Uploaded by Mariia Sachko

завдання виховної роботи

advertisement
Завдання виховної роботи:
1. Виховувати національну самосвідомість учнів.
2. Системно здійснювати виховання в учнів громадянської позиції. На
основі традицій, звичаїв, обрядів українського народу прилучати учнів до
скарбниць історії України. Виховувати любов до Батьківщини.
3. Виховувати повагу та любов до державної мови.
4. Формувати моральні якості особистості, культуру поведінки, виховувати
бережне ставлення до природи.
5. Спрямувати виховну роботу на створення згуртованого і працездатного
учнівського колективу.
6. Сприяти тому, щоб зміст і форми колективної творчої діяльності та
індивідуального впливу допомагали кожному з учнів знайти себе і
реалізувати свої можливості, інтереси.
7. Працювати над формуванням інтелекту і творчості учнів. Виховувати
позитивне ставлення до навчання. Розвивати пізнавальну активність
учнів. Вчити культурі розумової праці.
8. Виховувати повагу до праці і людей праці. Формувати в учнів
елементарні навички самообслуговування.
9. Розвивати художні здібності дітей.
10. Сприяти фізичному розвитку і зміцненню здоров’я учнів. Формувати
навички санітарно-гігієнічної культури. Попереджувати дитячий
травматизм.
Структура 2021/2022 навчального року
І семестр – 01.09.2021 – 24.12.2021
ІІ семестр – 09.01.2022 – 31.12.2022
Осінні канікули 25.10.2021 – 31.10.2021
Зимові канікули 27.12.2021 – 08.01.2022
Весняні канікули 28.03.2022 – 03.04.2022
СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА №9 МІСТА КИЄВА
Затверджую:
Директор школи
_______________ С. Б. Горенкова
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
РОБОТИ
ГРУПИ ПОДОВЖЕНОГО ДНЯ
7 – А, 8 - А КЛАСУ
на 2021-2022 навчальний рік
Вихователь ГПД:
Сачко М. В.
Розглянуто на засіданні МО вихователів
Протокол №__від____ ____________2021
Голова МО_____________ С. В. Гаврилов
Погоджено:
ЗДВР____________________Д. С. Литвиненко
Download