Uploaded by yeuhen1998

Пащенко Є. П. Лабортарона робота

advertisement
Міністерство освіти і науки України
Національний Університет «Одеська морська академія»
Кафедра технічної експлуатації флоту
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ
З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ
СУДНОВИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ»
«Перевірка і регулювання механізму газорозподілу
чотиритактного дизеля»
Виконавець:
Курсант Пащенко Є. П.
група № 2404
Перевірив: Доцент кафедри
Калугін В.М.
«__»_________2020р.
Звіт зараховано
з оцінкою: «__» «__________»
Калугін В.М., «__»_________2020р.
Одеса – 2020
20 (4). Чому в середньооборотних і високооборотних дизелях кут
опередження подачі палива більше ніж в малооборотних?
У суднових двигунах внутрішнього згоряння на процес подачі палива в
циліндр сумішоутворення і згоряння палива відводиться дуже короткий
проміжок часу від 0,005 до 0,05 секунд в залежності від швидкохідності
двигунів.
З цієї причини палива в циліндрі двигуна подають до приходу поршня у
верхню мертву точку (ВМТ) за певний градус за кутом повороту колінчатого
валу. Цей кут називають кутом випередження початку подачі палива в циліндр.
Зі збільшенням кута опередження паливо в циліндр впорскується раніше,
що призводить до його більш раннього займання. В результаті більшу кількість
теплоти виділяється ще до приходу поршня в ВМТ, що призводить до більш
різкого зростання тиску і зростання його максимального значення. Робочий
процес стає більш динамічним і більш жорстким, що є харкерной рисою для
високообортних (ВОД) і средньобортних двигунів (СОД). З подальшим
збільшенням кута випередження така тенденція буде слабшати, так як паливо
буде впорскуватися в середу з більш низькою температурою і тиском, а це
призведе до збільшення періоду затримки самозаймання. В наслідок цього, у
ВОД та СОД кут опередження більше ніж у малооборних двигунів (МОД),
оскільки в МОД немає необхідності в високій динамиіці та жосткості.
22 (6). Вкажіть типову процедуру вимірювання кута випередження початку
подачі палива і його регулювання.
Порядок вимірювання кута випередження початку подачі палива і його
регулювання
Робота виконується тільки під керівництвом викладача (лаборанта).
Вимірювання початку подачі (кута випередження) за допомогою моментоскопа
проводять за таким порядком:
1. Паливну рукоятку пункта управління встановити на номінальну подачу - в
положення роботи.
2. Потім від перевіряється ТНВД від'єднати трубку високого тиску (зазвичай це
насос циліндра № 1).
3. Провернути колінвал двигуна, щоб штовхач виявився на циліндричній частині
кулачка паливного вала насоса. Колінвал необхідно провертати тільки на передній
хід, щоб "вибрати зазор" в шестернях приводу.
4. Прокачати насос вручну до повного видалення з нього повітря.
5. Моментоскопа (ріс.22.1) встановити на штуцер 2 нагнітального клапана насоса.
6. У скляній трубі 1 моментоскопа встановити рівень палива (шляхом
прокачування плунжера) приблизно на її середині і зафіксувати цей рівень.
7. Потім необхідно провертати дизель на передній хід до моменту початку
підйому рівня (меніска) палива в скляній трубці 1, який і визначає момент початку
подачі палива в циліндр. Кут початку подачі палива (кут випередження подачі),
відповідний моменту початку руху меніска, визначити по мітках на маховику дизеля.
8.
Випередження кута початку подачі палива необхідно провести не менше
3-х разів, щоб результати перевірки не відрізнялися більш ніж на 0,5 °.
9.
Щоб збільшити геометричний кут початку подачі палива, вал паливного
насоса провертають в сторону обертання його на передній хід, а щоб зменшити цей
кут, роблять навпаки. Вал паливного насоса зміщують при нерухомому колінчастому
валі, попередньо віддавши болти кріплення вала до фланця приводу.
Малюнок 22.1 - моментоскопа: 1 скляна трубка; 2 - штуцер нагнітального
клапана ТНВД; 3 -Гумові трубка; 4 - гайка (накидна) моментоскопа; 5 - трубка
моментоскопа.
Download