Uploaded by Татьяна Дабижук

Практична робота №1-2

advertisement
Практична робота №1-2
Тема:Будова скелетної м’язової тканини
Мета: Вивчити структурну і функціональну будову скелетних м’язів.
Завдання 1. Розгляньте рисунок 1 і підпишіть позначені цифрами частини та
заповніть таблицю.
Рис. 1. Будова м'яза
Цифра на рисунку
Назва структури
Функція
1
2
3
4
5
Завдання 2. Розгляньте рисунок 2, і заповніть таблицю структурних і
функціональних компонентів міофібрили.
1
Рис. 2. Будова міофібрили
Назва компонента
З чого складається
міофіламента
Саркомер
Z-пластинка
І-диск
А-диск
Товсті міофіламенти
Тонкі міофіламенти
Н-лінія
М-лінія (мезофрагм)
Функція
Завдання 3. Розгляньте рисунок 3 і заповніть таблицю
2
Рис. 3. Будова м’язового волокна
Номер на
рисунку
Назва
Структурні
компоненти
Функція
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3
11
12
Завдання 4. Розгляньте рисунок 4 і запишіть, які функції виконують
позначені структурні компоненти м’язового волокна.
Рис. 4. Будова м’язового волокна.
Структурні компоненти м’язового волокна та їх функції
№ Назва структурного
Функції
з/п
компонента
1 Сарколема
2 Саркоплазматичний
ретикулум
3 Т-система
4 Міофібрили
5 Ядро
6 Мітохондрії
7 Саркомер
4
8
9
10
11
12
13
14
І-диск
А-диск
М-лінія
Z-лінія
Н-зона
Актинові нитки
Міозинові нитки
Завдання 5. Заповніть таблицю відповідності функцій і структурних
компонентів м’язового волокна використовуючи всі рисунки практичної
роботи.
Рис. 5. Схема будови міофіламенту
Рис. 6. Будова м’язового волокна
5
№
з/п
Функція
Структурні компоненти м’язового
волокна
Стркутурна
Захисна
Трофічна
Енергетична
Рухова
Регуляторна
Теплообмінна
Комунікаційна
6
Download