Uploaded by Наташа Фамина

Судді Дніпропетровського районного суду., Макаров., docx

advertisement
Судді Дніпропетровського районного суду
Дніпропетровської області
Озерянська Ж.М.
Позивач :
Макаров Євген Юрійович,
Дніпропетровська область, Дніпропетровський район
смт. Ювілейне, вул. Совхозна, буд.8
в особі представника: Макарова Ольга Василівна,
яка діє на підставі довіреності від 30.11.2018 р.,
за № 34АА2567622
цивільна справа № 175/4781/17-ц
провадження № 2/175/1807/17
Клопотання
про відкладення розгляду справи
/в порядку ст.ст.42, 43, 53, 223 ЦПК України/
В провадженні Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області знаходиться цивільна
справа № 175/4781/17-ц провадження № 2/175/180/17 за позовом Макарова Євгена Юрійовича до Зайцевої
Лариси Олександрівни, Третя особа : Калініченко Віталій Ігорович, Третя особа : ПАТ «УкрСиббанк» про
витребування майна з чужого незаконного володіння.
Розгляд вищезазначеної цивільної справи призначено на 27.05.2020 р. о 14 год. 00 хв. .
З 12 березня до 22 червня 2020 р. на усій території України установлено карантин (постанова Кабінету
Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» від
11.03.2020 р. № 211).
Також, з 18.03.2020 р., в рамках карантинних заходів, було припинено між міське пасажирське
сполучення.
В зв’язку з вищезазначеними обставинами, та враховуючи те, що, я, Макарова Ольга Василівна, за
сімейними обставинами 10.03.2020 р. виїхала до іншої держави, та не змогла повернутись в Україну до
01.06.2020 р., я, Макарова Ольга Василівна, як представник Позивача, Макарова Євгена Юрійовича,
позбавлена можливості, прийняти участь в судовому засіданні по цивільній справі № 175/4781/17-ц
провадження № 2/175/180/17 об 14 год.00хв., 27.05.2020 р. .
Беручи до уваги, все вищезазначене, вважаю за необхідне, відкласти розгляд цивільної справи №
175/4781/17-ц провадження № 2/175/180/17 на інший день.
Тому, враховуючи все вищевикладене, та з огляду на вимоги положень ст. ст. 42,43,53,223 ЦПК
України;
ПРОШУ:
1.Перенести розгляд цивільної справи № 175/4781/17-ц провадження № 2/175/180/17розгляд якої
призначено на 27.05.2020 р. о 14 год.00 хв., на інший день.
2.Належним чином, повідомити мене, Макарову Ольгу Василівну, як представника Позивача,
Макарова Євгена Юрійовича, про наступний день та час судового засідання з розгляду цивільної справи за
№ 175/4781/17-ц провадження № 2/175/180/17 .
Додатки:
1.Копія паспорту з відмітками про перетин кордону.
Представник Позивача
Макарова Є.В.
25.05.2020 р.
______________
О.В. Макарова
Download