Uploaded by Ірина Кравченко

Дисграфія

advertisement
исграфія
а способи
її
одолання
Підготувала
вчитель-дефектолог: Карман-Кравченко Ірина Юріївна
Дисграфія (від грец. dis — префікс, що означає розлад, γραφειν —
пишу) – це частковий розлад процесу письма, пов'язаний з недостатньою
сформованістю психічних функцій, що беруть участь у реалізації та контролі
письмової мови. Дисграфія проявляється у вигляді стійких, типових і
повторюваних помилок у письмі, які не зникають самостійно, без
цілеспрямованого навчання.
При дисграфії також страждають читання й ефективність сприйняття.
Діти з такою проблемою відчувають труднощі при засвоєнні матеріалу.
Проте вони не відчувають інших проблем академічного характеру - їх
інтелектуальні здібності повністю зберігаються.
ПРИЧИНИ ДИСГРАФІЇ
Розлад виникає тоді, коли існує недостатня координація між
повідомленнями, надісланими руховими нервами головного мозку.Ділянка
мозку, яка обробляє інформацію й переводить думки в слова, функціонує
неправильно.
Величезне значення для оволодіння процесами письма і читання має ступінь сформованості
всіх сторін мовлення. Тому порушення або затримка в розвитку фонематичних процесів,
лексико-граматичних сторін, звуковимови на різних етапах розвитку є однією з основних причин
дисграфії.
Причиною виниклення дисграфії можуть бути патологічні фактори, які діють на дитину як в
утробі матері, так і після народження (внутрішньоутробне інфікування, важкі пологи при
народженні такої дитини або перенесені хвороби, які вплинули на розвиток головного мозку).
Можлива генетична обумовленість.
Крім того, в основі дисграфії можуть виявитися тривалі соматичні захворювання і травми
голови. Важливу роль відіграє також дефіцит мовного спілкування дитини, недостатня кількість
уваги і т.п. Цікаво, що в двомовних сім'ях також зафіксовано багато випадків дисграфії у дітей.
Іноді причиною дисграфії є порушення у здатності до обробки зорової інформації - дітям
важко запам'ятати, а потім відтворити у зошиті побачене. У ситуації, коли вони не розрізняють на
слух деякі звуки, також виникає плутанина при їх написанні.
На початку засвоєння навички письма діти не завжди швидко запам’ятовують написання деяких літер. Але
це ще не свідчить про наявність дисграфії у школяра. Таке явище може бути при уповільненому засвоєнні
навички з різних причин: особливостей особистості дитини, її повільність, недостатність рухових навичок,
неуважність, швидка виснажливість, відсутність інтересу до навчання взагалі, непосидючість тощо.
Однак, якщо наприкінці 1 класу дитина не може засвоїти навичку письма, плутає окремі літери, потрібно
обов’язково порадитися з фахівцем.
ОСНОВНІ ОЗНАКИ ДИСГРАФІЇ
 Дитина починає писати де хоче: з середини чи з кінця рядка, не
орієнтується у просторі. Літери у слові різних форми і розміру – гострі й
круглі, маленькі й великі.
 Дитина пише дзеркальне відображення певних літер. До шести років це
трапляється майже з усіма. Але в 7-9 років це вказує на порушення.
 Дитина робить нетипові помилки у словах: переставляє місцями склади
(хоче написати “жаба”, а пише “бажа” чи замість “домашня робота” –
“шадомня робота”).
 Розділових знаків немає або вони не там, де потрібні. Тобто дитина
може ставити коми після кожного слова.
 Відсутність пробілів між словами.
 Ціле речення може бути написане одним словом.
 Багато виправлень у зошиті.
Дитина пише так, як вимовляє. Не правильно вимовляє звуки і пише букви.
рак-лак, березабелеза
Артикуляторноакустична
стіл-штіл,каскакашка
жук-зук, ніж-ніз
Акустична

Замінює літери фонетично схожими звуками, але правильно вимовляє.

Змішує дзвінкі і глухі (Б – П, Д – Т).

Плутає свистячі і шиплячі (С – Ш, З – Ж).

Помилково позначає м’якість приголосних.
Бодарувати, вавлі, діди, снішок
Жук-зук
«писмо», «лублу», «голосньі»,
«лубіт», «больіт» і т.д.

Пропускає букви і склади. Міняє місцями букви і (або) склади.

Не пише закінчення.
Розлад мовного 
аналізу і синтезу 
Аграматична
Пише зайві літери в слові. Повторює букви і (або) склади.
«настолі», «при їхав»,
Змішує склади з різних слів.
«погриби», «з найшла» і т.д.

Злите написання прийменників .

Роздільне написання префіксів.

Розлад граматичної будови мови

Не може схиляти слова. Помиляється в закінченнях слів.

Не погоджує слова між собою.
«гарний сумка», «чорний рукавичка»,
«сонячна день» і т.д.
Оптична

Розлад зорового і просторового гнозиса.

Літери пишуться за допомогою «рисок» і «кружечків».

Додає зайві елементи в літери.

Не з’єднує дві букви.

Плутає друковані та письмові букви.

Дзеркальне відображення букв.

Не дописує елементи букв, наприклад може
не дописати паличку в літері "ш" або хвостик в "ц".
Як подолати дисграфію
Для подолання дисграфії під час корекційної роботи доцільно систематично
виконувати спеціальні вправи на подолання відповідного типу розладу
письмового мовлення.
А також розвивати:
- просторове сприйняття;
- пам’ять;
- уважність;
- -дрібну моторику;
- зорову диференціацію;
- розумові процеси.
допомога
логопеда,
дефектолога
виконання
вправ з
усунення
дисграфії (у
т.ч. виявлення
помилок)
спільна
робота
батьків
та
вчителів
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
Добірка ігор та вправ, які
допоможуть усунути дисграфію
чи запобігти її виникненню
Виконання вправ з усунення дисграфії - це важливий етап в процесі
позбавлення від порушеннь в письмовій мови. Рекомендовано
опрацьовувати їх з дитиною щодня.
Для кращого запам'ятовування літер можна разом з дітьми ліпити їх з
пластиліну, писати в повітрі, обводити по готовому контуру, намагатися
знайти відмінності в оптично схожих буквах, знаходити певну букву при
накладенні декількох зображень один на одного і т.п.
Вправа «Пропущені літери»
Ця вправа розвиває уважність і навички письма у дитини. Для її виконання необхідно
на основі готового фрагменту скласти новий текст, де пропущені букви. Завдання
школяра – заповнити пропуски відповідними літерами.
Приклад тексту:
Яка красива наша місцевість. Біля школи росте великий парк. Тут багато дубів,
кленів , тополь. Є також веселі берізки, зелені туї і ялинки. Щороку восени і
навесні діти нашої школи прибирають парк. Біля пам'ятника « Невідомому
солдату» великий квітник. Влітку там ростуть троянди, айстри, тюльпани,
півонії. Швидко перелітають з квітки на квітку бджоли. Вони п'ють солодкий сік.
Приклад завдання:
Яка крас_ва наша міс_евість. Біля шк_ли росте велики_ парк. Тут ба_ато дубів,
кле_ів , т_поль. Є також ве_елі берізки, зел_ні туї і ялинки. Щороку восени і
нав_сні діти нашої школи прибирають парк. Біля пам'ят_ика « Невід_мому
солдату» ве_икий квітник. Влітку т_м ростуть троянди, а_стри, тю_ьпани,
пів_нії. Швидко пе_елітають з квітки на квітку б_жоли. Вони п'ють соло_кий сік.
Вправа «Лабіринт»
Проходження лабіринтів відмінно розвиває велику моторику та увагу у дітей. До того
ж такі завдання учні молодшого та середнього шкільного віку виконують із
задоволенням!
Головна умова – лінія, що з'єднує початок та кінець лабіринту, має бути невідривна,
причому в процесі виконання дитина має змінювати положення руки, а не аркуша.
Вправа «Коректурна правка»
Це дуже просте та наочне завдання. Його сенс полягає в наступному: учень щодня по 5-6 хвилин працює над
задачею – викреслює у запропонованому фрагменті тексту певні букви. Доцільно, щоб шрифт був великим,
причому спочатку варто обирати по 1 букві, а потім поступово ускладнюючи, обирати по 2 та більше букв.
Для ефективності вправи перехід на наступний рівень складності має відбуватися не раніше, як за 5-6 днів.
Вправа «Пишемо вголос»
Сенс завдання полягає в тому, що учень все, що пише, промовляє вголос. При цьому читати вголос треба так,
щоб кожна буква була промовлена виразно і голосно. Для дисграфіків досить складне завдання дописати слово
до кінця, тому обов'язково потрібно промовляти слова максимально чітко.
Вправа «Опиши картинку»
Запропонуйте учню описати зображення кількома фразами. Причому головна умова – кожне наступне речення
має збільшуватись на 1 слово у порівнянні з попереднім, повторюючи попередній фрагмент.
Приклад завдання: Діти грають
____ ____ на ________ (діти грають на вулиці)
____ _____ на____ з____ (діти грають на вулиці з м'ячем)
_____ _____ на ___ з ____у ____ (діти грають на вулиці з м'ячем у футбол)
Закресли
неправильні
букви
З яких букв
взято
елементи?
Чим схожі
букви?
Закресли
неправильні
букви
Чим різняться
букви?
Ігри для попередження дисграфії
Причиною виникнення дисграфії можуть стати соціально-психологічні фактори, один з яких – брак
спілкування. Тому, залучаючи відповідні ігрові форми, можна ефективно та невимушено розвивати
мовлення та усунути психологічні причини дисграфії.
•
Гра «Допитливий»
Мета: розвиток фонематичних здібностей, навичок структурування речення та уяви.
Хід гри: пояснення принципу гри, показ зразка та озвучення букви, з якої будуть починатися слова у реченні.
Після цього ведучий задає питання та кидає м'яча дитині. Вона має спіймати м'яча та відповісти так, щоб всі відповіді
починалися з узгодженої літери.
Приклад:
•
•
Гра «Будь уважним»
Мета: навчитись визначати кількість звуків у слові.
Хід гри: дорослий, кидаючи м'яча, вимовляє слово. Дитина, коли впіймала м'яча, визначає кількість звуків у слові.
На початковому етапі доцільно називати слова, які складаються не більше як з 4 звуків, поступово ускладнюючи завдання.
Такий формат навчання дозволяє у захопливій формі напрацювати навичку зіставлення букв і звуків.
Ігри для попередження дисграфії
•
Гра «Я знаю п'ять слів»
Мета: розвивати координацію рухів, напрацьовувати навичку підбору слів, що починаються на певну літеру.
Хід гри: дитина називає по черзі п'ять слів на певну букву (чи з чергуванням) та одночасно з промовлянням слова, підбиваючи
м'яч руками в установленій дорослим послідовності.
Приклад:
• Гра «Знайти слово»
Мета: напрацювання навички пошуку та синтезу інформації у текстовому форматі.
Хід гри: роздайте попередньо підготовані роздруківки,
в яких із запропонованих складів дитина має зібрати «приховані» слова.
Гру доцільно проводити на швидкість, поступово ускладнюючи завдання.
Приклад роздруківки для гри «Знайти слово»
(ключ: дзвоник, маля, наплічник, олівець, пташка)
Гра «Лабіринт з літер або чисел»
Лабіринт утворений певними буквами чи цифрами, з
яких необхідно утворити суцільний ланцюжок.Ця
вправа надзвичайно корисна при оптичній дисграфії.
Виконання завдань такого формату буде сприяти
кращому запам'ятовуванню та розпізнаванню букв та
цифр за відповідними параметрами.
«Де сховалася буква»
Вставити букви „а – я”:
Св…то, шп…к, од…г, с…д, с…дь, ш…рф, н…сінн….
Записати слова, вставивши букви з або с.
…ад, …лово, …уб, …уп, …има, …олити, …амети, …ин, …ім.
Записати слова, вставивши пропущені букви с або ш.
…і…ть, …о…е, …уба, …ум, …пека, …тар…ий, по…та.
Виправити помилки та записати речення правильно.
Демян списав пять рядків казки про соломяного бичка.
Виписати слова, в яких потрібно писати апостроф.
Румяний, рядно, ряд, соловї, сузіря, святковий, цвях, обід, зявились, обїзд, синє, Боря, підїзд,
пять, мясо, калюжа.
Досказати склад у слові.
Ка(…), гри(…), по(…),
кни(…), ми(…), риби(…).
Ка(ша), гри(би), по(ле),
кни(га), ми(ска), риби(нка)
Вимовити слово, переставивши склади.
Ба – шу (шуба)
жка – ло (ложка)
ска – ма (маска) ли – сто (столи)
ста – па (паста) ска – пра (праска)
Забрати зайвий склад і прочитати слово.
Кі – брись – шка
ми – три – шка
ри – шу – ба
ля – маль – лька
Додаючи в кінці кожного слова звуки [л] або [лˊ], здогадатися, яке слово задумали.
Стіл, міль, сіль, бал,
вокзал, дятел, футбол,
біль, роль, пенал .
Із пари слів повторити те, де перший приголосний пом`якшений.
Радий – рядно, пилка – півень,
пиріг – пір`я, дядько – Даша,
лак – лякати, кінь – кинув.
Із пари слів
Тінь – слон
стіл – сіль
лебідь – дід
назвати те, у якому потрібно наприкінці писати „ь”.
осінь – сон
сад – сядь
спорт – гість
Замінити слова за зразком таким чином, щоб „ь” опинився в середині слова.
День – деньки
куль - …
пень – …
окунь - …
учитель –…
карамель - …
Замінити звук на інший (опозиційний):[с] - [ш]
Сум – шум
каска – казка
вас – ваш
нас – наш
Знайти „сильний” склад у слові, простукати слово.
Мама, тато, рука, стіна, дорога, корова, молоко, автомобіль.
Гра „Ланцюжок”. Дібрати ряд слів, де кожне наступне слово починається з останнього звука
попереднього слова.
Кішка – апельсин – нора –…–…–…–…–…
Бажаю гармонійного стану,
впевненості в успіху та
позитивних результатів роботи!
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Будь-яка перешкода долається наполегливiстю…
(Леонардо да Вiнчi)
Всі матеріали, використані в презентації, взяті з загальнодоступних ресурсів інтернету, що не містять будь-яких обмежень для їх запозичення.
Download