Загрузил Alla Mischenko

посібник

Реклама
Стаття була присвячена темі "Допомога у зв'язку з навчання читання".
практичний посібник
для навчання дітей читанню
Склала: Шадріна Т.В.,
вчитель початкових класів
МБОУ «ЗОШ №3»
м Братськ, 2015 р.
Посібник може використовуватися на заняттях в «Школі майбутніх першокласників», на уроках навчання
грамоті в 1 класі в якості додаткового матеріалу, а також для індивідуальних занять вдома.
Вивчення кожної букви супроводжується матеріалом для читання складів, слів, пропозицій і нескладних
текстів. Матеріал посібника не повторює матеріал в «Букварі» та «Абетці».
Для тих, хто читає дітей і тих, у кого формування навичок читання не викликає ускладнень матеріал
можна використовувати на одному уроці. Для тих, у кого складності матеріал можна розділити на два
заняття.
При складанні посібники використаний матеріал з книги О.В. Бодня, Е.А. Нефедова «Практичний
посібник для навчання дітей читання», мережі Інтернет і складений самостійно.
заняття 1
Тема: Букви А а, Про о, І та, У у, и, Е е.
а у и е е і про а
уеиоауіи
е а у про і у и про
2. «Заспівай пісеньку»
а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а
о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о
і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і
у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у
и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и
е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е
АТ ОА АІ ІА ОІ
ІВ АТ ОІ УА АУ
Иа аи УИ ИУ ОУ
УО ои ИО АЕ ОЕ
ІЕ ЕІ УІ ІЕ ЕИ
аОУ оіа аіи УАИ
еАО уоа ІАА еуе
ват уау иее оуо
аооа Уауа іаіа
еауо аиуо уиао
аоуі аіоу иоіа
4. Назви букву, яка стоїть першою в рядку, знайди її і підкресли.
а бьтогрМАВНШуопаАГШЩАіаяиаж
и роуеиьтуи'хзщиапрйциьб'хиьрои
е роЕЮБУЕиегшщекуеАЕХетьеиваеу
5. У кожному трикутнику напиши буквуі , В кожному колі - буквуу , В кожному квадраті - буквуе.
О. О! Про? Ау! Ау!
А. А! А? Уа! Уа!
У. У! У? Іа? Іа!
7. Знайди ім'я ослика Іа.
смаіРОЛІаячслНГШЩІабьтімсгнііИВААМІТАі
заняття 2
Тема: Букви Я я, Е е, Е е, Ю ю.
еуюеоаеи
і про я а е е ю е
иеоаееюі
я у а про у ю е е
2. «Заспівай пісеньку»
я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я
е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е
е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е
ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю
АЯ ую перші ЯЯ ИЕ
ОЕ ЮЮ ее ЕО ЇЇ
Иа АЕ ИЕ ОЕ ЇЇ
ИЯ АІ ІА УЯ ЮА
оіея оаея іиео
яоою аюое yoіяо
ияюе уёюа еяёу
4. Назви букву, яка стоїть на початку рядка, знайди її і подчерки.
Я тьбПРОЯЧСМзщшяЦУКЕЯіяшгяйцукеняюбЯІТ
Ю МІьтімюбьтАПЮБЬкеюбьЩШГЮАПРюбьтіЮ
Е МІТеітрпенёчсмЕСМІЁеімітьереЙЦУКЕНБЬТ
Я. Я! Я?
І я. І я!
А я? А я!
І я?
заняття 3
Тема: Букви Н н.
1. Знайди нову букву і назви її
НрогшіпнОРПНнвармждонН
він Ні-на Я-ну
о-на А-ня Ін-на
про-но ня-ня
о-ні Ян
3. Знайди слово.
він лдопавнаджщшонаюжздлонноролдл
У Ні-ни.
У А- ні .
У Я- ни.
Ні-на, на .
А-ня, на .
закріплення
1. Знайди букву
Н лотімніюбьтміВАКУНячмсіпеНнхздьм
Е ітреюдщЁемсчёЕьлшщзхжеехжбсаеьлш
2. Знайди слово
Аня ьлтіпняюдзАянеамісчАнясмпнртЯна
нан Нян А-ня ня-ня
нун нюн Я-ну ня-ні
нон нён Ян
нин нин
нен нен
У ня-ні А-ня.
У А-ні
Я-ну, на!
.
У Я-ну. Він ________.
Ня-ня! Ня-ня! на .
заняття 4
Тема: Букви Т т.
1.Найдіте нову букву і назви її.
Т юбьтлнотТвакущзхТТпрнепсміТцуеасехзжтячсмутг
тя
ють
тю
ит
ти
ет
ті
ет
тьо
ат
та
ут
ту
від
то
ит
ти
пов
тЕ
та
тат
тя
тят
то
той
тьо
тёт
ту
тут
тю
тЮТ
ти
ти т
ти
тит
тЕ
тет
ті
тет
та ат тат Та-ня
то від того А-ню-та
ту ут тут Те-ня
ти ит тит тут
ти ит тит но-ти
тя ят тят ні-ти
тьо ет тёт Та-та
тю ють ТЮТ
ті ет тет
закріплення
У Та-ні но-ти.
Те-ня, на ні-ти.
А у Та-ти.
2. Знайди слово
ноти лд зночсміттиячснотиюждлітиноти
Таня юбьтасвкеняІТРПТанялшТаняРНГШТ
А - ня
Ан-на Та-ня Те-ня Ті-на
А- ню-та той тут
У Та-ні тё- тя. У Тьо-ти у-тя-ту.
Те-ня, на ноти. А-ню-та, на ні-ти.
Ан- тон, на ________.
заняття 5
Тема: Букви До к.
1. Знайди букву
До тьогкюдзжмккчсмтбк'щкавуцфКНОГК
2. Читати
до
ку
ки
ке
ак
ок
ук
ик
ек
кя
ки
ке
ке
кю
як
ик
єк
ек
юк
як нак кан як ко-ні
кок нок кон кіт ки-но
кук нук кунтак тик-так
кік ніккінхто тук-тук
кек недокенкит о-ку-ні
кяк НВКкян
кіт Ка-тя ут-ка
ко-тик Ні-ки-та ут-ки
ко-ти-ки
У Ка-ти кіт.
У Тьо-ти ут-ка.
Ні-ки-та, на
.
закріплення
1. Знайди слово
кит юбдлштікмсакітячсмітшлокічсскіт
качка юдшгкачицууткаяицйутхзщшуткасв
кНА хто тко ки-но ко-ні
кни ктя тка ок-но ок-на
кню ктю тки хто кіт ток
кну кти ткю кит кити
кни кту тку ут-ка ут-ки
кно кте ткё
кня кнё ткя
кнё КНЕ тки
ка ка-я та-ка-я ко-тя-та до-те-нок
ка-ко-е та-ко-е у-тя-та у-те-нок
ка-кі-е та-ки-е ки-те-нок
Тут кіт! Він _____________.
Це хто? Е-то кит! Він _________.
У Ні-ки-ти о-ку-ні.
А у Ка-ти у-тя-ту.
А -ня, на ніт-ки. У Тьо-ти Та-ні ко-тик.
3. У кожному трикутнику напиши буквуТ, в квадраті - буквуК, в колах - буквуН.
кно тка тан нук
кну тку тон нік
кни тко тун недо
кне тке тин нюк
кНА тно тен нак
Хто тут? Тут кіт.
Це кіт? Ні! Це кит!
На-та, на ні-ти. О-ні тон-ки-е.
Тік-так, тік-так. Це _________.
Тук-тук, тук-тук. Це _________.
заняття 6
Тема: Букви З с.
смірпаебьсуекСВнесеЮБТОСнгосствуцё
са
зі
су
си
се
ас
ос
вус
ис
ес
ся
сі
се
се
сю
яс
ис
yoс
ес
юс
сас СЯС ста сну нас
сос сёс сту снё ніс
сус сюс сти сни Нюс
сис сес стя сну НІС
сес сис стё сни \u200b\u200bНПУ
З-ня сік са-ні сан-ки
Са-ня сон вус у-си у-сі-ки
Се-ня син ко-са ко-си
Та-ся о-са ніс но-си
А-ся у-си
У про-си у-сі-ки. А у ко-та у-си.
У Са-ні ко-са. Він ко-сит.
І у Со- ні ко-са. Ка-ка-я ко-са!
закріплення
1. Знайди слово
сік тьдлоежзкосячаксокюбокмтсоюбьсок
2. Додай букву, щоб вийшло слово.
то. зі. ки. ко. зі. си.
3. Що змінилося?
син сон сом кому
З-ня Те-ня Та-ня
лелека - лелеки танк - танки
сосна - сосни соска - соски
5. Відгадай ребус.
У Тьо-ти З- ні си-нок.
Він со-сёт сос-ку.
Се-ня і Са-ня НЕ-сут.
заняття 8
Тема: Букви Л л.
1. Знайди нову букву і назви її.
л тімаЮБЛДІМпЦУКСмьлавРОЛДЩюбЛм
лал кла лантлаУ-ля
лол кло лонтлоОля
лул клу лунтЛУЮ-ля
лил кли ЛинтлиА-ля
вав кля лянтляЛю-ся
люл клю ЛюнтлюЛе-ня
лел кле льонпопелиціЛе-на
лёл клё льонтлёТе-ля
о-ле-ні са-лат
ю-ла си-ла
лу-на слон
а-ку-ла кук-ла
цибуля чи-са
люк ліс
закріплення
А-ля, Ю-ля, У-ля, О-ля - це ....
А-лик, Ян, Ле-ня, То-ля - е-то ....
2. Хто (що) зайвий?
о-ле-ні ли са е-ли
тю-ле-ні ут - ка сос-ни
ло-сі сус-лик ли-ли-і
о-ку-ні слон
3. Додай слова.
Слон ___________, а у-літ-ка _______________.
У Ю-ли ю-ла.
А у Про-ли кук-ла.
Те-ля, на ______.
О ко-ло кіт. Він ____________.
У А-ли ни ос-лик Іа.
У О-чи ста-кан. О-на на-ли-ла сік.
ска-ка-ла тя-нул ис-кал
ска-ка-ли тя-ну-ли іс-ка-ли
ска-ка-ло тя-ну-ла іс-ка-ла
ска-кал тя-ну-ло ис-ка-ло
заняття 9
Тема: Букви Р р.
Рдльтре'юьрьМРОТьбРТбакйРтолІмпЬ
ре
рю
ри
ре
яр
ер
юр
ір
ер
ро
ри
ру
ре
ар
ор
ир
ур
ер
рар рал лор тра кра рис і-рис
рор рол лир тро кри ру-ка ру-ки
рур рив сир тру крю І-ра І-ри-на
рир рил сир три кре Ка-ри-на
ряр рял сміття тря рна Ла-ри-са
рёр рёл рес нра РНУ Рі-та
рир лір ряс НРУ рні Ле-ра
рюр лар рус НРО рню Ю-ра
у-ро-ни-ла ріс-ли
у-ро-ні-ли рос-ла
у-ро-Ніл рос-ло
У Та-ра-са ра-ки.
У І-ри-ни і-рис.
Ю-ра, на сир.
Ле-ра, на сік.
У Ки-ри кук-ла. Ка-ка-я кук-ла!
Е-то о-ку-ні? Ні! Е-то ка-ра-си.
Тут но-ра! Там ли-са? Так.
заняття 10
Тема: Букви У ст.
1. Знайди нову букву, назви її і підкресли.
ВждбзвсчибьІІРНАВдльіВмівсчвхяфи
у
ву
ви
ве
ав
ів
ув
ив
ев
вяза
ве
ві
ве
вю
яв
yoв
верб
ве
вю
вав вна рові нив По-ва І-ван
вов вно рвя нив Ва-ля Е-ва
вУВ вну тиввякВі-тя Я-ков
вив поза тяв викВі-ка Сла-ва
вив вня тив століттяВа-ся Ва-ря
вёв рову ТЕВ ВюкВе-ня Ле-ва
вяв рву ТЮВ вюнКла-ва
пС рви нав вятВа-ня
3. Додай слова.
І-ва і сос-на - е-то ....
Лев, вовк, кіт - е-то ....
З-ва, со-ро-ка, ут-ка - е-то ....
4. Читати.
ліва рука
нова стрічка
красива річка
У Сла-ви слі-ви. Вони смачні.
Ва-ся ри-со-вал віл-ка.
А Ле-ва ри-су-ет з-ву.
5. Знайди слово
короваюбдшотромкотваьткоровамвактьоватікров
аюб
6. Додай букви, щоб вийшло слово.
лу -. .
си.
зі.
Серед величезного вибору методик навчання читання за методом Надії Жукової дуже популярно. Її
спосіб адаптований для самостійних занять батьків з дітьми в домашніх умовах. Навчальні посібники Н.
Жукової прийнятні за вартістю, їх можна придбати практично у всіх книжкових магазинах. Спробуємо
розібратися, що в цій методиці особливого і чому вона так популярна.
Скачать