Загрузил Віталій Музика

Наливні товари

Реклама
Наливні Товари
Виконав:
Види наливних товарів
Виходячи зі специфіки перевезення, можна виділити 4 види
наливних вантажів
1.
2.
3.
4.
нафта і нафтопродукти;
харчові товари;
зріджені гази;
хімічні товари.
Нафта і нафтопродукти
Світлі нафтопродукти
• Темні нафтопродукти
• Бітуми
Харчові товари
Хімічні товари
До основних властивостей, що визначає умови
перевезень наливних вантажів відносяться:
1. Швидка займистість.
2. Різний рівень щільності.
3. Різна ступінь в'язкості.
4. Можливість застигання при позитивних температурах.
5. Випаровуваність.
6. Вибухонебезпечність.
7. Корозія металу (окислюваність).
8. Шкідливий вплив на організм людини(токсичність).
9. Електризація.
10. Екологічна безпека.
Цистерни
Перевезення бітумів
Скачать