Загрузил Оксана Стахова

Вашуленко І семестр мова 4 год

Реклама
Іванівська загальноосвітня школа І-ІІ ступеня
ПОГОДЖЕНО
Заступник директора школи з НВР
____________ Іванова І. В.
«______» _______________ 2020 р.
____________ Іванова І. В.
«______» _______________ 2021 р.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор школи
_________________ Косенко І. М.
«______» _______________ 2020 р.
_________________ Косенко І. М.
«______» _______________ 2021 р.
Календарно-тематичний план
з української мови на 2020 – 2021
навчальний рік для 2 класу
Розглянуто на засіданні методичного об’єднання вчителів початкових
класів. Протокол №__ від «_____» _____________ 2020 р.
Учитель:
Іванова
Іванна
Батьківна
Підручник: «Українська мова ти читання. Автори: М. С. Вашуленко, О. В.
Вашуленко (2019)» для 2 класу за програмою НУШ (2019-2020 н.р.)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Тема уроку
Звуки і букви
Вступ до теми. Звуко-буквений склад слова. Аналізую
звуковий склад слова.
Поняття про звук як елемент людської мови. Складання
речень (с. 4-5, впр. 1-4).
Аналізую звуко-буквений склад слова. Поняття про букву
як писемний знак, що позначає звук. Навчальний діалог
(с. 6-7, впр. 5-6).
Експериментую
зі
словами.
Спостереження
за
смислорозрізнювальною роллю звуків у словах (с. 8-9,
впр. 7-11).
Розвиток зв’язного мовлення. Ввічливі слова.
Складання діалогу.
Дзвінкі приголосні звуки в кінці слова і складу.
Правильно вимовляю і пишу слова із дзвінкими
приголосними звуками в кінці слова і складу (с. 10-11,
впр. 1-4).
Апостроф. Навчаюся вимовляти і писати слова з
апострофом (с. 12-13, впр. 1-5).
Наголос. Навчаюся правильно наголошувати слова (с. 1415, впр. 1-5).
Експериментую з наголосом. Визначення наголосу в
словах. Складання речень (с. 16-17, впр. 6-11).
Поділ слів на склади. Навчаюся ділити слова на склади (с.
18-19, впр. 1-6).
Перенос слів із рядка в рядок. Навчаюся правильно
переносити слова (с. 20-21, впр. 1-3).
Розвиток зв’язного мовлення. Речення. Складання
речень за запитаннями. Безпека на дорозі.
Навчаюся правильно переносити слова. Перенос слів із
буквами й, ь та буквосполученнями «йо», «ьо» в середині
(с. 22-23, впр. 4-6).
Навчаюся правильно переносити слова. Перенос слів із
буквосполученнями «дж», «дз» (с. 24-25, впр. 4-6).
Навчаюся правильно переносити слова. Перенос слів із
апострофом (с. 24-25, впр. 4-6).
Алфавіт. Навчаюся розташовувати слова за алфавітом (с.
26-27, впр. 1-5).
Навчаюся
користуватися
алфавітом.
Робота
зі
словниками. Навчальний діалог (с. 28-29, впр. 6-11).
Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом
Дата
Примітка
«Звуки і букви».
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Слово. Значення слова
Вступ до теми. Близькі за значенням слова. Розпізнаю
близькі за значенням слова. Складання речень (с. 30-33,
впр. 1-5).
Розвиток зв’язного мовлення. Деформовані речення.
Пори року.
Протилежні за значенням слова. Розпізнаю протилежні за
значенням слова. Складання речень (с. 34-35, впр. 1-5).
Розподіляю слова на групи. Робота з тлумачним
словником. Навчальний діалог (с. 36-37, впр. 6-8).
Слова із прямим і переносним значенням. (с. 38-39, впр.
1-3).
Розрізняю пряме і переносне значення слова. Складання
речень (с. 38-39, впр. 1-3).
Багатозначні слова. Пояснюю значення багатозначних
слів. Складання речень (с. 40-41, впр. 1-3).
Мої навчальні досягнення. Діагностична робота.
Диктант.
Навчаюся доречно вживати слова в мовленні. Навчальний
діалог. Складання речень (с. 42-43, впр. 4-6).
Навчаюся доречно вживати слова в мовленні. Навчальний
діалог (с. 44, впр. 7-8).
Розвиток зв’язного мовлення.Складання загадок.
Загадки про тварин.
Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом
«Слово. Значення слова».
Вступ до теми. Слова — назви предметів (іменники). (с.
45-47, впр. 1-3).
Навчаюся визначати слова — назви предметів (с. 45-47,
впр. 1-3).
Навчаюся добирати іменники. Доповнення вірша (с. 4849, впр. 4-7).
Розрізняю слова, які відповідають на питання хто? що? (с.
50-51, впр. 8-11).
Розрізняю слова, які є загальними і власними назвами.
Складання речень (с. 52-53, впр. 12-14).
Розрізняю слова, які є загальними і власними назвами.
Написання власних назв із великої букви (с. 54-55, впр.
15-19).
Розвиток зв’язного мовлення. Речення і текст.
Складання тексту із деформованих речень.
Навчаюся писати імена, по батькові, прізвища.
Доповнення речень (с. 56-57, впр. 20-22).
Навчаюся писати клички тварин. Доповнення речень
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
(с. 58-59, впр. 23-27).
Навчаюся писати назви країн, міст, сіл, вулиць, річок, гір.
Написання адреси. Складання усної розповіді (с. 60-61,
впр. 28-31).
Навчаюся змінювати слова — назви предметів.
Змінювання іменників за зразком «один — багато» (с. 6263, впр. 32-35).
Навчаюся змінювати слова — назви предметів.
Змінювання іменників за зразком «один — багато» (с. 6465, впр. 36-39).
Мої навчальні досягнення. Діагностична робота.
Списування.
Навчаюся вживати іменники в мовленні. Складання
речень. Навчальний діалог (с. 66-67, впр. 40-43).
Розвиток зв’язного мовлення. Засоби зв’язку речень у
тексті. У світі тварин.
Навчаюся вживати іменники в мовленні. Складання
речень. Відгадування загадок (с. 68, впр. 44-46).
Навчаюся вживати іменники в мовленні. Доповнення
вірша. Навчальний діалог (с. 69, впр. 47-48).
Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом
«Слова – назви предметів».
Слова — назви ознак предметів (прикметники). Навчаюся
визначати слова— назви ознак предметів (с. 70-71, впр. 13).
Навчаюся добирати прикметники. Складання речень.
Навчальний діалог (с. 72-73, впр. 4-7).
Навчаюся утворювати сполучення слів із прикметниками.
Доповнення вірша (с. 74-75, впр. 8-12).
Навчаюся вживати прикметники в мовленні. Складання
речень за запитаннями (с. 76, впр. 13-14).
Розвиток зв’язного мовлення.Типи текстів. Визначення
типу текстів. Цікаве про тварин.
Навчаюся вживати прикметники в мовленні. Складання
словесного портрету (с. 77, впр. 15-16).
Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом
«Слово – назви ознак предмета».
Слова — назви дій предметів (дієслова). (с. 78-79, впр. 14).
Навчаюся визначати слова — назви дій предметів (с. 7879, впр. 1-4).
Навчаюся складати речення з дієсловами. Навчальний
діалог (с. 80-81, впр. 5-8).
Навчаюся вживати дієслова в мовленні. Доповнення
речень. Навчальний діалог (с. 82-83, впр. 9-12).
60.
61.
62.
63.
64.
Мої навчальні досягнення. Діагностична робота.
Диктант.
Навчаюся вживати дієслова в мовленні. Робота з
деформованим текстом. Інсценізація діалогу (с. 84- 85,
впр. 13-15).
Навчаюся вживати дієслова в мовленні. Листівка.
Складання вітання до Нового року. Навчальний діалог (с.
85, впр. 16).
Розвиток зв’язного мовлення. Розповідь на тему
«Вітаміни взимку». Їжа корисна для здоров’я.
Мої навчальні досягнення.
Діагностична робота
Перевірка мовних знань і вмінь
Скачать