Загрузил Лина Тимоха

2021 Організація інклюзивного навчання

Реклама
Організація навчання
осіб з особливими освітніми
потребами у ЗЗСО
у 2021/2022 навчальному році
КЗ «Кіцманський ІРЦ»
08.09.2021 року
 Щодо організації навчання осіб з особливими
освітніми потребами закладах загальної середньої
освіти у 2021/2022 навчальному році
Лист МОН України№ 1/9-436 від 30 серпня 2021 року.
 Організація навчання осіб з особливими
освітніми потребами у закладах дошкільної та
загальної середньої освіти в 2020/2021
навчальному році.
(методичні рекомендації ІППО Чернівецької області)
Відповідно п. 1 ст. 20 Закону України «Про освіту»
заклади освіти за потреби утворюють інклюзивні та/або спеціальні
групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами.
!!! У разі звернення батьків осіб з особливими
освітніми потребами або їх батьків інклюзивна група або клас
утворюється в обов’язковому порядку.
Алгоритм створення інклюзивного класу:
1. Батьки дитини з ООП звертаються до закладу освіти, пишуть заяву та додають
до неї витяг ІРЦ про комплексну оцінку дитини.
2. Керівник закладу освіти дає подання до органу управління освітою щодо
погодження організації інклюзивного навчання в його закладі.
3. Орган управління освітою дає лист-погодження або наказ про це.
4. За необхідності в штатний розпис закладу потрібно внести зміни, наприклад,
ввести додаткові ставки асистентів вчителів чи вчителів-дефектологів.
5. Керівник закладу освіти видає наказ щодо створення класу або класів з
інклюзивним навчанням, щодо затвердження положення про команду
психолого-педагогічного супроводу в закладі освіти, про склад цієї команди.
LOREM IPSUM
DOLOR SIT
AMET
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
Основним документом, що забезпечує
досягнення учнями визначених
відповідним державними стандартами
результатів навчання є освітня програма
закладу загальної середньої освіти.
Програми для спеціальних закладів освіти можуть бути лише ресурсом для адаптації
та /або модифікації освітньої програми до потреб дітей з ООП. Всі діти інклюзивних класів, в
т.ч. діти з ООП, навчаються за освітньою програмою закладу освіти, при цьому для дітей з
ООП передбачено доповнення освітньої програми корекційно-розвитковим складником.
Щодо змісту освітньої
діяльності
У 2021/2022 навчальному році учні спеціальних закладів освіти
відповідно до особливостей навчально-пізнавальної діяльності навчаються за
типовими освітніми програмами:

учні 1-х класів з порушеннями інтелектуального розвитку навчаються за типовими освітніми програмами,
затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 № 815 «Про затвердження Типової
освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 1 класів з
інтелектуальними порушеннями» (далі - наказ МОН);

учні 2-х класів для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку – за типовими освітніми програмами,
затвердженими наказом МОН від 02.07.2019 № 917 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти
спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 2 класу з порушеннями інтелектуального розвитку»;

учні 3-х класів для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку – за типовими освітніми програмами,
затвердженими наказом МОН від 01.04.2020 № 467 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти
спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 3 класу з порушеннями інтелектуального розвитку»;

учні 4-х класів для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку – за типовими освітніми програмами,
затвердженими наказом МОН від 29.01.2021 № 121 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти
спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 4 класу з порушеннями інтелектуального розвитку».
Учні 1, 2, 3, 4-х класів (крім учнів з порушеннями інтелектуального розвитку) навчаються за типовими освітніми
програмами, затвердженими наказом МОН від 26.07.2018 № 814 «Про затвердження типової освітньої програми початкової
освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами» (зі змінами, наказ
МОН від 16.08.2019 № 917).
Учні 5-10-х класів спеціальних закладів освіти всіх видів навчаються за типовими освітніми програмами,
затвердженими наказом МОН від 12.06.2018 № 627 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів
загальної середньої освіти П ступеня для дітей з особливими освітніми потребами» (зі змінами, накази МОН від 26.07.2018
№ 815, від 10.06.2019 № 808).
Учні 11-х та 12-х класів, які мають порушення зору (сліпі, зі зниженим зором), слуху (глухі, зі зниженим слухом),
опорно-рухового апарату та тяжкі порушення мовлення навчаються за типовою освітньою програмою, затвердженою
наказом МОН від 22.07.2020 № 944.
ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ
Питання ІПР регулюють зміни до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх
навчальних закладах (постанова Кабміну від 9 серпня 2017 року №588).
Структура ІПР:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
інформація про період виконання;
відомості про особливості розвитку учнів;
наявний рівень знань і вмінь учня;
додаткові освітні та соціальні потреби учня;
психолого-педагогічна допомога;
характеристика учня;
навчальні предмети;
адаптація;
індивідуальний навчальний план;
джерела інформації під час розроблення ІПР;
узгодження ІПР;
план консультування батьків;
моніторинг стану розвитку учня та його навчальних досягнень.
Команда супроводу ухвалює рішення щодо адаптації або модифікації навчальної програми і прописує це в ІПР.
За потреби цей документ можна змінювати, залежно від того, як буде просуватися робота з дитиною з ООП.
У розробленні цього документу мають брати участь батьки дитини, тому що їм треба розуміти, чому вона
потребує ІПР, хто та які саме корекційно-розвиткові послуги буде надавати, яка тривалість цих занять.
8
ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ З ООП
Дітей Відповідно до Порядку організації інклюзивного навчання в ЗЗСО, система оцінювання
навчальних досягнень дітей з ООП має бути стимулювальною.
Оцінювання навчальних досягнень учнів з порушеннями інтелектуального розвитку
здійснюється за:
 Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів з
порушеннями інтелектуального розвитку /навчально-методичний посібник/ (далі Критерії) авт. О.В. Чеботарьова, Г.О. Блеч, І.В. Гладченко, С.В. Трикоз, І.В. Бобренко та ін.
- К., ІСП НАПН України, 2020;
 Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів 5-10 класів з порушеннями
інтелектуального розвитку /навчально-методичний посібник/авт.: О.В. Чеботарьова, Г.О.
Блеч, І.В. Гладченко, С.В. Трикоз, І.В. Бобренко, Н.А. Ярмола та ін.: за ред.: О.В.
Чеботарьової. - К., ІСП НАПН України, 2019, схваленими до використання у роботі з
дітьми з особливими освітніми потребами науково-методичною комісією з спеціальної
педагогіки Науково-методичної ради МОН.
 Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-9 класів з порушеннями
інтелектуального розвитку», розроблені ресурсними центром з підтримки інклюзивної
освіти ІППО (схвалено науково-методичною радою, протокол від 23.12.2019 №654)
Нюанси створення інклюзивного класу:
1.
Для учнів з ООП, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах, на
підставі письмового звернення батьків може створюватися інклюзивна група
продовженого дня. (наказ МОН від 25 червня 2018 року №677).
2.
Витяг від лікарсько-консультативної комісії не є підставою для організації
інклюзивного навчання.
3.
Якщо дитина вже навчалася в інклюзивному класі, то повторно проходити ІРЦ
і писати заяву на відкривання інклюзивного класу перед кожним роком навчання
не потрібно.
4.
Якщо фахівці, які працюють із дитиною з ООП в школі, не бачать прогресу або
не впевнені, що витяг ІРЦ правильний і, на їхню думку, потрібно проводити інші
корекційно-розвиткові заняття або в іншій кількості, то самостійно ці зміни
команда психолого-педагогічного супроводу ввести не може. Для цього
потрібно спрямувати батьків на повторне комплексне психолого-педагогічне
оцінювання розвитку дитини до ІРЦ.
5.
Висновок ІРЦ про комплексне оцінювання має рекомендаційний характер.
Відповідно до статті 55 закону “Про освіту”, батьки дитини мають право
обирати заклад освіти, освітню програму, різновид і форму здобуття дітьми
освіти відповідного рівня.
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
• Індивідуальний навчальний план складають, якщо про це зазначено у витягу ІРЦ.
• У ньому вказується наявність або відсутність особливих освітніх потреб,
рекомендована освітня програма, індивідуальний навчальний план.
•
ІПН складає адміністратор закладу освіти (директор або його заступник із
навчально-виховної роботи).
• Він розробляється на основі освітньої програми закладу освіти.
Корекційно-розвитковий складник передбачає:
•
проведення індивідуальних та групових корекційно-розвиткових занять, спрямованих на
корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційновольової сфери і мовлення
та
•
корекційну роботу під час вивчення всіх навчальних предметів, що полягає у застосуванні
адаптацій навчального матеріалу, використанні спеціальних методів та способів роботи
відповідно до потреб і можливостей дитини.
Корекційно-розвиткові заняття
1. Вводення до штатних розписів додатково посади вчителів-дефектологів із розрахунку 18
годин на ставку, якщо в закладі є не менше 9-ти таких годин (наказом МОН від 1 лютого 2018
року №90).
2.Для дітей із особливими освітніми потребвми встановлюється 3-8 корекційно-розвиткових
занять на тиждень.
3.Корекційно-розвиткові заняття можуть бути груповими або індивідуальними.
Під час групових занять має бути 2-6 дітей. Тривалість групових занять – 35-40 хвилин. Тривалість
індивідуальних занять 20-25 хвилин.
4.В індивідуальній програмі розвитку зазначається кількість годин та напрями корекційнорозвиткових занять, визначенні ІРЦ.
Години корекційно-розвиткових занять не враховують під час визначення гранично допустимого
тижневого навчального навантаження на учнів з ООП.
5. Якщо дитина пропустила багато навчальних днів із поважної причини, то для виконання
освітньої програми можна прописувати індивідуальну освітню траєкторія (стаття 53 закону “Про
освіту”). У такому разі можливо проводити корекційно-розвиткові заняття під час канікул, якщо це
узгоджено з батьками.
6. Починаючи новий навчальний рік, потрібно врахувати можливість дистанційного навчання і
проговорити з батьками, як у разі дистанційного навчання проводити корекційно-розвиткові
заняття.
7.Чи може вчитель проводити корекційно-розвиткові заняття для дитини з ООП? Може, якщо має
кваліфікацію вчителя-дефектолога, логопеда, вчителя-реабілітолога.
.
Скачать