Загрузил artem_3132000

Тітул звіту переддипломна 2022

Реклама
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АВТОМАТИКИ
ЗВІТ
з переддипломної практики
здобувача першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
ОП «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Виконав:
Студент групи ТК-18-1
Иванов В.В._________
(підпис)
Керівник практики від ДНУ
доцент кафедри РЕА
Мазуренко В.Б. _________
(підпис)
Прийнято комісією:
Доцент кафедри РЕА
Мазуренко В.Б._________
(підпис)
Доцент кафедри РЕА
Клименко С.В. _________
(підпис)
Старший викладач кафедри РЕА
Астахов Д.С. __________
(підпис)
Дніпро 2022
Скачать