Загрузил evafaber03

Феноменологія лідерства

Реклама
Комунальний заклад
«Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв»
Запорізької обласної Ради
Предметно-циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін
Феноменологія лідерства
реферат з психології студентки
відділення декоративно-прикладного мистецтва
денної форми навчання
групи 23
Макарової Єви Олександрівни
Мелітополь, 2020
План
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Вступ
Поняття лідерства
Психологічні особливості впевненої в собі особистості
Теорії лідерства
Висновок
Список використаної літератури.
1. Вступ
Феномен лідерства - специфічне явище, що не описується ніякими іншими
поняттями. Здається, що дати визначення лідерству просто, але при опитуванні,
більшість не може пояснити це поняття і не здатна підібрати потрібних слів, бо
воно включає в себе величезну кількість різних, іноді навіть протилежних аспектів,
охоплює велику область людських взаємин [1].
Джорджес Джеймс сформулював своє судження так: «Що таке лідерство? Приберіть
на час всі моральні аспекти цього поняття, і залишиться одне: лідерство - це
здатність набувати послідовників. Лідерами були і Гітлер, і Джим Джонс, Іісус з
Назарета, Мартін Лютер Кінг, Уїнстон Черчилль і Джон Ф. Кеннеді - всі вони були
лідерами. Якими б різними не були їхні системи цінностей і здатності керувати
людьми, всіх їх об'єднувало одне: у кожного з них були послідовники ».
Інтерес до лідерства виник ще в глибоку давнину. Феномен лідерства протягом
століть хвилював свідомість багатьох дослідників. На початку двадцятого століття
почалося вивчення керування людьми. Керівництво і лідерство стали об'єктом
дослідження. У 30 - 50 роках було здійснено ряд великомасштабних досліджень на
системній основі.
Починаючи з 70-х років інтерес до вивчення лідерства почав рости ще більше, про
що свідчить поява робіт Дж. Мак - Грегора Бернса, Р. Такера, Б.Келлермана, Дж.
Пейджа.
Тим не менш, розглядаючи проблему лідерства, одним з найцікавіших моментів є
процес становлення лідера, а точніше, хто може, і хто зазвичай займає керівничі
позиції в суспільстві. Тому в своїй роботі я детально аналізую найбільш поширені
теорії лідерства, серед яких теорія рис, ситуативні теорії, особистісно-ситуативні
теорії, «системна теорія лідерства» Ф. Фідлера, атрибутивні теорії, концепція
«ціннісного обміну» Р.Л.Кричевского і теорія Альфреда Адлера.
2. Поняття лідерства
Лідер (від англ. Leader - ведучий, перший, що йде попереду) - особа в якої-небудь
групи (організації), яка користується великим визнаним авторитетом, що володіє
впливом, який проявляється як керуючі дії. Член групи, за яким вона визнає право
приймати відповідальні рішення в значущих для неї ситуаціях, тобто найбільш
авторитетна особистість, яка відіграє центральну роль в організації спільної
діяльності і регулюванні взаємостосунків у групі [7].
У психології прийняті різні класифікації лідерів.
· За змістом діяльності (лідер-натхненник і лідер-виконавець);
· За характером діяльності (універсальний лідер і ситуативний лідер);
· По спрямованості діяльності (емоційний лідер і діловий лідер)
Лідер може бути одночасно і офіційним керівником групи.
Розуміння феномена лідерства неможливе без аналізу взаємодії лідера і групи.
Першими це зрозуміли К. Левін, Р. Ліппі і Р.Уайт, коли провели ряд досліджень
психологічного клімату, створюваного різними стилями лідерства, і виділили
наступні характеристики трьох основних моделей взаємовідносин лідера з групою:
авторитарний, демократичний і той, що потурає (laissez-faire) .
Різні стилі лідерства ведуть до різного психічного стану в групах. Згідно проведених
експериментів, члени групи з авторитарним лідером або апатичні, або агресивно
налаштовані по відношенню один до одного, так як лідер контролював навіть їх
міжособистісні відносини. Членів групи з демократичним лідером об'єднує почуття
«ми» і значна єдність. Члени групи з лідером, що потурає не мали почуття єдності,
не були задоволені роботою, та й продуктивність в групі була низькою. На думку
вчених, жоден із стилів в чистому вигляді не може бути рекомендований для
підвищення продуктивності праці і ефективності діяльності, але для забезпечення
задоволеності роботою більше підходить демократичний стиль.
3. Психологічні особливості впевненої в собі особистості.
Виходячи з даних раніше понять лідер, лідерство і теорій лідерства можна зробити
висновок, що лідерами стають впевнені в собі особистості. Такою є
загальновизнана думка. Якщо лідер-це впевнена в собі людина, то, що ми вкладаємо
в поняття впевненість?
У тому чи іншому вигляді проблему впевненості в собі, довіри до себе і до своїх
здібностей можна виявити практично в будь-який психологічної теорії, яка так чи
інакше стосується психології особистості. Те, що люди розрізняються за ступенем
впевненості в собі, є очевидним. Поняття "впевненість" присутнє у більшості мов
світу, в деяких навіть зустрічається кілька слів для позначення цієї якості
особистості. Однак як психологічне поняття "упевненість в собі" (англійське
assertiveness, німецьке Selbstsicherheit) з'явилося в підручниках психології відносно
нещодавно [5].
Експериментальному психологічному вивченню впевненості в собі передувала
практика "тренінгу впевненості" у клініках неврозів і в звичайних лікарнях. Цей
факт вказує на джерело інтересу психологів до проблем упевненості. Практичні
психологи та психотерапевти в ході своєї роботи виявили, що більшість
невротичних хворих і велика частина звичайних хворих в тій чи іншій мірі
страждають від самотності, від невпевненості в собі і своєму майбутньому.
Психологи спробували виявити причини невпевненості собі і знайти шляхи корекції,
лікування або ослаблення її впливу. Першим, хто серйозно зайнявся цією
проблемою, був Андре Сальтер, власник і головний лікар досить великої і багатої
клініки неврозів в Америці. Почавши роботу з невпевненими клієнтами в 40-і роки
20-го століття, Сальтер узагальнив свій досвід і спробував дати йому теоретичне
обґрунтування в своїй книзі "Умовно-рефлекторна терапія".
Посилаючись на теорію І. П. Павлова, Сальтер припустив, що причиною
невпевненості може бути переважання процесів гальмування над процесами
збудження, що приводить до формування "гальмівний" особистості, нездатною до
відкритого і спонтанного вираження своїх почуттів, бажань і потреб, обмеженою в
самореалізації і яка відчуває внаслідок цього ускладнення в контактах з іншими
людьми. На думку Сальтера, більшість його сучасників в тій чи іншій мірі
страждали від такого роду порушення нервового балансу [5].
На основі свого клінічного досвіду Сальтер виділив і описав шість характеристик
здорової, упевненої в собі особистості:
1) Відкритість. З його точки зору, впевнена людина називає почуття "називає своїми
іменами" і не змушує співрозмовника здогадуватися, що ж саме за почуття стоїть за
його словами. Це тим більш важливо, що співрозмовник, швидше за все, поглинений
своїми власними почуттями, і буде реагувати швидше на контекст бесіди. По-друге,
почуття впевнений в собі людина виражає спонтанно, тобто в той момент, коли вони
виникли. По-третє, впевнена людина говорить саме про ті почуття, які він відчуває.
Вона не прагне приховати або "пом'якшити" прояви своїх як позитивних, так і
негативних почуттів.
2) Уміння протистояти і атакувати, що виявляється в прямому і чесному вираженні
власної думки, без оглядки на оточуючих, також характерно для впевненої
поведінки. Але чи не станеться так, що перебільшення значення особистих думок,
сумнівів, бажань і цінностей призведе до санкцій з боку соціального оточення?
Іншими словами: чи добре це - в явній і відкритій формі говорити про свої бажання,
думки і почуття? Чи не виходить так, що людина впевнена в собі - це людина, яка
переоцінює свої можливості і не вміє стримувати свої емоції? Чи не буде від цього
гірше? Саме так і виходить. Але тільки гірше не буде. Як вважає кандидат
психологічних наук Ромек: впевненість в собі - це переоцінка позитивних сторін
своїх навичок, здібностей, переоцінка шансів, які нам надає навколишній нас світ.
3) Впевнена в собі людина не прагне сховатися за невизначеними формулюваннями.
Частіше, ніж інші люди, впевнені в собі використовують займенник «Я». Спроби
сховатися за невизначеними формулюваннями ( "все учні нашого класу хочуть ...",
"уряд працює", "ми боремося зі злочинністю") вважаються проявом слабкості і
невпевненості в своїх силах) Їм не властиво самоприниження і недооцінка своїх сил
і якостей, вони здатні без сорому вислуховувати похвалу на свою адресу.
4)Здатність до імпровізації, тобто до спонтанного вираження почуттів і потреб,
також характерна таким людям. Дії відбуваються спонтанно, без довгого
обмірковування і відкладання вирішального розмови. Можливі непорозуміння
вирішуються не в результаті інтриг і скандалів, а у відкритій і чесній розмові.
Виходячи з цих та багатьох інших досліджень і тверджень, можна вважати, що
впевненість в собі є властивість особистості, ядром якої виступає позитивна оцінка
індивідом власних навичок і здібностей як достатніх для досягнення, значимих для
нього цілей і задоволення його потреб. Основою для формування такого роду оцінок
служить достатній поведінковий репертуар, позитивний досвід вирішення
соціальних завдань і успішне досягнення власних цілей (задоволення потреб). Для
формування впевненості в собі важливий не стільки об'єктивний життєвий успіх,
статус, гроші і т.д., скільки суб'єктивна позитивна оцінка результатів власних дій і
оцінки, які слідують з боку важливих для індивіда людей. Позитивні оцінки
наявності, "якості" і ефективності власних навичок і здібностей визначають
соціальну сміливість в утвердженні нових цілей і визначенні завдань, а також
ініціативу, з якою людина береться за їх виконання [4].
4. Теорії лідерства
Поняття лідерства і різні його концепції виникли в західній науці спочатку з
урахуванням емпіричних досліджень малих груп. Однак і трактування явища
лідерства, і розуміння його причин і механізмів виконали значну еволюцію.
Але до сих пір ні в соціальній психології, що розглядає переважно малі групи, ні в
політичній психології, яка під лідером розуміє політичного діяча і тому аналізує
проблеми на рівні великих соціальних груп, однозначного розуміння цього
феномена немає. Кожен дослідник, даючи своє визначення, виділяє лише той чи
інший його аспект.
Найбільш поширені і загальновизнані теорії - це теорії особистісних рис, ситуативні,
ситуативно-особистісні [2].
Теорія рис (і її різновиди) виникли під впливом досліджень англійського психолога
і антрополога Ф. Гальтона, який намагався ще на зорі 20го століття пояснити
лідерство на основі спадковості. В рамках цього напрямку були зроблені
дослідження царських династій різних націй, аналіз шлюбів між правителями і т.д.
Основною ідеєю такого підходу було переконання в тому, що якщо лідер має ті
якості (що передаються у спадок), що відрізняють - його від його послідовників, то
ці якості можна виділити. Однак скласти перелік таких рис тоді не вдалося.
Тільки в 1940 році американський психолог К. Берд склав список з
79 рис, що згадуються різними дослідниками як "лідерські".Серед них були названі
ініціативність, товариськість, почуття гумору, ентузіазм, впевненість,
дружелюбність і т.д. Але жодна з них не займала міцного місця в переліках: 65%
названих рис були згадані лише один раз, 16-20 - двічі, 4-5 - тричі і лише 5% рис
були названі чотири рази.
Проаналізувавши різні підходи, Американський психолог Р. Стогдилл виявив, що в
переважній більшості випадків лідерство розглядається або як фокус групових
процесів, або як мистецтво викликати згоду, або з точки зору рольової диференціації
в позиціях влади. Такий різні думки американський психолог Ю. Дженнінгс
пояснював суб'єктивізмом цих теорій, вони, на його думку, більшою мірою
відображали риси самих дослідників, ніж риси лідера.
На зміну теорії рис прийшли ситуативні теорії лідерства, відповідно, з якими поява
лідера є результат місця, часу і обставин. Тобто в конкретних різних ситуаціях
групового життя виділяються окремі члени групи, які перевершують інших,
принаймні в одній якості, але оскільки саме ця якість і виявляється необхідною у цій
ситуації, людина, що володіє нею, стає лідером. У цьому сенсі цікаво висловлення
американського дослідника Дж. Шнейдера про те, що число військових лідерів
Англії пропорційно кількості конфліктів, в яких країна опинилася втягнута; це, на
його думку, говорить на користь впливу висування лідера ситуативних чинників,
зокрема, соціальної або політичної ситуації в країні в той чи інший період.
Ситуаційна теорія лідерства підкреслює відносність чорт, властивих лідеру, і
передбачає, що якісно різні обставини можуть бути спричинені якісно різними
лідерами.
Для того щоб зняти можливі заперечення, ніби теорія розглядає особистість лідера
як маріонетку, американський вчений Е. Хартлі запропонував модифікацію цієї
теорії. Він припустив, що, по-перше, якщо людина стає лідером в одній ситуації, не
виключено, що вона їм стане і в іншій; по-друге, в результаті стереотипного
сприйняття лідери в одній ситуації розглядаються групою як "лідери взагалі"; потретє, ставши лідером в певній ситуації, людина набуває авторитет, який сприяє її
обранню лідером і наступного разу; вКЕчетверте, лідером частіше вибирають
людину, котра має мотивацію до досягнення цієї позиції.
Однак, таке нечітке формулювання не зняло однобічності з цієї теорії, і, як часто
буває в науці, два крайні варіанти створили третій, більш-менш компромісний, а
саме особистісно-ситуативні теорії. У 1952 році Г. Герт і С. Мілз виділили чотири
фактори, які було необхідно, на їх думку, враховувати при розгляді феномена
лідерства: [3]:
а) риси і мотиви лідера як людини;
б) образи лідера і мотиви, які існують у свідомості його послідовників, які
спонукають їх слідувати за ним;
в) характеристики ролі лідера;
г) інституційний контекст, тобто ті офіційні і правові параметри, в яких працює
лідер і в які він і його послідовники залучені.
Концепція, запропонована Фредом Фідлером, була створена на основі традиційних
теорій. Вона спирається на виявлення особистістю здібностей до керівництва при
наявності обставин: групу очолює тільки людина, яка може прийняти рішення в
даний момент; керівництво соціальним об'єднанням переходить від ділового до
інформаційного, емоційного лідеру; людина, яка досягла неформального авторитету,
може займати керівні позиції. Згідно Жан Хартлі, прагнення до лідерства повинно
бути вродженим, але саме поняття про сутність лідерства - множинне.
Атрибутивні теорії розглядають лідера як свого роду маріонетку, яка одержує
прямі вказівки і владу від своїх послідовників, які приводять його в рух як лялькар
ляльку. Візьмемо приклад з політики, ні для кого не секрет, що населення тієї чи
іншої країни має певні прототипи політичного лідерства, що формуються в процесі
розвитку політичної культури суспільства. З одного боку, цей стихійний процес є
творчістю мас. З іншого - це процес цілеспрямованого впливу на масову свідомість з
боку різних політичних сил через засоби масової інформації. Визначальну роль
відіграють послідовники, тобто лідер прислухається до думки інших, і приймає
думку інших, а не своє (Брежнєв, Черенков). Така точка зору передбачає, що лідер
відображає цілі групи і діє від її імені. Тут передбачається, що для розуміння
лідерства необхідно мати уявлення про очікування і цілі послідовників.
Схожою є розроблена Р.Л.Кричевским концепція «ціннісного обміну» як механізму
висунення лідера. Сама по собі ідея ціннісного обміну у взаємодії людей і раніше
розроблялася в соціальній психології. Тут же ідея ціннісного обміну використана
при поясненні феномена лідерства: ціннісні характеристики членів групи (значимі
властивості особистості) як би обмінюються на авторитет і визнання лідера. Лідером
розглядається той, в кого в найбільш повному вигляді представлені такі якості, які
особливо значущі для групової діяльності, тобто є для групи цінностями. Таким
чином, в лідерську позицію в ході взаємодії висувається такий член групи, який як
би ідентифікується з найбільш повним набором групових цінностей. Саме тому він і
має найбільший вплив.
5. Висновок
У психології існує величезна кількість визначень і суджень, дотичних феномена
«лідерства».
Якщо взяти цей феномен як загальне поняття, то воно може пояснюється так: лідер
висувається в конкретній ситуації, приймаючи на себе певні функції. Решта членів
групи приймають лідерство, тобто будують з лідером такі відносини, які
припускають, що він буде вести, а вони будуть відомими [8].
Лідерство розглядається як групове явище: лідер немислимий поодинці, він завжди
дан як елемент групової структури, а лідерство є система відносин в цій структурі,
свого роду ієрархічна драбина, вершину якої, безумовно, займає лідер.
Якщо говорити про теорії лідерства, то, підсумовуючи все викладене, можна
зробити висновок, що всі запропоновані концептуальні підходи до проблеми
лідерства знаходяться поки на стадії зовнішнього опису цього явища і
систематизації або передбачуваних його ознак, накопичення емпіричних матеріалів
в цих межах.
Під змінними системи маються на увазі: розгляд особистості лідера, його
походження, процесу соціалізації і способу висунення; аналіз характеристик
послідовників; аналіз відносин між лідером і послідовниками.
Також дуже складно прийти до єдиної думки, яка із запропонованих теорій
найбільш точна і правильна. Адже кожен дослідник, даючи своє визначення, виділяє
лише той чи інший його аспект. Візьмемо, наприклад, найбільш поширені і
загальновизнані теорії - це теорії особистісних рис, ситуативні, ситуативноособистісні. У першій вчені стверджують, що лідерами стають люди, що володіють
певним набором рис. У ситуативної теорії поява лідера розглядається як результат
часу, місця і обставин. Так як і у першій, і у другій теорій були присутні спірні
моменти, і, як часто буває в науці, два крайні варіанти породили третій особистісно-ситуативну теорії, де лідерство являє собою відносини між людьми, а
не як характеристику окремого індивіда.
Відповідно до більшості теорій лідерства, впевнені люди займають лідируючі
позиції в соціумі. Не можна не погодитися.
Але при цьому неможливо повністю прийняти, так як існує розроблена А. Адлером
теорія особистості, згідно з якою переслідуюче все життя почуття власної
неповноцінності штовхає нас до успіху, дає імпульс до дій, робить багатьох людей
істинними лідерами.
Адже «Лідерство починається з особистих якостей лідера» згідно слів Хесселбайна
Франца.
6. Список використаної літератури
1.Прікладная психологія і психоаналіз [Електронний ресурс] //
<http://www.ppip.idnk.ru>
.Гуманістіческі - правовий портал [Електронний ресурс]
// <http://psyera.ru/2819/>
. Психологія [Електронний ресурс] // <http://mypsychologysi.ru>
. Сучасні підходи до феномену лідерства. [Електронний ресурс] //
http://www.vuzlib.org/beta3/html/1/24581/24643/
. Петровський А.В., Шпалінскій В.В. Соціальна психологія колективу. [Текст] / - М
.: Просвещение, 1978.
. Андрєєва Г.М. Соціальна психологія. [Текст] - М .: Аспект Пресс, 1998..
. Сутність і типологія соціального лідерства [Електронний ресурс] // http //
eduworld.ru
.Соціальная психологія [Електронний ресурс] // http // nv-study.intramail.ru
Скачать