Загрузил Богдан Мищук

11UPD akadem.mobilnist

Реклама
Зразок заяви для студентів / аспірантів на академічну мобільність
(навчання)
(заяву необхідно написати від руки)
Ректору Чернівецького
національного університету
імені Юрія Федьковича
проф. Петришину Р.І.
студента
курсу
факультету/ інституту
спеціальності /
аспіранта року навчання
кафедри
(державне замовлення /
контракт)1
Прізвище Ім’я По батькові
(в родовому відмінку)
Заява
Прошу направити мене до (установа, місто, країна відрядження) на
період (термін відрядження) з метою (мета відрядження), у рамках (Угоди
про співробітництво/ Еразмус+/ інше), із збереженням/ без збереження
стипендії на період перебування за кордоном.
По закінченню навчання/стажування мною буде подано звіт про його
результати.
Усі витрати з перебування за кордоном (вказати, за чий рахунок
покриваються витрати).
Дата написання заяви
Підпис, П.І.Б.
Заяву візують: декан факультету, завкафедрою, начальник відділу
міжнародних зв’язків, головний бухгалтер та ректор
Для аспірантів: також необхідний
аспірантури та наукового керівника
підпис
керівника
відділу
До заяви додається: запрошення, переклад запрошення, програма
навчання/ стажування та її переклад, витяг з протоколу засідання кафедри
про направлення на навчання/ стажування, лист про особисте ознайомлення
з правилами здійснення закордонних відряджень та їх неухильного
дотримання
1
Просимо вибрати необхідне
Скачать