Загрузил Тарас Овраменко

Овраменко

Реклама

Податковий кодекс України регулює
відносини, що виникають у сфері справляння
податків і зборів, зокрема, визначає
вичерпний перелік податків та зборів, що
справляються в Україні, та порядок їх
адміністрування, платників податків та
зборів, їх права та обов’язки, компетенцію
контролюючих органів, повноваження і
обов’язки їх посадових осіб під час
здійснення податкового контролю, а також
відповідальність за порушення податкового
законодавства.


Цим Кодексом визначаються функції та правові
основи діяльності контролюючих органів,
визначених пунктом 41.1 статті 41 цього
Кодексу.
Державна податкова справа - сфера діяльності
контролюючих органів, передбачена цим
Кодексом та іншими актами законодавства
України, спрямована на формування і реалізацію
державної податкової політики в частині
адміністрування податків, зборів, платежів.







Податковий кодекс України зокрема визначає:
вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в
Україні, та порядок їх адміністрування,
платників податків та зборів, їх права та обов'язки,
компетенцію контролюючих органів, повноваження і
обов'язки їх посадових осіб під час здійснення
податкового контролю,
відповідальність за порушення податкового
законодавства
Податковий кодекс України має реєстраційний № 2755VI від 2 грудня 2010 року.
Кодекс набрав чинності з 1 січня 2011, однак деякі статті
наберуть чинності пізніше, аж до 1 січня 2015 року.

17 червня 2010 року поданий урядом законопроект було
прийнято за основу. Але зазначений законопроект зазнав такої
критики, що 8 липня Верховна Рада України спочатку
ухвалює рішення про всенародне обговорення проекту
Податкового кодексу, а вже 7 вересня визнає такою, що
втратила чинність, власну постанову про прийняття
Податкового кодексу за основу. Новий етап ухвалення
Податкового кодексу розпочався 7 жовтня, коли
доопрацьований проект цього документу було прийнято за
основу постановою Верховної Ради № 2593-VI. 18
листопада Верховна Рада нарешті приймає Податковий
кодекс, але вже 30 листопада Президент
України після масових акцій протесту накладає на нього вето.
Подальші події розвиваються блискавично. 2 грудня Верховна
Рада повторно приймає Податковий кодекс вже з урахуванням
побажань Президента, 3 грудня кодекс підписує глава
держави, а вже 4 грудня текст Податкового кодексу офіційно
оприлюднюється в газеті «Голос України».

Прийняття Податкового кодексу є стартом податкової реформи, а
отже до нього необхідно вносити зміни. Є неузгодженості
Податкового кодексу та Конституції України. Серед недоліків
кодексу, зокрема, подвійна відповідальність за одне і теж
правопорушення. 6 квітня 2011 року вийшов коментар
Податкового кодексу України з добіркою його недоліків та казусів
під назвою "Податковий кодекс: «білі плями» та «підводні
камені»" (автор - Віталій Мосейчук). Ще більше цікавих (на
зразок того, що слимаки були віднесені до ссавців), але й тих що
можуть мати дуже неприємні наслідки (наприклад відносно
безмежного розширення терміна "постачання послуг") ляпів
виявляє бухфорумна громадськість.

Податкове законодавство України складається
з Конституції України; цього Кодексу; Митного кодексу
України та інших законів з питань митної справи у
частині регулювання правовідносин, що виникають у
зв'язку з оподаткуванням митом операцій з переміщення
товарів через митний кордон України (далі - законами з
питань митної справи); чинних міжнародних договорів,
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України і якими регулюються питання оподаткування;
нормативно-правових актів, прийнятих на підставі та на
виконання цього Кодексу та законів з питань митної
справи; рішень Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, органів місцевого самоврядування з питань
місцевих податків та зборів, прийнятих за правилами,
встановленими цим Кодексом.









РОЗДІЛ І. Загальні положення
РОЗДІЛ ІІ. Адміністрування податків, зборів
(обов´язкових платежів)
РОЗДІЛ ІІІ. Податок на прибуток підприємств
РОЗДІЛ ІV. Податок на доходи фізичних осіб
РОЗДІЛ V. Податок на додану вартість
РОЗДІЛ VІ. Акцизний податок
РОЗДІЛ VII. Податок на транспортні засоби
РОЗДІЛ VIII. Екологічний податок
РОЗДІЛ ІХ. Рентна плата за транспортування нафти і
нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та
нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування
трубопроводами природного газу та аміаку територією
України











РОЗДІЛ Х. Рентна плата за нафту, природний газ і газовий
конденсат, що видобуваються в Україні
РОЗДІЛ ХІ. Плата за користування надрами
РОЗДІЛ XІI. Місцеві податки і збори
РОЗДІЛ ХІІІ. Плата за землю
РОЗДІЛ ХІV. Спеціальні податкові режими
РОЗДІЛ XV. Збір за користування радіочастотним ресурсом
України
РОЗДІЛ XVІ. Збір за спеціальне використання води
РОЗДІЛ XVІІ. Збір за спеціальне використання лісових
ресурсів
РОЗДІЛ ХVІІІ. Особливості оподаткування платників податків
в умовах дії угоди про розподіл продукції
РОЗДІЛ XIX. Прикінцеві положення
РОЗДІЛ XX. Перехідні положення
Дякую за
увагу!
Скачать