Uploaded by Галина Гуренок

Збірка виховних заходів, спрямованих на зміцнення психічного здоров’я учнів м. Корсунь-

advertisement
Корсунь-Шевченківська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів
Черкаської обласної ради
Н.В. Примак
ПОДАРУЙ СВІТУ
УСМІШКУ
Збірка виховних заходів, спрямованих на зміцнення
психічного здоров’я учнів
м. Корсунь-Шевченківський, 2011
2
Н.В. Примак
Примак Н.В. Подаруй світу усмішку. Збірка виховних заходів,
спрямованих на зміцнення психічного здоров’я учнів.
(Методичний
посібник з виховної роботи в спеціальних загальноосвітніх школахінтернатах). – Корсунь-Шевченківський, 2011. – с.
Рецензент:
В.М. Шестопал – заступник директора з виховної роботи КорсуньШевченківської
спеціальної
загальноосвітньої
школи-інтернату І-ІІІ ступенів Черкаської обласної
ради
Головне завдання школи – підготувати дитину до повноцінного життя в
суспільстві. Дитина, залишивши поріг школи, повинна бути готова до зіткнення з
непростими життєвими труднощами. Вона повинна знати і вміти володіти своїми
емоціями, знати правила співіснування в суспільстві, володіти способами
уникнення і розв’язання конфліктів.
Всьому цьому повинна навчити дитину школа.
Даний посібник містить ряд виховних заходів, які вихователь може успішно
використати для зміцнення психічного здоров’я школярів. Саме ці заходи
допоможуть учням здобути знання з питання емоцій, поведінки під час стресових
та конфліктних ситуацій, а також збагатять їх корисною інформацією.
Посібник розрахований для учнів загальноосвітніх, спеціальних
загальноосвітніх навчальних закладів, вчителів, вихователів.
3
ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………… 4
Вміння контролювати свої емоції
Заняття-тренінг …………………………………………………………5-8
Чи вміємо ми дружити?
Година спілкування ……………………………………………………9-14
Стрес та його особливості
Круглий стіл …………………………………………………………… 15-19
Позитивні та негативні емоції, їх значення для здоров’я
Практичне заняття …………………………………………………….20-24
Конфлікт – краще уникнути
Година спілкування ……………………………………………………25-29
Самовиховання – творення себе
Година спілкування ……………………………………………………30-36
Використана література ………………………………………………37
4
ВСТУП
За умов трансформації українського суспільства особливої значущості
набувають питання формування людиною нових життєвих стратегій,
компетентності, посилення гнучкості та мобільності соціальної поведінки. Чим
потужніший життєвий ресурс людини, чим ширші її соціальні можливості, тим
легше їй здолати кризові настрої, оволодіти конструктивно-перетворювальною
позицією.
Однак на тлі суспільних негараздів, нестабільності повсякденних умов життя
та труднощів пристосування до них, формування самодостатньої, цільної та
зовнішньо і внутрішньо гармонійної
особистості є вельми складним
завданням.Сучасний світ через свою складність, динамічність та суперечливість
створює різноманітні проблеми для людини і владно вторгається в її особистісний
простір. Соціально-технологічний прогрес спричиняє зростання негативного
впливу на особистість інформаційних потоків; збільшення повсякденних
фізичних та психологічних навантажень; загострення екзистенціонального
почуття страху, невпевненості, розгубленості та розчарування. Усе це негативно
позначається на здоров'ї людини загалом і на психічному здоров'ї зокрема.
Ураховуючи те, що людське життя є найвищою суспільною цінністю, перед
людством постає ряд важливих завдань, серед яких найважливішим є вирішення
проблеми збереження здоров'я людини, причому не тільки фізичного, а й
психічного. Державою передбачені певні механізми здійснення права людини на
здоров'я. Однак, що стосується психічного здоров'я, то воно залишається поза
увагою. Слід зазначити, що йдеться не про психічно хворих людей, а про право
психічно здорової людини зберегти своє психічне здоров'я у будь-яких умовах
життєдіяльності.
Збереження
фізичного і психічного здоров'я особистості, зокрема
підростаючого покоління – одне з найважливіших завдань нашого суспільства і,
насамперед, системи освіти.
Головне завдання школи – підготувати дитину до повноцінного життя в
суспільстві. Дитина, залишивши поріг школи, повинна бути готова до зіткнення з
непростими життєвими труднощами. Вона повинна знати і вміти володіти своїми
емоціями, знати правила співіснування в суспільстві, володіти способами
уникнення і розв’язання конфліктів.
Всьому цьому повинна навчити дитину школа.
Даний посібник містить ряд виховних заходів, які вихователь може успішно
використати для зміцнення психічного здоров’я школярів. Саме ці заходи
допоможуть учням здобути знання з питання емоцій, поведінки під час стресових
та конфліктних ситуацій, а також збагатять їх корисною інформацією.
Посібник розрахований для учнів загальноосвітніх, спеціальних
загальноосвітніх навчальних закладів, вчителів, вихователів.
ВМІННЯ КОНТРОЛЮВАТИ СВОЇ ЕМОЦІЇ
5
Заняття-тренінг
Мета: ознайомити учнів з поняттям емоції, вмінням контролювати емоції,
повторити теорію про темпераменти; навчити учнів поділяти емоції на позитивні,
невизначені, негативні, вміти контролювати їх; виховувати бажання
самовдосконалення аби зберегти власне психічне здоров'я.
Обладнання: запис на дошці висловів:
Думай гарно і думки визріють гарними вчинками.
Л. Толстой
Добре око не побачить зла.
П. Аввакум
Людина — це її вчинки.
В Гегель
Кожна людина віддзеркалюється в іншій, так вона може чітко
бачити свої власні недоліки і будь-які погані риси, однак вона
частіше чинить, як собака, який гавкає на дзеркало, вважаючи,
що бачить там не себе, а іншого пса.
А. Шопенгауер
Ілюстративний матеріал зі схемами виразів обличчя з певних емоційних
станів людини; магнітофон, записи релаксаційної музики, підготовчий матеріал
для вправ, папір формату А4, кольорові олівці, записи на дошці.
Хід заняття
Вступне слово вихователя
На сьогоднішньому занятті ми продовжуємо тему «Пізнання себе». Навіщо?
Насамперед — аби самовдосконалитися, підвищити свій інтелектуальний рівень.
Тема заняття: «Емоції, вміння контролювати їх».
Ми спробуємо з вами з'ясувати, що таке емоції, які види бувають, які з них
найкращі.
Емоції подібні до вітерця, який буває
легким, ніжним, ледь помітним, але інколи
може перерости в страшну бурю, що змітає та
руйнує все на своєму шляху. Це порівняння,
можливо, допоможе вам зрозуміти, що таке
емоції, бо в перекладі з латини слово «емоції»
означає «хвилювати», «потрясати».
Пригадайте себе, коли ви буваєте веселі
або сумні, роздратовані або навпаки —
лагідні та спокійні. Все це — ваші емоції.
Вони виявляють (у формі різних переживань)
ставлення людини до тих чи інших життєвих
ситуацій, подій та їхню значимість для неї.
Емоції відіграють важливу роль у життєдіяльності людини. Вони
допомагають їй пристосуватися до навколишнього середовища, встановлювати
контакти з людьми, виявляти власні якості та риси характеру, розуміти почуття та
поведінку інших людей.
Емоції людини різноманітні. Кожна з них має своє забарвлення, тому вони
поділяються на (записи на дошці):
6
• позитивні: задоволення, радість;
• невизначені (або нейтральні): розгубленість, байдужість...;
• негативні: гнів, горе...
З емоціями пов'язано все наше життя, адже їх людина відчуває вже від
народження.
Емоційні переживання у дитинстві формують характер, впливають на
розвиток розумових здібностей дитини, її поведінку.
Що багатша палітра емоційних станів людини, то розвинутішою, цікавішою
особистістю вона є. Емоції можуть бути тривалими, що сприяє розвитку почуттів
та настрою людини.
А тепер уважно розгляньте зображення виразів облич певних емоційних
станів людини (на дошці — емоційні стани людини, кожний емоційний стан — на
форматі А4). Погляньте, якими ви є, коли дуже сердиті, замріяні, щасливі,
стурбовані, пустотливі, агресивні...
Бесіда з класом
На минулому занятті ми
розглядали з вами, що таке
темперамент, що лежить в
основі темпераменту, від чого
він залежить, його види.
Давайте з вами визначимо, які
емоційні стани характерні для
кожного типу темпераменту.
Сангвініки:
веселі,
витривалі, легко контактують з
іншими,
дуже
енергійні,
доводять будь-яку справу до
кінця,
рішучі,
безстрашні,
мають сильну волю і прагнення
до перемоги.
Холерики: люди так само
емоційні, активні, веселі, але
їхній настрій може часто
коливатися від гарного до
поганого, дратівливого, вони
дуже метушливі і непосидючі,
часом нестримані й запальні.
Флегматики: люди, які все
роблять повільно, послідовно,
врівноважено, вони спокійні,
стримані,
терплячі,
часом
мовчазні,
будь-яку
роботу
виконують акуратно, ретельно.
Меланхоліки: сором'язливі, дуже легко ображаються, чутливі до
навколишніх подій, швидко втомлюються, нерідко замикаються у собі.
Вихователь разом з учнями класифікують кожний зображений на дошці
7
емоційний стан до того чи іншого типу темпераменту.
Вправа «Пожежа в поїзді»
Виконується невербально. З класу — 4 учасники.
Учням на листочках відмічено, який тип темпераменту необхідно показати у
випадку «Пожежа в поїзді». Четверо людей сидять у купе, раптом — чути запах
диму. Реакція кожного. Грають дівчата.
Вправа «На. побаченні» ( виконується невербально)
Хлопцям на аркушах паперу відмічено не тільки певний тип темпераменту,
але й емоції, які необхідно висловити.
Клас у 2 і 3 вправах відгадує тип темпераменту кожного учасника гри,
висловлює думки щодо правильності зіграної ролі.
Наприклад:
САНГВІНІК
радісний щасливий
ХОЛЕРИК
веселий закоханий
ФЛЕГМАТИК
зацікавлений стурбований
МЕЛАНХОЛІК
розчарований сором'язливий
Слово вихователя
Емоції, почуття не виникають самі по собі. Вони завжди мають причину. Ми
можемо навчитися розуміти витоки наших почуттів, емоцій, настрою та вміти
контролювати їх.
Часто буває так, що наші емоційні переживання швидко змінюються.
Згадайте, чи було у вас так, що ви прийшли у школу в гарному гуморі, а за
хвилину трапляється щось і повністю псує його. Іноді навіть важко відповісти,
чому. Все залежить від того, яка була причина погіршення настрою. Наприклад,
ви прийшли до школи і пригадали, що не виконали домашнього завдання з
математики, за що можете отримати негативну оцінку. Звідси — емоційний спад.
Ось кілька порад, які навчать вас розуміти і контролювати свої емоції:
• намагайтеся не зациклюватись на негативних емоціях, спробуйте
«перемкнути» свої думки на інші справи;
• якщо ви дуже знервовані, відчуваєте провину, сором тощо, спробуйте
знайти причини цього стану та помірковано розібратися в них;
• якщо у вас поганий настрій, зверніться по допомогу до друзів, батьків або
близьких, не тримайте в собі негативні почуття;
• і останнє: якщо вас все ж таки переповнюють негативні емоції і ви не
знаєте, як їх позбутися, спробуйте пожартувати над собою, скажіть собі «це не
варте здоров'я».
Вправа «Мій негативний емоційний стан»
Намалюйте себе в негативному емоційному стані, це може бути агресивність,
розлюченість, роздратованість, заздрощі... Учні малюють на папері формату А4.
Запитайте наприкінці:
— Подивіться уважно на свій малюнок. Ви подобаєтесь собі?
— Можливо, хтось із вас хоче показати його класу, розказати про себе, про
8
свій емоційний стан?
(Учні показують малюнки, розказують про себе.)
Вихователь.
А як часто ви хотіли перебувати в такому стані? Чи подобаєтесь ви собі такі?
Якщо ж ні, можете розірвати свій портрет, покласти їх на край парти. Нехай цей
жест буде символом того, що ви будете намагатись більше не повертатись до
таких емоційних негативних станів.
Бесіда з учнями
Людина, яка постійно відчуває негативні емоції, може тяжко захворіти.
Погіршуються її стосунки з оточенням. Постійне переважання негативних емоцій
провокує негативні думки, негарні вчинки. А тепер вашу увагу зверніть на
епіграфи уроку. (Зачитується епіграф і обговорюється з учнями.)
Гра «Порада»
Уявіть собі, що ви звернулися до мудреця за порадою: «Як мені допомогти
упоратись зі злістю, гнівом, ненавистю, мстивістю?» Яку пораду, на вашу думку,
вам дасть мудрець? (Відповіді учнів.)
Етюд «Занедбаний сад» (метаморфічна релаксація під повільну музику)
Підбиття підсумків заняття
ЧИ ВМІЄМО МИ ДРУЖИТИ?
Година спілкування
Мета: допомогти підліткам краще зрозуміти поняття «дружба», «справжній
9
друг»; навчити бути безкорисливими у дружбі, вміти прийти на допомогу та
відрізняти справжніх друзів від улесливих людей; звернути увагу на поради щодо
вибору друга відомого американського психолога Д.Карнегі.
Обладнання: вислови про дружбу, записані на плакатах, вірші про дружбу,
література на допомогу підліткам, тест «Чи справжній ти друг?».
Запитання для бесіди
— Чи ти відчуваєш себе самотнім, коли в тебе немає друзів?
— Які причини вашої самотності?
Хід бесіди
Вступне слово вихователя
Поставте собі запитання: «Що є в мені хорошого?» Якщо відповідь: «нічого»,
то потрібно серйозно працювати над собою.
Коли вважаєш, що ти цікава людина, то варто, щоб це визнали і твої
однолітки, будь відвертим і чесним.
Подумайте, чому не помічають ваших гарних якостей? Може тому, що всі
так само зациклені лише на собі. Тож хіба не вам першому треба роздивитися їхні
прекрасні риси, виявивши свої здібності й таланти?.. Скористайтеся старою
приказкою: «Аби мати друзів, будь другом сам».
Про що ви розмовляєте з друзями? Навчіться не лише говорити про те, що
цікаве вам, але й слухати інших. Дуже часто нам бракує терпіння дослухати
когось, кожний прагне висловитися. Часто можна чути крик, шум, в якому
губляться думки.
Чи буває таж, що ти плетешся коридором, похнюпившись, вдивляєшся в
підлогу? Можливо, тобі хочеться податись кудись із друзями, але ти не знаєш, як
це зробити. Ти чекаєш, щоб хтось тебе помітив і запропонував товаришувати. А
чому б тобі не взяти ініціативу на себе? Покажи, що ти цікава людина, що з тобою
можна бути відвертим.
Чи подобаєшся ти сам собі? Подумай про це. Важливо приймати себе і
любити, але не бути егоїстом. Щоб мати друзів, треба вміти дружити.
У тлумачному словнику написано: «Дружба — це стосунки між людьми,
засновані на духовній близькості». А які вислови про дружбу ви знаєте з
літературних творів та усної народної творчості?
Які риси є в цієї дівчинки, за що можна назвати її справжнім другом?..
«Некрасивая девочка» (уривок)
Среди других играющих детей
Она напоминает лягушонка.
Заправлена в труси худая рубашонка,
Колечки рыжеватые кудрей рассыпаны,
Рот длинен, зубки кривы,
Черты лица остры и некрасивы.
Двум мальчуганам, сверстникам ее,
Отцы купили по велосипеду.
Сегодня мальчики, не торопясь к обеду,
Гоняют по двору, забывши про нее,
Она ж за ними бегает по следу.
Чужая радость так же, как своя,
10
Томит ее и вон из сердца рвется,
И девочка ликует и смеется,
Охваченная счастьем бытия.
Ни тени зависти, ни умысла худого
Еще не знает зто существо.
Ей все на свете так безмерно ново,
Так живо все, что для иных мертво.
Н.Заболоцкий
— Що таке заздрість?
— Чи можна заздрити друзям?
Заздрити — відчувати досаду, роздратування, викликане удачею, успіхом
іншої людини, бажання мати те, що є у когось.
Давайте розглянемо цікаві вислови про дружбу та обговоримо їх.
• Корисних друзів 3 і 3 — поганих. Корисні друзі — це друг прямий, друг
відвертий, друг, знаючий багато. Погані друзі — то лицемір, улесливий і
пустодзвін. (Конфуцій)
• Очі дружби рідко помиляються. (Вольтер)
• Настоящий друг везде
Верен, в счастье и беде;
Грусть твоя его тревожит,
Ты не спишь – он спать не может,
И во всѐм, без дальних слов,
Он помочь тебе готов.
(В.Шекспир)
• Справжній друг пізнається в біді. (Езоп)
• Єдиний шлях знайти друга — бути ним. (Р.Емерсон)
• Друг — це ніби друге «Я». (Цицерон)
• Справжній друг з тобою, коли ти не правий. Коли ти правий, з тобою усі.
(Марк Твен)
• У кого є друзі, у того немає друга. (Арістотель)
• Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
Щоб мати друзів, зверніть увагу на поради відомого
американського психолога Д. Карнегі:
• Відверто цікавтеся людьми.
• Усміхайтесь.
• Пам'ятайте, що ім'я людини — це найсолодший і
найважливіший для неї звук.
•
Будьте гарним слухачем, дайте іншим людям
розказати про себе.
• Говоріть про те, що цікавить вашого співрозмовника.
• Дайте зрозуміти вашому співрозмовнику, що він:— важлива персона.
• Єдиний спосіб перемогти у суперечці— це не починати її.
• Поважайте думку свого співрозмовника.
• Дотримуйтесь привітного тону.
• Вмійте співчувати співрозмовнику. '
11
• Під час розмови спочатку критикуйте свої недоліки, а потім вже — і свого
співрозмовника.
Якщо ви хочете більше дізнатись про себе, дайте відповіді на запитання
тесту.
ТЕСТ «ЧИ СПРАВЖНІЙ ТИ ДРУГ?»
1. Згадайте вашого найкращого друга.
Які з перерахованих нижче якостей ви
цінуєте в ньому найбільше:
а) надійність — друг ніколи не
підведе;
б) солідарність — друг завжди
буде тільки на вашому боці;
в) чуйність - друг знає про ваш
настрій раніше, ніж ви про це скажете;
г) вірність - друг завжди буде з
вами;
ґ) сумісність — вам добре в
компанії друга.
2. Якщо друг прийшов до вас ввечері
зі сльозами:
а) ви пригостите його кавою і
заспокоїте;
б) не відчините, ніби вас немає
вдома;
в) дасте зрозуміти, що кудись
поспішаєте;
г) попросите його зайти, але
попередите, що вам завтра рано вставати;
ґ) вибачитеся, що сьогодні не можете приділити йому достатньо уваги,
але пообіцяєте зустрітись завтра.
3. Ви слухаєте історію негараздів одного друга, а в цей час до вас завітав
інший, який теж потребує співчуття:
а) ви запропонуєте іншому другові приєднатися до бесіди;
б) поясните першому, що на вас чекає інший;
в) поясните другому, що займаєтесь проблемами першого;
г) залишите їх удвох, щоб вони підтримували один одного;
ґ) відмовитесь виконувати прохання, з якими до вас звернуться.
4. Скільки у вас було друзів у перші 10 років життя:
а) жодного;
б) один;
в) два;
г) три;
ґ) чотири і більше.
5. Скільки ваших друзів знайомі один з одним?
а) всі;
12
б) майже всі;
в) не всі;
г) небагато;
ґ) двоє або ніхто.
6. Якщо друг хоче позичити у вас новий костюм, який ви ще не одягали, ви:
а) погодитесь без вагань;
б) погодитесь, але неохоче;
в) погодитесь, якщо просить людина, якій ви дуже довіряєте;
г) скажете, що самі сьогодні його вдягнете;
ґ) зізнаєтесь, що хочете першим одягнути костюм, а другові
запропонуєте щось інше.
7. Коли друг, якого ви запросили в гості, повідомить про дієту, то ви:
а) скажете, що хоч раз можна поїсти, чого заманеться;
б) те ж саме, але образитесь, якщо друг замовить якусь дієтичну страву;
в) запитаєте, чи хоче друг; щоб йому приготували якусь спеціальну
страву;
г) приготуєте дієтичну страву, не запитуючи;
ґ) запропонуєте дієтичну страву і всім іншим гостям.
8. Коли один друг попросить вас збрехати заради нього іншому, то ви:
а) категорично відмовитеся;
б) відмовитесь брати на себе відповідальність, поки не дізнаєтесь
причину;
в) відмовитесь і скажете іншому другові про прохання першого;
г) запропонуєте замість цього сказати правду за вашої допомоги;
ґ) погодитесь, але попередите, що це вперше і востаннє.
9. Якщо вам здалося, що друг — у матеріальній скруті, то ви:
а) спробуєте з'ясувати, чи правильні ваші здогади;
б) спробуєте виявити причину;
в) запитаєте, чи не потрібна ваша допомога;
г) дасте пораду;
ґ) поставитесь до цього так, ніби вас це не обходить.
10. Друг звертається до вас із проханням позичити грошей. Отримає він від
вас:
а) гроші;
б) гроші та співчуття;
в) гроші та настанови;
г) тільки настанови;
ґ) ваші відмовки, що не можете допомогти.
11. Який звір з перерахованих вам до вподоби?
а) панда;
б) кішка;
в) собака;
г) мавпа;
ґ) слон.
12. Ваші друзі:
а) люди, які приблизно схожі між собою, але відрізняються від вас;
13
б) всі схожі один на одного;
в) дуже різні.
13. Вважаєте ви однокласників, з якими ви навчалися в класі:
а) справжніми друзями;
б) друзями на час навчання;
в) хто — друзі, а хто — ні, залежить від обставин;
.
г) ви рідко заводите дружбу з однокласниками;
ґ) ніколи не заводите дружбу з однокласниками.
14. Яка риса, на ваш погляд, є важливою для того, щоб стати другом?
а) вміння уважно вислухати ваші проблеми;
б) позбавляти вас від самотності;
в) отримувати задоволення від спілкування;
г) завжди бути на вашому боці;
ґ) завжди приходити вам на допомогу.
15. Що ви вважаєте найважливішим для дружби?
а) надавати підтримку другові в будь-якій ситуації;
б) давати пораду, коли ви її потребуєте;
в) бажання дати пораду, коли про це просять;
г) ніколи не давати порад;
ґ) завжди бути готовим вислухати.
Бали за відповіді
10
15
20 10
0
№
А
Б
В
Г
Ґ
1
10
5
15
0
20
11
5
0
10
20
2
20
0
5
15
10
12
0
5
10
3
15
10
10
5
0
13
0
10 20
15
4
0
5
10 15
20
14
10
15 20 І 0
5
15
20
10
5
0
15
15
0
5
10
6
20
10
10
0
45
7
5
0
10 15
20
8
15
10
0
5
0
9
10
5
15
0
20
5
15
5
5
20
Інтерпретація результатів
0—70 балів. Ви певні, що можете бути найкращим другом, але в цьому треба
переконати інших. У глибині души ви знаєте, що справжніх друзів у вас не так і
багато. Ви людина, яка для себе використовує все, а іншим нічого не дає.
75 — 140 балів. Ваші друзі непогані, але ви іноді проявляєте егоїзм, коли
ваші та їхні інтереси перетинаються. Якщо ви підводите друзів, то це відбувається
тому, що ви не поділяєте їхню точку зору. Вчіться підкоряти свої інтереси заради
друзів.
145—215 балів. Ви —найкращий з можливих приятелів — уважний,
великодушний, вірний, вмієте співчувати, ваші друзі знають, що на вас можна
покластися. Ваші стосунки з друзями нагадують вулицю з двобічним рухом і
витримують випробування часом.
14
220—280 балів. Мабуть, ви хотіли б вважати себе найкращим із друзів, але
це не так. Ви добрий товариш, але вашій дружбі бракує взаємної підтримки. Ви
забагато берете на себе, щоб припасти до серця іншим. Спробуйте більше
подобатися самомуі відмовте хоч раз комусь у проханні. У вас залишиться кілька
друзів, зате вони будуть справжні, вірні.
СТРЕС ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ
Круглий стіл
Мета заняття:
• поінформувати учнів про методи профілактики та боротьби зі стресом;
• сприяти формуванню практичних навичок опанування себе в різних
ситуаціях.
Завдання:
• провести психологічне тестування «Чи виводить вас із рівноваги...»;
• надати змогу розслабитися за допомогою релаксаційної вправи «Храм
15
тиші».
Форма організації діяльності: круглий стіл, робота в малих групах.
Хід заняття
Вступне слово вихователя.
Стрес — (від англ. stress —
тиск, напруження) — реакція тіла і
психіки на ситуацію, що вимагає
функціональної
перебудови
організму, відповідної адаптації. Це
комплексний процес, який включає
як фізіологічні, так і психологічні
компоненти. За допомогою стресу
організм ніби мобілізує себе на самозахист, на пристосування до нової
ситуації, запускає неспецифічні
захисні механізми, які забезпечують
протидію впливові стресу чи
адаптацію до нього.
Стан стресу викликають стресори: фізіологічні та психологічні. Стресорами
можуть бути фізичні та психічні подразники, реальні чи уявні. Людина реагує не
тільки на справжню фізичну небезпеку, але й на погрозу чи нагадування про неї.
При фізіологічних стресових впливах змінюється режим роботи багатьох органів
та систем організму, наприклад, пришвидшується ритм серця, підвищується
згортуваність крові, змінюються захисні властивості організму.
Психологічні стресори — це фактори, що діють через сигнали: погрозу,
небезпеку, образливість. Психологічний стрес поділяють на інформаційний та
емоційний.
Інформаційний стрес виникає в ситуаціях інформаційних перевантажень,
коли людина не може впоратися із завданням, не встигає приймати правильні
рішення при високому ступені відповідальності за їхні наслідки. Емоційний стрес
виникає в ситуаціях небезпеки, погрози.
Розробив теорію стресу канадський психолог Ганс Сельє. Він виділив три
стадії стресу: фаза тривоги, фаза опору та виснаження. Перша — реакція тривоги,
коли організм починає досить слабко опиратися змінам чи пристосовується до
них. Друга фаза — опір, коли здійснюється адаптація до нових умов, організм у
повній мірі чинить опір впливу стресора. Третя фаза — виснаження — настає
після тривалого впливу стресора, всі резерви адаптації вичерпуються, і організм
гине. Звичайно, що остання фаза розвивається не завжди.
Стрес є складовою життя кожної людини і його неможливо уникнути так
само, як потреби пити чи спати. Стрес, на думку канадського психолога Ганса
Сельє, створює «смак до життя». Дуже важливий і його стимулюючий,
формуючий вплив у складних процесах виховання та навчання і всього нашого
життя. Але стресові впливи не повинні перевищувати адаптаційні можливості
людини, бо тоді може погіршитися самопочуття.
16
Різні люди реагують на однакові стресори по-різному. У когось реакція
активна — під час стресу ефективність їхньої діяльності і далі росте до певної
межі («стрес лева»), а в інших — реакція пасивна, ефективність їхньої діяльності
спадає («стрес кролика»).
Виступ лікаря.
Характер реакції тісно пов'язаний з хворобами,
що виникають внаслідок стресу. Узагальнення
клінічних
матеріалів
дозволило
лікарям
припустити, що широке коло впливів, які
призводять до стресу, викликає у людей
гіпертонічну хворобу, виразку шлунку, деякі інші
форми судинної патології з глобальними чи
локальними
проявами
(інфаркт,
інсульт,
стенокардія, серцева аритмія, нефросклероз).
Отримано докази, що в людини, яка придушує
постійно свій гнів, підвищується ймовірність таких
захворювань як ревматичний артрит, псоріаз,
виразка шлунку, гіпертонія. Як писав академік К.Биков: «Туга, яка не виливається
у сльозах, змушує плакати інші органи».
Чому стрес викликає соматичні захворювання? Фізіологічні зміни під
впливом сильних емоцій нерідко пов'язані із зайвим енергетичним забезпеченням
— на непередбачувані обставини. Фізіологічна перебудова при мобілізації
резервів може бути не аж такою надмірною та виснажливою, а от психологічні
установки та особистісна позиція людини суттєво впливають на її стан.
Лікарі давно звернули увагу на зв'язок конкретних емоцій з деякими
хворобами. Так, М. Аствацатуров вважав, що серце частіше вражається страхом,
печінка — гнівом та люттю, шлунок — апатією та придушеним станом, а
ймовірність блювоти зростає під час хвилювання.
Для хворих на серцево-судинні недуги характерна дуже висока самооцінка,
яка призводить до таких рис вдачі як індивідуалізм, невдоволеність своїм
становищем у житті (професією, посадою). Як правило, ці люди стримані, легко
ображаються, тягнуться до інших людей, але
важко з ними знаходять спільну мову. Під час
несприятливої
ситуації
чи
хвороби
замикаються в собі, зменшують кількість
контактів та роблять їх поверховими, оскільки
для них характерна підвищена чутливість до
мовних подразників.
Для хворих на виразку шлунку характерні
тривожність,
роздратованість,
підвищена
доскіпливість та загострене почуття відповідальності. Такі люди прагнуть зробити значно
більше, ніж реально можуть.
Виступ психолога
Велике значення для психічного та фізичного здоров'я має емоційний клімат удома та на
17
роботі. Настрій кожного багато в чому залежить від оточення, від їхнього
ставлення, виявленого в словах, міміці, вчинках. Спілкуючись з людьми,
несвідомо «заряджаєшся» їхнім оптимізмом чи смутком. Найбільш очевидними
проявами сприятливої атмосфери є увага, симпатія людини до людини.
Однією з причин напруження може бути і надто близьке, вимушене
спілкування. Травматичний вплив визначається в цьому випадку тим, що
звуження кола та поглиблення неприємного спілкування швидше вичерпує
інформативну цінність кожного із членів групи, що врешті призводить до
напруження та бажання ізолюватись.
Психічне напруження, невдачі, страхи, зриви, відчуття небезпеки є найбільш
руйнівними стресорами для людини. Вони, крім фізіологічних змін, які
призводять до соматичних хвороб, дають ще й психічні наслідки емоційного
перенапруження — неврози.
Неврози (від грец. neuron — «нерв») виникають при гострому
інформаційному дефіциті, коли невідомо, як вийти із болісної для людини
ситуації. Тоді виникає конфлікт між необхідністю вирішити життєву ситуацію та
неспроможністю це зробити. В таких умовах може розвиватися невроз —
функціональний стан нервової системи, при якому різко підвищується чутливість
до сигналів внутрішнього та зовнішнього середовища.
Неможливість зовнішньо виявити активність, цілеспрямовано діяти
переносить активність усередину і вона стає деструктивного для особистості—
розвивається невроз. Тому головним моментом зняття напруження та полегшення
стану є заміна внутрішнього руху на зовнішній. Цьому сприяють усі види рухової
активності.
ТЕСТ
Чи виводить вас з рівноваги...?
Варіанти відповідей: «дуже», «недуже», «аж ніяк».
1. Зім'ята сторінка газети, яку ви хочете прочитати.
2. Літня жінка, одягнена як молоденька дівчина.
3. Надмірна близькість співрозмовника.
4. Жінка, що палить на вулиці.
5. Коли якась людина кашляє у ваш бік.
6. Коли хтось гризе нігті.
7. Коли хтось сміється не до речі.
8. Коли хтось намагається вчити вас, що і як треба робити.
9. Коли кохана жінка (чоловік) постійно запізнюється,
10. Коли в кінотеатрі той, хто сидить перед вами, постійно крутиться і
коментує сюжет фільму.
1.1. Коли вам намагаються переказати сюжет цікавого роману, який ви
збираєтесь прочитати.
12. Коли вам дарують непотрібні предмети.
13. Гучна розмова в громадському транспорті.
14. Сильний запах парфумів.
15. Людина, яка жестикулює під час розмови.
16. Колега, що дуже часто вживає іноземні слова.
18
За кожну відповідь «дуже» — 3 бали; «не дуже» — 1 бал; «аж ніяк» — 0
балів.
Більш як 36. Вас не назвеш терплячим і спокійним. Дратують навіть
дрібниці. Ви запальні, легко «спалахуєте». А це розхитує нервову систему, від
чого страждає й ваше оточення.
Від 12 до 35. Ви належите до найпоширенішої групи людей: дратують речі
найнеприємніші, але з щоденних клопотів ви не робите драми. До неприємностей
ви можете «повернутися спиною», досить легко забуваєте про них.
11 і менше. Ви дуже спокійна людина, реально дивитесь на життя. Або цей
тест — недостатньо вичерпний, і ваші найвразливіші сторони так у ньому і не
проявилися? Вирішуйте самі, принаймні поки що про вас можна сказати: ви не та
людина, яку можна легко вивести з рівноваги.
Релаксаційна вправа «Храм тиші»
Вмостіться зручніше... Руки вільно покладіть перед собою... Розслабте
спину... Заплющіть очі... Ви робите легкий і глибокий вдих... Спокійний і довгий
видих... Без зусиль вільно і легко дихаєте... Ваші ноги торкаються підлоги... Ваші
руки торкаються стільчика... Ви відчуваєте їхню опору... Підтримку... Уявіть, що
ви прогулюєтесь околицею багатолюдного, великого міста... Спробуйте відчути,
як ваші ноги торкаються бруківки... Ви робите крок за кроком... Зверніть увагу на
перехожих... Роздивіться їхні обличчя, фігури... Вони проходять поруч
стривожені, спокійні, закохані, байдужі, веселі... Довкола багато руху й шуму,
людей і автомобілів, яскравих вітрин і кольорових реклам... Зупиніться...
Прислухайтесь до своїх відчуттів... Тепер поверніть за ріг і прогуляйтеся тихою
алеєю... Ви помічаєте великий будинок, що вирізняється своєю архітектурою,
незвичністю... Ви підходите, торкаєтесь важких, різьблених дверей, на яких
читаєте: «Храм тиші». Ви розумієте — це місце, де не чути звуків суєти, де ніколи
не вимовлено марного слова... Ви відчиняєте прохолодні двері, входите — й
одразу вас огортає повна спокою тиша... Ви відчуваєте, як у цій тиші звільняєтесь
від напруження... Ви відчуваєте, як звільняєтесь від емоційного навантаження... В
цьому будинку ви наповнюєтесь спокоєм... Зараз вас нічого не хвилює, нічого не
бентежить, ви звільняєтесь від усіх турбот....Вся ваша свідомість наповнюється
спокоєм... (Пауза 1—1,5хв.) Коли ви захочете : покинути будинок, штовхніть
дерев'яні двері і вийдіть на вулицю. Як ви почуваєтесь тут? Насолодіться своїми
відчуттями, повнотою життя. Ви пам'ятаєте дорогу, яка привела вас до храму
тиші, щоб іноді повертатись сюди? Глибоко вдихніть та видихніть, розплющте очі
та повертайтеся у реальність.
Заключне слово вихователя
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Ніхто не застрахований від нещасних випадків, різних втрат, складних
ситуацій. Але треба не обмежуватися переживаннями, не концентруватися на них,
не поступатися депресії, а діяти, шукати вихід, пробувати все нові та нові
варіанти.
Щоб зменшити ймовірність виникнення стресів необхідно:
19
• Правильно харчуватися: більше їсти натуральних продуктів: овочів,
фруктів, зменшити споживання солі. Обов'язково снідати та впродовж дня
харчуватися рівномірно.
• Бувати надворі, гуляти, сидіти в парку, бігати, зайнятись аеробікою.
• З'їсти морозиво — там є компонент, який покращує настрій.
• З'їсти банан: в ньому є сиротин — гормон щастя.
• Постійні вправи на релаксацію знижують напруження в стресових
ситуаціях.
• Необхідно слухати спокійну музику.
• Робити те, що подобається. Хобі — те, що треба. Зцілення не в тому, що ви
робите, а як ви до цього ставитесь.
• Аби запобігти розчаруванню, невдачам, не треба братися за непосильні
завдання.
• Не зловживати кавою, алкоголем.
• Носити одяг бажано синього та зеленого кольорів — вони заспокоюють.
• Зі стресом можна впоратися, треба лише мати бажання та трохи вільного
часу лише для себе.
• Постійно концентруватися на світлих сторонах життя та подіях — це
збереже здоров'я і сприятиме успіху.
• Справжнє фізичне та психічне здоров'я полягає не в тому, щоб відповідати
чиїмсь нормам та стандартам, а в тому, щоб прийти до згоди із самим собою.
Підбиття підсумків заняття
 Визначити досягнення поставленої мети.
 Чи дійсно вдалося розслабитись, які зміни виникли в тілесних
відчуттях?
ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ ЕМОЦІЇ, ЇХ ЗНАЧЕННЯ
ДЛЯ ЗДОРОВ’Я
Практичне заняття
Мета: ознайомити учнів з позитивними й негативними емоціями, указати на
їх значення для здоров’я людини; учити дітей аналізувати свій внутрішній стан,
керувати емоціями;
справлятися в умінні шукати вихід із ситуацій, що
засмучують, але змінити які дитина неспроможна.
Обладнання: малюнки, на яких зображено веселих дітей, які граються,
акварельні фарби, ватман, пензлі, музичні записки, «чарівна паличка», аркуші
паперу, картки-піктограми, малюнки людей з різними відтінками настрою.
Хід заняття
Вихователь. Людина завжди певним чином реагує як на все, що її оточує,
так і на те, що вона здійснює сама. Ці переживання можуть бути як позитивними,
так і негативними. В основі душевного переживання людини лежать емоції, які й
20
визначають її самопочуття. Отже стан психічного благополуччя і, навпаки,
психічного розладу будь-кого з нас залежить від тих емоцій, які людина відчуває
в певні періоди свого життя.
До позитивних емоцій належать
радість, упевненість (відсутність
страху, сором’язливість, рішучість,
веселість, захоплення, спокійність
тощо).
Негативні емоції — страх,
злість,
смуток,
незадоволення,
недовірливість, розпач, зневіра тощо
— спричиняють різні захворювання.
Ці емоції небезпечні для здоров’я.
Дуже важливо, щоб кожній
ранок починався з позитивних
емоцій, гарного настрою. Потрібно
разом з відкриванням очей після сну
думати про приємне, надіятися, що
день принесе успіх.
Привітання зранку — знак поваги й любові до близьких, проявлення турботи
про них.
Добрі слова
— Доброго ранку! — мовлю за звичаєм,
— Доброго ранку! — кожному зичу я,
— Доброго дня вам! — людям бажаю,
— Вечором добрим — стрічних вітаю.
І посміхаються у відповідь люди:
— Добрі слова ж бо для кожного любі.
В. Бірюков
Давайте зараз будемо вчитися посміхатись іншій людині, відчувати радість
від посмішки, робити людям приємне, говорячи компліменти.
Гра «Дружба починається з посмішки»
Запитання до учнів:
Діти, у вас є друзі? Хто твій друг? Як ви думаєте, з
чого починається дружба?
Вихователь. Я вам розкрию велику таємницю —
дружба починається з посмішки. Зробіть таку посмішку.
(Пояснюю різницю слів «сміятись» і «посміхатись».)
Посмішку можна дарувати. Я до вас посміхнулася
— подарувала посмішку, і вам стало приємно.
Діти, сядьте в коло на килимку, поверніться один до
одного, лагідно візьміться за руки та подаруйте один
одному посмішку.
Але щоб кожному стало ще приємніше, треба
говорити компліменти.
21
Гра «Компліменти»
Вихователь. Зробити комплімент — це значить назвати людину приємним
словом, похвалити за щось добре. (Роблю приклад компліменту.)
Тобі приємно? Тоді скажи «Мені дуже приємно»
Діти, хто бажає Сергійкові зробити комплімент? Тетянці? Не забувайте, що
компліменти робляться з посмішкою. (Слідкую, щоб у грі брали участь усі діти.
Якщо в дитини виникають труднощі, пропоную замість похвали сказати щось
«добреньке», «солодке», «квіткове».)
Гра «Доторкнись до...»
Вихователь. А зараз ми пограємо в гру. Якщо я скажу: доторкніться до
синього — ви шукаєте, у кого на одязі є синій колір, і лагідно торкаєтесь його.
(Продовжую гру з іншими кольорами. Слідкую, щоб доторкувались до всіх дітей.)
Отже, ви мені посміхнулися, значить, ми друзі. Не забувайте робити
компліменти мамі, татусеві, братикам, сестричкам і всім друзям.
Всі веселі ? От чудово.
А тепер до праці знову.
Вихователь. А зараз ми будемо вчитися помічати емоційне забарвлення
музики та передавати його в рухах.
«Танок п’яти рухів»
1. «Чунга-Чанга» — весела, швидка, жвава музика — відповідні рухи.
2. «Прости, мой край» — марш. Під бравурний марш діти виконують вільні
рухи — притопи і прихлопи, навприсідки, кружаться.
3. М. Олфілд — танок Дзвіночків — повільна музика.
4. А. Марчелло — танок метеликів.
5. М. Олфилд — музика спокою — нерухомо стояти та слухати звуки.
Вихователь. Що ви відчуваєте під час музики? Який у вас настрій?
Гра «Дзеркало»
Одна половина дітей — дзеркала, інші — різні звірята. «Звірята» показують
рухи, дзеркала — відображають їхні рухи та емоції.
Гра «Запам’ятай позу»
Діти стають в певну позу, яку придумають самі. Звучить музика, діти вільно
рухаються, по закінченні музики — стають в попередню позу.
Гра «Неваляйка»
Дитина сідає в позу «зародка», очі закриває, обхвачує коліна руками, інша
бере за плечі й потихеньку гойдає. Потім діти міняються місцями.
Етюд «Квітка»
Вихователь. Теплий сонячний промінь упав на землю й зігрів насіннячко,
що лежало в землі. Із насіннячка проклюнувся паросток, а з нього виросла чудова
квітка. Пеститься квітка на сонці, тягнеться до тепла і світла кожною своєю
пелюсткою, повертає голівку за сонцем.
Діти виконують виразні рухи: сідають навпопічки, голову й руки опускають,
потім голову піднімають, розпрямляють тулуб, руки піднімають — квітка
22
розквітла; голову трохи відкидають назад і повертають — квітка повертається
за сонцем; міміка під час імпровізації — очі напівзаплющені, посмішка на обличчі,
м’язи розслаблені.
- Які відчуття ви переживали?
Ми ознайомилися з основними емоціями, запам’ятали їх назви, давайте
вчитися зображувати емоції, розуміти прояви емоцій, уміти визначати емоції за
піктограмами.
Етюди «Тренуємо емоції»
Обладнання: картки-піктограми — демонстраційні і набір на кожну дитину
— малюнки людей з різними відтінками настрою.
Хід вправи
Пропоную дітям
 насупитись, як
- осіння хмара,
- сердита людина,
- зла чарівниця;
 посміхнутись, як
- кіт на сонці,
- саме сонце,
- як Буратіно,
- як хитра лисиця,
- як весела дитина,
- немов би побачивши диво;
 позлитись, як
- дитина, в якої забрали яблуко,
- два барани на мосту,
- як людина, яку вдарили;
 злякатись, як
- дитина, яка загубилася в лісі,
- заєць, що побачив вовка,
- кошеня, на яке гавкає собака;
 заморитись, як
- тато після роботи,
- людина, яка піднімає щось важке,
- мураха, яка притягнула велику муху;
 відпочити, як
- турист, який зняв важкий рюкзак,
- дитина, яка багато працювала і
допомагала мамі,
- як воїн, який заморився після
перемоги.
Вправа «Як ти себе сьогодні почуваєш?»
Дитині пропонуються картки із зображенням
дітей у різному настрої, разом з дітьми
визначаємо настрій дитини. Знайомимося з
піктограмами. Вправа на розпізнавання емоцій.
Який настрій у цієї дівчинки, хлопчика? —
закріплює назви настрою людини.
23
Дидактична гра «Підбери піктограму до настрою»
(До малюнків із зображенням тварин і людей у різному настрої діти
підбирають відповідну піктограму)
Творче завдання. Дитина показує вираз обличчя мімікою — інші
підбирають відповідну піктограму.
Вправа на зняття агресивності «Два
барани»
Діти по двоє стають один навпроти
одного, тулуб нахилено вперед, долонями
й лобами упираються один в одного.
Задача — протистояти натиску і, не
зрушуючи з місця, тиснути на іншого. Хто
зрушив — програв.
Вихователь.
На
наш
настрій
впливають обставини, усе те, що відбувається з нами і навколо нас.
Є обставини, які ми можемо змінити, проте є й такі, яких ми змінити не в
силі. Як поводитися в такому разі? Чи можна покращити свій настрій?
Сьогодні тобі не щастить. Настрій поганий. Як учинити?
1. Намагатися пригадати щось приємне.
2. Перед дзеркалом зробити веселу гримасу.
3. Послухати музику.
4. Заспівати, станцювати.
5. Намалювати карикатуру.
6. Умитися — змити поганий настрій.
7. Проспівати своє ім’я в пестливій формі — Наталочка, Натуся.
24
Головне — переконати себе, що як візьмешся до якоїсь справи, на душі
полегшає.
Гра «Кольорове диво»
Вихователь
пропонує дітям підготувати аркуш
паперу, акварельні фарби, «чарівну паличку».
Бесіда. Коли ви радієте? Якого кольору може бути
радість? Радість переливається різними кольорами. На що
вона може бути схожа? На салют, яскраві променисті
самоцвіти. Пофантазуйте, поміркуйте. Отже, головним
помічником у роботі має стати колір.
Вільне малювання під музику на мокрому аркуші паперу.
Підсумкова бесіда
Вихователь пропонує дітям розповісти про ситуації, що зумовили їхній
гарний настрій.
1. Добирання символів до висловів:
 «гарний настрій» (можуть бути веселка, салют, яскраві самоцвіти);
 «поганий настрій» (грозова хмара, пістрява і темного кольору
парасольки тощо).
2. Закінчити речення:
Я боюся...
Я радію...
Мене засмучує...
Мені подобається...
Мене бентежить...
Підсумок заняття
1. Аналіз роботи всієї групи загалом та окремих дітей зокрема.
2. Бесіда за змістом заняття
— Чим запам’яталося вам заняття?
КОНФЛІКТ — КРАЩЕ УНИКНУТИ
Година спілкування
Мета. Виробляти в учнів уміння виходити з конфліктних ситуацій;
виховувати почуття власної гідності, честі, чесності, поваги до людей, доброту,
любов до життя, до ближнього, співчуття, милосердя.
Обладнання. Опорний плакат-схема, виставка книг відомих психологів,
філософів.
Вступне слово вихователя. Усі ми люди на цій великій Землі. Всі ми —
різні. Скільки людей — стільки характерів. У кожного з нас є своє світобачення,
25
світосприйняття, інтереси, уподобання, плюси і мінуси у характері. Та об'єднує
всіх в одне ціле, яке називається словом — «людство» — те, що народилися ми із
лона матері. І для кожного з нас, мабуть, найріднішим, найдорожчим є,
насамперед, — родина, батьки. Дорогими також є дім, у якому живемо, вулиця,
школа, село, знайомі. Усе це — наша Батьківщина, а у широкому розумінні —
Україна.
Але жити на території держави не означає бути справжнім громадянином.
Потрібно дбати про країну, бути свідомим і активним членом суспільства. А що
таке суспільство? Це сукупність людей, об'єднаних певними стосунками,
зв'язками, інтересами. Будь-яку державу становлять громадяни, будь-яке
суспільство — люди. Тому в житті всім нам дуже важливо вміти спілкуватися з
іншими, щоб бути щасливими та успішно вчитися, працювати.
— Як ви думаєте, що потрібно для того, щоб успішно спілкуватися?
(Дотримуватися соціальних норм — визнаних правил поведінки. Від
народження людина опиняється в колі правил, заборон, норм. Спочатку вони
встановлюються у сім'ї батьками, потім — ровесниками у дитячому садку,
школі. Чим дорослішою стає людина, тим більшою є кількість норм, яких вона
має дотримуватися. Отже, у суспільстві кожен має не тільки права, а й
обов'язки).
— Уявіть собі, що було б, якби ніхто не дотримувався усталених норм?
— У якому державному документі зібрані статті про права і обов'язки
громадян? (Конституція України, зачитати статтю 28).
— А де ще ми можемо знайти правила моралі та етики поведінки людини?
(У Біблії, у «Повчанні Володимира Мономаха» ).
1-й учень. Повчання: «При старших годиться мовчати, премудрих слухати,
старшим підкорятися, з рівними і молодими мати згоду і бесіду вести без
лукавства, а ще найбільше розумом вбирати, не лютувати словом, не ганьбити
нікого в розмові, не сміятися багато, очі тримати до низу, а душу вгору. ...Не
хвалю я ні себе, ні своєї сміливості, а хвалю я силу Творця і прославляю милість
Його за те, що він мене... не лінивим створив, а на всі людські діла достойним...».
Вихователь. Отже, норми і правила поведінки встановлюють самі люди, а
їхнє дотримання робить життя й спілкування людей гуманнішим, ефективнішим,
зручнішим.
На думку приходить вислів французького філософа, математика, фізика і
письменника XVII ст. Б. Паскаля: «Правила доброї поведінки відомі з давніхдавен, річ за дрібницею — вміти користуватися ними». Звичайно, вжите слово
«дрібниця» насправді означає дуже багато.
Адже коли порушуються правила поведінки, етикет спілкування,
створюються конфліктні ситуації, виникає конфлікт.
2-й учень.
26
За вікном двадцять перше століття:
Вік прогресу, логіки, проблем.
Як може вижить чоловік,
В такий космічний, надпотужний вік.
Летить життя, воно спішить,
Але крізь призму років і століть
З тенет людину не пускає
Його величність — пан-Конфлікт.
Й від миті, коли Бог задумав світ,
Причиною всіх бід зробивсь конфлікт.
Пробравсь спочатку він в Едем,
Створивши море там проблем:
Адам і Єва — вигнані із раю.
Неандерталець мамонта вбива,
Середньовічний рицар на турнірі
Честь роду кров'ю омива.
Конфлікти також є й державні.
Складніший — внутрішній конфлікт.
І вірний крок зробити треба,
Щоб зберегти наш рід від бід.
Вихователь. Є багато важливих питань у нашому житті, на які треба
навчитися давати відповіді: «Що таке вихованість?», «Якою має бути справжня
людина?», «Що таке інтеліґентність?», «Що таке дружба?», «Яку професію
обрати?» та багато інших. Але проаналізувавши поведінку нашого класного
колективу, тести, які ви писали, напрошується висновок, що найактуальнішою,
найпекучішою є проблема конфліктних ситуацій, які доволі часто у нас
виникають. Життя доводить, що не завжди ви можете правильно розв'язати
конфлікт, або розумно уникати його. Що таке конфлікт? Як знайти правильний
вихід із конфліктних ситуацій? Цьому ми спробуємо навчитися зараз.
Звернімося до словника.
3-й учень. Слово «конфлікт» латинського походження, в перекладі означає
«боротися разом». Під ним розуміють зіткнення протилежних інтересів, думок,
поглядів, серйозні розбіжності, гостру суперечку в спілкуванні, неспівпадання
інтересів.
Вихователь . Як виникає конфлікт?
4-й учень. Схематично це можна показати так:
АВ — передконфліктна ситуація;
ВС — конфліктна ситуація;
СОВ — інцидент (сутичка);
ЕГ — вирішення (розв'язання конфлікту);
ГО — післяконфліктний період.
(Учні розглядають приклад конфліктної ситуації).
27
Вихователь. Які ознаки конфлікту?
5-й учень.
а) наявність протиріччя;
б) ненависть до опонента.
Наявність протиріч — невід'ємна частина нашого життя. Всі люди різні,
кожен має свій погляд на певну ситуацію. Отже, конфліктна ситуація має свій
шлях розв'язання.
Ненависть до опонента — це вже проблема. Проблема самої особистості. І
тут уже людині треба над собою працювати або звернутися за допомогою до
практичного психолога, який допоможе знайти вихід зі складної ситуації.
Учитель. За своїм характером конфлікти бувають різні. Є конфлікти між людьми,
є державні. Чому люди не можуть жити мирно, і не конфліктувати?
1-й учень. Конфліктувати страшно. Можна зовсім зруйнувати стосунки й
образити близьку людину.
2-й учень. Конфліктувати погано, бо людина набуває тавро «поганої»,
«сварливої» людини.
3-й учень. Конфлікт — це боляче, страждають обидві сторони.
Вихователь . Конфліктів потрібно уникати. Якщо доброзичливо ставитися
до людини, звертатися до неї по імені, то конфлікту можна уникнути, адже нема
такої людини у якої б не було рис (зовнішніх або внутрішніх) за які б її не можна
було поважати. І це варто пам'ятати завжди. Давайте проведемо експеримент
«Чарівний стільчик».
(Посеред класу ставимо стілець і пропонуємо комусь добровільно сісти на
нього. Стілець оголосимо «чарівним». А особа, яка сидить на ньому,
найчарівніша, найкраща. Пропонується по черзі кожному висловити
компліменти людині на «чарівному» стільчику. Умова: лише компліменти від
щирого серця. А у відповідь, за правилами етикету, має бути подяка. Далі особа
ділиться своїми враженнями).
Вихователь. Є ще так званий внутрішній конфлікт. Дуже часто людина
незадоволена собою, навколишнім світом. Вона почувається незахищеною. У такі
хвилини відчаю втрачається контроль над ситуацією, і можна зробити багато
необдуманих вчинків. Кожне людське життя є безцінне. Тому потрібно вміти
розв'язувати проблеми. Як це робити, розкаже нам практичний психолог.
(Виступ психолога).
Вихователь . З історії людства відомі три підходи до розв'язання конфлікту:
28
• з позиції сили;
• з позиції інтересів;
• з позиції правил.
Із позиції сили конфлікти можуть бути розв'язані швидко, але завжди
наслідками такого розв'язання будуть відверта чи прихована образа, зіпсовані
стосунки. Крім того, під час силового розв'язання проблеми часто порушується
свобода і рівність людини, права на життя, здоров'я, повагу і гідність. Наприклад,
ситуація батько і син. Продуктивним є підхід до розв'язання конфлікту з позиції
інтересів. Отже, коли є можливість, то проблему треба розв'язувати саме з цієї
позиції, і тоді обидві сторони будуть задоволені: конфлікт вирішується без образ,
без бажання помстити, стосунки не руйнуються. Для цього сторони вступають у
переговори.
Якщо переговори не закінчуються розв'язанням конфлікту, залишається
третій підхід — із позиції правил.
У суспільстві часто вирішують свої проблеми використовуючи правила. Це і
під час спортивних змагань, у школі, коли потрібно виставляти оцінки, у
громадському транспорті — поступитися місцем. Релігійні правила вчать
вибачати того, хто нас скривдив. Норми закону є основою для мирного
розв'язання судових процесів. Усі вони розв'язують проблему не з точки зору
інтересів сторін, а з точки зору правил, записаних у законах України.
Коли людина перебуває у конфліктній ситуації, то для розв'язання проблеми їй
потрібно визначити свій стиль поведінки.
Стилі поведінки бувають такі:

Конкуренція.

Уникнення.

Пристосування.

Компроміс.

Співробітництво.
(Вихователь із учнями аналізують стратегії, згадуючи свої конфліктні
ситуації і шляхи виходу із них).
Вихователь. Варто поєднувати стратегії. Адже життя різне і ми повинні
реагувати на нього по-різному. Чим більше стратегій реагування ви маєте, тим
краще ви зможете розв'язувати свої проблеми.
Аналіз анкет показав, що найчастіше у вас виникають конфліктні ситуації із
батьками, однолітками, вчителями. Попробуємо штучно створити типові
конфліктні ситуації. Використовуючи інформацію про конфлікти і шляхи їх
розв'язання знайдемо правильний вихід із ситуації. А ваше рішення проаналізує
психолог.
29
Ситуація 1. Мама приносить додому один лимон. І син, і донька вимагають
його собі, не кажучи при цьому, для чого він їм потрібен. Виникла конфліктна
ситуація. Мама, син, донька — жодна зі сторін незадоволена. Що робити? Ваше
рішення!
(Лимон можна розділити навпіл, хтось із дітей може почекати до завтра;
потрібно уточнити для чого дітям лимон — виявляється, що сину потрібен сік у
коктейль, а доньці — цедра для випікання тістечок).
Ситуація 2 — між однолітками.
Ситуація 3 — учитель і учень.
Вихователь. Конфлікт розв'язаний. Що робити далі? По-перше, любити
життя. Нехай посмішка повернеться на ваше обличчя. Адже нічого нема вічного,
тому кожен конфлікт має свій фінал, хоча й може здаватися нескінченним, якщо
зневага, зло, грубі слова, жорстокість візьмуть верх над здоровим глуздом.
Пам'ятайте, що крик є одним із найбільш некваліфікованих варіантів спілкування
і розв'язання конфліктних ситуацій. Тому любімо ближнього, як самого себе,
примножуймо добрі справи, даруймо батькам, знайомим, близьким щирість,
привітність, що в свою чергу подарує нам добрий настрій, злагоду, здоров'я. Не
забуваймо, що добрі стосунки завжди базуються на доброзичливому ставленні
один до одного.
Працюйте над собою, самовдосконалюйтеся. Пам'ятайте, що несподіваний
життєвий конфлікт вихована людина розв'яже розумно. Насолоджуйтесь життям,
будьте сильні, не опускайте руки перед труднощами. А якщо ви потрапите в
конфліктну ситуацію, то пам'ятайте, що із погляду вічності ваш конфлікт не такий
уже й страшний. Розумна людина вчиться на своїх помилках, мудра — на
помилках інших. Тож будьте мудрими. Хай у житті вас оточують цорядні, добрі,
виховані люди.
А як висновок із усього сказаного хай будуть ці правила, які допомагатимуть
вам у житті уникати конфліктних ситуацій або мудро виходити з них.
1. Люби ближнього, як самого себе.
2. Шануй сам себе, шануватимуть і люди тебе.
3. Люби життя — неоціненний дар Божий
4. Умій прощати і поважати людину.
5. Будь щедрий на милосердя, співчуття, розуміння.
САМОВИХОВАННЯ – ТВОРЕННЯ СЕБЕ
Година спілкування
Мета: навчити учнів уникати конфлікту у житті, вміти спілкуватися,
дружити між собою; розвивати в дітях загальнолюдські чесноти; вчити дітей
сприймати ситуації, аналізувати їх і знаходити шляхи виходу з проблемних
ситуацій; виховувати товариські стосунки.
Обладнання: гілочки із дерева, схема «Конфлікт», малюнки,
висловлювання:
Самовиховання – творення себе
30
(Народна мудрість).
Найсильніший, хто володіє собою.
Сенека
Епіграф: Людиною стати – це мистецтво.
Новаліс
ХІД ЗАНЯТТЯ
Вихователь. Усі ми люди на цій великій Землі. Всі ми – різні. Скільки людей
– стільки характерів. У кожного з нас є своє світобачення, світосприйняття,
інтереси, уподобання, плюси і мінуси у характері. Та об’єднує всіх в одне ціле,
яке називається словом - «людство» - те, що народилися ми із лона матері. І для
кожного з нас, мабуть, найріднішим, найдорожчим є, насамперед, - родина,
батьки. Дорогими також є дім, у якому живемо, вулиця, школа, село, знайомі. Усе
це – наша Батьківщина, а у широкому розумінні - Україна.
Але жити на території держави не означає бути справжнім громадянином.
Потрібно дбати про країну, бути свідомим і активним членом суспільства.
А що таке суспільство?
Це сукупність людей, об’єднаних певними стосунками і інтересами. Будь-яку
державу становлять громадяни, будь-яке суспільство – люди. Тому в житті всім
нам дуже важливо вміти спілкуватися з іншими, щоб уникати конфлікту, просто
бути щасливими та успішно вчитися, працювати.
Як ви думаєте, що потрібно для того, щоб успішно спілкуватися?
1.Дотримуватися соціальних норм – визначених правил поведінки.
2.Вміти вислухати інших.
Вихователь. Від народження людина опиняється в колі правил, заборон,
норм. Спочатку вони встановлюються у сім'ї батьками, потім – ровесниками у
дитсадку, школі. Чим дорослішою стає людина, тим більшою є кількість норм,
яких вона має дотримуватися. Отже, у суспільстві кожен має не тільки права, а й
обов’язки.
Уявіть собі, що було б, якби ніхто не дотримувався усталених норм?
- У якому державному документі зібрані статті про права і обов’язки
громадян? (Конституція України, стаття 28).
- А де ще ми можемо знайти правила моралі та етики поведінки людини? (У
біблії, у «Повчанні Володимира Мономаха»).
1-й учень: Повчання: «При старших годиться мовчати, старшим підкорятися,
з рівними і молодими мати згоду і бесіду вести без лукавства, а ще найбільше
розумом вбирати, не лютувати словом, не ганьбити нікого в розмові, не сміятися
багато, очі тримати до низу, а душу вгору. Не хвалю я ні себе, ні своєї сміливості,
а хвалю я силу Творця і прославляю милість його за те, що він мене… не лінивим
створив, а на всі людські діла достойним».
Вихователь. Отже, норми і правила поведінки встановлюють самі люди, а
їхнє дотримання робить життя й спілкування людей гуманнішим, ефективнішим,
зручнішим.
31
На думку приходить вислів французького філософа, математика, фізика і
письменника ХVІІ ст. Паскаля: «Правила доброї поведінки відомі з давніх-давен,
річ за дрібницею – вміти користуватися ними». Звичайно, вжите слово
«дрібниця» насправді означає дуже багато.
Адже коли порушуються правила поведінки, етикет спілкування,
створюються конфліктні ситуації, виникає конфлікт.
(З’являється хлопчик, що грає роль конфлікту. Одягнений у буденний одяг, до
якого прикріплені сценки із сваркою, суперечкою).
Конфлікт: Ви мене згадали, от я і прийшов.
Вихователь: Згадали, то згадали, але ми не запрошували у гості до школи.
Конфлікт: Певна річ. Щоб я, його величність, Конфлікт, чекав
персонального запрошення… оце вже ні. Я всюди: в школі, дома, у спортзалі й
кінозалі, ну скрізь-скрізь.
(приходить Етика)
Слово дослідникам:
Етика – від грецького – звичай. Наука, що вивчає мораль. Норма поведінки,
сукупність моральних правил певної соціальної групи.
Етика: Зачекайте. Зачекайте. Я вам сьогодні знадоблюсь, і завтра також буду
з вами, дивіться, яка я: гарна, чемна, вихована, всюди налагоджу стосунки поміж
вами. Та й просто вас навчу, як бути доброю людиною; дружити, в дружбі – сила.
Візьміть ці прутики хутчіш, зламайте і …
(Діти переламують прутики)
Тепер всі половинки мені дайте, зв’яжемо їх тугіше в пучок. А ну, Конфлікт,
тепер зламай.
(Конфлікт силкується переламати в’язанку)
Отож-бо й є: «У дружбі - сила».
Вихователь. А ми сьогодні попробуємо аналізувати ситуації, дії, навчимось
також міркувати. Отож, Конфлікт – наш гість.
Діти, попробуєм його ми розв’язати.
Щоб на добро всі справи повертати.
Давайте визначимо значення слова «КОНФЛІКТ»
Слово дослідникам: Конфлікт – слово латинського походження, в
перекладі означає «боротися разом». Під ним розуміють зіткнення протилежних
інтересів, думок, поглядів, серйозні розбіжності, гостру суперечку в спілкуванні,
неспівпадання інтересів.
Вихователь. А чи можемо ми сказати, що конфлікт створює проблеми.
Отже, перед нами «Ділова гра: «Доведи, що…»»
Конфлікт породжує проблеми - з ким, де? Простежимо ситуацію.
Ситуація 1: У класі хтось розмалював. Коли класний керівник помітив це, то
почав вимагати від учня, який за нею сидів, пояснень: навіщо він це зробив?
Учень відповів, що зробив це не він. Класний керівник наполягав на тому, що
учень – господар свого робочого місця, і повинен слідкувати за тим, що твориться
з його партою.
32
Чи можемо ми сказати, що виник конфлікт між класними керівником і
учнем?
 Яка виникає проблема? (Збереження шкільного майна).
 Місце конфлікту (Школа)
 Як би ви вирішили цю проблему?
Ситуація 2: Ніна прийшла із школи. Пообідала. Перевдягнулась. Пригадала,
що мама просила вимити підлогу і начистити картоплі. Часу було ще достатньо,
щоб виконати роботу до приходу матері. Саме в цей момент прийшла подруга
Катруся. Пішли погратись. І… загрались. Ніна повернулась смерком, коли мама
була дома.
 Як ви думаєте, виникне конфлікт між мамою і дочкою?
 Чи буде у матері довіра до донечки?
 Ваші дії в такій ситуації, щоб уникнути конфлікту.
Вихователь. То як же виникає конфлікт? Чи є у нього першооснова, що
створює сутичку? Простежимо це схематично. Але при цьому повинні
враховувати наші емоції (почуття) і, звичайно, час, коли виникає конфлікт.
Запрошуємо до слова ученицю-психолога, яка готувалася до нашої виховної
години.
Учениця: Вертикальна лінія визначає величину емоційної напруги, а
горизонтальна вказує на час, тривалість конфлікту. Вдаємось до геометрії. Точки
АВ – вказують на передконфліктну ситуацію. ВС – відображають сам конфлікт.
СДЕ – інцидент (сутичка) – вершина, у літературі – кульмінація твору, після
якого обов’язково йде розв’язка подій. Точки ЕF – розв’язка конфлікту. І якщо у
художньому творі йде післямова, то на нашій схемі конфлікту FQ – після
конфліктний період.
Ситуація 1: Мама приносить додому один лимон. І син, і донька вимагають
його собі, не кажучи при цьому, для чого він їм потрібен. Виникла конфліктна
ситуація. Мама, син, донька – жодна зі сторін незадоволена. Що робити? Ваше
рішення?
Ситуація 2: В двері постукали. Сергій, не перестаючи їсти, гукнув:
«Заходьте, відчинено!» На порозі з’явилася … Марина. Це була цілковита
несподіванка. Вони, безумовно, знайомі. Але вона й жила далеко, і вчилася не в
не в його класі. Перша думка: запрошувати в дім чи ні, по-друге: вечерю
продовжувати чи залишити, втретє: закрити перед нею двері…
Ваші дії? Конфлікт назріває, як його уникнути?
Вихователь. Можемо сказати, що конфлікти бувають різні. Чому люди не
можуть жити мирно і не конфліктувати?
Конфліктувати «страшно» (руйнуються стосунки з людьми, втрачаєш друзів,
переживання).
Яке «клеймо» носить та людина, яка постійно конфліктує? (Поганої,
сварливої).
Звернемось до дослідників, що означає слово «Клеймо»?
Дослідники: Клеймо – особливий знак, що стосується людей і предметів.
33
Вихователь. Хочу вірити, що ви не будете мати клейма недоброзичливої,
сварливої людини. Адже люди, які керуються лише емоціями часто створюють
інцидент.
Дослідники: Інцидент – (той, що трапляється), неприємна подія,
непорозуміння.
Вихователь. Поруч з інцидентом виникають дебати, тому що в обговоренні
спірного питання беруть декілька учасників.
Дослідники: Дебати – (французьке - сперечатися) – обмін думками на
зборах, засіданнях; дискусія.
Вихователь. Подивімось уважно на плакат, на якому відображені
незвичайні постаті людей. Хто це? Прослухайте повідомлення літераторів.
Літератор: В італійського письменника Джанні
Родарі є казка про мандрівника Джованніно Періджорно.
Цей Джованніно під час мандрів потрапив якось у країну
Солом’яних людей. Вони спалахували не тільки від
вогню, а навіть від гарячого запального слова. Жителі
країни Воскових людей були м’які, піддатливі, з усім
погоджувалися. А Скляні люди відрізнялися такою
крихкістю, що могли загинути від будь-якого слова,
виразу. Твердими й несхитними були Залізні люди.
Вихователь. Який алегоричний зміст казки? Якими
ж рисами характеру ми наділимо цих незвичайних
людей?
Говоримо про конфлікт, людей, а чи потрібно
враховувати при цьому такі етапи розв'язку конфлікту:
 з позиції сили;
 з позиції інтересів;
 з позиції правил;
Пояснюємо кожен етап розв'язку конфлікту.
Сили – залишається образа, зіпсовані стосунки, порушується свобода і
рівність людини, права на життя, здоров'я, повагу і гідність.
Інтересів – обидві сторони задоволені, стосунки не руйнуються, відсутня
помста.
Правил – спорт змагання, у школі, транспорті, громадському житті (судові
процеси).
А допоможуть вам у житті уникнути конфліктних ситуацій або мудро
виходити з них такі правила з Біблії:
1.Люби ближнього, як самого себе.
2.Шануй сам себе, шануватимуть і люди тебе.
3.Люби життя – неоціненний дар Божий.
4.Умій прощати і поважати людину.
5.Будь щедрий на милосердя, співчуття, розуміння.
Вихователь. Як бачимо, конфлікт буває зовнішній і внутрішній. Висловимо
міркування з цього погляду.
Відповіді учнів.
34
Учениця:
Вік прогресу, логіки, проблем,
Як може вижить чоловік,
В такий космічний, надпотужний вік,
Летить життя, воно спішить,
Але крізь призму років і століть
З тенет людину не пускає.
Його величність – пан – Конфлікт
(Гість Конфлікт підходить до учениці й уважно слухає)
Й від миті, коли Бог задумав світ,
Причиною всіх бід зробивсь конфлікт.
Пробравсь спочатку він в Едем,
Створивши море там проблем:
Адам і Єва – вигнані із раю.
Неандерталець мамонта вбива,
Середньовічний рицар на турнірі
Честь роду кров’ю омива.
Конфлікти також є й державні.
Складніший – внутрішній конфлікт,
І вірний крок зробити треба,
Щоб зберегти наш рід від бід.
Конфлікт: Я зрозумів свою позицію в житті людей, суспільства. Живу на
Землі я давно. І ось приведу істину, яку заховав глибоко у своєму серці, ще у
Стародавньому Китаї вважали, що «між небом і землею людина найцінніша»,
адже вона – істота мисляча.
Вихователь. Думаймо над питанням:
І. Моя поведінка – моя особиста справа?
ІІ. Правильна лінія поведінки.
Анкетування
Анкета 1.
Під час контрольної роботи твій товариш попросив у тебе списати задачу. Як
ти вчиниш?
Дам списати.
Не дам списати.
Дам списати, а потім допомагатиму йому, щоб він міг сам
розв'язувати.
повідомлю про це вчителя.
Анкета 2.
Хлопці й дівчата домовляються всім класом піти з уроку. Ти вважаєш, що це
неправильно. А як поведешся?
Піду в учительську й попереджу вчителя.
Нічого не скажу й залишуся в класі.
Спробую відмовити всіх, а якщо не вдасться, залишуся в класі.
Нічого не кажучи піду з усіма.
35
ІІІ. «Вийти з ролі» сказали б у театрі.
(Узгоджуй поведінку з обстановкою).
Літератор: Одного разу ми вирушили у похід. Був серед нас і Максим.
Одягнувся у костюм, взувся в туфлі, рюкзак за плечима. Толік сказав, що йому
слід перевдягнутися, адже в такому одязі незручно. Максим образився і відповів:
«Хіба ви не знаєте, не бачите, що я завжди вишукано одягнений, і будь-що не
одягну». Діти перезирнулись і сказали: «Гаразд».
Максим плентався останнім. Хлопчики підстрибували дорогою, переганяли
один одного, грались в лісі в схованки, а Максим нудився. Коли ж сіли поїсти
хлопець сказав, що немає виделки, окремої тарілки, тому в таких умовах він не
буде їсти.
І ось тоді Сашко промовив: «Сказали б у театрі - вийти з ролі».
Вихователь. Давайте поміркуємо, чи міг виникнути конфлікт у поході? Як
його довелося уникнути? Зверни увагу на одну із заповідей етикету: «Узгоджуй
поведінку з обстановкою».
Запрошує всіх вас до чарівної квітки.
Закони за якими ми живемо.
 Дружби та посмішки.
 Любові до рідних та близьких.
 Лицарства.
 Чистоти й порядку.
 Цікавих справ.
 Здібностей і талантів.
 Хороших оцінок.
 Спорту та здоров'я.
 Поваги до батьків.
 Ввічливості.
(Діти прикріплюють пелюстки, їх роздає Помагайлик).
Вихователь. Я вірю, що ми візьмемо у самостійне життя всі закони, тому що
по іншому жити неможливо. Адже саме сюди буде доречним вислів Новаліса
«Людиною стати – це мистецтво».
А тепер зверніть увагу на висловлювання У.Шекспіра «Наша особистість –
це сад, а наша воля – її садівниця». Якими ж будемо ми садівниками? Чи принесе
сад хороші плоди.
Наступний етап «Моє дерево життя»
Вихователь. Де росте дерево?
Грунт – це ваше культурне, соціоекономічне оточення (робота, релігія,
національність, раса, сім’я, закон, навчання).
Чим міцне дерево? За допомогою чого росте? Коріння – це ваше виховання,
істина: (для чого живу, йду до школи… вірю…)
Дерево обов’язково має стовбур. Для чого? Стовбур – це людина,
особистість, громадянин.
36
Хіба може бути дерево без гілок? Гілки – етичні цінності.
Весною дерево яблуні чим вкривається? Квіти – емоції (почуття).
Коли приходить середина літа, осінь на яблунях з’являються… плоди.
Отже, плоди – вчинки.
А якими вони будуть? Все залежатиме від особистості. Ще в давнину
Гіппократ сказав: «Могутній дух рятує розслаблене тіло». Тому й наше завдання,
загартувати тіло не фізично, а, насамперед, духовно. «Найсильніший – хто
володіє собою», - писав Сенека. Я вірю, що ми зуміємо стати справжніми
громадянами. І у життєву дорогу візьмемо тільки позитивні речі, щоб не
обтяжувати себе та інших непотрібним мотлохом.
Будь кришталем, коли ти з каміння,
Будь фіалкою, коли ти рослина,
Соловієм, коли ти пташина,
А любою, коли ти людина.
Отже, з честю несіть звання людини. Творіть себе як особистість, працюйте
над вдосконаленням свого характеру, давайте реальну оцінку своїм діям і
вчинкам.
Дослідники: Візьміть конверти. Розкрийте їх. Ви бачите «сонечка». Одні
сумні, інші – веселі і … байдужі. Визначте, який ваш настрій після виховної
години?
Вихователь.
Хай сонце зігріває вашу душу,
А виховувати вас ще мушу.
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1.
Карнеги Д. Как выбрать для себя дело, которое принесет вам радость
и успех. —Днепропетровск, 1996.
2.
Кингер Дж. Книга о себе. —СПб., 1997.
3.
Практическая психология для подростков, или Как найти своє место в
жизни. — М„ 1997
37
38
4.
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Система
работы психолога с детьми разного возраста. — М., 2003.
5.
Савченко О., Колотій Н. та інші. Валеологія: Посібник для вчителів
(5—9 кл.). — К.: Саскатун, 1999.
6.
Шебанова Г.С. Практичний курс «Сприяння своєму зростанню» //
Практична психологія та соціальна робота. — 1999. — № 3. —С. 25.
Download