Uploaded by Віта Швець

ПЛАСТИРЬ-РОЗУМНИК

advertisement
ХХV Всеукраїнський Турнір Юних Хіміків
ПЛАСТИР-РОЗУМНИК
Доповідач:
Замлілий Віталій,
збірна
Московського
району
«Адамант»
Задачі і питання
1. Запропонувати склад і
принцип дії «розумного
пластиру», що за рахунок
хімічних реакцій міг би
виявити речовини-маркери
певних захворювань у поті.
2. З’ясувати у діагностиці яких
захворювань допоможе такий
засіб.
.
1. Який хімічний склад поту?
2. Чи дійсно при певних
захворюваннях
у
поті
з’являються
нові,
не
властиві йому речовини?
3. За
допомогою
якого
приладу
можна
ідентифікувати ці речовини
у поті, та які хімічні реакції
лежать
в
основі
ідентифікації?
4. Маркерами
яких
захворювань можуть бути
ці речовини?
Хімічний склад поту
Речовина
Вода
Натрій хлорид
Сечовина
Амоніак
Креатинін
серин і гістидин,
летючі жирні кислоти та їхні
сполуки,
холестерин,
Катіони:
+
2+,
К , Са Мg2+,Сu2+ , Mn2+ , Fe2+
Аніони:
CL-, Іуроканінова кислота,
глюкоза,
вітаміни,
стероїдні гормони,
гістамін
Формула
Н2О
NaCL
CO(NH₂)₂,
NH3
C4H7N3O
Вміст%
99
0,66-0,78
0,051
0,011 - 0,012
5-22ммоль/л
слідові кількості
СХЕМА РОБОТИ ХЕМОСЕНСОРА ТА БІОСЕНСОРА
Створення матеріалів для біосенсорів
Сенсор Де Хьон Кіма
Біосенсор Роджерса
+
CL-, Na
Hg2 + + Fe2 + + СL- +
2,4,6-трис (2-піридил) s-триазину (TPTZ) →
забарвлений комплекс
Безбарвний →синій
Колориметричне визначення речовин у поті
Речовина,
параметри
Дегідратація,
об'єм та
швидкість поту
Хімічна реакція, хромогени
CoCl2 + 6H2O→CoCl2∙6H2O
Лактат
+ формазановий барвник
Колориметричний
ефект
Глюкоза
С6Н12О6
Н2О2 + 2КІ → 2КОН + І2↓
Креатинін
рН
Універсальний індикатор
бром-тимоловий синій,
метил-червоний
фенолфталеїн
Захворювання
Біомаркер
Гіпер
Гіпо
Глюкоза
Цукровий діабет
Гіпоглікемічний стан
Порушення водного балансу
Хлориди
Отруєння,
Хвороба нирок і сечовидільної системи,
Зневоднення організму,
Муковісцидоз
Лактат
Стан гіпоксії тканин
Зневоднення
-
Креатинін
Руйнуванні м'язової тканини;
Порушення водного балансу в організмі;
Порушення функції нирок по знешкодженню і виведенню
креатиніну;
Токсичних впливах на організм;
Ендокринних порушеннях, що регулюють обмінні процеси в
організмі.
Порушення водного балансу, рак верхівки легень
Зневоднення
Середовище лужне за рахунок амоніаку, хвороби
нирок
Ацидоз, діабет, авітаміноз В і Д
Рівень
гідратації
рН
Висновки
наша команда
1. Запропонувала склад і принцип
дії «розумного пластиру», що за
рахунок хімічних реакцій міг би
виявити
речовини-маркери
певних захворювань у поті.
2. З’ясувала у діагностиці яких
захворювань допоможе такий
засіб.
Джерела:
✘Наукова стаття «A soft, wearable microfluidic
device for the capture, storage, and colorimetric
sensing of sweat»
✘О.М. Петрухін, О.О. Максименко «Сенсоры в
аналитической химии»
✘О.М. Критинська «Биосенсорные системы»
✘Г.К. Будніков «Биосенсоры как новый тип
аналитических устройств»
✘М.М. Прібіль дисертація «Высокоэффективны е
лактатны е биосенсоры на
основе инженерии иммобилизованной
лактатоксидазы»
Download