Загрузил pugachov7753191

РГР Пугачова Павла Тя-11Мн

Реклама
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “КИЇВСЬКИЙ
ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО“
КАФЕДРА АТОМНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ І ІНЖЕНЕРНОЇ
ТЕПЛОФІЗИКИ
Розрахунково графічна робота
Виконав студент 5 курсу
групи ТЯ-11мн
Пугачов П.
Прийняв
Філатов В.І
Київ 2022
Варіант 8
Машинний час циклу (час роботи крана на перенесення однієї одиниці
вантажу)
Тмаш = 2(hкр/ vкр + lтел / vтел + lмос / vмос)
Тмаш-30 = 5,321428571;
Тмаш-50 = 5,618530021;
Сумарний час циклу крана
Тцикл = Тпошук + Труч + Тмаш
Тцикл визначають для всіх груп вантажів (0-10; 11-20; 21-30 і 31-50т.) Для
кранів Q = 30 і Q = 50т.
1--10
11--20
21--30
31--50
∑
55,32
45,32
100,32
125,64
326,6
55,62
45,62
100,62
120,62
322,47
При цьому групу вантажу 31-50т переміщують двома кранами по Q =
30т за допомогою траверси або одним краном Q = 50т. Потім для кожної
групи вантажу визначають для кожного крана необхідну кількість змін за
формулою:
Nзмінкрана = (SQ/ QJ* Тцикл) / 480 ,
де
SQ – загальна маса вантажів, QJ – середня маса одного вантажу
Сумарне число змін кожного крана знаходять, підсумовуючи число змін
кожної групи вантажу
∑Nзмінкрана=(Nзмін)0-10+(Nзмін)11-20+(Nзмін)21-30+(Nзмін)31-50
1--10
11--20
21--30
31--50
Nсум
307,3413
337,213
125,4018
116,3359
886,2920446
Число місяців роботи крана
Nміскрана = ∑Nзмінкрана /nзмінміс,
де nзмінміс – кількість змін у місяці.
308,9918
339,4236
125,7732
111,6838
885,8724
Nміскрана-30 = 44,31460223;
Nміскрана-50 = 44,29362033;
Число необхідних для виконання завдання кранів визначають:
Nкранів = Nміскрана / Nміс план ,
де Nміс план - запланована кількість місяців (тривалість монтажу).
Nкранів-30 = 1,833333333, Приймаємо 2;
Nкранів-50 = 1,833333333, Приймаємо 2;
При визначенні числа змін для крану вантажопідйомністю 30 т
машинний час для вантажів в діапазоні 31-50 т необхідно помножити на 2,
тому що ці вантажі обробляються двома кранами одночасно. Питомі вартість
роботи кожного типу крана вподовж одного місяця
визначається по
формулі:
Сработкрана = Nкранов30 (50)Т*.Z крана/ Nмесяц план + n*Zзарплата +
∑ Тмаш/Тцикл * nзмінміс *8*Потужність * Eелектр ,
де Z крана – вартість крана, n - кількість .
персоналу і Zзарплата –
його заробітна плата, Eелектр - тариф на електричну енергію.
ΣTМАШ/TЦИКЛ
є коефіцієнтом, що показує скільки часу
кран
споживатиме електроенергію при перенесенні вантажу до сумарного часу
циклу крана. Так як кран може почергово переносити різні вантажі, тому
потрібно знайти середнє значення цього коефіцієнту для різних діапазонів
вантажів
∑Тмаш(30)/Тцикл = 0,309003776;
∑Тмаш(50)/Тцик = 0,326603259;
Сработ-30Т = 143483,6129 грн/місяць;
Сработ-50Т = 195696,5936 грн/місяць;
Сработ-30Т<Сработ-50Т
Висновок - треба обрати кран 30 тон.
Скачать