Uploaded by Ірина Василівна Вишнівська

Будова стебла docx

advertisement
Будова стебла.
Галуження стебла – це …
Стебло – це …
Значення галуження:
Функції стебла.
Основні функції
1. Забезпечує ………….. надземних
частин рослини з ії кореневою
системою.
2. Винесення листків до світла.
3. Опора для надземних органів
рослини.
4. ……………. ………. від кореня до до
листків і навпаки.
Додаткові функції
5. Фотосинтез (молоді стебла й стебла кактусів).
6. ………………. (у стеблі кактусів запасаються
поживні речовини, вода).
7. Вегетативне розмноження (стеблові живці).
8.
9.
Види стебел.

за розташуванням у просторі
…- прямостояче
….- чіпке
… - витке
…- повзуче
…- сланкі

за твердістю
Трав’янисті
Стебла покриті шкірочкою протягом
усього життя рослини. Стебла соковиті.
Мають трав’янисті рослини.
Назва
Трави
Кущі
Дерева
Дерев’янисті
Стебло покривається корком.
Таке стебло називає стовбуром.
Мають кущі, дерева.
Основні життеві форми рослин (за будовою стебла)
Ступінь здерев’яніння
Висита
Тривалість життя
стебла
Нездерев’яніле соковите стебло
Зазвичай
Один рік (у
до
однорічних) і
1-6 метрів декілька років (у
багаторічних трав)
Багатостовбурні рослини,
1-6 метрів 10-25 років
розгалуження яких починається з
основи (біля поверхні грунту)
Одне здерев’яніле стебло (стовбур),
розгалуження якого починається
високо над поверхнею землі
Десятки
метрів
Десятки і сотні років
(мамонтове дерево
до 4-6 тис. років)
Внутрішня будова стебла (на прикладі дерев’янистого стебла)
Шари стебла
Складові
Функції
1. Кора:
а) шкірочка (у трав’янистого) Захист від надмірного випаровування
корок із сочевичками (у
вологи, проникнення пилу та
дерев’янистого стебла)
мікроорганізмів.
Здійснення газообміну (через
сочевички)
б) основна тк.
в) луб:
Надання гнучкості та міцності стеблу
● луб'яні волокна
(луб'яні волокна)
(механічна тк.);
Рух органічних речовин від листка до
● ситоподібні трубки
кореня (ситоподібні трубки).
( ………
тк.);
2. Камбій
- бічна твірна тк.
Дає початок клітинам лубу та
деревини – потовщення стебла.
3. Деревина
● деревні волокна
Надання гнучкості та міцності стеблу
(механічна тк.);
(деревні волокна)
● судини
Рух води і мінеральних речовин від
( …………
тк.);
кореня до листків (судини).
● запасаюча основн тк.
Накопичення різних речовин
4. Серцевина
- запасаюча основн тк. Запас речовин
…………………… ……………..– ряд клітин основної тканини, які у вигляді променів
перетинають шар деревини і сягають кори, забезпечуя переміщення різних
речовин у горизонтальному напрямку між різними шарами стебла.
123456-
Річне кільце – приріс
деревини за один
вегетаційний піріод (весна літо) у вигляді
концентрічного кільця, що
має світлу і темну ділянки.
78910-
Download