Загрузил Миколайович Власюк

m.r-fizkultura-zakhist vitchizni

Реклама
Виконком Острозької міської ради
відділ освіти
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо вивчення фізичної культури
У 2011-2012 навчальному році
Острог – 2011
Методичні рекомендації щодо вивчення
фізичної культури в 2011-2012 н. р.
Одним із важливих компонентів усебічного гармонійного розвитку
особистості є фізичне виховання. Збереження здоров’я дитини –
найважливіша вимога до діяльності всіх інституцій і закладів, що займаються
підростаючим поколінням. Особливо гострою ця вимога є до системи освіти,
адже вона охоплює значний за часом відрізок людського життя, причому це
період (від дошкільного віку до юності), коли людина найбільш вразлива.
Фізична культура в загальноосвітніх навчальних закладах має на меті
збереження й зміцнення здоров’я учнів, розвиток рухових здібностей,
підвищення рівня фізичної підготовленості, формування ціннісних
орієнтацій щодо здорового способу життя та надає учням можливість:
- створити цілісну уяву про вплив занять фізичною культурою на
розвиток особистості, формування основних систем організму,
попередження професійних захворювань і профілактику шкідливих
звичок;
- підвищити фізичну підготовленість засобами сучасних фізкультурнооздоровчих систем, оволодіти технікою основних рухових дій;
- набути навички організації та методики проведення самостійних
занять фізичною культурою.
Впродовж 2010-2011 навчлаьного року вчителі фізичної культури
працювали над розкриттям проблемної теми «Забезпечення всебічного
розвитку дитини як особистості, її спортивних нахилів, здібностей і
талантів під час навчально-тренувального процесу, на уроках фізичної
культури та захисту Вітчизни шляхом впровадження інноваційних
технологій та методик». Для забезпечення фізичної підготовки учнів у
навчальних закладах міста створені необхідні умови. Загальноосвітні
навчальні заклади міста мають спортивні зали, типові спортивні
майданчики зі штучним покриттям, спортивні майданчики. Проблемою
залишається поповнення та заміна спортивного обладнання та інвентарю.
Згідно Типових навчальних планів у середній та старшій ланках третій
урок введено у 12 класах (7 – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1, 3 навчально-виховний комплекс «Школа І-ІІІ ступенів-гімназія», 2 загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3). Загальна кількість третіх уроків
фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах - 34, що становить
52,3% .
З метою залучення дітей до занять фізичною культурою, спортом та
пропаганди здорового способу життя
в загальноосвітніх навчальних
закладах організовано роботу спортивних секцій. У 2010-2011 навчальному
році функціонувало 6 оплачуваних спортивних секцій (загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №1), у яких займалося 90 учнів, що становить 10% від
загальної кількості (кікбоксинг, легка атлетика, волейбол, спортивний
туризм, шахи, шашки, «Юний стрілець»), та 3 спортивні секції на
громадських засадах: баскетбол, волейбол (навчально-виховний комплекс
«Школа І-ІІІ ступенів-гімназія»), «Тенісна ракетка»
(загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №3).
У відповідності до перспективних та річних планів роботи відділу освіти
виконкому Острозької міської ради та загальноосвітніх навчальних закладів
міста впродовж 2010-2011 навчального року проведено ряд спортивних та
оздоровчих заходів: міська Спартакіада школярів, фізкультурно-оздоровчий
патріотичний фестиваль школярів України «Нащадки козацької слави»,
дитячо-юнацьку військово-спортивну патріотичну гру «Сокіл» («Джура»)
Українського козацтва, «Тато, мама, я – спортивна сім'я», «Старти надій»,
«Веселі старти», змагання з міні-футболу, тижні військово-патріотичного
виховання та фізичної культури і спорту, місячники фізичної культури та
спорту, Олімпійський тиждень та інше.
У 2010-2011 навчальному році свої методичні посібники представили
колеги загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №І Запорожан В.П «Робота
вчителя фізичної культури у спеціальній медичній групі» та Терещук Т.А.
«Розвиток фізичних якостей учнів під час комбінованих уроків фізичної
культури».
Робота в методичному об’єднанні спонукала вчителів підвищити свій
фаховий рівень, сприяла взаємному збагаченню членів методичного
об’єднання педагогічними знахідками, дала змогу молодим учителям вчитися
педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечувала
підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до
пошуку.
Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних
закладів у 2011/2012 навчальному році на вивчення предмету «Фізична
культура» в інваріантній складовій передбачено:
у 1-4 класах - 3 години на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки
України від 29.11.2005 №682);
у 5-7 класах – 2,5 години на тиждень (у загальноосвітніх навчальних
закладах з українською мовою навчання, з вивченням російської чи іншої
мови національних меншин та в загальноосвітніх навчальних закладах з
українською мовою навчання, з вивченням двох іноземних мов – 2 год.)
(наказ Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 №66);
у 8-9 класах – 3 години на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки
України від 05.02.2009 №66);
у 10-11 класах – 2 години на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки
від 27.08.2010 р. № 834);
у 10 - 11 класах спортивного та військово-спортивного профілів – 5
годин на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки від 27.08.2010 р. № 834).
При складанні розкладу занять на навчальний рік слід враховувати
місцеві кліматичні умови, матеріальну базу навчального закладу освіти,
кадрове забезпечення вчителями фізичної культури тощо. Можливі наступні
варіанти розподілу годин для 5-7 класів:
- перший варіант: 1-й тиждень – 2 години; 2-й тиждень – 3 години
(І і ІІ семестри);
- другий варіант: І-й семестр – по 2 години на тиждень; ІІ-й семестр –
по 3 години на тиждень (або навпаки).
У 2011–2012 навчальному році опанування змісту фізичної культури як
базового предмета здійснюється за рекомендованими програмами, які мають
відповідний гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України:
- «Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4
класи» ( авт. М.Д. Зубалій, В.В. Деревянко, О.М. Лакіза, В.Ф. Шегімага, в-во
«Ранок», 2006р.);
-«Фізична культура для спеціальної медичної групи. 1-4 класи»
(авт. В.І. Майєр, в-во «Ранок», 2006);
- «Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-11
класи» (за ред. С.М. Дятленка, сайт mon.qov.ua, а також міститься в
посібнику „Фізична культура в школі. 5-11 класи. Для керівників закладів
освіти, класних керівників, методистів та учителів фізичної культури,
батьків”, в-во «Літера. ЛТД», 2011);
-«Фізична культура для спеціальної медичної групи. 5-9 класи»
(авт. В.І. Майєр, В.В. Деревянко);
- «Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів.
Спортивний профіль. 10-11 класи» (авт. В.М. Єрмолова та ін., сайт
mon.qov.ua).
Програми з фізичної культури характеризуються спрямованістю на
реалізацію принципу варіативності, який передбачає планування
навчального матеріалу відповідно до віково-статевих особливостей учнів,
їхніх інтересів, матеріально-технічного забезпечення навчального процесу
(спортивний зал, спортивні пришкільні майданчики, стадіон, басейн тощо),
кадрового забезпечення. Матеріал програм з фізичної культури спрямований
на вирішення виховних, освітніх та оздоровчих завдань на уроках фізичної
культури.
Навчальна програма «Фізична культура. 5-11 класи» для
загальноосвітніх навчальних закладів побудована за модульною
системою. Вона складається з двох інваріантних, або обов’язкових
модулів: теоретико-методичні знання та загальна фізична підготовка і
варіативних модулів. Навчальна програма «Фізична культура. 5-9
класи» містить 16 варіативних модулів: легка атлетика, гімнастика,
баскетбол, футбол, волейбол, гандбол, плавання, аеробіка, аквааеробіка,
гирьовий спорт, лижний спорт, професійно-прикладна підготовка,
настільний теніс, городки, туризм, бадмінтон.Навчальна програма
«Фізична культура. 10-11 класи» містить 10 варіативних модулів: легка
атлетика, гімнастика, баскетбол, футбол, волейбол, гандбол, гирьовий
спорт, професійно-прикладна підготовка, настільний теніс, туризм.
Практично кожен вид спорту може бути представлений у вигляді
варіативного модуля.
Змістове наповнення предмета «Фізична культура» у 5-11 класах
загальноосвітній навчальний заклад формує самостійно з варіативних
модулів. При цьому обов’язковим є включення засобів теоретичної і
загальнофізичної підготовки, передбачених програмою для даного класу до
кожного варіативного модуля.
Перед початком навчального року протоколом шкільного
методичного об’єднання затверджується план-графік розподілу
варіативних модулів вивчення фізичної культури у кожному класі. У
плані-графіку зазначаються варіативні модулі, які опановуватимуть учні,
рік їх вивчення та кількість відведених на вивчення годин. Відлік року
вивчення варіативного модуля за цією програмою розпочинається з 5-го
класу.
Критеріями відбору варіативних модулів є:
- наявність матеріально-технічної бази;
- регіональні спортивні традиції;
- кадрове забезпечення;
- бажання учнів.
Бажання учнів визначається обов’язковим письмовим опитуванням
наприкінці навчального року. Результати опитування додаються до
протоколу шкільного методичного об’єднання. Варіативні модулі протягом
навчання у різних класах можуть змінюватися.
Відповідно до ст.22 Закону України «Про загальну середню освіту»,
заклади охорони здоров’я щорічно забезпечують безоплатний медичний
огляд учнів (вихованців), моніторинг і корекцію стану здоров’я, проведення
лікувально-профілактичних заходів у загальноосвітніх навчальних закладах
незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.
Медичне обстеження учнів проводиться щорічно в установленому
законодавством порядку. Не можна допускати на уроках фізичної
культури навантаження учнів, які не пройшли медичного обстеження.
В розкладі навчальних занять не рекомендується здвоювати уроки
фізичної культури або проводити їх два дні поспіль. Більшість уроків
фізичної культури доцільно проводити на відкритому повітрі.
При проведенні занять з фізичної культури слід дотримуватись
«Правил безпеки життєдіяльності під час проведення занять з фізичної
культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах» (Наказ МОН
України від 01.06.2010 р. №521, зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 9 серпня 2010 р. № 651/17946).
Відповідно до вимог «Типового положення про навчання з питань
охорони праці» в загальноосвітніх навчальних закладах з учнями
обов’язково потрібно проводити відповідні інструктажі (вступний,
первинний, позаплановий, цільовий) з техніки безпеки життєдіяльності
на заняттях з фізичної культури. Про проведення інструктажу
робиться запис у відповідних журналах («Журнал реєстрації
інструктажів з питань охорони праці для учнів» та на сторінці
предмету «Фізична культура» у класному журналі).
Оцінювання учнів віднесених до основної групи, здійснюється
відповідно до вимог визначених навчальними програмами.
Залікові навчальні нормативи складають тільки учні основної
медичної групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на
погане самопочуття та стан здоров’я.
Оцінка за виконання нормативу не є домінуючою під час здійснення
тематичного, семестрового чи річного оцінювання.
При оцінюванні навчальних досягнень з фізичної культури також
враховуються: особисті досягнення учнів протягом навчального року;
ступінь активності учнів на уроках; залучення учнів до занять фізичною
культурою в позаурочний час; участь у спортивних змаганнях усіх рівнів.
Учні 1-11 класів, які за результатами медичного огляду віднесені до
підготовчої та спеціальної медичної групи, відвідують обов’язкові уроки з
фізичної культури, але виконують корегувальні вправи та вправи для
загального фізичного розвитку, які їм не протипоказані. Окрім того, за
наявності умов, для учнів спеціальних медичних груп організовуються два
додаткових заняття, які проводить учитель фізичної культури. Таким
учням можна виставляти поточну оцінку за знання і техніку виконання
корегувальних вправ (за сприятливих для учня умов), а наприкінці
навчального семестру (року) у класному журналі ставиться
«зараховано».
Вивчення предмета у 10-11 класах загальноосвітніх навчальних
закладах здійснюється окремо для дівчат і юнаків. Поділ класу на групи
здійснюється згідно наказу Міністерства освіти і науки України від
20.02.2002р. №128 (додаток 2). При наявності можливостей уроки фізичної
культури в 5-9 класах варто проводити для хлопців та дівчат окремо.
При забезпеченні належного організаційно-методичного проведення
уроку, особистісно-зорієнтованого навчання, індивідуально-дозованого
навантаження, дотримання дисципліни, стану спортивного обладнання та
інвентарю переважна кількість травм може бути попереджена. На уроках
фізичної культури, спортивно-масових заходах систематично здійснювати
візуальний контроль за самопочуттям учнів, технічним станом спортивного
обладнання та інвентаря.
Для організації навчального процесу з фізичної культури рекомендуємо
користуватись методичним посібником „Фізична культура в школі. 5-11
класи. Для керівників закладів освіти, класних керівників, методистів
та учителів фізичної культури, батьків” (упор. С.М. Дятленко, вид-во
«Літера ЛТД», 2011). Посібник містить нормативні документи (станом на
01.03.2011 р.) з фізичної культури; навчальну програму з фізичної
культури для 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та
програми варіативних модулів; практичні поради фахівців щодо
безпечного проведення занять з фізичної культури.
На виконання наказу МОН „Про упровадження у загальноосвітніх
навчальних закладах курсу за вибором „Ми - господарі Євро – 2012” № 644
від 30.06.2010 р. впроваджено навчальну програму курсу за вибором „Ми господарі Євро-2012” (авт. С.Дятленко, Є.Столітенко, А.Ільченко,
В.Ганчева).
Програма має на меті інформування учнівської молоді про підготовку та
проведення в Україні фінального етапу Чемпіонату Європи з футболу 2012
року.
Для проведення факультативних занять, секцій (гуртків)
рекомендуємо користуватись навчальними програмами, які розроблені у
2010/2011 р.р.:
1. Програма факультативу (гуртка, секції) з фізичної культури
“Спортивна боротьба” для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
(авт. Мельничук Ю.В., Леончук В.В.);
2. Програма спецкурсу ”Медико-біологічні основи фізичного виховання
та спорту” (авт. Аргунова Л.Л.);
3. Програма факультативу (гуртка) “Теніс” для загальноосвітніх
навчальних закладів (авт. Гасанова І.М., Настругова О.В.);
4. Програма факультативу з фізичної культури „Пішоходний туризм” для
загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Руденко О.В., Шиворов О.Ю.);
5. Програма курсу за вибором “Атлетична гімнастика” для учнів 10-11
класів (авт. Щур В.М., Щур Л.І.);
6. Програма факультативу (гуртка, секції) фізкультурно-оздоровчої
спрямованості для 5-9 класів (авт. Філенко С.А.);
7. Комплексна фізкультурно-оздоровча програма “Сходинки здоров’я”,
система організації роботи з дітьми з послабленим станом здоров’я (авт.
Клявда В.В, Ступенко Л.З., Гаспарян О.Л., Козодуб Н.В.);
8. Програма факультативу (гуртка, секції)
загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Левко І.В.);
“Баскетбол”
для
9. Програма факультативу “Оздоровчо-пізнавальний туризм в початковій
школі” для 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Величенко
Г.В.);
10. Програма факультативу (гуртка, секції) “Настільний теніс” для 5-9
класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Калінкін Ю.О.);
11. Програма факультативу (гуртка, секції) “Волейбол” для 5-9 класів
загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Кудрявець Д.С., Афіцька І.А.,
Маслова І.Ю., Швець Д.Г., Пасічник Н.О.);
12. Програма „Шахи” для закладів позашкільної освіти,
загальноосвітніх навчальних закладів, палаців культури та творчості” (авт.
Вінниченко О.В., Коваль О.М., Тимошенко Л.В., Захарчук І.Р.).
В зв’язку з проведення в Україні фінального етапу Чемпіонату
Європи з футболу 2012 року навчальний рік 2011/2012 закінчується
раніше. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
рекомендує коригування навчального матеріалу здійснювати за рахунок
зменшення кількості годин на опрацювання окремих модулів, учитель
може скоригувати змістове наповнення варіативного модуля
самостійно.
Основні вимоги щодо ведення класних журналів 5-11 класи
I. Оцінювання досягнень учнів, які за станом здоров’я віднесені до
спеціальних медичних груп:
 рекомендується поточне оцінювання за теоретико-методичні знання,
техніку виконання корегувальних вправ та виконання завдань уроку (за
сприятливих для учня умов) (на користь учня);
 не виставляється оцінка за орієнтовні навчальні нормативи, тему,
семестр чи рік (у клітинці слід писати «зар.» чи «зв.») ;
 оцінка виставляється тільки за орієнтовний навчальний норматив,
тему, І, ІІ семестр та річна, а також у свідоцтво чи атестат у вигляді «зар.»;
 якщо оцінено хоча б один семестр (бально) , то виставляється оцінка
за рік, але при виставленні враховуються інтереси дитини (на користь
дитини);
 для учнів, які за станом здоров’я взагалі звільнені від занять
фізкультурою, «зв.» ставиться тільки за орієнтовний навчальний норматив,
тему, І чи ІІ семестри та за рік.
II. Оцінювання досягнень учнів основної групи:
1 Орієнтовні навчальні нормативи:
 контрольні нормативи відмінено — Є ОРІЄНТОВНІ НАВЧАЛЬНІ
НОРМАТИВИ;
 оцінки за орієнтовні навчальні нормативи виставляються у журнал
під датою, коли проводилася здача цього нормативу;
 якщо учень в день здачі орієнтовного навчального нормативу був
відсутній, то у журналі в цій клітинці ставиться «н», а оцінка виставляється у
наступній вільній клітинці;
 учень має право перездати орієнтовний навчальний норматив у
визначений учителем час, хоча графи «Скоригована» після орієнтовного
навчального нормативу не залишаємо, тому в клітинку за ОНН виставляємо
остаточну оцінку;
 оцінка за орієнтовний навчальний норматив не є домінуючою при
виставленні тематичної, семестрової та річної оцінок;
 ні в якому разі не приймаються орієнтовні навчальні нормативи в
учнів звільнених від уроків фізкультури, віднесених за станом здоров’я до
спеціальних медичних чи підготовчих груп (напроти їх прізвища слід писати
«зар.» чи «зв.»);
 з 1 вересня по 1 жовтня приймати будь-які нормативи заборонено;
 орієнтовний навчальний норматив учитель має право змінювати
(збільшувати чи зменшувати), враховуючи індивідуальні, статеві та вікові
особливості учня.
2 Тематичне оцінювання:
 тематичне оцінювання проводиться після кожного модуля програми,
але модулі можна розбивати на 2-3 підрозділи і проводити тематичне
оцінювання;
 тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку без
дати з надписом Тематична — (ні в якому разі не «За тему», «ТО», «ТА»);
 при виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної
діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми, поточні
оцінки та оцінки за орієнтовні навчальні нормативи.
 Оцінка за орієнтовні навчальні нормативи не є домінуючою:
враховується
теоретико-методичні
знання
учня,
уміння
учня
продемонструвати виконання вправи, виконання завдань уроку, участь у
позакласній та позашкільній фізкультурно-оздоровчій та спортивно-масовій
роботі і т.д. При цьому проведення окремої тематичної атестації при
здійсненні відповідного оцінювання не передбачається;
 якщо учень (учениця) був (ла) відсутній (я) на уроках протягом
вивчення теми, у відповідну клітинку замість оцінки за Тематичну
виставляється н/а (не атестований (а), для дітей, які за станом здоров’я
віднесені до спеціальної медичної групи — «Зар.», для звільнених від занять
з фізичної культури — «Зв.»;
 тематична оцінка не підлягає коригуванню.
3 Семестрова оцінка:
 семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу в
колонку з надписом І семестр, ІІ семестр;
 семестрове оцінювання здійснюється на основі тематичних оцінок
(при цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень
учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість кожного модуля,
тривалість вивчення кожного з модулів, складність змісту тощо);
 якщо учень (учениця) був (ла) відсутній (я) на уроках протягом
семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи ІІ семестр
виставляється н/а (не атестований (а), для дітей, які за станом здоров’я
віднесені до спеціальної медичної групи — «Зар.», для звільнених від занять
з фізичної культури — «Зв.»;
 семестрова оцінка підлягає коригуванню. Скоригована семестрова
оцінка виставляється без дати у колонку з надписом Скоригована поруч із
колонкою І семестр, ІІ семестр. Колонки для виставлення скоригованих
оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх
коригувати. У разі, якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у
колонку Скоригована не робиться;
 скоригована семестрова оцінка за І семестр виставляється до початку
ІІ семестру, за підсумками ІІ семестру — не пізніше 10 червня поточного
навчального року.
4 Річна оцінка:
 виставляється в колонку Річна без зазначення дати, не раніше, ніж
через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр;
 Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або
скоригованих семестрових оцінок;
 у разі коригування учнів оцінки за ІІ семестр, річна оцінка їм
виставляється не пізніше 10 червня поточного року;
 у випадку не атестації учня (учениці) за підсумками двох семестрів у
колонку Річна робиться запис н/а (не атестований (а).
 річна оцінка коригуванню не підлягає.
III. Записи у журналі:
 записи проводяться пастою чорного кольору, чітко й охайно;
 на сторінках журналу не допускаються будь-які виправлення. У разі
помилкового або неправильного запису поряд робиться правильний, який
засвідчується підписом керівника навчального закладу та скріплюється
печаткою.
 на сторінках журналу не повинно бути ніяких інших поміток (крапки,
позначки «с\г», «зв.» і т.д.
 Права сторінка журналу:
 Правильно записувати на правій стороні журналу: Зміст уроку:
o 12/09 Розучування техніки бігу на короткі дистанції. Удосконалення
техніки метання м’яча.;
o 27/11 Настільний теніс. Техніка виконання нападаючих ударів.
 завдання додому записується на кожний урок (ні в якому разі не можна
записувати домашнє завдання на два-три уроки);
 у разі проведення здвоєних уроків дата і тема кожного уроку
записуються окремо;
 повністю запис у рядку «Прізвище, ім’я, по батькові» учителя.
- Ліва сторінка журналу:
 дата проведення занять записується дробом із скісною лінією,
чисельник якого є датою, а знаменник — місяцем поточного року
(05/09, 12/10, 14/02 і т.д.);
 відсутність учня (учениці) на уроці позначається літерою н.
Критерії оцінювання навчальних досягнень
учнів з фізичної культури
(додаток № 19 до наказу Міністерства освіти і науки України № 371 від 05.05.2008 року)
При оцінюванні навчальних досягнень учнів основної групи за показником
навчального нормативу визначають рівень навчальних досягнень (низький,
середній, достатній, високий), а потім за технічними показниками
виконання рухової дії та теоретичними знаннями виставляють оцінку в
балах (таблиця).
Критерії оцінювання навчальних
досягнень учнів
Учень (учениця) має фрагментарні
уявлення з предмета; розрізняє та виконує
відповідно до вимог лише елементи
фізичних вправ
Учень (учениця) виявляє розуміння
основних положень навчального матеріалу,
наводить приклади; техніка виконання
фізичних вправ має незначні відхилення
від встановлених вимог, які аналізуються
та виправляються з допомогою вчителя
Учень (учениця) володіє узагальненими,
міцними знаннями з предмета; має
достатню тактичну підготовку для
виконання навчальних завдань; має
системні навички техніки виконання
фізичних вправ, що відповідають
встановленим вимогам
Показники
навчальних
нормативів
Бали
Низький
1
Середній
2
Достатній
3
Високий
4
Низький
5
Середній
6
Достатній
7
Високий
8
Низький
9
Середній
10
Достатній
11
Високий
12
На сучасному етапі, з метою формування позитивного ставлення учнів до
занять фізичною культурою та підвищення рівня їх рухової активності,
оцінювання навчальних досягнень з фізичної культури має здійснюватися
в особистісно-зорієнтованому аспекті. В основу особистіснозорієнтованого оцінювання покладаються: особисті досягнення школярів
на протязі навчального року; активна робота учнів на уроках фізичної
культури; залучення учнів до занять фізичною культурою в позаурочний
час; участь у змаганнях всіх рівнів. На основі зазначених показників
вчителям рекомендується застосовувати різноманітні системи нарахування
«бонусних» балів. Зазначені системи корекції оцінювання мають
погоджуватися педагогічною радою школи.
Під час оцінювання необхідно:
-
-
здійснювати індивідуальний підхід, тобто створювати для учня умови,
які відповідають особливостям його розвитку, рівню фізичного
підготовленості, стану здоров’я;
конкретизувати завдання, визначене змістом даного уроку, за яке учня
буде оцінено;
застосовувати гласність оцінки (своєчасно інформувати учня про
оцінку з коротким аналізом виконання учнем рухової дії).
Оцінювання та записи у журналах проводимо згідно наказу Міністерства
освіти і науки України № 496 від 03.06.2008 року «Про затвердження
Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів
загальноосвітніх навчальних закладів», листа Міністерства освіти і науки
України № 1/9-182 від 20.03.2009 року «Щодо особливостей застосування
контрольних навчальних нормативів і вимог з фізичної культури у
загальноосвітніх навчальних закладах.
Методичні рекомендації щодо організації проведення
занять з учнями, які за станом здоров’я
віднесені до спеціальних медичних груп
Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України,
Міністерства освіти і науки України «Про забезпечення медико-педагогічного
контролю за фізичним вихованням учнів загальноосвітніх навчальних закладів
від 20.07. 2009 р. за № 518/674 та згідно з інструкцією про розподіл учнів на
групи для занять на уроках фізичної культури медичне обстеження учнів у
загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ) проводиться в установленому
законодавством порядку. На підставі довідки про стан здоров’я медичний
працівник ЗНЗ здійснює розподіл учнів на групи для занять фізичною
культурою. Учні, які не пройшли медичного обстеження до навантажень на
уроках фізичної культури не допускаються. Директор ЗНЗ після розподілу
учнів на групи видає відповідний наказ та оприлюднює списки учнів,
віднесених у поточному навчальному році до спеціальної медичної групи, із
зазначенням класу та діагнозу. У подальшому адміністрація ЗНЗ разом із
медичним працівником, учителями фізичної культури постійно забезпечує
медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів протягом
навчального року.
Класний керівник на підставі наказу директора ЗНЗ та за участю
медичного працівника оформлює Листок здоров’я, який знаходиться в
класному журналі. За місяць до закінчення терміну перебування учня в
спеціальній медичній групі класний керівник письмово повідомляє учня та
його батьків про необхідність проходження повторного медичного огляду з
метою визначення групи для подальших занять фізичною культурою.
Метою фізичного виховання учнів, які за станом здоров’я віднесені до
спеціальної медичної групи, є:
- зміцнення здоров’я;
- підвищення фізіологічної
ослаблених хворобою;
активності
органів
і
систем
організму,
- підвищення фізичної і розумової працездатності;
- формування правильної постави та корекція плоскостопості;
- формування основних рухових умінь і навичок;
- прискорення ліквідації патологічних процесів.
Учителем фізичної культури на початку навчального року складається
план-графік, тематичний план роботи та ведеться журнал обліку проведення
занять з учнями, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної
групи. Спеціальна медична група має налічувати 7-15 осіб. Для диференціації
фізичного навантаження групи потрібно комплектувати за віком (наприклад,
до групи 3-го класу можна включати учнів 4-го класу) та поділяти на дві
підгрупи «А» і «Б», залежно від ступеня та характеру захворювання.
До підгрупи «А» відносять учнів, які мають відхилення у стані здоров’я
у зв’язку з різними захворюваннями та після перенесених захворювань - їм
призначають щадно-тренувальний режим.
До групи «Б» відносять учнів з ураженнями серцево-судинної системи
(ССМ), дихальної системи, захворюваннями печінки, сечовидільної системи,
вадами зору, струсу мозку, сколіозом III-IV ступеня, паралічем - таким учням
призначається тільки щадний режим .
Зарахування дітей до спеціальної медичної групи може бути тимчасовим
або постійним у залежності від характеру захворювання та стану здоров’я.
Заняття в спеціальних медичних групах повинно проводитись у
позаурочний час двічі на тиждень. Тривалість кожного заняття 40 – 45 хв.
Заняття в спеціальних медичних групах складається з чотирьох частин.
Вступна частина (3 – 4 хв.): замір частоти сердечних скорочень (ЧСС),
дихальні вправи.
Підготовча частина (10 – 15 хв.): загальнорозвивальні вправи (ЗРВ)
кількість повторень 6-8 разів. Під час виконання ЗРВ потрібно звертати увагу
на дихання, включаючи вправи з затримкою дихання. Загальнорозвивальні
вправи виконуються разом зі спеціальними дихальними вправами: перші два
місяці занять у співвідношенні 2:1, а в наступні місяці 3:1 та 4:1.
Основна частина (15 – 18 хв.). Методика її проведення залежить від
характеру захворювань (діагнозу) та фізичного розвитку дітей. В основній
частині уроку учні виконують індивідуальні завдання, які складаються зі
спеціальних вправ, також використовуються вправи на розслаблення,
вивчається техніка рухових дій передбачених програмою з фізичного
виховання для спеціальних медичних груп.
Заключна частина (5 хв.): дихальні вправи, вправи на розслаблення
після фізичного навантаження, замір ЧСС, підсумки, домашнє завдання.
Оцінювання досягнень школярів здійснюється відповідно до Інструкції
щодо ведення класних журналів учнів 5-11-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки
України від 3 червня 2008 р. № 496. Учням, які за станом здоров’я зараховані
до спеціальної медичної групи з фізичної культури, при виставленні
тематичних, семестрових, річних балів робиться запис «зараховано» чи «не
зараховано».
Нормативні документи
 Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-XII (зі змінами і
доповненнями).
 Закон України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 р.
 № 651-XIV (зі змінами і доповненнями).
 Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. № 2402-III
 ( зі змінами і доповненнями).
 Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про вдосконалення системи
організації роботи з фізичного виховання та спорту в навчальних
закладах» від 16 травня 2001 р. № 203-р.
 Наказ Міністерства освіти і науки України «Про Систему організації
фізкультурно-оздоровчої
та
спортивної
роботи
дошкільних,
загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних
закладів» від 21 липня 2003 р. № 486.
 Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення
про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних,
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України»
від 2 серпня 2005р. № 458.
 Наказ Міністерства освіти і науки України «Про невідкладні заходи щодо
збереження здоров’я учнів, під час проведення занять з фізичної культури,
захисту Вітчизни та позакласних спортивно-масових заходів» від 6
листопада 2008 р. № 1008.
 Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження заходів,
спрямованих на реформування системи фізичного виховання учнів та
студентської молоді у навчальних закладах України» від 27 листопада
2008 р. № 1078.
 Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про удосконалення
амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні» від 29 листопада
2002 р. № 434.
 Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства
охорони здоров’я України «Про посилення роботи щодо профілактики
захворюваності дітей у навчальних закладах та формування здорового
способу життя учнівської та студентської молоді» від 21 квітня 2005 р.
№ 242/178.
 ДСанПіН 5.5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування,
утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчальновиховного процесу».
Назва організації вищого рівня
Назва навчального закладу
НАКАЗ
«__» _____ 20__ р.
№ _______
Про розподіл учнів
за медичними групами
для занять фізичною культурою
Згідно з нормативними документами на основі результатів медичного
огляду школярів та на підставі індивідуальних медичних карток (форма №
26) учні 1-11-х класів розподіляються за станом здоров’я на медичні групи
для проведення уроків (занять) фізичної культури.
Відповідно до цього
НАКАЗУЮ:
1. Зарахувати до підготовчої групи учнів1-11-х класів (список додається).
2. Зарахувати до спеціальної групи учнів 1-11-х класів (список додається).
3. Оцінювання учнів підготовчої та спеціальної груп здійснювати
відповідно до чинних критеріїв оцінювання.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора
з навчально-виховної роботи ____________.
Директор
Особистий підпис
Ініціали, прізвище
Додаток до наказу
від ____ № ______
Список учнів, які віднесені
до підготовчої (спеціальної) медичної групи
для занять фізкультурою
у 20_/20_ навчальному році
№
з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Медичний працівник
Клас
підпис
Діагноз
/Ініціали, прізвище/
Методичні рекомендації
щодо проведення державної підсумкової атестації з фізичної
культури для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних
закладів.
Державна підсумкова атестація з фізичної культури має на меті
виявити рівень фізичної підготовки випускників, перевірити знання
випускників щодо фізкультурно-спортивної діяльності та вміння
використовувати їх для збереження та вдосконалення свого здоров’я.
Підсумкові випробування з фізичної культури складають всі учні 11
класів, які навчалися за спортивним профілем. За вибором ці випробування
можуть складати також учні 11 класів інших профілів.
До складання підсумкових випробувань з фізичної культури
допускаються учні основної медичної групи, які не мають протипоказань
щодо виконання фізичних вправ передбачених завданнями атестації. Списки
учнів, які планують складати атестацію з фізичної культури, має письмово
погодити медичний працівник, який обслуговує заклад освіти.
Завдання для підсумкового випробування добираються вчителем з
посібника «Збірник завдань для державної підсумкової атестації (у формі
контрольних робіт) з фізичної культури» для учнів 11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів. Автори-упорядники: Круцевич Т.Ю. та ін. – К-П.:
Аксіома, 2010р.
Посібник містить:
- методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової
атестації з фізичної культури у старшій школі;
- перелік теоретичних завдань;
- залікові вправи та нормативи до них;
- теоретичні відомості.
Зміст завдань диференціюється відповідно до рівня освоєння учнями
навчального матеріалу на заняттях фізичної культури.
Комплект завдань містить теоретичну та практичну складові. До
теоретичної складової входять два завдання, які вчитель добирає для
кожного учня окремо: перше – з переліку завдань 1-27; друге – з переліку
завдань 28-54. Наприклад:
1 варіант – завдання 1, 34;
2 варіант – завдання 2, 42;
…………………………….;
30 варіант – завдання 2, 34.
На виконання теоретичної складової відводиться один урок. Відповіді
учнів мають бути підкріплені прикладами, на основі яких вони демонструють
уміння використовувати набуті знання на практиці.
Оцінювання кожного теоретичного завдання здійснюється відповідно
до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з фізичної культури
(див. таблицю 1)
Табл. 1
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
Бали
Учень (учениця) має фрагментарні уявлення з
предмета; розрізняє та виконує відповідно до вимог
лише елементи фізичних вправ
1
Учень (учениця) виявляє розуміння основних
положень навчального матеріалу, наводить приклади;
техніка виконання фізичних вправ має незначні
відхилення від встановлених вимог, які аналізуються
та виправляються з допомогою вчителя
2
Учень (учениця) володіє узагальненими, міцними
знаннями з предмета; має достатню тактичну
підготовку для виконання навчальних завдань; має
системні навички техніки виконання фізичних вправ,
що відповідають встановленим вимогам
3
Після перерви, необхідної для переодягання в спортивну форму, та
розминки, яку проводить вчитель, учні виконують практичну складову
підсумкового випробування.
Практична частина складається з двох залікових вправ, які вчитель
добирає зі збірника для хлопців та дівчат окремо.
При розминці та виконанні фізичних вправ має бути присутній
медичний працівник. Особливу увагу при цьому слід звернути на дотримання
правил безпеки.
Оцінювання залікових вправ здійснюється за рівнями досягнень:
середній рівень, достатній і високий. Бали за кожне завдання відповідають
рівню досягнень (див. таблицю 2).
Табл. 2
Рівень досягнень
Бали
Середній
1
Достатній
2
Високий
3
Таким чином виконання чотирьох завдань може бути оцінено
максимум у 12 балів.Включення до змісту підсумкових випробувань
додаткових завдань не допускається. Результати державної підсумкової
атестації з фізичної культури заносять до протоколу, класного журналу та
атестату.
ПЕРЕЛІКНЕОБХІДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
У СПОРТИВНОМУ ЗАЛІ
І. Загальна нормативно-правова база
1. 3акон України Про освіту
2. 3акон України Про дошкільну освіту
3. Державний стандарт базової і повної середньої освіти
4. 3акон України Про загальну середню освіту
5. Національна доктрина розвитку освіти
6. Державна програма Вчитель
7. 3акон України Про позашкільну освіту
8. Конвенція про права дитини
9. 3акон України про фізкультуру і спорт
10. Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту
11. Державні вимоги до системи фізичного виховання
12. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту
13. Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням
учнів
14. Положення Козацький гарт (щорічне)
15. Положення Старти надій –(щорічне)
16. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників
державних навчально-виховних заходів України
17. Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у
ЗНЗ України
18. Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу
ІІ. Документація кабінету
1. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
2. АКТ введення в експлуатацію спортзалу
3. АКТ-ДОЗВІЛ на проведення занять у спортзалі щорічно
4. Акт перевірки надійності спортивного інвентарю
5. Методи випробовування спортивного інвентарю
6. Журнал перевірки надійності спортобладнання
7. Оптимальні розміри основного інвентарю для учнів різних вікових груп
8. Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей
9. Про затвердження Змін до Інструкції з інвентаризації основних засобів
10. Типовий перелік спортивного інвентарю
11. Інформація матеріально-технічного забезпечення спортивним інвентарем
12. Книга обліку стану спортзалу
13. Інвентарна книга спортзалу
14. Матеріальна книга спортзалу
15. Про затвердження Типової інструкції про порядок списання матеріальних
цінностей з балансу бюджетних установ
16. Паспорт спортивного залу
17. План роботи спортзалу на рік
18. Перспективний План оснащення спортзалу
19. Графік роботи спортивного залу
20. Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення у
спортивному залі
21. Список учнів які знаходяться на диспансерному обліку, підготовлений
медичним робітником школи
25. Копія наказу по школі про призначення відповідального за спортивний
зал
ІІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги
1. Державні санітарні правила і норми влаштування кабінетів - ДСанПіН
5.5.2.008-01
2. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів - ДНАОП
0.00-1.21-98
3. Правила користування електричною енергією
ІV. Техніка безпеки та охорона праці
1. Типового положення про службу охорони праці - НПАОП 0.00-4.35-04
2. Типове положення про навчання з питань охорони праці - НПАОП 0.004.12-05
3. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчальновиховного процесу в установах і навчальних закладах
4. Положення про порядок розслідування нещасних випадків у спортивному
залі
5. Акт про нещасний випадок з учнем у спортивному залі
6. Журнал реєстрації нещасних випадків у спортивному залі
7. Правила пожежної безпеки для закладів
8. Типове положення про спеціальне навчання з питань пожежної безпеки
9. Положення про розробку інструкцій з охорони праці - ДНАОП 0.00-4.1598
10. Посадова інструкція вчителя фізичної культури
11. Посадова інструкція старшого вчителя фізичної культури
12. Посадова інструкція керівника гуртка
13. Інструкція з охорони праці на робочому місці для вчителя
14. Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з ОБЖ для учнів
15. Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці у
спортивному залі
16. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці у спортивному
залі
17. Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в
загальноосвітніх навчальних закладах
18. Наказ МОН №521 від 01.06.2010-Правила безпеки під час проведення
занять з фізичної культури
19. Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у
спортивному залі
20. Інструкція з охорони праці при проведенні спортивно-масових заходів
21. Інструкція з охорони праці під час занять легкою атлетикою
22. Інструкція з охорони праці під час занять спортивними іграми
23. Інструкція з охорони праці під час занять гімнастикою
24. Інструкція з охорони праці під час занять лижною підготовкою
(ковзанами)
25. Інструкція надання першої медичної допомоги при одержанні травм у
спортивному залі
26. Правила електробезпеки у спортивному залі
27. Інструкції з ПМД при ураженні електрострумом у спортивному залі
28. Вміст аптечки першої допомоги у спортивному залі
29. Інструкція з пожежної безпеки у спортивному залі
30. Журнал реєстрації протипожежного інструктажу у спортивному залі
31. Інструкція користування ВОГНЕГАСНИКОМ
32. Норми первинних засобів пожежогасіння у спортивному залі
33. Порядок дій при виникненні пожежі у спортивному залі
34. ПЛАН евакуації у випадку аварійних ситуацій у спортивному залі
35. СХЕМА евакуації зі спортзалу
36. Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми
37. Стенд з охорони праці з розміщенням основних документів у
спортивному залі
V. Навчально-методичне забезпечення кабінету
1. Методичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури на 2011/2012
навчальний рік.
2. Перелік посібників з фізичної культури на 2011/2012 навчальний рік.
3. Програми з фізичної культури
4. Календарне планування з фізичної культури
5. Поурочні плани-конспекти з фізичної культури
6. Підручники з фізичної культури
7. Посібники з фізичної культури
9. Критерії оцінювання навчальних досягнень з фізичної культури
10. Про обсяг і характер домашніх завдань учнів
11. Інструкція з ведення класного журналу
12. Науково-методичні і науково-популярні журнали з фізичної культури
13. Матеріали педагогічного досвіду з фізичної культури
14. Розробки уроків та позаурочних заходів з фізичної культури
15. Матеріали до атестації
16. Стенди постійної і змінної експозиції, таблиці
Стенди
Постійної експозиції
• Державна символіка
• Портрети видатних вчених галузі
• Правила поведінки учнів у спортивному залі
• Розклад роботи спортивного залу
• Правила безпеки життєдіяльності
• Правила протипожежної безпеки
• Основні етапи розвитку галузі з обов’язковим виділенням здобутків
українського спорту
• Довідкові матеріали (у вигляді плакатів, таблиць)
Змінної експозиції
• Матеріали до тем, що вивчаються
• Матеріали про спортсменів
• Роботи учнів
• (матеріали експозицій змінюються під час переходу до вивчення нової
теми)
VI. Оплата праці
1. Інструкція про порядок нарахування заробітної плати
2. Оплата заміни
3. Інструкція про розподіл учнів на групи для занять
VII. Позаштатні ситуації
1. Порядок надання першої допомоги у спортивному залі
VІІІ. Контроль
1. Атестаційний лист спортзалу.
Правила техніки безпеки на уроках фізичної культури
1. Загальні положення техніки безпеки на уроках фізичного виховання
Фізичне виховання дітей дошкільних, учнів загальноосвітніх та професійнотехнічних навчальних закладів є невід'ємною складовою освіти, яке
забезпечує можливість набуття кожною дитиною необхідних науково
обґрунтованих знань про здоров'я і засоби його зміцнення, методики
організації змістовного дозвілля і спрямоване на формування в них
фізичного, соціального та духовного здоров'я, вдосконалення фізичної та
психічної підготовки до ведення активного довготривалого життя та
професійної
діяльності.
Система фізичного виховання дітей та учнівської молоді базується на
принципах особистісної та диференційованої орієнтації, пріоритету
оздоровчої спрямованості, використання традиційних та нетрадиційних форм
рухової активності та інших засобів фізичного вдосконалення. Метою
фізичного виховання є формування особистості, спрямоване на забезпечення
необхідного рівня розвитку життєво важливих рухових навичок і фізичних
якостей; загальнолюдських цінностей: здоров'я, фізичного, соціального та
психічного благополуччя; виховання інтересу і звички до самостійних занять
фізичною культурою і спортом, набуття навичок здорового способу життя.
Безпосереднє керівництво фізичним вихованням у дошкільному навчальному
закладі здійснює його керівник. На нього покладається відповідальність за
стан фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі;
відповідальність за стан здоров'я та фізичного розвитку вихованців;
створення умов для розвитку задатків, природних здібностей та обдарувань
дитини, спрямування її на духовний та фізичний розвиток засобами
фізичного виховання; створення необхідних умов для проведення занять з
фізичного виховання; занять з дітьми, віднесеними за станом здоров'я до
спеціальної медичної групи; фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня,
занять секцій та гуртків спортивного спрямування; забезпечення умов для
виконання вихованцями науково обґрунтованого обсягу рухової активності
та її контроль; забезпечення систематичного контролю за здійсненням
навчально-виховного процесу з фізичного виховання; організація щорічних
поглиблених медичних оглядів дітей у встановлені терміни; забезпечення
необхідним спортивним інвентарем та обладнанням; систематичний аналіз
стану фізичного розвитку дітей; щорічний звіт щодо стану фізичного
виховання та фізкультурно-оздоровчої роботи в навчальному закладі перед
батьками та громадськістю; забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних
норм та вимог техніки безпеки у приміщеннях; дбає про дотримання учнями
режиму дня, правил особистої та суспільної гігієни, вимог безпечної
поведінки.
2. Інструкції що до техніки безпеки на уроках фізичного виховання
Правила безпеки під час занять з фізичної культури та спорту поширюються
на всіх учасників навчально-виховного процесу під час організації та
проведення занять з фізичної культури та спорту (на уроках, у гуртках
фізичної культури, спортивних секціях, групах загальної фізичної
підготовки). Заняття з фізичної культури та спорту у навчальних закладах
проводяться відповідно до програми з фізичної культури, затвердженої МОН
України. Уроки, заняття в гуртках, секціях повинні проводитися тільки
вчителями фізичної культури або особами, які мають належну освіту та
кваліфікацію. Дозвіл на введення в експлуатацію спортивних споруд та
проведення занять з фізкультури і спорту під час прийому навчального
закладу до нового навчального року дає комісія, створена відповідно до
рішення виконкому райради. Переобладнання спортивних споруд та
встановлення додаткового обладнання дозволяється тільки за узгодженням з
представниками райради, районного управління освіти, пожежного нагляду
та районної санепідемстанції. Для занять з фізкультури та спорту
допускаються учні, які пройшли медичний огляд і не мають протипоказань
щодо стану здоров’я. Висновок про стан здоров’я медперсонал доводить до
відома вчителя фізкультури або особи, яка проводить заняття з фізкультури
та спорту. На підставі цих даних учні розподіляються для занять
фізкультурою на основну, підготовчу та спеціальну групи. Під час
проведення занять з фізкультури та спорту як на уроках, так і в позаурочний
час учні навчальних закладів користуються спеціальним спортивним одягом
(спортивний костюм) та спортивним взуттям, що визначаються правилами
проведення змагань з окремих видів спорту. Проводити заняття без
спортивного одягу і спортивного взуття не дозволяється. У спортивних залах
має бути аптечка (на відкритих спортивних майданчиках - переносна
аптечка) з набором медикаментів, перев’язувальних засобів для надання
першої до лікарської допомоги у разі травм та пошкоджень. Під час
проведення спортивних змагань у навчальному закладі забезпечувати
медичне обслуговування. Кількість місць у спортивному залі під час
проведення занять встановлюється із розрахунку 2,8 м2 на одного учня.
Заповнювати зал понад встановлену норму не дозволяється. Підлоги
спортивних залів має бути пружними, без щілин і заструпів, мати рівну,
горизонтальну і неслизьку поверхню. Поверхня підлоги не повинна
деформуватися від миття і до початку занять має бути сухою і чистою.
Приміщення горища спортзалу потрібно утримувати в чистоті і замикати на
замок. Ключі від горища зберігати в певному місці. На горищі не
дозволяється влаштовувати склади спортивного інвентарю та навчального
обладнання. Рубильники електромережі мають бути встановлені поза
спортзалом. На всіх розетках мають бути зроблені написи про величину
напруги та встановлені запобіжні заглушки. Температура в роздягальнях для
дітей має бути не нижче за 18-20 °С; у спортивних залах не нижче за 15 °С і у
душових - 25 °С. У спортивному залі на відповідному місці має бути
розміщений план евакуації на випадок пожежі. Забороняється забивати
наглухо і захаращувати двері запасних виходів із спортзалу. У кожному
спортзалі має бути не менше двох пінних або порошкових вогнегасників.
Вимоги безпеки перед початком занять: Роздягальні спортзалів мають бути
відкриті за 10 хв до занять. Черговий по класу приймає роздягальню і
відповідає за чистоту і порядок у роздягальні. Вхід учнів у спортзал до
початку занять забороняється. У роздягальні не штовхатися, усі речі
розміщувати так, щоб вони не становили загрозу здоров’ю учнів. Учні 1-3-х
класів роздягаються у своїх класах і в спортзал заводяться вчителем
фізкультури.
Вимоги безпеки під час проведення занять:
• Суворо дотримуватись вимог техніки безпеки на уроках фізкультури.
• Проводити заняття у спортзалі разом з учителем чи його заступником.
• На уроці фізкультури учні повинні бути одягнені тільки у спортивну
форму, нігті коротко обрізані, волосся підібране.
•Взуття має бути з гумовою підошвою.
•У місцях стрибків необхідно мати гімнастичні мати.
•Не виконувати вправи на приладах без страхування.
• Не стояти поблизу гімнастичного приладу під час виконання учнем вправ.
• При виконанні вправ поточним методом слідувати з інтервалом.
• При виконанні стрибків приземлення має бути м’яким з поступовим
присіданням.
• Не виконувати вправи, маючи вологі долоні.
• Після занять потрібно мити руки з милом.
• Бути уважним при виконанні вправ, переходах від приладу до приладу.
• Перед виконанням вправ на приладах перевірити закручення гвинтів.
• Спортивна форма завжди має бути чистою.
• Взуття має відповідати розміру, що носить учень.
• При поганому самопочутті, потертостях, пошкодженнях, запамороченнях,
болях в серці, печінці, шлунково-кишкових розладах терміново звертатись до
викладача.
Не дозволяється:
• Заходити в спортивний зал без спортивною взуття.
• Вживати жувальну гумку на уроці.
• Носити на уроках фізкультури ланцюжки, обручки та годинники.
• Штовхати у спину учня, який біжить попереду.
• Підсідати під гравця, який вистрибує.
• Робити підніжки, чіплятися за форму.
• Переносити важкі прилади без дозволу вчителя.
• Змінювати висоту приладів без дозволу вчителя.
• Переходити від приладу до приладу без дозволу вчителя. 3.2. Під час занять
з гімнастики:
• Гімнастичні прилади не повинні мати у складальних одиницях і з’єднаннях
люфтів, коливань, прогинів. Деталі скріплень мають бути надійно закручені.
• Робоча поверхня перекладини, брусів має бути гладенькою. Пластини для
скріплення гаків розтяжок мають бути щільно прикручені до підлоги і
заглиблені врівень з пологою.
• Гімнастичні мати мають впритул укладатися навколо гімнастичного
приладу так, щоб вони перекривали площу зіскоку та можливого зриву або
падіння.
• Гімнастичний місток має бути побитий гумою, щоб запобігти ковзанню під
час відштовхування.
До занять гімнастикою допускаються учні, які пройшли медогляд та
інструктаж з техніки безпеки.
Можливість отримання травм під час виконання вправ:
• на несправних приладах;
• без належної страховки;
• без застосування гімнастичних матів;
• на забруднених спортивних приладах, а також під час виконання вправ на
приладах із вологими долонями.
Вимоги безпеки до початку занять:
• спортивне взуття має бути з неслизькою підошвою;
• протерти жердину перекладини сухою ганчіркою і зачистити наждачним
папером;
• перевірити надійність кріплення перекладини, коня і козла, стопорних
гвинтів на брусах;
• у необхідних місцях приготувати гімнастичні мати. Поверхня матів має
бути рівною.
Під час проведення занять:
• не виконувати вправ на приладах без дозволу вчителя або його помічника, а
також без страховки;
• враховувати інструкції щодо приземлення під час виконання стрибків через
прилади;
• не стояти близько до учня, який виконує вправу на приладі;
• не виконувати вправи з вологими долонями;
• під час виконання вправ поточним методом слідкувати за оптимальністю
інтервалів між учнями (з метою запобігання зіткнень).
Дії у разі непередбачених обставин:
• у разі появи в учня больових відчуттів у суглобах рук, почервоніння або
потертості шкіри на долонях і поганого самопочуття припинити заняття і
сповістити про це викладача;
• у разі виникнення пожежі у спортзалі негайно припинити заняття і вивести
учнів із залу, сповістити про пожежу адміністрацію і відповідальні органи, а
самому вчителю безпосередньо почати ліквідацію пожежі;
• якщо учень отримав травму, треба негайно надати йому першу медичну
допомогу, сповістити про нещасний випадок адміністрацію навчального
закладу і батьків, і, у разі необхідності, відвезти потерпілого до лікарні.
Вимоги безпеки після закінчення занять:
• прибрати спортивний інвентар у місце його зберігання;
• протерти жердину сухою ганчіркою і зачистити наждачним папером;
• ретельно вимити руки і обличчя з милом. 3.3. Під час занять з легкої
атлетики:
• бігові доріжки мають бути спеціально обладнані, не мати бугрів, ям,
слизького ґрунту, бігова доріжка має продовжуватись не менш як на 15-20 м
за лінію фінішу;
• ями для стрибків у довжину мають бути заповнені піском, розпушеним на
глибину 20-40 см. Пісок має бути чистим, розрівняним. Перед кожним
стрибком пісок слід розрихлювати і вирівнювати;
• метання спортивних приладів має проводитися з дотриманням мір безпеки,
які унеможливлюють попадання приладів за межі майданчика. Довжина
секторів для приземлення спортивних приладів має бути не менш як 60 м.
До занять допускаються учні, які пройшли медогляд та інструктаж з техніки
безпеки.
Можливе отримання травм під час занять:
• падіння на слизькому ґрунті або твердому покритті;
• знаходження учня в зоні метання у момент кидка;
• виконання вправ без розминки. Вимоги безпеки до початку занять:
• одягнути спортивний костюм і взуття;
• ретельно підготувати пісок у стрибковій ямі, перевірити у ній відсутність
сторонніх предметів;
• протерти ганчіркою прилади для метання. Під час занять враховують, що:
• бігова доріжка має продовжуватись не менш як на 15-20 м за лінію фінішу;
• можливі зіткнення команд, пов’язані з несподіваною зупинкою учнів;
• стрибки не слід виконувати на вологому слизькому ґрунті, приземлюватись
на руки під час стрибку;
• у зоні метання не повинно бути учнів під час виконання кидка;
• обов’язковим є подання команди на право виконати метання-приладу;
• не треба стояти з правого боку від учня, який виконує метання;
• підбирати прилади із зони метання без дозволу вчителя забороняється;
• передавати прилади для метання кидком забороняється;
• не залишати на місцях занять граблі та лопати;
• перед метанням подивитися, чи немає людей у напрямку кидка.
Дії у разі непередбачених обставин:
• у разі поганого самопочуття учень повинен припинити заняття;
• якщо учень отримав травму, треба негайно надати йому першу медичну
допомогу, сповістити про нещасний випадок адміністрацію навчального
закладу і батьків, і, у разі необхідності, відвезти потерпілого до лікарні.
3. Правила техніки безпеки під час виконання фізичних вправ
Під час занять фізичними вправами слід додержуватися правил техніки
безпеки. Велике значення має підготовка місць занять, наявність
підготовленого справного спортивного обладнання і інвентарю. Спортивні
майданчики для занять фізичними вправами і рухливими іграми повинні бути
розташовані на відстані не менше 10м від учбових корпусів та інших
приміщень. Покриття майданчиків повинно бути рівним, без камінців та
інших предметів.
Особливі вимоги до обладнання спортивних залів. Підлога залу повинна бути
рівною, пофарбованою, що дозволяє швидко проводити вологе прибирання.
На початку занять підлога повинна бути не тільки чиста, але й суха. На
вологій поверхні можна посковзнутися, особливо в спортивних і рухливих
іграх, при бігу і стрибках.
Для того, щоб не було травматизму, треба займатися в взутті на гумовій
підошві. Взуття на шкіряній підошві слизьке навіть на сухій поверхні.
Спортивне обладнання і снаряди повинні бути не пошкоджені і відповідати
гігієнічним вимогам. При виконанні фізичних вправ інвентар повинен
знаходитися в закріпленому положенні. Коло гімн. снарядів та під ними
обов'язково треба покласти гімнастичні мати. Під час падіння або зіскоків
вони запобігають різним пошкодженням.
Під час бігу на короткі дистанції не можна перебігати на сусідню доріжку, це
може привести до зіткнення учнів. Усі бігові змагання проводять при руху в
одному напрямку.
У стрибках треба чітко дотримуватися черги виконання . Особливої
обережності потребує метання. Не можна знаходитися в місцях приземлення
м'яча, гранати. Категорично забороняється на усіх заняттях порушувати
дисципліну, виконувати вправи без дозволу вчителя.
Гімнастика.
· Бути уважним і обережним при виконанні фізичних вправ разом з
товаришами. Наприклад, не можна розгойдуватись в горі на перекладині,
якщо вправу в підтягуванні виконують разом 3-4 учні.
· Не можна стояти на доріжці розбігу і місцях приземлення під час опорних
стрибків.
· Не починати складних вправ без розминки.
· При зіскоках з снарядів (коня, козла, колоди, гімнастичної драбини)
приземлятися треба на обидві ноги.
· Спускатися з канату треба повільно, по черзі перехоплюючи руками і
тримаючи ногами.
· Акробатичні вправи і вправи на снарядах можна починати тільки після
дозволу або команди вчителя.
· Бути обережним при виконанні вправ з гімнастичною палицею.
Легка атлетика.
· Бігти з прискоренням тільки по своїй доріжці.
· В бігу на довгу дистанцію у повільному темпі не розмовляти, в кросі, де
нерівна місцевість (камінці, дерева, які лежать, кущі) долати з підвищеною
увагою.
· Спочатку, ніж виконувати стрибки, треба перевірити правильність того, як
положенні гімнастичні мати на місці приземлення. Якщо стрибки
виконуються на спортивному майданчику потрібно перевірити готовність
ями для стрибків (пісок повинен бути рихлим і рівним, брусок для
відштовхування не повинен бути вище рівня землі).
· Будь-який стрибок виконується після того, як попередній учень покине
місце приземлення.
· Метання виконується тільки в тому напрямі, який вказав вчитель. Не можна
метати м'ячі і гранати в той час, коли учні збирають їх.
Лижна підготовка.
· Одяг не повинний стримувати рухи, повинний бути легким, але досить
теплим, щоб захищати від вітру.
· При переході через проїжджу частину, треба обов'язково знімати лижі.
· Якщо товариш на колії, не наступайте на його лижі. Треба попросити
звільнити колію і перегнати його.
· При стрибках з гір не виставляйте палиці перед собою, при падінні можна
наколотися на них.
· Не брати з старту велику швидкість, а перед стартом зробити розминку.
Кросова підготовка.
· Не слід бігти з прискоренням, розподіляти сили потрібно рівномірно.
· З дерев, які лежать, з круч треба робити зіскок на обидві ноги і м’яко
приземлятися.
· Місце, де є бите скло, ржавий дріт, слід обходити.
Ковзани.
· На ковзанці рухатися тільки проти годинникової стрілки.
· Якщо втрачаєте рівновагу, падати треба тільки на бік, не виставляючи руки
вперед, голову треба нахилити вперед, підборіддя на груди.
· Не залишайте сміття на льоду ковзанки.
· Не можна сідати на сніг.
Баскетбол.
· Грати можна тільки в гумовому взутті.
· Під час гри не рухати гравців, не штовхатися з ними при пересуванні.
· Не кричати під час гри.
· Не можна сидіти під баскетбольним щитом.
· Не виставляйте вперед великі пальці рук під час ловіння м'яча.
ТЕМПЕРАТУРНІ НОРМИ,
за яких можна проводити заняття
із зимових видів спорту
-----------------------------------------------------------------| Вік учнів |
Температура повітря та сила вітру
|
|
|---------------------------------------------------|
|
|без вітру |
вітер до |
вітер
|
сильний |
|
|
|
5 м/с
|
6-10 м/с | штормовий |
|
|
|
|
|
вітер
|
|------------+----------+-------------+-------------+------------|
|12-13 років |-12 град.C| -8 град.С |
-5 град.С | Заняття не|
|------------+----------+-------------+-------------| проводяться|
|14-15 років |-15 град.С| -12 град.С |
-8 град.С |
|
|------------+----------+-------------+-------------|
|
|16-17 років |-16 град.С| -15 град.С | -10 град.С |
|
-----------------------------------------------------------------
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
медикаментів, перев’язувальних засобів і приладь для аптечки
спортивного залузагальноосвітнього навчального закладу
1. Бинт марлевий медичний стерильний 10 м х 5 см - 2 уп.
2. Бинт марлевий медичний нестерильний 10 м х 5 см - 2 уп.
2. Серветки марлеві медичні стерильні
- 2 уп.
3. Вата медична гігроскопічна стерильна 100 г
- 1 уп.
4. Йоду розчин спиртовий 5% 20 мл
- 1 фл.
-
5. Борної кислоти розчин спиртовий
2% (3%) 10 (20) мл
- 1 фл.
6. Брильянтового зеленого
розчин спиртовий 1 % 15 (20) мл
- 1 фл.
7. Перекису водню розчин 3% 25 (40) мл
- 1 фл.
8. Аміаку розчин 10 % 40 мл
- 1 фл.
9. Валідол 0,06 № 10, таблетки
- 1 уп.
10. Вазелін мазь 20 (25) г
- 1 уп.
11. Лейкопластир 0,05 х 5 (м)
- 1 шт.
12. Пластир бактерицидний 2,3х7,2 см
- 5 шт.
13. Джгут кровоспинний гумовий
-1 шт.
14. Ножиці медичні
- 1 шт.
13. Пінцет
- 1 шт.
Комплектування аптечки і складання інструкції з надання першої
долікарської допомоги здійснює вчитель фізичної культури за узгодженням з
медичним працівником навчального закладу.
Контроль за станом аптечки здійснює медичний працівник
навчального закладу.
Скачать