Uploaded by piwipax542

Цільова та розподільча стратегія компанії BMW

advertisement
Цільова та
розподільча стратегія
компанії BMW
Цільова стратегія
Серед усіх наявних стратегій компанія BMW користуйтеся завоюванням лідерства за
показниками якості. З самого початку існування компанія BMW славилася своєю
якістю, і робила на цьому не аби який акцент. Тому не дивно що цільовою стратегією
компанії являється завоювання лідерства за показниками якості або стратегією
престижних цін. Основні критерії за якими можна застосувати цю стратегію
являються: висока якість, відома фірма, унікальні властивості товару. А тепер
детальніше про стратегію, товари продаються за високими цінами і розраховані на
сегменти ринку, що звертають особливу увагу на якість товару і товарну марку і
мають низьку еластичність попиту, а також чутливо реагують на фактор
престижності, тобто споживачі не купують товари або послуги за цінами, які
вважають занадто низькими. Стратегія престижних цін можлива в разі високої
престижності фірми і її товарів, а також мінімальної конкуренції, при постійних або
збільшуються в міру збуту відносних витратах виробництва і реалізації. Стратегія
престижних цін так само, як і стандартні ціни і неокруглені ціни відноситься до групи
цінових стратегій, заснованих на психологічному ціноутворенні.
Розподільча стратегія
Із розвитком та удосконаленням товарів, BMW почало займати лідируючі позиції. Компанія почала
контролювати широкий ринок збиту, що призвело до прийняття більш розгалуженої та ефективної
розподільчої стратегії. Такою стратегією виявилася «Виборче розподилення».
Виборче розподілення - (кілька продавців на одному ринку) передбачає використання
обмеженого числа посередників. Використовується для товарів, покупка яких вимагає
попереднього вибору. При виборі торгового посередника враховуються його обсяги продажу,
якість торговельних послуг, кваліфікація і компетентність персоналу і ін. Переваги виборчого
розподілу пов'язані з більш ефективним функціонуванням каналу розподілу, зниженням витрат. У
той же час недоліками є: неповне охоплення ринку; можливість появи конкурентів; втрата
потенційно можливих продажів і ін.
Download