test leksykalno

advertisement
WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ROSYJSKIEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
ETAP SZKOLNY
Rok szkolny 2011/2012
23.11.2011 r. godz. 8ºº
Zestaw dla uczestnika
KOD UCZNIA
Liczba uzyskanych punktów (wypełnia komisja):
Instrukcja dla uczestnika:
1. Czytaj uważnie polecenia!
2. Nie wolno używać korektora, należy pisać długopisem-czytelnie, nie
ołówkiem.
3. Jeśli się pomylisz, przekreśl to, co napisałeś/aś błędnie i napisz
poprawnie obok.
4. Czas wykonania zadań – 90 minut.
5. Maksymalnie możesz zdobyć 80 punktów, aby przejść do etapu
rejonowego musisz zdobyć 90%, czyli 72 punkty.
Желаем успехов!
1
TEST LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY
I. Zapisz słownie liczebniki w zdaniach.
1. Мне (11)......................................................... лет.
2. В пятом классе (25) ..................................................................... учеников.
3. В пенале лежит (37) ................................................................ карандашей.
4. Моей маме (46) .............................................................................. лет.
5. Номер моего дома (53)..........................................................................................
Punkty ...................(max. 10p.)
II. Uzupełnij pytania: зачем, кем, куда, как, сколько, кому.
1. ............................... ты хотел стать в детстве?
2. .............................. стоит эта книга?
3. ............................ зовут вашу подругу?
4. ...........................он поедет на каникулы?
5. ..................................это вам нужно?
6. .................................. она подарит цветы?
Punkty ...................(max. 6p.)
III. Zastosuj wyrazy w nawiasach w odpowiedniej formie.
1. Я пойду с ( друзья ) ................................... в кино.
2. Летом туристы ходят по (город и горы ) .......................................................
3. Ты не видел моего (друг ) ....................................?
4. В (сад) ............................................. много фруктовых деревьев.
5. Атлас лежит под (тетрадь) ..................................................................................
Punkty ...................(max. 6p.)
2
III. Wstaw właściwy przyimek
1. Юра рано вышëл ...............дому.
2. Ученик идëт ................ тетрадью ............... доске.
3. Брат пришëл .............. школы .................два часа.
4. Дети едут .............. Москву ................... автобусе.
5. Алла долго разговаривала .................... телефону.
6. Ольга стоит ..........................окна уже пять минут.
Punkty ...................(max. 9p.)
IV. Wstaw podane w nawiasach czasowniki we właściwej formie czasu
teraźniejszego.
1. Гриша (изучать)............................................................. русский язык.
2. Я очень (любить) .............................................................мороженое.
3. Они (учиться) ......................................................................биологии.
4. Мальчики (играть) ................................................ в футбол.
5. Ты (отвечать) ................................................................. на уроке?
6. Я часто (ходить) ................................................................... пешком.
7. Мы утром (пить) ........................................................... чай
Punkty ...................(max. 7p.)
V.
Wstaw właściwe formy zaimków.
1. Я ( он ) .......................не видел уже два года, а (она) .............. год.
2. Что с ( он ) .................... случилось ?
3. Я хочу передать (он ) ...................... привет.
4. ( Я ) ....................... не нравится этот фильм.
5. Мы звонили ( ты ) ......................., но ( ты ) ............................. не было.
3
6. Что у (они) ....................... в руках?
Punkty ...................(max. 8p.)
VI.
Napisz zdania po rosyjsku.
1. Dzisiaj czuję się źle, boli mnie głowa.
...........................................................................................................................................
2. Latem byłem z rodzicami nad morzem.
.........................................................................................................................................
3. On poszedł do sklepu po zakupy.
.........................................................................................................................................
4. Po lekcjach Sasza idzie do domu.
..........................................................................................................................................
5. Jesienią często pada deszcz i wieje wiatr.
..........................................................................................................................................
6. Chłopcy lubią grać w piłkę nożną.
..........................................................................................................................................
Punkty ...................(max. 18p.)
VII. Dokończ zdania
1. Мой друг увлекается ............................................................................................
2. В школе мы .............................................................................................................
3.Я всегда думаю о ....................................................................................................
4. Я люблю ........................................................................................................
Punkty ...................(max. 8p.)
VIII. Wstaw brakujące litery w miejsce kropek.
Напиш... пис...мо друз...ям.
4
1. Ты л...биш... своих друзей.
2. Они л...б...т
смотрет...
мул...тфил...мы.
3. Ты пишеш... в тетрад...x.
4. Я очен... любл... играт... в комп...ютерные игры.
Punkty ...................(max. 8p.)
5
Download