)
,
.
,
-
,%
1.
Table 1. Physical and mechanical characteristics of the properties of feed ingredients and mix
(
,
/
-
1
2
7,11
61,4
71
13,2
84
71
3
780
235
496
100
675
370
4
0,049
0,456
0,597
0,362
0,037
-
5
1,3
12,8
59,9
13,9
10,2
17
6
0,23-0,40
0,40-0,55
0,35-0,51
0,35-0,48
0,31-0,55
0,51-0,75
(
7
0,38-0,7
0,52-0,82
0,5-0,8
0,45-0,56
0,5-0,8
0,61-0,8
8
23-41
40
50
41
40
47
. 6)
,
-
0
45...50 .
,
-
,
)
,
.
)
)
. 6.
)
; )
; )
-
Fig. 6. Mutual influence of the blade angle and a)
the width and ) speed agitator shaft, and c) the
effect of time on feed mixing
1. Bogdanov
G.
1976.
Kormlenie
sel'skohozjajstvennyh
zhivotnyh
/
G.A.
Bogdanov. – M. : Kolos. – 432.
2. Bojarskij L. 1976. Proizvodstvo i ispol'zovanie
polnoracionnyh kormovyh smesej / L.G. Bojarskij
[i dr.].– M.: Kolos.– 200.
3.
l'ov R., Matveev K., Luzan P. 2011.
Anal z
konstruktivno-tehnolog chnih
nematichnih parametr v zm shuvach v korm v
dlja VRH // Konstrujuvannja, virobnictvo ta
ekspluatac ja s.-g. mashin. Vip. 41.- Ch.2.rovograd: KNTU.- 167 – 173.
4.
l'ov R., Matveev K., Luzan P., Leshhenko S.M. 2012. Rezul'tati ekperimental'nih
dosl dzhen'
prigotuvannja
povnoc nno
kormosum sh
dlja
VRH
vdoskonalenim
lopatevim zm shuvachem korm v // Naukovij
snik LNAU, Vip. 41.- Lugans'k: LNAU.- 119–
127.
55
5. Kulik M., H ch V., S roshtan V. 1987.
Energozber gajuch
tehnolog
zagot vl
ta
vikoristannja korm v.– K.: Urozhaj.–160.
6. Kukta G.,
Gubko V.
1973.
Metodika
opredelenija tehnologicheskih, jekspluatacionnyh
i jekonomicheskih pokazatelej mashin i
oborudovanija dlja prigotovlenija kormov.- K.:
UNIIMJeSH.- 146.
7. Kukta G. 1978. Tehnologija pererabotki i
prigotovlenija kormov / G. Kukta. – M. : Kolos. –
240.
8. Kukta G. 1985. Metodika opredelenija
neravnomernosti smeshivanija kormov / G. Kukta
// Mehanizacija i jelektrifikacija sel'skogo
hozjajstva.– 1.– 44–46.
9. Kukta G., Golosov A. 1971. Optimal'naja
prodolzhitel'nost' smeshivanija kombikormov / G.
Kukta, A. Golosov // Mehanizacija i
jelektrifikacija sel'skogo hozjajstva.– 11.– 12–
14.
10. Matveev K., Luzan P., K l'ov R. 2011.
Obgruntuvannja parametr v lopatej komb novanogo str chkovo–lopatevogo zm shuvacha
korm v // S l's'kogospodars'k mashini: Zb. nauk.
st., Vip. 21., T. 1. Luc'k: LNTU.- 279–288.
11. Mashiny i oborudovanie dlja prigotovlenija
kormov. Programma i metodika ispytanij. OST.
70.19.2 – 83.- M.: V/O goskomsel'hoztehnika
SSSR, 1984.
12. Matveev K., L pkan A., Luzan P., K l'ov R.
2011. Pat. 63424 Ukra na, MPK A23 N17/00.
Komb novanij str chkovo-lopatevij zm shuvach
korm v (Ukra na); zajavnik ta patentovlasnik
rovograds'kij nac onal'nij tehn chnij un versitet.
– 201102704; zajavl. 09.03.11; opubl. 10.10.11,
Bjul. 19.
13. Revenko S., Brag nec' M., Rebenko V. 2009.
Mashini ta obladnannja dlja tvarinnictva.– K.:
Kondor.– 730.
14. Reznik E. Aljab'ev E. 1983. Mehanizacija
prigotovlenija kormov na zhivotnovodcheskih
fermah i kompleksah / E. Reznik, E. Aljab'ev.
Obzorn.
inform.
VNIITJeISH.–
M.:
VNIITJeISH.– 60.
15. Sorokina N. 1979. Kormlenie molochnyh
korov na krupnyh fermah i kompleksah. - M.:
VMINTEI sel'hoz VASHNIL.– 60.
16. Tipovaja metodika opredelenija kachestva
smeshivanija kormov M29.055–87. Jekspress –
informacija. Vyp. 11. – M.: Agro NIITEIITO,
1987. - 12.
17. Shackij V. 2012. Dinamichnost' plotnosti i
kachestva kormovoj smesi dlja krupnogo rogatogo
skota / V. Shackij // Naukovij v snik TDATU.–
Vip. 2.– Tom 2.– Mel topol': TDATU.- 3-19.
18. Shpaar D., Zaharchenko A. 2009. Kormovye
kul'tury, proizvodstvo, uborka, konservirovanie i
ispol'zovanie
grubyh
kormov.
Uchebnoprakticheskoe rukovodstvo v dvuh tomah.– M. :
IDOO «DLV AGRO – Delo». - 784.
19. Zagoni G., Karlos J. 1976. Vontatott takar
mäny keverö kiosztö K. Akademiai Kiadö,
Budapest. MGI Godollo. - 40.
20. Hofman L. 1971. Fütterungsnormen nach dem
DDR - Futterlewertungs System / L. Hofmann //
Tierzucht, .2. - 55–57.
STUDY THE INFLUENCE OF
PARAMETERS ON
THE MIXING QUALITY FODDER
Summary. The paper presents experimental research improved blade mixer full preparation of feed mixtures for cattle. The influence of
design parameters and operating modes of the
mixer to the quality of the preparation of the
feed mixture. An experimental set of rational
values of the area, which provide for improvement of the quality of the test tap and optimal
power consumption for agitator drive. We obtain a graph of the influence of geometric and
kinematic parameters of the homogeneity of
mixing of feed and energy costs on the agitator
drive.
Key words: feed mixer, feed, blade, mixer,
blend uniformity.
Скачать