Загрузил Сергій Сацик

3 клас Морзе календарне 2020

Реклама
Календарно-тематичне планування
Інформатика (у курсі “Я досліджую світ”)
для 3 класу
До підручника «Я досліджую світ»: Підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х
частинах) : Частина 2 // Н. В. Морзе, О. В. Барна. — К. : УОВЦ «Оріон», 2020. — 160 с. : іл.
За програмою НУШ (починаючи з 2020-2021 н.р.)
Відповідно до типової освітньої програми колективу авторів під керівництвом О. Я. Савченко
інформатична освітня галузь, інформатика — 35 годин на рік, 1 година на тиждень
№
Дата
уроуроку
ку
Тема уроку
Примітки
2.
Тема 1. Інформація. Дії з інформацією.
Комп’ютерні пристрої для здійснення дій із інформацією
Правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики.
Роль інформації в житті людини.
Способи подання повідомлень. Джерело інформації
3.
Носії інформації, символи, кодування і декодування
4.
Історія виникнення пристроїв для роботи з
інформацією.
Пристрої введення та виведення, передавання та
зберігання інформації.
Структурування інформації
1.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Поняття про мережу Інтернет, веб-сторінку, веб-сайт,
гіперпосилання.
Програма-браузер. Закладки у браузері
Пошук інформації в Інтернеті. Достовірна
інформація. Авторське право. Безпечна робота в
Інтернеті
Тема 2. Комп’ютерні програми. Меню та інструменти.
Об’єкт. Властивості об’єкта
Види об'єктів: текстові, графічні. Середовища для
читання текстів. Закладки в тексті, цитати тощо.
Віртуальні бібліотеки, довідники, енциклопедії,
словники.
Текстові редактори.
Уведення символів за допомогою клавіатури.
Введення тексту. Правила введення та редагування
тексту
Основні команди редагування: вирізати, копіювати,
вставити, видалити.
1
16.
Інформаційний об’єкт. Властивості об'єкта.
Створення моделі об’єкта за заданими
властивостями. Зміна значень властивостей об’єкта
(колір тексту, шрифт, накреслення)
Доповнення текстів зображеннями
17.
ІІ семестр
Тема 3. Лінійні алгоритми
План, інструкція, команди.
18.
Алгоритми, способи подання алгоритму.
19.
Знаходження та виправлення помилок у алгоритмах
20.
Створення лінійних алгоритмів.
21.
22.
Створення зображень за власними алгоритмами в
середовищі Скретч.
Створення лінійних алгоритмів (рух об’єктів).
23.
Впорядкування об’єктів
24.
Створення лінійних алгоритмів (робота зі звуком)
25.
Логічні висловлювання
15.
26.
Тема 4. Створення інформаційних моделей. Змінення готових.
Використання
Комп’ютерні презентації. Режим показу презентації
27.
Редагування презентації.
28.
Утворення нового слайду, текстового вікна/поля.
Доповнення презентації текстом, зображенням.
Форматування презентації. Доповнення презентації
текстом, зображенням, схемою.
Інформаційна модель. Створення текстових
інформаційних моделей, зокрема у табличні формі.
Інформаційна модель. Створення текстових
інформаційних моделей, зокрема у табличні формі.
Етапи створення інформаційної моделі в різних
програмних середовищах.
Виконання навчальних проєктів
Презентація навчальних проєктів
Повторення і систематизація навчального
матеріалу за рік
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
2
3
Скачать