Загрузил school120

Урок в 9 классе на тему "Квадратична функція"

Реклама
БУДЬОННІВСЬКА РАЙОННА У М. ДОНЕЦЬКУ РАДА
ВІДДІЛ ОСВІТИ
ДОНЕЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 120
ДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Урок «Квадратична функція у=ах2+вх.+с, (а≠0), її
графік і властивості.»
9 клас
Підготував:
учитель математики
Н.П. Чешковська
Епіграф уроку:
«Перед людиною до розуму три шляхи:
шлях роздумів- найшляхетніший,
шлях наслідування –найлегший шлях,
шлях особистого досвіду – найтяжчий шлях»
Конфуцій
Мета уроку:
навчальна:
- систематизувати
та
узагальнювати
матеріал,
опрацьований
на
попередніх уроках, повторити, уточнити нові поняття;
- систематизувати та узагальнювати знання, отримані учнями в процесі
вивчення теми.
розвивальна:
- розвивати увагу, мислення, пам'ять, культуру математичного мовлення;
- вміння
працювати
самостійно,
в
парах,
вміння
спілкуватися,
допомагати іншим, аналізувати ситуацію, оцінювати свої дії та дії
інших учнів;
- вміння і навички щодо розв'язування завдань та їх оформлення;
- продовжувати розвивати загальноосвітні навички;
- сприяти
розвитку
комунікативної,
інформаційної,
соціальної,
полікультурної компетентностей, а також самоосвіти й саморозвитку
продуктивної творчої діяльності.
виховна:
- виховувати
уважність,
кмітливість,
акуратність,
самостійність, дисциплінованість, самокритичність.
працьовитість,
Тип уроку: узагальнення та систематизація знань, умінь, навичок.
Методи:
словесні: розповідь, бесіда, використання ключових слів, коментар до
використання
вправ,
самооцінка,
взаємонавчання,
методи
мотивації,
збудження інтересу;
наочні: робота з роздавальним матеріалом, бланк самооцінювання.
практичні: розв'язування вправ, самостійна робота, робота в парах, метод
повторення, поступового ускладнення завдань.
Оцінюється: рівень навчальних досягнень учнів.
Організаційно-психологічна частина.
Підготовка до свідомої навчальної праці: постановка мети, актуалізація
опорних знань, умінь.
Обладнання: картки з індивідуальними завданнями, комп'ютер, таблиці.
Мультимедійна
презентація,
створена
засобами
POWER
POINT
(додаток 1).
ХІД УРОКУ
І.Організаційний момент
Учитель вітається з учнями та перевіряє готовність до уроку.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності
Сьогодні ми підіб’ємо підсумки вивчення теми «Квадратична функція
у=ах2+вх.+с, (а≠0), її графік і властивості». Я сподіваюсь на успішну працю,
що на уроці ми зможете показати свої знання вміння, кмітливість, то ж
будьте уважними, думайте, запитуйте, пропонуйте, оскільки нам разом з
вами йти шляхом до істини.
Я хочу,щоб на цьому уроці ви показали наскільки ви компетентні в даній
темі, тобто як ви володієте необхідною інформацією і вмієте застосувати
набуті знання і досвід.
Сьогодні на уроці алгебри ми будемо працювати разом і розраховую на вашу
підтримку та допомогу.
Кожному з вас хочу побажати,щоб на цьому уроці ви були
«У»- успішними
«С» - спокійними
«П» - прогресивними
«І» - ініціативними
«Х» - хоробрими
У класі ви розмістилися попарно, тому протягом уроку, якщо є бажання,
можна всі питання обговорювати в парах.
Підготуємо наші зошити до роботи. Пам’ятайте, що під час роботи з діловою
документацією,її треба вести старанно, охайно, уважно ставитися до цієї
справи.
ІІІ.Актуалізація опорних знань
Узагальнення і повторення раніше здобутих знань
Розминка
Рис.1
рис2.
1.Дайте означення квадратичної функції
2.Що є графіком квадратичної функції
3.Як визначити напрям гілок параболи?
4.Можливі способи побудови графіка функції у=ах2+вх.+с, (а≠0)
5.Назвіть формули для обчислення вершин параболи
6.Вісь симетрії параболи
7.Як знайти точки перетину параболи з осями координат
8.Назвіть область визначення функції (а>0)
9. Назвіть область визначення функції (а<0)
10.Назвіть проміжки зростання та спадання функцій (а>0)
11. Назвіть проміжки зростання та спадання функцій (а<0)
Рис.3
Рис.4
12.Назвіть проміжки знак осталості функцій (рис. 3)
13.Нулі функції рис.3
14.Назвіть проміжки знак осталості функцій (рис. 4)
15.Нулі функції рис.4
ІV. Актуалізація знань і навичок
Конкурс знавців квадратичної функції
Учням пропонуються графіки квадратичних функцій, і за цими графіками
треба відповісти на запитання:
1.вказати знак першого коефіцієнта;
2.вказати знак дискримінанта;
3. вказати, чому дорівнює знак вільного члену.
Конкурс графоманів
Встановіть відповідність між графіками функцій і формулами, які їх задають
1) у= х2-4
2) у= х2 + 4
3) у= 4 – х2
4) у= (х-4)2
5) у= (х- 4)2 -2
6) у= (х- 2)2 + 4
Відповідь. Запишіть двоцифровими числами:
1-ша цифра – номер функції;
2-га цифра - номер відповідного графіка
Починаємо працювати
У кого не вийшло – не хвилюйтесь, люди вчаться на своїх помилках
V. Закріплення вмінь та навичок
(Практикум. Розв’язування стандартної задачі)
№ 1. Побудуйте графік функції у= 3х-2х-х2
Користуючись графіком, знайдіть:
А) множину значень функції;
Б) проміжок, на якому функція спадає
В) при яких значеннях х функція набуває додатих значень
Розв’язування цікавої задачі
№2. Малюємо графіками функцій:
3 при -5 ≤ х < - 2;
(капелюх жовтого кольору,
кольор віри та оптимузму )
у=
- х2 + 7 при – 2 ≤ х ≤ 2;
3 при 2 ≤ х < 2
Розв’язування нестандартних вправ.
Приклад № 3 Побудуйте графік функції
У=
(ОДЗ)
х2 - 16
х2 - 4
Приклад № 4 На рисунку зображено графік квадратичної функції
у=ах2+вх.+с, визначте знак кожного з параметрів а,в,с.
у=ах2+вх.+с
Рис7.
Приклад № 5 Побудуйте параболу
У= │х2 - 6х + 5│
VІ. Домашні завдання. Самостійна робота в 4 варіантах (додаток 2)
VII. Підсумки уроку
Закінчуючи урок, хочу подякувати вам за знання, вміння, способи діяльності,
рецепти досягнення успіху.
Діти на початку уроку я Вам запропонувала бути
- успішними
- спокійними
- прогресивними
- ініціативними
- хоробрими
Якими ви почували себе
на цьому уроці. Діти оголошують картку
самооцінки. З вашої самооцінки бачу, що кожен з вас досяг успіху.
Хочу щоб Ви зрозуміли, що бажала я всім вам «Успіху». Успіх в розглянутій
нами теми це і є ваша компетентність, ви володієте необхідною інформацією
і вмієте застосовувати набуті знання і досвід.
Емблемою нашого уроку обираю наш капелюшок жовтого кольору, кольору
віри та оптимізму. Тому хочу подякувати вам за урок, ще раз побажати
успіху, сказати,що я вірю у ваш успіх. На згадку про наш урок візьміть
капелюшок з іще одним рецептом успіху.
«Успіх це тільки 10 % таланту і 90% щоденної наполегливої праці.»
Додаток 2
I варіант
Виберіть правильний варіант відповіді
1 2
1. На якому з малюнків зображено графік функції у= x ?
3
y
y
1
1
x
0
1
а)
y
0
1
б)
3
2
1
x
0
в)
y
1
x
x
0
1 2 3
г)
2. Графік функції у=х2 +7 отримано з графіка функції у= х2:
а) зсувом вгору на 7 одиниць;
б) зсувом праворуч на 7 одиниць;
в) зсувом ліворуч на 7 одиниць;
г) зсувом вниз на 7 одиниць;
3. Знайдіть корені квадратного тричлена х2+7х+12.
а) х1=6; х2=4;
б) х1= – 5; х2=7;
в) х1=3; х2= 4;
г) х1= – 3; х2= – 4.
4. При яких значеннях b графік функції y=3x2+bx– 2 проходить через точку D(–1;5)?
а) b=4;
б) b=7;
в) b= – 4;
г) b= 5.
Учень 9 класу
______________________________________
( Прізвище, Ім’я )
А
1
2
3
4
Б
В
Г
II варіант
Виберіть правильний варіант відповіді
2
1. На якому з малюнків зображено графік функції у= x ?
y
1
0
y
1
0
1
x
-1
а)
y
1
x
y
0
1
б)
1
0
x
в)
x
-1
г)
2. Графік функції у=х2 – 2 отримано з графіка функції у= х2:
а) зсувом вгору на 2 одиниці;
б) зсувом праворуч на 2 одиниці;
в) зсувом ліворуч на 2 одиниці;
г) зсувом вниз на 2 одиниці.
3. Знайдіть корені квадратного тричлена х2 – 8х – 9 .
а) х1=9; х2= – 1;
б) х1= – 5; х2=7;
в) х1=3; х2= - 9;
г) х1= – 3; х2= – 4.
4. Чи проходить графік функції y=x2– 5x+6 через точку А(–3;14)?
а) можливо так, а можливо й ні;
б) ні;
в) так;
г) не можна сказати.
Учень 9 класу
______________________________________
( Прізвище, Ім’я )
А
1
2
3
4
Б
В
Г
ІІI варіант
Виберіть правильний варіант відповіді
2
1. На якому з малюнків зображено графік функції у=2 x ?
y
2
1
0
1
y
2
1
x
y
2
1
x
0
1
а)
y
1
x
0
1 2
1
б)
x
0
в)
г)
2. Графік функції у=3х2 – 1 отримано з графіка функції у= 3х2:
а) зсувом вгору на 1 одиницю;
б) зсувом праворуч на 1 одиницю;
в) зсувом ліворуч на 1 одиницю;
г) зсувом вниз на 1 одиницю.
3. Знайдіть корені квадратного тричлена х2– 7х– 8.
а) х1=9; х2=1;
б) х1= 8; х2= - 1;
в) х1=3; х2= – 9;
г) х1= – 3; х2= – 4.
4. Чи проходить графік функції y=x2– 7x+6 через точку В(–1;14)?
а) можливо так, а можливо й ні;
б) ні;
в) так;
г) не можна сказати.
Учень 9 класу
______________________________________
( Прізвище, Ім’я )
А
1
2
3
4
Б
В
Г
IV варіант
Виберіть правильний варіант відповіді
3
1. На якому з малюнків зображено графік функції у=  ?
y
y
y x
1 0
3
2
1
0
1 23
x
12 3
а)
3
2
1
x
0
1 23
x
б)
в)
3
3
2. Графік функції у= – 4 отримано з графіка функції у= :
x
x
y
3
-1
x
0
г)
а) зсувом вгору на 4 одиниці;
б) зсувом праворуч на 4 одиниці;
в) зсувом ліворуч на 4 одиниці;
г) зсувом вниз на 4 одиниці.
3. Знайдіть корені квадратного тричлена х2+10х– 11.
а) х1=–11; х2=1;
б) х1= – 5; х2=7;
в) х1=11; х2= – 1;
г) х1= – 3; х2= – 4.
4. При яких значеннях b графік функції y=x2– bx– 2 проходить через точку С(1;4)?
а) b=4;
б) b=7;
в) b= – 5;
г) b= 5.
Учень 9 класу
______________________________________
( Прізвище, Ім’я )
А
1
2
3
4
Б
В
Г
Скачать