Загрузил Тетяна Котельчук

Діагностувальна робота Як досягти успіху в житті

Реклама
Діагностувальна робота
за темою «Як досягти успіху в житті»
________________________________________________________
Прізвище, ім'я
1. Познач показники здоров’я.
⃝ Чудовий апетит.
⃝ Міцний сон.
⃝ Нежить.
⃝ Нормальна температура тіла.
⃝ Гарний настрій.
⃝ Чиста шкіра.
⃝ Поганий сон.
⃝ Частий пульс.
2. Нормальна температура тіла людини…
а) від 37 до 38 градусів;
б) від 35 до 36 градусів;
в) від 36 до 37 градусів.
3. Доповни тематичну павутинку.
Дотримання
режиму дня
Здоровий спосіб життя
4. Емоції поділяють на…
а) великі і малі;
б) позитивні і негативні;
в) занижені і завищені.
5. Які емоції шкодять здоров’ю? __________________________________________
6. Поділися своїми 2 - 3 способами самозаспокоєння.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Підкресли риси характеру, що сприяють досягненню успіху в житті.
Лінощі, працьовитість, жадібність, старанність, пасивність, безвідповідальність,
наполегливість, уважність, заздрість, відповідальність, чесність, акуратність.
8. Те, що ми думаємо про себе, власні здібності, риси характеру, вчинки,
називається…
а) самооцінка;
б) емоції;
в) настрій.
9. Яка самооцінка сприяє досягненню успіху в житті?
___________________________________________________________________
10. Доповни речення.
Успішність навчання залежить від _____________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
11. Що треба робити, щоб стати успішною людиною?
1.
2.
3.
4.
5.
Самооцінювання. Як тобі було виконувати завдання?
_______________________________________________________________________
Скачать