Загрузил Anastasia Litvin

ИНЖЕНЕР

Реклама
ФАКУЛЬТЕТ АРХІТЕКТУРИ
Кафедра архітектурного проектування
РОЗДІЛ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
З ДИСЦИПЛІНИ “ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ БУДІВЕЛЬ І
СПОРУД”
На тему:
«Визначення кількості шкідливостей, що виділяються в
основному функціональному приміщенні будівлі. Розрахунок
повітрообміну»
ТЕМА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ:
”Поліфункційний культурний молодіжний центр у Пущі Водиці”
Студент
Керівник розділу
Литвин А.А.
____________ ПредунК.М.,
(доцент
кафедри
арх.
конструкцій)
Київ – 2019
Розрахунок теплонадходжень у теплий період року:
1.1.
Теплонадходження від людей:
t = 25°С (у приміщенні)
Одна людина виділяє у стані спокою:
- Теплоту
- Вологу
- CO2
𝑞 = 58Вт/особа
=50 г/год
=23г/год
qя2 = 64
мв2 =
мсо2= 25
Кількість шкідливостей:
- Теплоти
- Qя=N*qя
N1 – кількість глядачів, N1 = 200 осіб
N2 - кількість митців, N2 =10 осіб
∑Q я = 200*58+10*64 = 12,24 Вт
∑мв =200*50+10*115 = 11,15 г/год
∑м co2 = 200*23+10*25 = 4, 85 г/год
1.2.
Штучне освітлення
Qосв. =Е*А*qосв*ŋосв= 300*320,14*0,108*0,1=10,37 Вт
Е=300 лк
А=320,14 м2; ŋ=0,1
Qосв=0,108 Вт/м2
1.3 Технологічне устаткування
∑Q т=10кВт=10000Вт
2. Сумарні надходження шкідливостей
2.1. Теплота
∑Q я=∑Q л+∑Q осв+∑Q т= 12,24+0,108+10=22,35Вт
2.2. Волога
∑мв=∑мл =11,15 г/год
2.3.
Вуглекислий газ
∑мco2=∑мco2 = 4,85 г/год
3. Розрахунок повітрообміну
3.1. Асиміляція теплоти
L1=∑Q я/(0.278 *c*𝜌*Δt, м3/год
𝑐 – питома теплоємність повітря , 𝑐 = 1,005 кДж/ кг ∙ град
𝜌 – густина повітря , 𝜌 = 1,2 кг/м3
Δt=температурний перепад повітр у приміщенні, Δt=8°С
L1=22,35/(0,278*1,005*1,2*8)=8,3 м3/год
3.2. Асиміляція вуглекислого газу
L2= (мco2*103)/(Cгдк1-Сгдк2), м3/год
Cгдк1 - гранично допустима концентрація CO2 у приміщенні;
Cгдк1 = 20 мг/м3
Сгдк2 - гранично допустима концентрація CO2 у атмосферному повітрі;
Сгдк2 = 5 мг/м3
L2= (23*103)/(20-5) =1 533,3 м3/год
3.3.
Забезпечення санітарно-гігієнічних потреб глядачів і акторів
L3 = N1*l+N2*l=200*30+10*30 = 6 300 м3/год
l – питомий повітрообмін, l = 30 м3/годособа
3.4.
Розрахунковий повітрообмін в теплий період року
В якості розрахункогово повітрообміну приймають максимальний з поміж
L1, L2, L3, тобто L=
м3/год
Скачать