Uploaded by Олександр Зубчик

календарне 5 клас Біда

advertisement
НУШ 5клас
Календарне планування
«Пізнаємо природу» 5-6 класи (інтегрований курс)
за модельною навчальною програмою
(авт. Біда Д.Д., Гільберг Т.Г., Колісник Я.І.)
Кількість годин 70, 2год/тиждень
№
7
Тема уроку
І семестр
РОЗДІЛ 1. ПІЗНАЄМО СВІТ НАУКИ(6)
Тема 1. Знайомство з наукою(2)
Як наука змінює світ.
Інструктаж з БЖД.
Як зробити відкриття.
Тема 2. Науковий метод пізнання(2)
Як шукати відповіді на запитання.
Екскурсія на пришкільну ділянку.
Практичне завдання. Спостереження за природним
об’єктом. Проведення експерименту (за вибором вчителя).
Тема 3. Фізичні величини та їхнє вимірювання(3)
Що таке фізичні величини і як їх вимірювати.
Практична робота. «Змішування води та вимірювання
температури»
Узагальнення з розділу «Пізнаємо світ науки»
8
9
РОЗДІЛ 2. ПІЗНАЄМО БУДОВУ РЕЧОВИНИ (12)
Тема 1. Тіла та речовини (2)
Що нас оточує.
З чого все складається.
§7
§8
10
11
Тема 2. Три стани речовини(6)
Які властивості твердих тіл.
Які властивості у рідин
§9
§10
1
2
3
4
5
6
12
13
14
15
16
17
Дата
Прим.
§1
с.253
§2
§3
Повторити
§3
§4
§5
Повторити
§§1-5
с.24
Чому вода – особлива речовина.
§11
Які властивості у газів.
§12
Практична робота. Спостереження явищ дифузії та §13
випаровування
Як виміряти масу.
§14
Тема 3. Розчинні та нерозчинні речовини(5)
Що таке розчинні нерозчинні речовини.
§15
Як приготувати та розділити розчини.
§16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Практична робота. Розділення розчинних і нерозчинних
речовин фільтруванням.
Скільки є речовин.
§17
Узагальнення з розділу «Пізнаємо будову Речовини» Повторити
§§7-17
с.67
РОЗДІЛ 3. ПІЗНАЄМО НАШУ ПЛАНЕТУ(20)
Тема 1. Наша планета – Земля (3)
Як виникла Земля.
§19
З чого складається Земля.
§20
Як утворюються гірські породи.
§21
Практична робота. Ознайомлення зі зразками гірських
порід і мінералів.
Тема 2. Земля на глобусі і фізичній карті. План місцевості(6)
Яку форму має Земля.
§22
Як зображають Землю на глобусі і карті
§23
Про що розповідають географічні карти
§24
Практична робота. Описування місцевості за
географічною картою України.
Які бувають масштаби та як за їхньою допомогою §25
виміряти відстані на карті й місцевості
Практична робота. Вимірювання відстаней на місцевості §26,
і карті
повторити
§25
Узагальнення. Географічний диктант
Повторити
§§22-26
Тема 3. Суходіл на Землі (3)
Що охоплює суходіл Землі.
§27
Які бувають форми поверхні суходолу Землі.
§28
Які особливості рельєфу України.
§29
Тема 4. Вода на Землі (4)
Де міститься вода на Землі.
§30
Як досліджують океани.
§31
Які об’єкти належать до вод суходолу.
§32
Яке значення води на Землі.
§33
Тема 5. Повітряна оболонка Землі (5)
Які властивості має повітря.
§34
Якою буває погода
§35
Чи міститься повітря у грунті. Чим небезпечні природні §36
явища.
У чому унікальність планети Земля.
§37
§38
Узагальнення з розділу «Пізнаємо природу Землі»
РОЗДІЛ 4. ПІЗНАЄМО РІЗНОМАНІТТЯ ОРГАНІЗМІВ (20)
Тема 1. Світ живих організмів (1)
Які особливості будови різних груп організмів.
§39
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Тема 2. Клітина (1)
Як живуть і чим відрізняються клітини різних організмів.
Тема 3. Бактерії та віруси (2)
Хто такі бактерії та яке їхнє значення в природі і для
людини
Яке значення бактерфй і вірусів у природі й для людини.
Чим особливі віруси та де вони «живуть»
Тема 4. Гриби. Лишайники (1)
Чим відрізняються гриби та лишайники від інших
організмів
Тема 5. Рослини та їхнє різноманіття(4)
Які органи у квіткової рослини.
Водорості та спорові рослини. Хто у воді, а хто на суходолі
та як їх розрізнити
Що об’єднує і відрізняє голонасінні та покритонасінні
рослини.
Пристосування до життя та різноманітність рослин. Хто з
рослин є нашими сусідами.
Тема 6. Тварини та їхнє різноманіття(5)
Хто такі безхребетні тварини.
Які таємниці приховують хребетні тварини.
Як доглядати за домашніми тваринами.
Чим ми завдячуємо тваринам.
Узагальнення. Клітини, бактерії, віруси, гриби, рослини і
тварини.
Тема 7. Таємниці організму людини(7)
Звідки наш організм бере енергію та будівельний матеріал.
Як рухається кисень та поживні речовини в нашому
організмі
Захист нашого тіла ззовні і всередині
Як виділяються непотрібні речовини з організму людини
Хто керує процесами в нашому тілі.
Які загадки приховують органи чуття
Узагальнення. Таємниці організму людини.
РОЗДІЛ 5. ПІЗНАЄМО СЕБЕ І СВІТ(5)
Тема 1. Ми і наше здоров’я (3)
Які секрети здоров’я. Які навички сприяють збереженню
здоров’я людини.
Опорна вісь нашого тіла. Як ми рухаємось і чи достатньо.
Чи важливі режим дня і сон для здоров’я людини. Що таке
емоційний інтелект.
Тема 2. Ми та наше середовище життя(1)
Діяльність людини та довкілля.
Тема 3. Природні скарби України(1)
Природні скарби України. Чому біорізноманіття важливе.
Тема 4. Природа надихає(2)
§40
§41
§42
§47
§43
§44
§45
§46
§48
§49
§50
§51
§52, с.195
§53
§54,55
§56
§57
§58
§59
§60
§61
§62
§63
§64
67
68
6970
Зв'язок людини з природою.
§65
Узагальнення з теми «Пізнаємо себе та світ» (тести, §66
квести, вебквести, вікторини, тощо)
Резерв часу.
Download