Uploaded by Mary Luchechko

titul tfjwnl03.rmw

advertisement
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет економіки та бізнес-адміністрування
ЗВІТ
з виробничої практики «Фаховий тренінг»
на ПРАТ «Київський завод експериментальних конструкцій»
здобувача вищої освіти 2 курсу 217 групи
Іванова Івана Івановича
Кафедра економіки та бізнес-технологій
ОС «бакалавр»
спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
освітньо-професійна програма «Підприємництво та бізнес-технології»
з 17 травня 2021 р. по 13 червня 2021 р.
Керівник практики від університету:
______________________
зав кафедри Ушенко Н.В., д.е.н., професор
(підпис)
Керівник від бази практики:
______________________
(підпис)
___________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові)
Оцінка за захист практики в національній шкалі:
Оцінка Керівник та члени комісії із захисту (посада, П.І.П.)
Голова комісії: зав. кафедри Ушенко Н.В.
доцент Терещенко Е.Ю.
Члени комісії: доцент Школенко О.Б.
доцент Побережна З.М.
Київ-2021
Підпис
Download